Comunicarea în Afaceri

Curs
8.7/10 (10 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 31087
Mărime: 115.52KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.drd. Romulus VANCEA
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA „ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR”, SEMESTRUL I DEPARTAMENTUL ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Cuprins

Introducere 3

CAP I. NOŢIUNI FUNDAMENTALE 4

1.1. Definirea şi tipologia comunicării 4

1.2. Comunicarea în afaceri – cadrul general 10

CAP II. NEGOCIEREA – FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE 17

2.1. Consideraţii generale privind negocierea 17

2.2. Stiluri de comunicare în negocieri 20

2.3. Comunicarea verbală şi comunicarea nonverbală în negocieri 25

CAP III. COMUNICAREA COMERCIALĂ ÎN AFACERI 32

3.1. Publicitatea – instrument principal al comunicării financiare

a firmei 33

3.1.1. Aspecte preliminare 33

3.1.2. Particularităţi ale demersului publicitar 37

3.1.3. Planificarea publicităţii 38

3.1.4. Mijloacele de comunicare publicitară –

– mediile publicitare 41

3.1.5. Comunicarea scrisă în afaceri –

– publicitatea prin tipărituri 43

3.2. Alte tehnici de comunicare comercială 46

CAP IV. COMUNICAREA INSTITUŢIONALĂ –

RELAŢIILE PUBLICE (RP) 52

4.1. Importanţa relaţiilor publice 52

4.2. Instrumente de RP utilizate în relaţia cu presa 56

4.3. Lobby-ul şi sponsorizarea – tehnici specifice utilizate în RP 59

4.4. Alte tehnici utilizate în RP 63

CAP V. COMUNICAREA INTERNĂ

(COMUNICAREA MANAGERIALĂ) 66

5.1. Comunicarea interpersonală în organizaţii – rolul managerului 66

5.2. Comunicarea formală şi comunicarea informală în cadrul

organizaţiilor 71

5.3. Comunicarea verbală – arta conversaţiei la nivelul

conducerii firmei 76

CAP VI. COMUNICAREA FINANCIARĂ A FIRMEI 84

Teste grilă de verificare finală 90

Bibliografie selectivă 94

Rezolvarea testelor grilă 95

Extras din document

INTRODUCERE

Scopul cursului

Scopul cursului este de a-i familiariza pe studenţi cu noţiuni referitoare la comunicarea în afaceri în economia modernă de piaţă şi de a le reliefa importanţa diferitelor forme de comunicare ale firmei în mediul concurenţial actual.

Obiective

Cursul de faţă îşi propune definirea comunicării în afaceri (şi nu numai), prezentarea diferitelor forme ale comunicării la nivel de firmă, atât în mediul intern al acesteia, cât şi în mediul extern, precum şi a necesităţii de a apela la diverse instrumente şi modalităţi de comunicare în societatea informaţională de astăzi.

De o manieră sintetică, obiectivele principale ale acestui curs vizează:

- definirea şi tipologia comunicării;

- prezentarea cadrului general al comunicării în afaceri;

- definirea negocierii ca formă principală de comunicare;

- comunicarea comercială a firmei ;

- comunicarea instituţională – relaţiile publice (RP);

- comunicarea internă (comunicarea managerială);

- comunicarea financiară a firmei.

Forma de evaluare (E – examen; C – colocviu / test final; LP – lucrări de control)

Stabilirea notei finale (procentaje) -răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice

- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.

- teste pe parcursul semestrului

- teme de control

CAP I. NOŢIUNI FUNDAMENTALE

1.1. Definirea şi tipologia comunicării

Comunicarea scapă încercărilor de a o defini. Americanii Frank Dance şi Carl Larson au adunat 126 de definiţii ale comunicării, de la diverşi autori şi din diverse cărţi. După 20 de ani de trudă, nici una dintre definiţii nu s-a dovedit satisfăcătoare. Semantica termenului „comunicare” nu încape într-o definiţie, dar fiecare definiţie posibilă surprinde câte ceva din ceea ce este comunicarea.

Cuvântul latinesc „communicare” are semnificaţia de „contact şi legătură”, dar şi de „a pune în comun, a împărtăşi, a pune împreună, a amesteca şi a uni”. În limba de toate zilele. Folosirea cuvântului „comunicare” nu se loveşte de probleme deosebite. Majoritatea vorbitorilor se gândesc la „a aduce la cunoştinţă” sau la „a informa”. Faptul este evidenţiat de orice dicţionar explicativ unde, în general, sunt menţionate trei semnificaţii, parţial suprapuse, ale cuvântului „comunicare”: comunicare = 1.înştiinţare, aducere la cunoştinţă; 2.contacte verbale în interiorul unui grup sau colectiv; 3.prezentare sau ocazie care favorizează schimbul de idei sau relaţii spirituale.

