BT Leasing MD

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 19 în total
Mărime: 84.71KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Leasing - totalitate a raporturilor care iau nastere in scopul si in cadrul realizarii unui contract de leasing.

Contract de leasing - contract in a carui baza o parte (locator) se obliga la cererea unei alte parti (locatar) sa-i asigure posesiunea si folosinta temporara a unui bun, achizitionat sau produs de locator, contra unei plati periodice (rata de leasing), iar la expirarea contractului sa respecte dreptul de optiune al locatarului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a face sa inceteze raporturile contractuale;

Obiect al leasingului pot fi orice bunuri mobile sau imobile, cu exceptia:

a) bunurilor scoase din circuitul civil sau a caror circulatie este limitata prin lege;

b) terenurilor agricole;

c) bunurilor consumptibile;

d) obiectelor proprietatii intelectuale care nu pot fi cesionate;

locatorul, persoana fizica sau juridica ce practica activitate de intreprinzator si transmite, in conditiile contractului de leasing, locatarului, la solicitarea acestuia, pentru o anumita perioada, dreptul de posesiune si de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este, cu sau fara transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului;

b) locatarul, persoana fizica sau juridica ce primeste, in conditiile contractului de leasing, in posesiune si folosinta bunul specificat in contract pentru o anumita perioada in schimbul achitarii ratelor de leasing. In cazul in care locatarul este persoana fizica ce nu practica activitate de intreprinzator, operatiunea de leasing cade sub incidenta legislatiei cu privire la protectia consumatorului;

c) vinzatorul (furnizorul), persoana fizica sau juridica ce vinde locatorului, in conditiile contractului de vinzare-cumparare incheiat cu locatorul sau ale contractului complex incheiat cu locatorul si cu locatarul, bunul solicitat de locatar.

Conținut arhivă zip

  • BT Leasing MD.ppt

Alții au mai descărcat și

Riscul Bancar în Instutuțiile de Credit din România în Situația Actualei Crize economico-financiară

I N T R O D U C E R E În prezenta lucrare am prezentat managementul riscului și analiza acestuia, o analiză care impune o paletă vastă de...

Economie Mondiala

Obiectivele cursului Intelegerea fenomenelor si proceselor economice ce se deruleaza la nivel mondial Analiza complexitatii fenomenelor si...

Politica de Creditare a Bancilor Comerciale

1.Orice banca isi asuma riscuri cind acorda credite si in mod cert toate bancile inregistreaza pierderi la portofoliul de credite atunci cind unii...

Metodologia de Creditare

Prelegere (2 ore): 1. Etapele procesului de creditare. 2. Etapa preliminară privind informarea – documentarea reciprocă banca – solicitant. 3....

Servicii Publice la Nivel European

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE SERVICIILE PUBLICE 1. 1 Funcţiile statului în cadrul serviciilor oferite - Funcţia de furnizor de servicii colective...

Economie Europeana

Introducere Cursul « Economie Europeană » se adresează studenţilor din ciclul de licenţă, înscrişi la programele de studiu ZI si ID, organizat de...

Dobanda, Operatiuni de Scont, Plati Esalonate, Rambursarea unui Imprumut

1. DOBÂNDA §1. Consideraţii generale. Să presupunem că o persoană A are nevoie de o sumă de bani pe care o vom nota şi o vom numi sumă iniţială,...

Economie Monetară și Financiară Europeană

Capitolul 1 EVOLU³IA PROCESULUI DE UNIFICARE MONETARÃ EUROPEANÃ 1.1. Încercãri de creare a unei zone de stabilitate monetarã Pânã în anul 1914,...

Ai nevoie de altceva?