Contractul de Mandat Comercial

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1627
Mărime: 8.88KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I. Definitie. Particularitati

Mandatul comercial este contractul în temeiul caruia o persoana -mandatar, se obliga sa încheie în numele si pe seama altei persone –mandant, care i-a dat împuternicire, anumite acte juridice, care pentru mandant sunt fapte de comert .Particularitatile mandatului comercial în raport de mandatul civil sunt urmatoarele :

- obiectul contratului de mandat comercial consta în acte de comert, pentru mandant ;mandatul civil are drept obiect acte civile ;

- mandatul comercial este cu titlu oneros, afacerile comerciale sunt întotdeauna remunerate ;mandatul civil se prezuma a fi gratuit ;

- caracterul oneros al mandatului comercial, îl transforma în contract bilateral .Mandatul comercial nu poate fi revocat pe cale unilaterala ca mandatul civil ;

- mandatul comercial se prezinta sub doua forme:cu reprezentare(directa) si fara reprezentare (indirecta) - deoarece reprezentarea nu este de esenta mandatului comercial, ci numai de natura lui.Mandatul civil este numai cu reprezentare .În ambele situatii mandatarul este reprezentant, iar mandantul este reprezentant .În cazul mandatului cu reprezentare mandatarul încheie actul cu tertul în numale si pe contul mandantului (nomine alieno),ceea ce înseamna ca actiune împotriva tertului pentru neexecutarea împuternicirii are doar mandantul(si invers ),în timp ce în cazul mandatului fara reprezentare mandatarul încheie actul cu tertul în nume propriu (proprio nomine) si pe contul mandantului, iar actiune împotriva tertului are si mandantul si mandatarul fara reprezentare .Aplicatie a mandatului fara reprezentare în dreptul comercial este contractul de comision.

- mandatul comercial ia nastere numai prin conventia partilor; mandatul civil are ca izvor, legea, împuternicirea data de instanta, conventia partilor

-întinderea împuternicirii, în cazul mandatului comercial, este determinata prin acordul partilor fara rigurozitatea precizarilor pe care le impune dreptul civil .Mandatarul poate încheia astfel,acte juridice care nu sunt expres prevazute în imputernicire,si care sunt considerate valabile, daca, sunt utile pentru mandant.Ele se încadreaza în notiunea de mandat aparent si ulterior încheierii lor, aceste acte pot fi ratificate de mandant .Mai mult mandatarul comercial se bucura de o oarecare independenta cât priveste continutul împuternicirii sale deoarece,art. 375 C.com. prevede : mandatul pentru o anume afacere cuprinde si împuternicire pentru toate actele necesare executarii lui, chiar când nu ar fi anume aratate .Mandantul are posibilitatea sa confirme oricând actele savârsite de mandatar cu depasirea împuternicirii date .

-Codul comercial reglementeaza în favoarea mandatarului, o garantie,” un privilegiu asupra lucrurilor ce le detine, de la, si pentru mandant, pâna în momentul în care acesta din urma achita mandatarului tot ce datoreaza “.Astfel, art.387 C.com.prevede ca”Mandatarul, pentru tot ce i se datoreaza din executarea mandatului sau,si chiar pentru retribuire sa, are un privilegiu special.Acest privilegiu se exercita asupra lucrurilor mandantului pe care mandatarul le detine pentru executarea mandatului, sau care se gasesc la dispozitia sa, în magazinele sale sau în depozite publice sau pentru care el poate proba prin posesia legitima a politei de încarcare sau a scrisorii de carat, ce i s-a expediat (alin.1 ).Creantele prevazute mai sus au precadere asupra oricaror alte creanse contra mandantului si chiar contra vânzatorului ce revendica, cu toate ca platile si cheltuielile vor fi facute înainte sau dupa ce lucrurile au intrat în posesia mandatarului (alin.2 ) “În situatia în care mandantul a fost supus procedurii reorganizarii judiciare sia falimentului, privilegiul mandatarului asupra bunurilor cumparate pe seama mandantului se exercita potrivit Legii nr.64/1995,modificata si republicata .Daca bunurile mandantului au fost vândute de catre mandatar privilegiul subzista asupra pretului (alin.2).Privilegiul trebuie înscris la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, pentru a-i fi asigurata opozabilitatea fata de terti (art. 36 Titlu VI al Legii nr.99/1999).

