Bazele Stiintei Marfurilor

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pptx
Pagini : 444 în total
Mărime: 4.64MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Elena Paraian

Cuprins

Obiectul şi metoda de studiu

Proprietăţile generale ale mărfurilor. Caracteristicile de calitate

Calitatea produselor și serviciilor

Calimetria - măsurarea şi evaluarea calităţii mărfurilor

5. Înnoirea gamei sortimentale de produse/ servicii

Clasificarea şi codificarea mărfurilor

Standardizarea la nivel naţional, european şi internaţional

8. Marcarea produselor /serviciilor

9. Calitatea şi protecţia consumatorilor

10. Calitatea şi protecţia mediului

11. Ambalarea mărfurilor

12. Calitatea în relaţie cu păstrarea mărfurilor

Extras din document

Capitolul 1

– Obiectul și metodele de studiere a mărfurilor

Merceologia este ştiinţa care studiază calitatea şi sortimentul de mărfuri din punct de vedere tehnic, economic şi social.

Etimologic termenul de merceologie provine de la „mercis“ - al mărfii (lb. latină) şi „logos“ - ştiinţa (lb. greacă), ceea ce arată că merceologia este ştiinţa mărfurilor.

Orientarea modernă a obiectului merceologiei se circumscrie în sfera cunoştinţelor legate direct sau indirect de calitatea şi sortimentul de mărfuri.

Tematica abordată de merceologie este deosebit de cuprinzătoare şi se află la graniţa mai multor discipline clasice şi moderne, de la care sunt preluate şi adaptate specificului său concepte, metode şi tehnici de analiză a calităţii şi a sortimentelor de produse care fac obiectul comerţului. Aceasta îi conferă merceologiei un caracter complex, interdisciplinar

Componenta calităţii din cadrul obiectului de studiu al mercelogiei s‑a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă de timp, cu aspectele teoretice şi practice ale acestui domeniu, încât tinde să devină o ştiinţă distinctă „calitologie“

Calitologia este ştiinţa calităţii produselor şi serviciilor care tinde să se desprindă din merceologie datorită volumului mare de cunoştiinţe noi care au apărut, a importanţei care i se acordă în toate ţările dezvoltate, a generalizării standardelor internaţionale ale calităţii (ISO 9000: 2000) în majoritatea ţărilor lumii, a organismelor naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul calităţii, a implicaţiilor calităţii asupra indicatorilor economici şi sociali la nivel micro şi macro‑economic.

Cele mai importante teme de studiu din domeniul calităţii sunt:

calitatea produselor şi serviciilor: concepte, tendinţe, mod de organizare, relaţii cu alte categorii economice şi sociale;

proprietăţile generale şi specifice ale produselor şi serviciilor;

factorii care determină şi influenţează calitatea produselor;

metode şi tehnici pentru estimarea şi cuantificarea calităţii prin metode statistico-matematice (calimetria);

standardizarea şi certificarea;

ambalarea şi păstrarea calităţii mărfurilor;

relaţia dintre calitatea produselor şi protecţia consumatorilor;

relaţia dintre calitatea produselor şi protecţia mediului înconjurător;

costurile calităţii şi analiza valorii.

Merceologia studiază diferite aspecte referitoare atât la sortimentul de mărfuri ca atare cât şi la activităţile specifice desfăşurate pe parcursul circulaţiei tehnice al loturilor de mărfuri.

Aceste aspecte se referă la:

Optimizarea gamei sortimentale,

clasificarea şi codificarea mărfurilor,

tipizarea, unificarea, modularea, prin standardizare,

recepţia calitativă a loturilor de mărfuri,

marcarea şi etichetarea,

păstrarea şi transportul mărfurilor.

Merceologia studiază mărfurile în dinamica lor, în toate etapele logistice ale acestora, între care se stabileşte un circuit informaţional

Caracterul complex al calităţii produselor determină ca cercetarea acestora să se facă prin prisma caracteristicilor tehnice, economice şi sociale

Studiul mărfurilor din punct de vedere tehnic presupune cunoaşterea caracteristicilor tehnice, a factorilor din sfera producţiei (materii prime, operaţii de obţinere) şi a celor care le influenţează în sfera circulaţiei (ambalare, păstrare, transport).

