Considerații Generale privind Sistemul Bancar

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 168 în total
Cuvinte : 39819
Mărime: 159.21KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Giorgescu Cristian

Cuprins

1. Consideraţii generale privind sistemul bancar 4

1.1.Organizarea unei bănci comerciale 4

1.2. Organizarea contabilităţii instituţiilor de credit româneşti 7

1.2.1. Principiile contabile aplicabile sistemului bancar românesc 8

1.2.2. Situaţiile financiare anuale ale unei instituţii de credit – noţiuni generale 10

1.2.2.1. Bilanţul contabil 12

1.2.2.2. Note explicative 20

1.2.2.3. Contul de profit şi pierdere 22

1.2.3. Aspecte specifice planului de conturi pentru instituţiile de credit 25

1.2.4. Utilizarea codurilor IBAN în România 28

1.2.5. Registrele de contabilitate şi normele de utilizare a acestora 29

2. Contabilitatea decontărilor intra şi interbancare 32

2.1. Decontările intrabancare 32

2.2. Decontări interbarcare 33

2.3. Contabilitatea împrumuturilor de refinanţare de la BNR 36

2.3. Credite şi împrumuturi interbancare 38

2.4. Contabilitatea depozitelor interbancare 40

2.6. Contabilitatea operaţiunilor de pensiune interbancara 41

2.7. Contabilitatea valorilor de recuperat şi a sumelor datorate 42

2.8. Creanţele restante şi îndoielnice 43

2.9. Provizioane pentru creanţe din operaţiuni interbancare 45

3. Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie 47

3.1. Operaţiunile de casă 47

3.2. Contabilitatea operaţiunilor cu cec-uri de călătorie 50

2.3. Contabilitatea operaţiunilor cu cărţi de plată (carduri) 51

4. Contabilitatea creditelor pentru clientelă 53

4.1. Contabilitatea creditelor comerciale 56

4.2. Contabilitatea creditelor de trezorerie 59

4.3. Contabilitatea creditelor pentru export 61

4.4. Contabilitatea creditelor pentru echipament 64

4.5. Contabilitatea creditelor pentru bunuri imobiliare 66

4.6. Contabilitatea operaţiunilor prin conturile curente ale clientelei 68

4.7. Contabilitatea depozitelor constituite de clientelă 74

4.8. Contabilitatea certificatelor de depozit, carnetelor şi libretelor de economii 78

4.9. Contabilitatea creditelor şi împrumuturilor privind clientela financiară 80

4.9.1. Contabilitatea creditelor acordate clientelei financiare 81

4.9.2. Contabilitatea împrumuturilor primite de la clientela financiară 83

4.10. Contabilitatea operaţiunilor de pensiune cu clientela 85

4.10.1. Contabilitatea valorilor primite în pensiune 85

4.10.2. Contabilitatea valorilor date în pensiune 87

4.11. Contabilitatea valorilor de recuperat şi altor sume datorate clientelei 89

4.11.1. Contabilitatea valorilor de recuperat de la clientelă 89

4.11.2. Contabilitatea altor sume datorate clientelei 91

4.12. Contabilitatea creanţelor restante şi îndoielnice din operaţiuni cu clientela 92

4.13. Contabilitatea provizioanelor pentru creanţe din operaţiuni cu clientela 95

5. Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse 98

5. 1. Operaţiuni cu titluri 98

5.1.1. Contabilitatea titlurilor de tranzacţie 99

5.1.2.Contabilitatea titlurilor de plasament 104

5.1.3.Contabilitatea titlurilor de investiţii 107

5.2.Operaţiuni diverse 109

5.2.1.Contabilitatea decontărilor cu personalul 109

5.2.2.Contabilitatea decontărilor privind asigurările şi protecţia socială 111

5.2.3.Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale 113

5.2.4.Contabilitatea stocurilor 115

5.3.Contabilitatea creanţelor restante şi îndoielnice privind operaţiunile cu titluri şi operaţiunile diverse 117

5.4. Contabilitate provizioanelor privind operaţiunile cu titluri şi operaţiuni diverse 119

6. Valori imobilizate 121

6.1.Contabilitatea imobilizărilor financiare 121

6.1.1.Contabilitatea creditelor subordonate 121

6.1.2.Contabilitatea titlurilor imobilizate 124

6.2.Contabilitateaimobilizărilornecorporale 127

6.3.Contabilitatea imobilizărilor corporale 129

6.5. Contabilitatea creanţelor restante şi îndoielnice privind valorile imobilizate 132

6.6. Contabilitatea provizioanelor pentru valori imobilizate 134

7. Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane 136

7.1.Contabilitate capitalului social şi a primelor legate de capital 136

7.2. Contabilitate rezervelor 139

7.3.Contabilitatea datoriilor subordonate 141

7.4. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii 145

7.5. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli 146

7.6. Contabilitatea rezultatelor 148

8. Cheltuieli şi venituri 150

8.1. Contabilitatea cheltuielilor 150

8.2.Contabilitatea veniturilor 154

TESTE DE EVALUARE 157

BIBLIOGRAFIE 168

Extras din document

1. Consideraţii generale privind sistemul bancar

În România activitatea bancară se desfăşoară în conformitate cu legea bancară 58/98 şi legea 312/2004 privind statutul BNR prin instituţii de credit autorizate în condiţiile legii.

