Continutul Finantelor Intreprinderii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Continutul Finantelor Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Economie, Finante

Extras din document

Planul lecţiei:

1. Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii

2. Funcţiile finanţelor întreprinderii

3. Principii și particularități de organizare a activităţii financiare

4. Factorii care influenţează procesul de organizare a activităţii financiare la întreprindere

Finanţele întreprinderii reprezintă veriga principală, primară a sistemului financiar, deoarece majoritatea fondurilor băneşti care se formează la diferite niveluri (bugetul de stat, bugete locale) provin din veniturile create la întreprinderi.

Întreprinderea este o combinaţie de factori materiali (economic),

umani şi financiari,

care activează şi evoluează într-un mediu complex,

format din patru universuri:

Universul economic

Universul financiar

Universul social

Universul statal

Procesele de transformare care au loc în legătură cu

producerea şi vânzarea bunurilor şi serviciilor reflectă

multitudinea de fluxuri care se desfăşoară continuu

la întreprindere.

Fluxurile sunt de două tipuri:

1. fluxuri reale:

aprovizionarea cu materii prime şi vânzarea produselor,

achiziţionarea mijloacelor fixe, etc.

2. fluxuri financiare:

achiziţionarea capitalului financiar necesar

finanţării mijloacelor materiale,

încasarea contravalorii produselor livrate,

efectuarea plăţilor către acţionari, salariaţi,

stat şi alte persoane terţe, etc.

fluxuri reale + fluxuri financiare = circuitul economic

Finanţele întreprinderii cuprind ansamblul de relaţii economice

care îmbracă forma bănească, ce apar în legătură cu

formarea şi repartizarea fondurilor băneşti necesare

procesului de producţie, în scopul obţinerii profitului maxim,

satisfacerii unor nevoi sociale ale salariaţilor şi

formării fondurilor financiare la dispoziţia statului.

Finanţele întreprinderii, ca parte integrantă, de bază a finanţelor publice,

au ca obiectiv constituirea, repartizarea şi gestionarea resurselor financiare

necesare îndeplinirii obiectivelor sale economice, financiare şi sociale,

concretizate în:

producerea de bunuri şi servicii în vederea satisfacerii cerinţelor consumatorilor

şi furnizarea lor la timpul oportun şi în cantităţi optime;

asigurarea echilibrului financiar;

obţinerea profitului necesar dezvoltării activităţii şi remunerării acţionarilor;

ocuparea forţei de muncă;

completarea veniturilor bugetului public prin plata impozitelor şi taxelor

conform legislaţiei fiscale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Continutul Finantelor Intreprinderii.ppt