Contabilitate

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: pdf, ppt
Pagini : 299 în total
Cuvinte : 12101
Mărime: 1.54MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cardos Vasile
cursuri Contabilitate financiara FSEGA anul 2 Cluj

Extras din document

EVALUAREA STUDENŢILOR LA DISCIPLINA CONTABILITATE FINANCIARĂ

Nota finală este formată din:

Examen parţial 30%

Activitate în cursul semestrului 20%

Examen din sesiune 50%

Precizări:

Indiferent de nota obţinută (0 în caz de neprezentare) la examenul parţial, aceasta îşi păstrează ponderea în nota finală, parţialul neputând fi repetat în cadrul examenului din sesiune.

Partea din materie verificată prin intermediul examenului parţial nu va mai fi cuprinsă în materia pentru examenul final.

Evaluarea activităţii din cursul semestrului se va baza pe prezenţa activă a studenţilor în cadrul seminarelor şi cursurilor.

Numărul admis al absenţelor la seminare este 3, orice absenţă suplimentară fiind penalizată cu 0,5 puncte din nota finală. Însă simpla prezenţă fizică în cadrul activităţilor derulate nu va fi punctată.

Cap. 3 CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Conţinut, structură, recunoaştere şi evaluare

Sistemul informaţional contabil al imobilizărilor

Contabilitatea imobilizărilor

3.1. necorporale

3.2. corporale

3.3. în curs

3.4. financiare

3.1.1. Conţinutul şi structura activelor imobilizate

Conţinut – definiţie: Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea unei entităţi economice, respectiv, bunuri şi valori care nu se consumă la prima lor utilizare

Structura generală a activelor imobilizate:

- imobilizări necorporale;

- imobilizări corporale;

- imobilizări în curs (corporale şi necorporale)

- imobilizări financiare

3.1.2. Recunoaşterea şi evaluarea activelor imobilizate

Criterii de recunoaştere:

Este probabil că are beneficiu viitor, asociat activului imobilizat să intre sau să iasă din întreprindere;

Activul imobilizat să aibă un cos o valoare care să poată fi evaluată în mod credibil

Baza de evaluare a activelor imobilizate în situaţiile financiare:

- Costul istoric;

- Costul curent;

- Valoarea realizabilă (de decontare a obligaţiei);

- Valoarea actualizată (de utilitate);

Momentele evaluării activelor imobilizate:

la intrare – valoarea de intrare sau contabilă

la ieşire – valoarea de intrare sau FIFO LIFO pentru imobilizările financiare

la inventar – valoarea actuală de utilitate la data invetarieirii

În situaţiile financiare – valoarea de intrare mai puşin orice amortizări şi ajustări pentru deprecieri de valoare cumulată

3.2. Conţinutul informaţional contabil al imobilizărilor - criterii de instituire a conturilor -

Natura economico-financiară a activelor imobilizate, în valori contabie brute – în funcţie de care sau instituit grupele de conturi:

