Cercetări de Marketing

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 29293
Mărime: 285.36KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL I: BAZELE CERCETĂRII DE MARKETING

1.1. Cercetarea de marketing şi aria sa

O definiţie de referinţă a cercetării de marketing este cea formulată de Comitetul de Definiţii al Asociaţiei Americane de Marketing, la începutul anilor "60 ai secolului XX. Conform acestei definiţii, cercetarea de marketing reprezintă culegerea, înregistrarea şi analiza sistematică a datelor referitoare la marketingul bunurilor şi serviciilor. Punctele forte ale acestei definiţii sunt următoarele: clarificarea principalelor activităţi pe care le presupune cercetarea de marketing ( culegerea, analiza şi interpretarea datelor), sublinierea caracterului sistematic pe care trebuie sa îl aibă fiecare cercetare şi precizarea ariei cercetării. Totuşi, definiţia respectivă nu oferă o imagine integrală a procesului integrării cercetării de marketing şi nu indică scopul pentru care este realizată cercetarea.

Numeroşi specialişti au susţinut definiţia Asociaţiei Americane de Marketing (AMA). De exemplu, Philip Kotler, în bine cunoscuta sa lucrare "Principiile Marketingului" considera că cercetarea de marketing constă în proiectarea, culegerea, analiza şi raportarea sistematică a datelor şi informaţiilor relevante pentru o anumită situaţie cu care se confruntă firma.

Ca urmare a mutaţiilor conceptuale şi evoluţiilor din practica cercetărilor de marketing, la finele anilor "80 ai secolului XX, AMA a propus o definiţie mai complexă. Noua abordare a precizat că cercetarea de marketing este funcţia care:

a) conectează consumatorul, clientul şi publicul cu marketerul, prin informaţii care sunt utilizate pentru a identifica şi defini oportunităţi şi probleme de marketing;

b) generează, perfecţionează şi evaluează acţiuni de marketing;

c) monitorizează rezultatele activităţii de marketing;

d) îmbunătăţeşte înţelegerea marketingului ca proces;

Potrivit aceleiaşi definiţii, cercetarea de marketing specifică informaţia necesară pentru abordarea acestor aspecte, proiectează metoda de culegere a informaţiilor, conduce şi realizează procesul de culegere a datelor, analizează rezultatele, comunică rezultatele şi implicaţiile lor. Aportul acestei definiţii constă în importanţa acordată rolului pe care îl îndeplineşte cercetarea de marketing în cadrul organizaţie. În comparaţie cu definiţia anterioară propusă de AMA, este clarificată succesiunea etapelor procesului de cercetare, de la specialitatea informaţiilor necesare, până la comunicarea rezultatelor cercetării şi a consecinţelor acestora, din perspectiva firmei.

Dintre definiţiile propuse de specialiştii români, se detaşează următoarea: "cercetarea de marketing reprezintă activitatea formală prin intermediul căreia, cu ajutorul unor concepte, metode şi tehnici ştiinţifice de investigare, se realizează specificarea, măsurarea, culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing destinate conducerii firmei, pentru cunoaşterea mediului în care funcţionează, identificarea oportunităţilor, evaluarea alternativelor acţiunilor de marketing şi a efectelor acestora". Această definiţie se focalizează asupra complexităţii, caracteristicilor şi rolului cercetărilor de marketing.

Varietatea definiţiilor formulate de specialiştii din acest domeniu este relativ mare. Principalele aspecte pe care le subliniază aceste definiţii sunt următoarele:

a) rolul cercetării. Opţiunea de a proiecta şi realiza o cercetarea de marketing este legată de o anumită situaţie decizională. Este determinată fie de necesitatea de a soluţiona o problemă critică, fie de valorificarea unei oportunităţi oferite de mediul în care îşi desfăşoară activitatea firma;

b) caracterul procesual. Cercetarea de marketing constă într-un ansamblu de activităţi intercorelate, desfăşurate ca etape ale unui proces sistematic. Realizarea unei cercetări presupune specificarea, măsurarea, culegerea, analiza, interpretarea şi comunicarea informaţiilor. Cercetările de marketing au un caracter formal, imprimat de succesiunea precisă a acestor activităţi;

c) obiectivitatea cercetării. Una dintre cerinţele majore pe care trebuie să le îndeplinească cercetările de marketing este asigurarea unei obiectivităţi maxime. Cercetătorul trebuie să fie detaşat, iar perspectiva pe care o abordează să fie imparţială. Valoarea informaţiilor rezultate scade considerabil, în măsura în care apar distorsiuni în procesul cercetării, datorate subiectivităţii cercetătorului.

Aplicabilitatea cercetărilor de marketing este deosebit de largă. Aria cercetărilor include următoarele domenii:

a) firma. În acest domeniu, cercetarea de marketing poate viza unul sau mai multe din următoarele aspecte: obiectivele, strategiile şi politicile de dezvoltare, resursele materiale; financiare şi umane de care dispune firma şi/sau funcţia de marketing; structura organizatorică de marketing; relaţiile dintre funcţia de marketing şi celelalte funcţii ale organizaţiei; managementul activităţilor de marketing etc.;

b) piaţa. Pot fi supuse investigaţiei, pe de o parte, aspectele generale ale pieţei (între care: caracteristicile, structura, capacitatea şi conjunctura pieţei, dinamica fenomenelor de piaţă, dimensiunile spaţiale ale pieţei, ş.a.), pe de altă parte, obiectivul investigaţiei îl pot constitui diferitele fenomene şi categorii ale pieţei (în mod deosebit, cererea şi oferta, preţurile şi tarifele, exporturile şi importurile, cotele de piaţă, ş.a.).