Cercetarea implicaţiilor economice ale calităţii mărfurilor la producător (productivitate, costuri, profit, etc.) şi la consumator (cheltuieli de funcţionare, întreţinere, reparaţii, etc.) reprezintă esenţa demersului de creştere a gradului de competitivitate pe piaţă a produselor.

Cunoaşterea efectelor sociale ale mărfurilor presupune cercetarea acelor proprietăţi care influenţează în mod direct starea de sănătate a oamenilor, gradul de confort în utilizare, relaţia dintre om şi marfă (latura ergonomică) precum şi componenta senzorială a satisfacerii nevoii, prin intermediul caracteristicilor estetice.

Cercetarea efectelor sociale ale mărfurilor presupune cercetarea acelor proprietăţi care influenţează în mod direct starea de sănătate a oamenilor, gradul de confort în utilizare, relaţia dintre om şi marfă (latura ergonomică), componenta senzorială a satisfacerii nevoii, prin intermediul caracteristicilor estetice și cunoașterea efectelor indirecte ale producerii și consumului de mărfuri asupra mediului înconjurător.

Conexiunile merceologiei cu alte ştiinţe

Pentru studierea aspectelor foarte variate, legate de calitatea şi sortimentul mărfurilor, merceologia are conexiuni multiple cu disciplinele tehnice, precum:

tehnologia, fizica, chimia, metrologia, standardizarea;

cu disciplinele economice, precum:

economie politică, management, marketing, economia comerţului şi a turismului, relaţiile economice internaţionale.

cu disciplinele sociale precum:

sociologia, psihologia (teme referitoare la studierea comportamentului consumatorului), ergonomia (relaţia marfă - om), ecologia (relaţia dintre produse şi protecţia mediului înconjurător), estetica mărfurilor (în relaţiile cu latura emoţională a satisfacţiei consumatorului şi a cultivării simţului estetic); protecţia consumatorului etc.

Metode de cercetare a calităţii mărfurilor

Principiile de bază ale metodologiei de cercetare a calităţii produselor sunt:

stabilirea concordanţei dintre necesitate şi produs, realizat în condiţii de eficienţă economică la producător şi beneficiar;

integrarea rezultatelor parţiale (obţinute prin determinarea mărimii absolute sau relative a proprie­tăţilor) într-un sistem logic, ştiinţific, în vederea constiuirii întregului, respectiv a calităţii produsului;

completarea reciprocă a metodelor pentru obţinerea rezul­tatului final cât mai exact al nivelului calitativ al produsului (determinări de laborator şi organoleptice)

Conținut arhivă zip

  • Bazele Stiintei Marfurilor.pptx

Alții au mai descărcat și

Rolul Transportului în Activitatea Logistică

INTRODUCERE Transporturile reprezintă un domeniu important al activităţii economico-sociale pentru că prin intermediul lor se efectuează...

Analiza Aprovizionarii si Desfacerii - SC Fibrex SA

Capitolul 1. Consideratii privind aprovizionarea si desfacerea 1.1. Aprovizionarea cu marfuri a unitatilor economice Notiunea de achizitie este...

Conceptul de Consultanta

Conceptul de consultanţă Termenul de consultanţă provine de la latinescul „consultare“, din care a derivat în franceză termenul de „consulter“,...

Cursuri Economie

Curs 1 INTEGRAREA ECONOMICĂ Integrarea economică poate fi definită drept procesul de dezvoltare a interdependenţelor dintre state, prin forme şi...

Marca

IDENTITATEA MARCII Numele de marca Sigla Emblema Logoul NUMELE DE MARCA Denumiri alcatuite dintr-un singur cuvânt sau din mai multe cuvinte:...

Macroeconomie Deschisa

Abundenţa de economii (suprasaturare) – disponibilitate spre investiţii: –intrarea unor economii cu rate mari de economisire în economia globală...

Teoria Comportamentului Consumatorului

Comportamentul consumatorului: ipoteze şi determinante. Preferinţele consumatorului. Utilitatea totală şi marginală. Regulă maximizării utilităţii...

Economia si Gestiunea Intreprinderii

Capitolul I- IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII Ca agent economic firma îşi organizează şi desfăşoară activitatea sub...

Ai nevoie de altceva?