20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE

21 IMOBILIZĂRI CORPORALE

23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI

26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25
Contabilitate - Pagina 26
Contabilitate - Pagina 27
Contabilitate - Pagina 28
Contabilitate - Pagina 29
Contabilitate - Pagina 30
Contabilitate - Pagina 31
Contabilitate - Pagina 32
Contabilitate - Pagina 33
Contabilitate - Pagina 34
Contabilitate - Pagina 35
Contabilitate - Pagina 36
Contabilitate - Pagina 37
Contabilitate - Pagina 38
Contabilitate - Pagina 39
Contabilitate - Pagina 40
Contabilitate - Pagina 41
Contabilitate - Pagina 42
Contabilitate - Pagina 43
Contabilitate - Pagina 44
Contabilitate - Pagina 45
Contabilitate - Pagina 46
Contabilitate - Pagina 47
Contabilitate - Pagina 48
Contabilitate - Pagina 49
Contabilitate - Pagina 50
Contabilitate - Pagina 51
Contabilitate - Pagina 52
Contabilitate - Pagina 53
Contabilitate - Pagina 54
Contabilitate - Pagina 55
Contabilitate - Pagina 56
Contabilitate - Pagina 57
Contabilitate - Pagina 58
Contabilitate - Pagina 59
Contabilitate - Pagina 60
Contabilitate - Pagina 61
Contabilitate - Pagina 62
Contabilitate - Pagina 63
Contabilitate - Pagina 64
Contabilitate - Pagina 65
Contabilitate - Pagina 66
Contabilitate - Pagina 67
Contabilitate - Pagina 68
Contabilitate - Pagina 69
Contabilitate - Pagina 70
Contabilitate - Pagina 71
Contabilitate - Pagina 72
Contabilitate - Pagina 73
Contabilitate - Pagina 74
Contabilitate - Pagina 75
Contabilitate - Pagina 76
Contabilitate - Pagina 77
Contabilitate - Pagina 78
Contabilitate - Pagina 79
Contabilitate - Pagina 80
Contabilitate - Pagina 81
Contabilitate - Pagina 82
Contabilitate - Pagina 83
Contabilitate - Pagina 84
Contabilitate - Pagina 85
Contabilitate - Pagina 86
Contabilitate - Pagina 87
Contabilitate - Pagina 88
Contabilitate - Pagina 89
Contabilitate - Pagina 90
Contabilitate - Pagina 91
Contabilitate - Pagina 92
Contabilitate - Pagina 93
Contabilitate - Pagina 94
Contabilitate - Pagina 95
Contabilitate - Pagina 96
Contabilitate - Pagina 97
Contabilitate - Pagina 98
Contabilitate - Pagina 99
Contabilitate - Pagina 100
Contabilitate - Pagina 101
Contabilitate - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • C3_CF.ppt
  • Contabilitatea%20capitalurilor.pdf
  • Contabilitatea%20imobilizarilor.pdf
  • Contabilitatea%20stocurilor.pdf
  • Curs CF 9.ppt
  • cursCF2.ppt
  • cursCF4-5.ppt

Alții au mai descărcat și

Moneda și Cursul de Schimb

INTRODUCERE Prima manifestare concretă a realităţii internaţionale este piaţa pe care se efectuează schimbul unei monede naţionale pe altă monedă...

Economia Intreprinderii in Cadrul Stiintelor Economice

1. Principiul economicităţii\a\a Un comportament raţional în situaţia de resurse limitate presupune să se acţioneze astfel încât: o cu un consum...

Management International

1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE ÎNTREPRINZĂTOR Noţiunea de întreprinzǎtor provine din termenul francez „entrepreneur”, care desemnează persoana ce...

Doctrine Economice

INTRODUCERE Antichitatea- sursa iniţială a ideilor şi doctrinelor economice. Ideile economice fundamentale se concentrau asupra economiei...

Contabilitate

ISTORIC Contabilitatea este o practică socială de milenii: Cu peste 20.000 ani în urmă vânătorii consemnau uciderea animalelor prin crestături...

Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor

Sistemul de preţuri ce a existat pînă în 1991 s-a caracterizat prin următoarele neajunsuri: 1. îndepărtarea preţurilor de nivelul real al...

Adaptarea Prețurilor pe Tipuri de Piață

Tipuri de concurenţă şi structuri de piaţă ale economiilor contemporane Numărul producătorilor şi gradul de diferenţiere a produselor Intrarea pe...

Politica privind Formarea Prețurilor la Întreprindere

Marketingul cuprinde un ansamblu de activităţi, metode şi tehnici care au ca obiectiv studiul cererii consumatorilor şi satisfacerea ei cu produse...

Te-ar putea interesa și

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Contabilitatea veniturilor la RAT Craiova

Introducere Viabilitatea oricărei întreprinderi în condiţiile concurenţiale existente în momentul actual, precum şi rezultatele pe care aceasta le...

Ai nevoie de altceva?