Buget și Trezorerie Publică

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 22506
Mărime: 80.85KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gherghina Maria

Extras din document

CAPITOLUL 1

BUGETUL PUBLIC

1.1 Conţinutul bugetului public

Prin bugetul public se proiectează şi se desfăşoară activitatea privind finanţele publice.

Bugetul public poate fi privit ca:

• Bugetul public – document;

• Bugetul public – lege;

• Bugetul public – sistem de fluxuri financiare;

• Bugetul public – instrument de politică economică.

Bugetul public – document

Bugetul public este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate, în fiecare an, veniturile şi cheltuielile publice.

Conform clasificaţiei bugetare, înscrierea veniturilor se realizează pe capitole şi subcapitole, după conţinutul lor fiscal sau nefiscal şi după sursa de provenienţă, iar cheltuielile sunt înscrise pe părţi, capitole, subcapitole, articole şi alineate după conţinut şi după destinaţia pe care o capătă.

Prin bugetul public se poate stabili, pe termen scurt, un echilibru între nevoile colective şi mijloacele cu care se acoperă, respectiv:

- Se stabileşte un raport între resursele financiare publice provenite, în principal, din impozite şi taxe, şi nevoile sociale;

- Pe baza puterii de contribuţie a subiecţilor impozabili, se stabileşte capacitatea de satisfacere a nevoilor generale;

- Se poate avea o imagine de ansamblu asupra raportului dintre valoarea bunurilor materiale şi nemateriale create în economia financiară publică şi valoarea eforturilor făcute pentru realizarea lor;

- Bugetul public este instrumentul de programare, de executare şi de control asupra rezultatelor execuţiei resurselor băneşti ale societăţii şi a modului de repartizare şi utilizare a acestora prin cheltuieli publice.

Bugetul public reprezintă ansamblul documentelor în sectorul public, care împreună formează sistemul unitar de bugete. Acesta reflectă resursele financiare publice, prin următoarele componente:

- bugetul de stat;

- bugetul asigurărilor sociale de stat;

- bugetele locale;

- bugetele fondurilor speciale;

- bugetele instituţiilor publice cu caracter autonom;

- bugetul trezoreriei generale a statului;

- bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz;

- bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

- bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi a căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;

- bugetul fondurilor externe nerambursabile.

În cadrul sistemului unitar de bugete, se pot determina bugetul public naţional şi bugetul general consolidat, formate astfel:

- Bugetul public naţional:

- bugetul de stat;

- bugetul asigurărilor sociale de stat;

- bugetele locale.

- Bugetul general consolidat:

- bugetul public naţional;

- bugetele fondurilor speciale;

- bugetul trezoreriei generale a statului;

- bugetele instituţiilor publice cu caracter autonom;

- bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz;

- bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

- bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi a căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice;

- bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Volumul total al resurselor financiare publice este determinat de nivelul cheltuielilor totale, nivel influenţat, conform Legii finanţelor publice, de politica financiară a statului, de reţeaua de instituţii publice în funcţiune şi cele care urmează a se înfiinţa, de numărul de salariaţi, de obiectivele din domeniul social propuse a se realiza în noul an, de programele de cercetare, de obiectivele stabilite pentru domeniul economic, de finanţarea administraţiei centrale şi locale, de dobânzile aferente datoriei publice, etc.

Cheltuielile publice totale consolidate obţinute prin eliminarea transferurilor consolidabile prevăzute în bugetul de stat (transferuri de resurse din bugetul de stat către bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat) reflectă dimensiunile efortului financiar public.

Consolidarea bugetului este operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în vederea evitării dublei evidenţieri a acestora.

Bugetul public – lege

Bugetul public este un act juridic în care se prevăd şi se aprobă, prin lege, veniturile şi cheltuielile anuale ale statului sau ale instituţiilor publice.

În ţara noastră, instituţiile publice sunt: Parlamentul, Preşedenţia, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, autoritatea judecătorească, alte autorităţi publice, instituţiile de stat de subordonare centrală sau locală, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora.

Trăsăturile bugetului public – lege sunt următoarele:

- act de previziuni, indicând resursele băneşti ale statului şi destinaţiile acestora sub forma cheltuielilor;

- act de autorizare, prin care puterea executivă este împuternicită de puterea legislativă să cheltuiască şi să perceapă venituri, potrivit prevederilor legale;

- act anual, respectiv anul bugetar pentru care sunt aprobate veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi perioada în care se realizează execuţia indicatorilor bugetari.

Bugetul public – sistem de fluxuri financiare

Bugetul public reflectă un sistem de fluxuri financiare legate de formarea resurselor financiare publice (impozite, taxe, contribuţii, venituri nefiscale), pe de o parte, şi de repartizare a acestora, pe de altă parte.