Instituţia de credit reprezintă entitatea emitentă de moneda electronică ce desfăşoară cu titlu profesional activitate de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi de acordarea de credite pe cont propriu. În ţara noastră instituţiile de credit se pot constitui şi funcţiona sub forma: băncilor comerciale, organizaţiilor cooperatiste de credit, caselor de economii pentru domeniul locativ, instituţiilor emitente de monedă electronică.

O dată cu aderarea României la UE vor deveni funcţionale pe piaţa financiară instituţiile enumerate mai sus autorizate să funcţioneze în alt stat din UE care vor funcţiona în ţara noastră printr-o sucursală sau în mod direct ca furnizorii de servicii.

1.1.Organizarea unei bănci comerciale

Modul de organizare al unei bănci este influenţat de felul în care echipa de direcţie înţelege să satisfacă funcţiile întreprinderii bancare, să efectueze operaţiunile active şi pasive proprii băncilor, să respecte reglementările privind organizarea şi desfăşurarea activităţii bancare, să urmeze strategia de dezvoltare a băncii.

Principalele funcţii bancare:

1) Funcţii de conducere generală – sunt cele care asigură, formulează strategia băncii şi definesc orientările de ansamblu de activităţi şi evoluţiei sale;

2) Funcţii comerciale – asigură clientela, întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu aceasta precum şi atragerea de noi clienţi;

3) Funcţia de execuţie – sunt definite de totalitatea activităţilor care duc la bun sfârşit activităţile comerciale iniţiale atât de clientelă cât şi de direcţiile comerciale proprii. Aceste activităţi au caracter repetitiv şi tehnic.

4) Funcţii cu caracter funcţional - sunt definite de activităţile de organizare, consultanţă, control şi asistenţă de specialitate.

5) Funcţii administrative – sunt acele activităţi prin care se realizează toate obligaţiile legate de relaţiile sociale, fiscale şi profesionale ale băncii precum şi activitatea prin care se realizează difuzarea normelor de ordine internă.

Pentru îndeplinirea acestor funcţii, băncile comerciale îşi concep structuri organizatorice proprii din care nu trebuie să lipsească:

a) Direcţii comerciale şi asimilate – sunt cele mai importante structuri deoarece întreţin şi dezvoltă relaţii cu clientela producând venitul unităţii bancare. Pot fi structurate în:

1) Direcţii de clientelă – gestionează diferitele categorii de clienţi existând direcţii pentru fiecare grupă omogenă de clienţi: clientela tradiţională (societăţi comerciale tradiţionale nebancare) grupa în funcţie de mărime şi specializare şi clientelă specializată (cu particularităţi speciale ).

2) Direcţii de reţea – sunt acelea care gestionează componentele reţelei bancare

3) Direcţii financiare de piaţă şi afaceri – existenţa acestora este determinată de diversificarea produselor şi serviciilor financiar-bancare pe piaţa naţională şi internaţională.

b) Servicii de execuţie– efectuează activităţi care vin să completeze acţiunile desfăşurate de direcţiile de clientela. Ele cuprind:

1) Servicii de execuţie a operaţiunilor la nivel naţional:

- servicii de casă, de portofoliu;

- secretariat bancar;

- servicii de cauţiuni din garanţii.

2) Servicii de execuţie a operaţiunilor cu străinătatea

3) Servicii de execuţie a operaţiunilor bursiere vânzare cumpărare de titluri, gestionare şi conservare titluri.

4) Secretariatul tehnic – efectuează toate operaţiunile de gestionare şi punere în aplicare a operaţiunilor iniţiate de direcţiile comerciale.

c) Servicii de intendenţă– cuprind activităţile care nu sunt legate în mod direct şi imediat de produsele şi serviciile bancare dar sunt necesare mai multor sectoare sau întregii bănci:

- serviciul contabilitate;

- serviciul prelucrări date;

- serviciul contencios;

- serviciul personal sau resurse umane;

- serviciul administrare generala.

