Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 175 în total
Cuvinte : 79463
Mărime: 263.16KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL I

CADRUL CONCEPTUAL AL NORMALIZARII RELATIEI

CONTABILITATE-FISCALITATE

1.1 Normalizarea si armonizarea contabila si fiscala contemporana

Definirea notiunilor:

Procesul de armonizare a contabilitatii românesti cu Standardele Internationale de Contabilitate si Directiva a IV-a, a Comunitatii Economice Europene reprezinta alternativa de acces a tarii noastre la societatea informationala internationala în cadrul careia informatia contabila joaca un rol primordial.

Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial este determinat îndeosebi de noua configuratie a relatiilor economice internationale intrate într-un proces de globalizare generalizata, sub impulsul circulatiei internationale a capitalurilor.

Având în vedere evolutia economiei mondiale aflata într-un proces ireversibil de globalizare, putem considera ca sistemul contabil se afla în faza unei „concilieri istorice” în cadrul careia diversele sisteme de contabilitate îsi redefinesc cadrul conceptual în dorinta de a satisface noile cerinte informationale.

Normalizarea contabila este procesul prin care se elaboreaza reguli sau norme de prezentare a documentelor de sinteza, se definesc metodele si terminologia contabila aplicabile în totalitate sau partial la un ansamblu de terti, de întreprinderi sau specialisti ai profesiei contabile.

Armonizarea contabila este procesul prin care regulile sau normele contabile nationale diferite de la o tara la alta uneori divergente sunt perfectionate pentru a fi comparabile si a se da aceleasi interpretari evenimentelor si tranzitiilor.

Armonizarea contabila la nivel mondial se realizeaza prin implicarea unor organisme si institutii profesionale de renume cum sunt: Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASC), Federatia Internationala a Operatiunilor Bursiere, etc.

Armonizarea si normalizarea contabila promovata de aceste organisme, urmareste ca situatiile financiare generale ale întreprinderii (bilantul, contul de rezultate, etc.) sa ofere informatii care sa raspunda în primul rând interesului investitional al întreprinzatorilor si nu doar celui fiscal al statului, reflectând diferentele privind performantele economice si în acelasi timp riscurile ce se manifesta în mediul afacerilor.

Reformele realizate în plan international si national în procesul globalizarii si normalizarii contabile, imprima contabilitatii si fiscalitatii noi orientari ce converg în trei directii principale si anume:

- satisfacerea nevoilor de informare de companiilor multinationale;

- validarea informatiei contabile în cadrul sistemului contabilitatii si fiscalitatii nationale;

- crearea unui sistem de indicatori financiari unitari la nivel international care sa fie urmariti de toate statele.

Realizarea acestor deziderate este influentata în buna masura de interesul fiscal al statului, promovat prin:

- reglementari juridice specifice;

- politicii economice si fiscale corespunzatoare.

Daca se are în vedere modalitatea de aplicare într-un sistem contabil rational a principiilor si conventiilor contabile universale, analistii converg spre formula necesitatii unei prioritati economice în fata unei forme juridice a evenimentelor si tranzitiilor.

Un asemenea cadru conceptual este constituit dintr-un ansamblu de obiecte si principii fundamentale, admise de profesia contabila liberala pe care se întemeiaza normele si procedurile contabile. Respectarea acestui cadru ar duce la independenta contabilitatii fata de normele si reglementarile fiscale. Astfel s-ar crea premisele libertatii conducatorului întreprinderii în prezentarea situatiilor financiare anuale cu conditia ca datele reflectate sa respecte principiul fundamental al contabilitatii, cel de imagine fidela. Aceasta înseamna ca datele cuprinse în cadrul documentelor de sinteza contabila sa fie prelucrate dupa proceduri, norme si principii caracteristice dreptului contabil universal fara imixtiuni de natura interesului fiscal al statului. În aceste conditii investitorii ar cunoaste realitatea pura a pozitiei financiare si a performantelor financiare, iar deciziile privind investitiile ar avea sanse mai mari de reusita.