Într-o formă extrem de simplă, procesul de comunicare sau comunicarea poate fi redat (sau redată) astfel:

informaţie informaţie

emiţător canal receptor

Din această schemă se poate înţelege că procesul comunicării presupune mai mult decât un participant; anume, pe lângă emiţător (sau emitent) există unul sau mai mulţi receptori potenţiali. Esenţa procesului este deplasarea, transferul sau transmiterea informaţiei de la un participant la celălalt. În mod frecvent, circulaţia are loc în dublu sens, este bidirecţională. Acesta este, bunăoară, cazul dialogului, al unei discuţii între două persoane care, alternativ, joacă rolul de emiţător (vorbitor) şi receptor (ascultător). Alteori, circulaţia informaţiei poate avea loc în sens unic; este cazul monologului, al cuvântărilor, al comunicării prin presă, radio sau televiziune.

Comunicarea nu se încheie o dată cu preluarea sau receptarea opiniilor, ideilor sau comportamentului celor care o receptează. Procesul poartă numele de efect al comunicării şi se bucură în ştiinţa comunicării de o atenţie deosebită. Prin urmare, modelul elementar al comunicării trebuie extins:

informaţie informaţie informaţie

emiţător canal receptor efect

În această schemă, comunicarea se aseamănă procesului „stimul-reacţie” (receptorul reacţionează la stimulii provenind din partea emiţătorului). Dar nu orice proces „stimul-reacţie” reprezintă o situaţie comunicativă. Procesul „stimul-reacţie”, pentru a aparţine comunicării, ar trebui să fie cel puţin un proces intenţional. Astfel, pentru ca transferul de informaţie să devină un proces de comunicare, emitentul trebuie să aibă intenţia de a provoca receptorului un efect oarecare. Prin urmare, comunicarea devine un proces prin care un emiţător transmite informaţii receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte.

Preview document

Comunicarea în Afaceri - Pagina 1
Comunicarea în Afaceri - Pagina 2
Comunicarea în Afaceri - Pagina 3
Comunicarea în Afaceri - Pagina 4
Comunicarea în Afaceri - Pagina 5
Comunicarea în Afaceri - Pagina 6
Comunicarea în Afaceri - Pagina 7
Comunicarea în Afaceri - Pagina 8
Comunicarea în Afaceri - Pagina 9
Comunicarea în Afaceri - Pagina 10
Comunicarea în Afaceri - Pagina 11
Comunicarea în Afaceri - Pagina 12
Comunicarea în Afaceri - Pagina 13
Comunicarea în Afaceri - Pagina 14
Comunicarea în Afaceri - Pagina 15
Comunicarea în Afaceri - Pagina 16
Comunicarea în Afaceri - Pagina 17
Comunicarea în Afaceri - Pagina 18
Comunicarea în Afaceri - Pagina 19
Comunicarea în Afaceri - Pagina 20
Comunicarea în Afaceri - Pagina 21
Comunicarea în Afaceri - Pagina 22
Comunicarea în Afaceri - Pagina 23
Comunicarea în Afaceri - Pagina 24
Comunicarea în Afaceri - Pagina 25
Comunicarea în Afaceri - Pagina 26
Comunicarea în Afaceri - Pagina 27
Comunicarea în Afaceri - Pagina 28
Comunicarea în Afaceri - Pagina 29
Comunicarea în Afaceri - Pagina 30
Comunicarea în Afaceri - Pagina 31
Comunicarea în Afaceri - Pagina 32
Comunicarea în Afaceri - Pagina 33
Comunicarea în Afaceri - Pagina 34
Comunicarea în Afaceri - Pagina 35
Comunicarea în Afaceri - Pagina 36
Comunicarea în Afaceri - Pagina 37
Comunicarea în Afaceri - Pagina 38
Comunicarea în Afaceri - Pagina 39
Comunicarea în Afaceri - Pagina 40
Comunicarea în Afaceri - Pagina 41
Comunicarea în Afaceri - Pagina 42
Comunicarea în Afaceri - Pagina 43
Comunicarea în Afaceri - Pagina 44
Comunicarea în Afaceri - Pagina 45
Comunicarea în Afaceri - Pagina 46
Comunicarea în Afaceri - Pagina 47
Comunicarea în Afaceri - Pagina 48
Comunicarea în Afaceri - Pagina 49
Comunicarea în Afaceri - Pagina 50
Comunicarea în Afaceri - Pagina 51
Comunicarea în Afaceri - Pagina 52
Comunicarea în Afaceri - Pagina 53
Comunicarea în Afaceri - Pagina 54
Comunicarea în Afaceri - Pagina 55
Comunicarea în Afaceri - Pagina 56
Comunicarea în Afaceri - Pagina 57
Comunicarea în Afaceri - Pagina 58
Comunicarea în Afaceri - Pagina 59
Comunicarea în Afaceri - Pagina 60
Comunicarea în Afaceri - Pagina 61
Comunicarea în Afaceri - Pagina 62
Comunicarea în Afaceri - Pagina 63
Comunicarea în Afaceri - Pagina 64
Comunicarea în Afaceri - Pagina 65
Comunicarea în Afaceri - Pagina 66
Comunicarea în Afaceri - Pagina 67
Comunicarea în Afaceri - Pagina 68
Comunicarea în Afaceri - Pagina 69
Comunicarea în Afaceri - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea in Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Etica negocierii în afaceri

