Concurenta si Preturi

Imagine preview
(9/10 din 11 voturi)

Acest curs prezinta Concurenta si Preturi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 88 de pagini .

Profesor: Romulus VANCEA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE 5
CAP 1. MECANISMUL PREŢURILOR 6
1.1. Mecanismul autonom al preţurilor şi interdependenţa acestuia în
raport cu celelalte segmente ale economiei naţionale 6
1.2. Preţul liber – preţ de echilibru al pieţei 7
1.3. Oferta şi cererea sub incidenţa comportamentului agenţilor pieţei 9
CAP 2. SISTEMUL DE PREŢURI 16
2.1. Elemente privind determinarea mărimii preţurilor; funcţiile
preţului 16
2.2. Sistemul de preţuri şi tarife – categorii de preţuri, forme de
preţuri şi tarife 17
CAP 3. PREŢURILE – COMPONENTĂ DE BAZĂ
A MECANISMULUI ECONOMIC 22
3.1. Preţurile, productivitatea muncii, salariile şi inflaţia 22
3.2. Liberalizarea preţurilor 25
CAP 4. ELEMENTELE DE FUNDAMENTARE A
PROPUNERILOR DE PREŢ 29
4.1. Politica de produs; componentele, ciclul de viaţă şi valoarea de
întrebuinţare a produsului 29
4.2. Costurile de producţie – componentă de bază a preţurilor de
4
ofertă 32
4.3. Analiza valorii – mijloc de promovare a unor produse cu
performanţe înalte şi costuri reduse 37
CAP 5. FUNDAMENTAREA PREŢURILOR DE OFERTĂ
A PRODUCĂTORILOR 42
5.1. Principii de bază în fundamentarea preţurilor noilor produse 42
5.2. Corelarea preţurilor şi caracteristicile produsului etalon 44
5.3. Fundamentarea preţurilor de ofertă prin corelare pe baza costurilor
de producţie 45
5.4. Alte modalităţi de fundamentare a preţurilor de ofertă 48
CAP 6. FORMAREA ŞI FUNDAMENTAREA
PREŢURILOR EXTERNE 53
6.1. Preţurile mondiale şi interacţiunea lor cu preţurile interne. Factori
de formare şi modificare a preţurilor externe 53
6.2. Fundamentarea preţurilor externe. Modalităţi de protejare a
preţurilor de import-export 57
CAP 7. FORMAREA PREŢURILOR ÎN CONDIŢIILE
PIEŢEI IMPERFECTE 63
7.1. Formele preţului de echilibru în situaţia de monopol 63
7.2. Alte particularităţi în formarea preţurilor în cazul concurenţei
imperfecte 66
CAP 8. INTERVENŢIA STATULUI ÎN FORMAREA ŞI
STABILIREA PREŢURILOR 70
5
8.1. Necesitatea şi formele de intervenţie a statului în mecanismul
preţurilor 70
8.2. Particularităţi ale formării preţurilor în unele ramuri ale
economiei 74
CAP 9. POLITICI ŞI STRATEGII DE PREŢURI 81

Extras din document

CAP 1. MECANISMUL PREŢURILOR

1.1. Mecanismul autonom al preţurilor şi

interdependenţa acestuia în raport cu celelalte segmente

ale economiei naţionale

Preţul reprezintă cantitatea de monedă plătită pentru

achiziţionarea de bunuri şi servicii în cadrul relaţiilor bilaterale de piaţă.

Condiţia esenţială a formării preţului o constituie existenţa schimbului.

Economia de piaţă este caracterizată prin existenţa următoarelor

elemente:

- unităţile economice autonome;

- relaţiile de vânzare-cumpărare între unităţi;

- preţul liber (manifestarea concurenţei legale).

În economia planificată, autonomia limitată a întreprinderilor,

subordonate planului naţional unic, a condus a stabilirea unor preţuri

fixe sau limitate de către stat.

Înţelegerea noţiunii de preţ necesită definirea noţiunii de valoare.

Există două teorii cu privire la valoare, şi anume:

a) Teoria obiectivă – conform acesteia, valoarea este definită de

caracteristicile intrinseci ale unui bun obţinut prin muncă şi de relaţiile

producător-consumator şi consumator-obiectul material al bunului, fiind

dată de munca încorporată în marfă şi de utilitatea mărfii.

Valoarea de schimb a bunurilor este dată de cantitatea de muncă

necesară pentru obţinerea lor, performanţele tehnico-calitative,

importanţa şi raritatea bunurilor.

Conform economiei politice clasice, munca este singura care

serveşte la aprecierea şi compararea valorii mărfii. Astfel, preţul

natural (real) al mărfii este dat de muncă, iar preţul nominal este dat de

cantitatea de bani. În preţ intervin şi elemente de acumulare a

capitalului (profit) şi de fiscalitate. Susţinătorii acestei teorii se găsesc

pe poziţia producătorilor.

8

b) Teoria subiectivă – apelează la valoarea estimativă pe care

consumatorul o ataşează bunurilor, determinată de gradul de satisfacere

a nevoilor de consum, calitatea şi raritatea bunurilor. Valoarea

estimativă medie se transformă în valoare de schimb când se evaluează

în preţ. Susţinătorii acestei teorii se află pe poziţia consumatorilor.

Preţul nu se formează izolat, fiind determinat de interacţiunile din

economie (preţ relativ). Raportul dintre preţul pieţei şi preţul natural

este influenţat de jocul pieţei, respectiv raportul cerere-ofertă. Preţul

pieţei se găseşte la nivelul preţului natural când cererea este egală cu

oferta. Dacă oferta este excedentară, nivelul preţului coboară; dacă

oferta este deficitară, nivelul preţului urcă.

Stabilirea echilibrului între cerere şi ofertă presupune cunoaşterea

cererii efective şi adaptarea ofertei la nivelul şi structura acesteia.

Nivelul preţului pieţei este influenţat şi de cantitatea de bani existentă în

circulaţie, deşi moneda nu intervine în stabilirea raportului de schimb şi

a structurii preţului.

Sistemul preţurilor este în legătură cu alte sisteme din economie:

producţia bunurilor materiale, consumul, activităţile de export-import,

sistemul valutar şi de credit. În sistemul preţurilor, elementele eterogene

(venituri nete, costuri) se transformă în elemente omogene exprimate

prin preţ.

1.2. Preţul liber – preţ de echilibru al pieţei

Economia modernă este economia schimburilor libere, iar

formarea preţurilor depinde de comportamentul producătorilor şi

consumatorilor şi de politica statului. Vânzătorii producători propun

spre negociere cu cumpărătorii preţuri pornind de la costuri (preţ de

revenire) şi marja beneficiului (profit).

Jocul liber al preţurilor este rezultanta a doi factori:

o raportul cerere-ofertă: cerere > ofertă, preţul urcă; cerere <

ofertă, preţul coboară;

o concurenţa între producători: cerere > ofertă, preţul de

cumpărare creşte; cerere < ofertă, preţul de vânzare scade.

Fisiere in arhiva (1):

  • Concurenta si Preturi.pdf

Alte informatii

Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor Anul de studiu: II