Promovarea principiului prioritatii economicului în fata juridicului conduce la o mutatie de fond în ceea ce priveste prezentarea situatiilor financiare anuale, contabilitatea deconectându-se de la norme si reglementari juridice imperative, realizându-se implicit independenta contabilitatii fata de fiscalitate, relatiile dintre acestea mentinându-se pe pozitii de neutralitate fata de toti utilizatorii de informatii financiar – contabil.

Cu toate acestea contabilitatea va reprezenta o sursa privilegiata de informatii pentru organismele fiscale, deoarece majoritatea obligatiilor fiscale se stabilesc pe baza datelor furnizate de contabilitate. Este greu de stabilit o relatie de ordine între contabilitate si fiscalitate, adica a stabili cine influenteaza mai mult pe cine, pentru ca în realitate cele doua se interconditioneaza reciproc. Astfel:

- contabilitatea „ofera” materia prima fiscalitatii în etapa de stabilire a impozitelor, taxelor si a altor obligatii de natura fiscala;

- fiscalitatea „influenteaza” contabilitatea prin reglementari specifice care urmaresc atragerea la bugetul statului, bugetele locale si alte organisme publice de resurse financiare necesare atât statului cât si unitatilor administrativ teritoriale.

Consideram ca problema fundamentala a raportului dintre contabilitate si fiscalitate izvoraste din realitate în sensul ca principiile, regulile, normele si reglementarile prevazute prin dreptul contabil si cel fiscal nu sunt în toate cazurile congruente (compatibile). Cu atât mai mult în tara noastra unde în prezent „contabilitatea este reglementata”, cea ce presupune ca informatia contabila se obtine pe baza principiilor, regulilor si normelor formalizate prin texte de lege, iar informatia fiscala se bazeaza pe principii si norme definite prin dreptul fiscal, putem vorbi de dependenta contabilitatii de fiscalitate.

1.2. Sistemul fiscal si elementele tehnice ale impunerii.

În cadrul finantelor publice sistemul fiscal este definit ca un ansamblu de principii, cerinte si norme prin care statul reglementeaza dimensionarea, asezarea, perceperea si încasarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii similare printr-un aparat specializat al carui rol este de a asigura resursele financiare prin care statul sa asigure respectarea legii, protectia sociala si finantarea institutiilor de interes national.

Orientarea României dupa anul 1989 spre economia de piata a impus necesitatea reorganizarii sistemului fiscal, adoptarea unor reforme bugetare, a unor programe de management a finantelor, a creditului si circulatiei banesti radical schimbate.

Programul complex de reforma a sistemului fiscal a avut în vedere urmatoarele:

- perfectionarea relatiilor de repartitie în scopul asigurarii capitalurilor necesare înfaptuirii reformei;

- promovarea economiei pluraliste, a liberei initiative, a competitivitatii, eficientei si rentabilitatii în toate domeniile de activitate ale economiei;

- introducerea unor impozite indirecte noi cum ar fi: taxa pe valoare adaugata, accizele;

- modificarea sistemului de impozitare a salariilor, si a altor forme de câstig din munca;

- reconsiderarea impozitelor locale si a rolului acestora la nivelul comunitatilor locale;

- perfectionarea sistemului de impozitare a profitului, dividendelor si a altor venituri;

Preview document

Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 1
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 2
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 3
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 4
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 5
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 6
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 7
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 8
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 9
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 10
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 11
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 12
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 13
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 14
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 15
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 16
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 17
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 18
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 19
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 20
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 21
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 22
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 23
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 24
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 25
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 26
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 27
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 28
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 29
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 30
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 31
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 32
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 33
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 34
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 35
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 36
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 37
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 38
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 39
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 40
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 41
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 42
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 43
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 44
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 45
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 46
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 47
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 48
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 49
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 50
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 51
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 52
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 53
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 54
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 55
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 56
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 57
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 58
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 59
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 60
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 61
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 62
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 63
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 64
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 65
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 66
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 67
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 68
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 69
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 70
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 71
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 72
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 73
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 74
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 75
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 76
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 77
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 78
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 79
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 80
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 81
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 82
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 83
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 84
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 85
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 86
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 87
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 88
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 89
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 90
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 91
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 92
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 93
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 94
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 95
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 96
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 97
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 98
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 99
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 100
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 101
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 102
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 103
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 104
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 105
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 106
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 107
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 108
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 109
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 110
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 111
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 112
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 113
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 114
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 115
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 116
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 117
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 118
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 119
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 120
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 121
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 122
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 123
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 124
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 125
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 126
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 127
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 128
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 129
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 130
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 131
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 132
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 133
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 134
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 135
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 136
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 137
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 138
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 139
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 140
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 141
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 142
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 143
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 144
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 145
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 146
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 147
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 148
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 149
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 150
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 151
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 152
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 153
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 154
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 155
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 156
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 157
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 158
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 159
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 160
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 161
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 162
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 163
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 164
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 165
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 166
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 167
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 168
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 169
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 170
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 171
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 172
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 173
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 174
Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii - Pagina 175