II. Încheierea contractului de mandat .Conditii de fond si de forma.

Conditiile de fond ale contractului sunt : consimtamântul, capacitatea, obiectul si cauza .

Consimtamântul .Contractul se încheie valabil prin simplu acord de vointa al mandatarului si mandantului.Este deci un contract consesual .

Mandatul poate fi expres au tacit .Este tacit atunci când acceptarea mandatului rezulta din executarea lui (et.1533 alin2 Cciv. )

Capacitatea .Mandantul trebuie sa aiba capacitate comerciala, deoarece actele sunt încheiate în contul sau si pentru el.Mandatarul încheind actele juridice cu tertul nomine alieno, în pricipiu,nu ise cere sa aiba calitatea de comerciant .Numai în cazul mandatului fara reprezentare, mandatarul trebuie sa aiba calitatea de comerciant, deoarece încheie contractul cu tertul în nume propriu .

Preview document

Contractul de Mandat Comercial - Pagina 1
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 2
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 3
Contractul de Mandat Comercial - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Contractul de Mandat Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Sociologie Economică

1.1.Conceptele de baza în sociologia economica Pentru ca o disciplina sa existe, trebuie îndeplinite, simultan, trei conditii: 1) sa aiba obiect...

Marketing

Cap 1. Definirea conceptului de marketing . Probleme generale ale marketingului. Marketingul este procesul de determinare a cererii pentru un...

Istoria Economică a României

EVOLUTIA INSTITUTIONALA A AGRICULTURII ROMÂNESTI ÎN PERIOADA INTERBELICA AGRICULTURA ROMÂNIEI ÎN PERIOADA INTERBELICA A fost dominata de...

Sociologie

l.1. Începuturile sociologiei. De la cunoasterea presociologica la cunoasterea sociologica. Stiinta este conceputa ca ansamblu sistematic de...

Economie Europeana

Economia Uniunii Europene e o economie unificata progresiv e puternic dependenta de schimburi internationale economiile statelor membre sunt...

Microeconomie

Cap. 1. OBIECTUL SI METODA ECONOMIEI POLITICE 1.1. Obiectul de studiu al Economiei politice 1.2. Metoda Economiei politice 1.3. Caracterul...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Transportul Feroviar Auto Aerian

- Conventia privind transporturile feroviare internationale (COTIF) – „Reguli uniforme privind contractul de transport international de...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat Comercial

CAPITOLUL I INSTITUTIA JURIDICA A REPREZENTARII § 1. NOTIUNEA DE REPREZENTARE 1. Notiunea de reprezentare In general actul juridic este...

Contractul de mandat comercial

CAPITOLUL I: Contractul de mandat comercial in CODUL COMERCIAL 1.1 Notiuni generale. Cadrul juridic 1.1 .1Notiuni generale Mandatul este...

Contractul de mandat comercial - reglementare juridică și utilitate economică

I.NOTIUNE SI REGLEMENTARE Codul civil roman trateaza in Cartea a III – a, titlul IX contractul de mandat. Legiuitorul a consacrat acestui tip de...

Contractul de Mandat Comercial

1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE 1.1.Noţiune şi definiţie Deoarece, în multe cazuri, activităţile comerciale se realizează prin intermediari, Codul...

Drept Economic - Contractul de Mandat Comercial

Secţiunea I. Contractul de mandat comercial Subsecţiunea I. Noţiunea fi caracteristicile mandatului comercial 1. Noţiunea mandatului comercial....

Contractul de Mandat în Dreptul Civil și Comercial

Mandatul comercial este contractul prin care o persoana, mandatar, se obliga, în baza însarcinarii primite de la o alta persoana, mandant, sa...

Contractul de vânzare-cumpărare și contractul de mandat comercial

Contractul de vânzare-cumpărare Vânzarea comercială, întocmai ca şi cea civilă, „este contractul prin care vânzătorul se obligă să strămute...

Contract de Mandat Comercial

CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL PARTICULARITATI Potrivit art. 374 Cod comercial, mandatul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama si...

Ai nevoie de altceva?