Preview document

Cercetări de Marketing - Pagina 1
Cercetări de Marketing - Pagina 2
Cercetări de Marketing - Pagina 3
Cercetări de Marketing - Pagina 4
Cercetări de Marketing - Pagina 5
Cercetări de Marketing - Pagina 6
Cercetări de Marketing - Pagina 7
Cercetări de Marketing - Pagina 8
Cercetări de Marketing - Pagina 9
Cercetări de Marketing - Pagina 10
Cercetări de Marketing - Pagina 11
Cercetări de Marketing - Pagina 12
Cercetări de Marketing - Pagina 13
Cercetări de Marketing - Pagina 14
Cercetări de Marketing - Pagina 15
Cercetări de Marketing - Pagina 16
Cercetări de Marketing - Pagina 17
Cercetări de Marketing - Pagina 18
Cercetări de Marketing - Pagina 19
Cercetări de Marketing - Pagina 20
Cercetări de Marketing - Pagina 21
Cercetări de Marketing - Pagina 22
Cercetări de Marketing - Pagina 23
Cercetări de Marketing - Pagina 24
Cercetări de Marketing - Pagina 25
Cercetări de Marketing - Pagina 26
Cercetări de Marketing - Pagina 27
Cercetări de Marketing - Pagina 28
Cercetări de Marketing - Pagina 29
Cercetări de Marketing - Pagina 30
Cercetări de Marketing - Pagina 31
Cercetări de Marketing - Pagina 32
Cercetări de Marketing - Pagina 33
Cercetări de Marketing - Pagina 34
Cercetări de Marketing - Pagina 35
Cercetări de Marketing - Pagina 36
Cercetări de Marketing - Pagina 37
Cercetări de Marketing - Pagina 38
Cercetări de Marketing - Pagina 39
Cercetări de Marketing - Pagina 40
Cercetări de Marketing - Pagina 41
Cercetări de Marketing - Pagina 42
Cercetări de Marketing - Pagina 43
Cercetări de Marketing - Pagina 44
Cercetări de Marketing - Pagina 45
Cercetări de Marketing - Pagina 46
Cercetări de Marketing - Pagina 47
Cercetări de Marketing - Pagina 48
Cercetări de Marketing - Pagina 49
Cercetări de Marketing - Pagina 50
Cercetări de Marketing - Pagina 51
Cercetări de Marketing - Pagina 52
Cercetări de Marketing - Pagina 53
Cercetări de Marketing - Pagina 54
Cercetări de Marketing - Pagina 55
Cercetări de Marketing - Pagina 56
Cercetări de Marketing - Pagina 57
Cercetări de Marketing - Pagina 58
Cercetări de Marketing - Pagina 59
Cercetări de Marketing - Pagina 60
Cercetări de Marketing - Pagina 61
Cercetări de Marketing - Pagina 62
Cercetări de Marketing - Pagina 63
Cercetări de Marketing - Pagina 64
Cercetări de Marketing - Pagina 65
Cercetări de Marketing - Pagina 66
Cercetări de Marketing - Pagina 67
Cercetări de Marketing - Pagina 68
Cercetări de Marketing - Pagina 69
Cercetări de Marketing - Pagina 70
Cercetări de Marketing - Pagina 71
Cercetări de Marketing - Pagina 72
Cercetări de Marketing - Pagina 73
Cercetări de Marketing - Pagina 74
Cercetări de Marketing - Pagina 75
Cercetări de Marketing - Pagina 76
Cercetări de Marketing - Pagina 77
Cercetări de Marketing - Pagina 78
Cercetări de Marketing - Pagina 79
Cercetări de Marketing - Pagina 80
Cercetări de Marketing - Pagina 81
Cercetări de Marketing - Pagina 82
Cercetări de Marketing - Pagina 83
Cercetări de Marketing - Pagina 84
Cercetări de Marketing - Pagina 85
Cercetări de Marketing - Pagina 86
Cercetări de Marketing - Pagina 87
Cercetări de Marketing - Pagina 88
Cercetări de Marketing - Pagina 89
Cercetări de Marketing - Pagina 90
Cercetări de Marketing - Pagina 91
Cercetări de Marketing - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Cercetari de Marketing.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Bancilor Centrale in Economie

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze o temă deosebit de interesantă şi anume, rolul băncilor centrale economie. Acest subiect mi-a...

Cercetare de marketing privind consumul de fast-food în rândul studenților din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iași

1. Cercetări de marketing Creșterea rolului marketingului în activitatea economică a firmelor este posibilă numai prin buna fundamentare a...

Mixul de Marketing în Servicii

Capitolul 1 MARKETINGUL SERVICIILOR Marketingul este ansamblul de acţiuni care într-o economie de piaţă au ca obiect să prevadă, să constate,...

Turism Internațional

Capitolul 1 Concepte, definiţii şi noţiuni de bază ale turismului internaţional Primele încercări de definire a turismului, ca fenomen economic...

Piața Forței de Muncă

CAPITOLUL 1 PIAŢA MUNCII – ABORDĂRI TEORETICE Creşterea economică implică şi asigurarea resurselor de muncă. Aceasta comportă aspecte cantitative...

Tehnologia Hotelieră și de Restaurant

Cap.1. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA RESTAURANTELOR Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul...

Marketingul în Afaceri

Succesul in afaceri in context european Majoritatea oamenilor ar dori să aibă succes în activităţile sale, dar nu ştiu ce trebuie să facă pentru...

Cursuri Turism

Etimologic, cuvântul „turism” provine din termenul englez „tour” (călătorie), sau „to tour”, „to make a tour” (a călători, a face o călătorie),...

Ai nevoie de altceva?