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si Fiscalitatea Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situatiei Economico-Financiare SC Salajeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

Studiul Privind Contabilitatea și Controlul Taxei pe Valoare Adăugată

1.CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. SCURT ISTORIC Societatea comerciala CASTRUM-TIM SRL . a fost înfiinţatã în baza legii 30/1991 si înregistrată la...

Sisteme Informationale Contabile II

1. PROIECTAREA LOGICĂ A SISTEMULUI INFORMATIONAL 1.1 PROIECTAREA LOGICĂ A BAZEI DE DATE În proiectul anterior am analizat sistemul informational...

Sistemul Fiscal al Olandei

1. Caracteristica generală şi economică a Olandei Regatul Ţărilor de Jos (Olanda) este un stat fondator al Uniunii Europene. Olanda face parte din...

Reglementari Legale cu Privire la Impozitul pe Profit

In Romania, politica fiscala a impus practicarea de cote diferentiate de impozit pe profit, functie de profilul activitatii desfasurate....

Economie Mondiala

Subiect 25 Dimensiunea miracolului japonez Dimensiunea miracolului japonez a fost determinate de pozitia pe care coorporatiile japoneze au reusit...

Analiza Rezultatelor Economice

CAPITOLUL I CONCEPTUL, TIPOLOGIA ŞI ROLUL REZULTATELOR FIRMEI 1.1. ANALIZA CONCEPTULUI DE REZULTAT În dicţionarul explicativ al limbii române...

Importanța Impozitelor Indirecte în Constituirea Veniturilor Bugetului

Capitolul 1 IMPOZITELE INDIRECTE ÎN ECONOMIA DE PIATA DIN ROMÂNIA NECESITATEA, EVOLUTIA SI ROLUL LOR 1.1. Impozitele indirecte în economia de...

Te-ar putea interesa și

Auditul Fiscal rivind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I FISCALITATE SI GESTIUNE FISCALA 1.1. GENERALITATI Necesitatea unei bune administrari a fiscalitatii la nivelul intreprinderii poate...

Studiu Privind Recunoașterea în Contabilitate a Reducerilor Comerciale și Financiare

Capitolul I Contabilitatea decontărilor cu terţii 1.1 Noţiuni generale Întreprinderile îşi desfăşoară activitatea în contextul unui sistem...

Bugete Publice și Fiscalitate

Motivatie Societatea la care s-a efectuat proiectul este Directia de Telecomunicatii Botosani, cu sediul în strada Postei, nr. 5, având ca...

Amortizarea - Studiu Privind Calculul si Contabilitatea Amortizarii - SC XYZ SA, Ploiesti

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND AMORTIZAREA 1.1.CONCEPŢII PRIVIND AMORTIZAREA.ABORDAREA ECONOMICĂ A...

Sistemul Contabil al Belgiei

INTRODUCERE Economia Belgiei a crescut constant în ultimii 10 ani, inclusiv şi Produsul Intern Brut. Inflaţia a fost ţinută sub control, Belgia...

Relatia Dintre Logistica si Functia Financiar-Contabila

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Misiunea de Examinare a Contabilitatii

MISIUNEA DE EXAMINARE A CONTABILITATII INTRODUCERE Misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea conturilor anuale...

Fiscalitatea și Contabilitatea Întreprinderii

1. IMPOZITELE ŞI ROLUL LOR ÎN ŢĂRILE CU ECONOMIE DE PIAŢĂ Pentru a-şi îndeplini rolul şi funcţiile sale, statul trebuie să mobilizeze resurse şi...

Ai nevoie de altceva?