INTRODUCERE În lumea afacerilor contemporane, negocierea şi negociatorul dobândesc o importanţă considerabilă. Niciodată în istorie, tranzacţiile...

Studiu Privind Rolul Comunicării în Administrarea Afacerilor

Introducere Parte a activităţii umane zilnice, comunicarea este, indiscutabil, un element definitoriu pentru om ca şi fiinţă, dar şi ca specie....

Tehnici și Strategii de Comunicare

INTRODUCERE Particularitatile comunicarii în afaceri sunt generate de scopul, obiectivele si rolurile acestei comunicari, de cadrul si structura...

Negocierea în Afaceri

1. Etapele procesului de negociere Negocierea reprezinta un proces complicat şi adesea de lungă durată. Este un proces de comunicare, de...

Servicii turistice de bază la Pensiunea Stejarul

ARGUMENT Serviciile Turistice reprezintă o componentă importantă a produsului turistic indiferent dacă sunt oferite ca servicii de bază sau...

Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE

Introducere Sistemul monetar poate fi definit ca un anumit mod de organizare şi reglementare a circulaţiei monetare dintr-o ţară, pe baza unor...

Comunicarea în afaceri

Negocierea este unul dintre cei mai importanți pași atunci când se pune baza unei afaceri. Pentru a negocia avem nevoie de comunicare și de aceea...

Managementul situațiilor de criză în administrație

INTRODUCERE În această lucrare numită “Managementul situaţiei de criză în administraţie” sunt prezentate aspectele teoretice şi practice întâlnite...

Te-ar putea interesa și

Tehnicile de Manipulare și Folosirea lor în Cadrul Negocierilor

CAPITOLUL I ARTA DE A NEGOCIA Negocierea este un talent, un har înnascut, dar şi o abilitate dobânditã prin experienţã şi învăţare . Specialiştii...

Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz

Introducere În toate timpurile şi, cu atât mai mult în lumea de azi, educaţia şi învăţarea nu pot exista în afara comunicării umane. A comunica...

Comunicarea și Promovarea în Afaceri

INTRODUCERE Tema elaborată se numeşte « Comunicare şi promovare în afaceri ». Această temă scoate în evidenţă doi factori esenţiali şi anume :...

Negocierea în afaceri - strategii și modalități comunicative eficiente

INTRODUCERE Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare...

Politici de Marketing în Turism

INTRODUCERE În toate timpurile şi, cu atât mai mult în lumea de azi, educaţia şi învăţarea nu pot exista în afara comunicării umane. A comunica...

Comunicarea ca Instrument al Negocierii

INTRODUCERE Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare...

Comunicarea interumană eficientă

CAPITOLUL NR.1 COMUNICAREA INTERUMANĂ 1.1. Istoria și definiția comunicării Comunicarea interumană constituie un obiect de studiu cu o...

Comunicarea în Afaceri

Stiinţa afacerilor" reprezintă o specializare ca oricare alta, dar este mai dură, complicată, controversată, multidisciplinară şi destul de nouă....

Ai nevoie de altceva?