În cea mai mare parte, aceste fluxuri sunt reprezentate de prelevările şi transferurile prin care statul şi colectivităţile locale îşi constituie resurse băneşti necesare desfăşurării activităţii specifice, prin cheltuieli.

Bugetul public – instrument de politică economică

Bugetul public este un instrument de politică a statului în domeniul fiscalităţii şi cheltuielilor publice, întrucât prin acest document sunt stabilite veniturile bugetare ce reflectă politica fiscală şi cheltuielile bugetare, subvenţiile şi transferurile care au un rol important în plan economic şi social.

1.2 Componentele bugetului public

Bugetul public cuprinde toate veniturile şi cheltuielile de natură publică ale unui stat.

Componentele bugetului public sunt autonome. Ele au venituri şi cheltuieli proprii, se elaborează şi se aprobă distinct, iar din punct de vedere administrativ, titularii acestora au independenţă deplină. Aceste caracteristici sunt consfinţite de Constituţie.

Preview document

Buget și Trezorerie Publică - Pagina 1
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 2
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 3
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 4
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 5
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 6
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 7
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 8
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 9
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 10
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 11
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 12
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 13
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 14
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 15
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 16
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 17
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 18
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 19
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 20
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 21
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 22
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 23
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 24
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 25
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 26
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Buget si Trezorerie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetul Public - Structura Veniturilor si Cheltuielilor Publice

CAP.1. CONCEPTUL DE BUGET ŞI ROLUL SĂU Potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, prin buget se înţelege un document prin care sunt...

Bancile Centrale

CRITERII DE APRECIERE A INDEPENDENTEI. FUNCTII CRITERII DE APRECIERE A INDEPENDENTEI BANCII CENTRALE - CARACTERISTICILE INDEPENDENTEI BANCII...

Raportul Juridic Fiscal

CAPITOLUL II RAPORTUL JURIDIC FISCAL 2.1. Noţiune. În noţiunea de aşezare a impunerii se includ toate operaţiunile necesare pentru stabilirea...

Integrare Economica Europeana

TEMA 1.Caracteristici ale intergarii economice internationale. 1.Privire de ansamblu asupra termenului de intergare economica interenationala...

Beneficiile Aderarii Romaniei la UE

Beneficiile aderarii Romaniei la UE Respectarea conditiilor impuse de UE, atat anterior cat si post aderare, duce la aparitia anumitor efecte...

Dobânda Simplă

- A: Prezentarea problemei : primele rezultate OBS: - din suma Sfinal , cantitatea reprezintă dobânda , deci la scadenţă ridică suma S0 depusă...

Comportamentul Consumatorului

1. Obiectul, sfera de cuprindere şi precizări terminologice 2. Comportamentele de cumpărare şi consum – concepte şi teorii 1. Obiectul, sfera de...

Investitii Greenfield, Fuziuni si Achizitii, Relocari

Investiţiile străine directe sunt clasificate în 2 mari tipuri: Greenfield: înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi de către sau împreună cu...

Te-ar putea interesa și

Buget si Trezorerie Publica - Marea Britanie

Introducere Regatul Unit este numit, in mod obisnuit, in romaneste, Marea Britanie. Cea mai mare parte a sa este situata langa coasta continentala...

Buget si Trezorerie Publica - Analiza Bugetului Spaniei in Perioada 2000-2009

1. Analiza cheltuielilor bugetare COFOG 1.1 Date absolute 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.2 Indici cu baza fixa 1.3 Indici cu...

Buget și Trezorerie Publică

Introducere Existenţa mai multor bugete în cadrul sistemului de bugete (atât la nivel central, cât şi local) atrage după sine o operaţie de...

Buget si Trezorerie Publica

La inceput, termenul de trezorerie era identificat cu banii publici, iar ulterior cu o institutie desemnata sa asigure respectarea ansamblului de...

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I 1. Definiți bugetul și bugetul general consolidat. (1 p) 2. Enumerați și prezentați succint structura sistemului bugetar în România....

Buget si Trezorerie Publica

1.1. Sistemele iniţiativei bugetare În cadrul procesului decizional public, există diferenţe de la o ţară la alta legate de sistemul iniţiativei...

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I SISTEMUL BUGETAR 1.1 Noţiuni generale privind bugetul Bugetul poate fi privit sub următoarele aspecte: - ca document - ca lege -...

Buget și Trezorerie Publică

Sistemul unitar de bugete la nivel naţional În practică deosebim 2 abordări ale iniţiativei bugetare potrivit cărora distingem: 1 – sistemul...

Ai nevoie de altceva?