Preview document

Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 1
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 2
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 3
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 4
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 5
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 6
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 7
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 8
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 9
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 10
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 11
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 12
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 13
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 14
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 15
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 16
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 17
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 18
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 19
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 20
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 21
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 22
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 23
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 24
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 25
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 26
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 27
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 28
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 29
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 30
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 31
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 32
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 33
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 34
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 35
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 36
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 37
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 38
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 39
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 40
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 41
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 42
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 43
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 44
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 45
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 46
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 47
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 48
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 49
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 50
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 51
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 52
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 53
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 54
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 55
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 56
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 57
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 58
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 59
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 60
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 61
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 62
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 63
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 64
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 65
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 66
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 67
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 68
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 69
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 70
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 71
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 72
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 73
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 74
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 75
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 76
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 77
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 78
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 79
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 80
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 81
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 82
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 83
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 84
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 85
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 86
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 87
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 88
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 89
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 90
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 91
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 92
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 93
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 94
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 95
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 96
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 97
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 98
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 99
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 100
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 101
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 102
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 103
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 104
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 105
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 106
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 107
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 108
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 109
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 110
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 111
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 112
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 113
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 114
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 115
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 116
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 117
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 118
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 119
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 120
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 121
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 122
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 123
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 124
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 125
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 126
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 127
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 128
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 129
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 130
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 131
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 132
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 133
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 134
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 135
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 136
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 137
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 138
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 139
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 140
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 141
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 142
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 143
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 144
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 145
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 146
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 147
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 148
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 149
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 150
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 151
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 152
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 153
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 154
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 155
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 156
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 157
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 158
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 159
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 160
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 161
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 162
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 163
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 164
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 165
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 166
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 167
Considerații Generale privind Sistemul Bancar - Pagina 168

Conținut arhivă zip

  • Consideratii Generale privind Sistemul Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Locul si Rolul Cardurilor in Sistemul Bancar Romanesc. Imaginea Cardurilor BCR

INTRODUCERE Banii. Evoluţia şi funcţiile acestora Banii au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii omeneşti, ca instrument creat...

Modelul Regresiei Simple

MODELUL REGRESIEI SIMPLE Modelele econometrice pot fi - Nr. variabilelor factoriale - Modele unifactoriale - Modele multifactoriale - Forma...

Modelul Regresiei Liniare Multiple

MODELUL REGRESIEI LINIARE MULTIPLE Identificarea modelului - Identificarea econometrică constă în alegerea unei forme a funcţiei matematice...

Contractele Derivate - Futures și Options

1. Contractul futures Un contract futures este un acord de voinţă dintre părţi, vânzător şi cumpărător, de a livra, respectiv de a plăti un anumit...

Solduri Intermediare de Gestiune

CAPITOLUL I INTRODUCERE Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii, prin metodologia sa, permite elaborarea judecăţilor şi...

Globalizarea

INTRODUCERE Societatea viitorului, indiferent că o numim informaţională, postindustrială sau post-modernă, nu poate fi decât o societate deschisă,...

Produse și Servicii Bancare Moderne

1. Instituţiile de credit în economia modernă 1.1. Serviciile bancare în economia bazată pe cunoştinţe 1.2. Instituţiile de credit şi clientela...

Curs Ergonomie

MODULUI SĂU DE ACŢIUNE OBIECTIVELE CAPITOLULUI: Prezentarea modului de apariţie şi dezvoltare a ştiinţei ergonomiei; Definirea ergonomiei, a...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Necesitatea Creditelor Bancare pentru Continuitatea Activitatii Intreprinderii si Inregistrarea Lor in Contabilitate

CAPITOLUL I I. CREDITUL BANCAR ŞI TREZORERIA ÎNTREPRINDERII 1.1. Definirea şi structura trezoreriei unităţii patrimoniale. ,,Trezoreria...

Produsele Bancare

INTRODUCERE In toate tarile exista firme ce apartin administratiei de stat, centrale sau locale, care produc bunuri si servicii, incadranduse in...

Managementul Riscului de Lichiditate

Cap I Teorii financiare privind conceptual de lichiditate bancara 1.1 Teorii privind lichiditatea Teoria preferinţei pentru lichiditate Teoria...

Sistemul Bancar în România

Introducere Într-o economie de piaţă sistemul bancar îndeplineşte funcţia de atragere şi concentrare a economiilor societăţii şi de canalizare a...

Activitățile bancare și rolul lor în economie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI APARATULUI BANCAR ÎN PERIOADA ACTUALĂ I.1. Organizarea şi...

Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din România

CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care...

Managementul Riscului de Lichiditate - BRD

Introducere Locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii,...

Ai nevoie de altceva?