Climatul Investițional

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3321
Mărime: 19.96KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hincu Rodica
aceasta tema am prezentato la "Bazele activitatii investitionale" la facultatea "Finante si Banci" ASEM

Cuprins

1. Concepţii privind climatul investiţional

2. Factorii determinanţi ai climatul investiţional

3. Politica investiţionlă la nivel micro şi macroeconomic

4. Climatul investiţional în diferite state ale lumii

5. Climatul investiţional şi politica investiţională în R.Moldova

Extras din document

Cuvinte –cheie: climat investiţional; factori determinanţi ai climatul investiţional; politica investiţională; atractivitate investiţională; potenţial investiţional; oportunitate investiţională; rating etc.

1. Concepţii privind climatul investiţional

Noţiunea de climat investiţional reflectă nivelul de atractivitate a unei ţări (ramuri, zone, regiuni) pentru alocarea investiţiilor.

După cum subliniază economistul rus, S.V.Fomişin, „în ştiinţa economică noţiunea de „climat investiţional” se află încă în proces de constituire. De obicei, prin climatul investiţional se subînţelege totalitatea factorilor politici, social-economici, financiari, socio-culturali, organizatorici, juridici şi geografici, care sunt prezenţi, într-o ţară sau alta, şi care atrag sau resping capitalul străin”.

Contextul macroeconomic care favorizează atragerea investiţiilor, numit generic „climat investiţional”, este o noţiune foarte complexă, fiind determinat de un mix de elemente interdependente, ce includ: (SLIDE)

- stabilitatea politică şi cea macroeconomică pe termen lung;

- stabilitatea şi supremaţia legislaţiei;

- independenţa justiţiei pentru a asigura drepturile investitorilor;

- reguli clare şi nediscriminatorii privind activitatea economică (implicit cea investiţională);

- dezvoltarea infrastructurii de afaceri, inclusiv serviciile financiare, juridice etc., precum şi alte elemente, printre care nu mai puţin importante fiind:

- accesul la pieţele de desfacere şi la resurse (umane, naturale, tehnologice, etc.);

- transparenţa în activitatea organelor de stat cu funcţii de reglementare şi control;

- încrederea în mediul de afaceri etc.

Deci, noţiunea de climat investiţional este abordată ca sistem de factori şi premise economice, politice, instituţionale şi de drept, precum şi amplitudinea de acţiune a acestora, capabili să intervină în procesul de realizare investiţională, modificînd comportamentul investiţional spre stimulare sau destimulare şi reflectînd nivelul de atractivitate al unei ţări (ramuri, zone, regiuni) pentru alocarea investiţiilor.

În literatura de specialitate şi în publicistica economică nu există o linie de demarcare clară între conceptul de climat de afaceri (de antreprenoriat) şi cel de climat de investiţii (investiţional). În majoritatea cazurilor, ele sunt utilizate ca sinonime deşi, aparent, climatul de investiţii ar trebui să se raporteze la climatul de afaceri ca parte la întreg. Dar, deoarece investiţia reprezintă esenţa oricărei afaceri, iar scopul final al unui proiect de investiţie ca şi al oricărei afaceri este obţinerea profitului, vom tinde spre utilizarea cu sens identic al celor două concepte.

Precizând aceste aspecte, menţionăm că climatul investiţional poate fi tratat ca condiţii generale, atât cele prezente (favorabile şi nefavorabile), cît şi cele viitoare (riscuri sau oportunităţi), care încurajează sau descurajează alocarea investiţiilor în afaceri.

2. Factori determinanţi ai climatul investiţional

Climatul investiţional al unei ţări este determinat de valorile unui şir de parametri care reflectă imaginea integrală a ţării, capacitatea ţării pentru însuşirea investiţiilor, riscurile aferente procesului investiţional etc.

Condiţiile date se formează sub incidenţa unor factori de origine:

- economică;

- politică;

- instituţională;

- de infrastructură;

- legislativă;

- culturală etc.

Prezentarea detaliată a acestora ar include: resursele naturale şi starea mediului; calitatea forţei de muncă; nivelul de dezvoltare a infrastructurii; transparenţa şi previziunea vieţii şi a deciziilor politice; stabilitatea macroeconomică şi solvabilitatea balanţei de plăţi externe; calitatea guvernării şi a administraţiei publice locale; stabilitatea şi calitatea cadrului juridic; nivelul de criminalitate şi corupţie; transparenţa şi democraţia dirijării corporative; calitatea sistemului financiar bancar, inclusiv a celui fiscal; bazele administrative, informaţionale şi tehnice de pătrundere pe pieţe, inclusiv reglementarea comerţului extern; nivelul de monopolizare şi de concurenţă pe piaţa internă; inflaţia etc.

Preview document

Climatul Investițional - Pagina 1
Climatul Investițional - Pagina 2
Climatul Investițional - Pagina 3
Climatul Investițional - Pagina 4
Climatul Investițional - Pagina 5
Climatul Investițional - Pagina 6
Climatul Investițional - Pagina 7
Climatul Investițional - Pagina 8
Climatul Investițional - Pagina 9
Climatul Investițional - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Climatul Investitional.doc

Alții au mai descărcat și

Riscul de Țară și Modalități de Gestionare a Acestuia

INTRODUCERE Comerţul în sistem deschis, libertatea circulaţiei capitalului, cooperarea în dezvoltare sunt subiecte foarte abordate în economia...

Protejarea și Stimularea Investițiilor

INTRODUCERE Importanţa teoretică şi practică a lucrării Rolul investiţiilor străine în economia unei ţări este incontestabil: lanţul de efecte pe...

Evoluția Fluxurilor de ISD în Țările din Europa Centrală Europa de Sud - Est și CSI

INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ASPECTE GENERALE Investiţia străină directă constă în plasarea de fonduri într-un obiectiv economic care...

Gestiunea si Analiza Riscului de Tara

Accentul acestei analize cade pe riscul de ţară, componentă de bază a riscului general în afacerile internaţionale. Pentru reuşita în afaceri,...

Eficiența Economică a Investițiilor

1. Conceptul de eficienţă economică şi cel de eficienţă economică a investiţiilor Eficienţa economică este o noţiune complexă prin care se...

Impactul Timpului asupra Procesului Investitional

1. Semnificaţia factorului timp în procesul investiţional. Procesele compunerii şi actualizării Procesul investiţional se desfăşoară într-o...

Continutul Economic al Evaluarii Intreprinderii

Afacerea reprezintă o activitate, organizată în cadrul unei structuri, scopul principal fiind obţinerea profitului. Afacerea îmbracă o formă...

Investiții Internaționale

TEMA I. INVESTIŢIILE STRĂINE – PREZENTARE GENERALĂ 1. Investiţiile străine – delimitări conceptual-metodologice. Tipuri de investitori. 2. Rolul...

Ai nevoie de altceva?