Control Intern

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 17141
Mărime: 82.82KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ion ionesc

Cuprins

CAPITOLUL 1 – ACTUALITATEA CONTROLULUI INTERN

A. – Conceptul şi evoluţia sa

B. – Dezvoltările recente

C. – Specificul Controlului Intern

D. – Obiectivele Controlului Intern

CAPITOLUL 2 – CONTROLUL INTERN AL UNEI ENTITĂŢI

A. – Un mediu de control favorabil

B. – O evaluare a riscurilor

C. – Activităţi de control

D. – Informarea şi comunicarea

E. – Pilotajul

CAPITOLUL 3 – CONTROLUL INTERN AL UNEI ACTIVITĂŢI

A. – Etapele prealabile

B. – Dispozitivele de control intern

C. – Ierarhia şi coerenţa dispozitivelor

CAPITOLUL 4 – IMPLEMENTAREA CONTROLULUI INTERN

A. – Aprecierea etapelor prealabile

B. – Identificarea dispozitivelor specifice

C. – Validarea coerenţei

Extras din document

CAPITOLUL 1

ACTUALITATEA CONTROLULUI INTERN

Nu va fi niciodată suficient să repetăm următorul fapt: Controlul Intern nu este o funcţie, ci un ansamblu de dispoziţii, deci o stare; şi nu am putea vorbi niciodată de „Serviciu de Control Intern” fără la a ajunge la un contrasens. Dacă există un serviciu însărcinat să aprecieze, să judece controlul intern, ar trebui să se numească „Audit Intern”. Această particularitate a conceptului a fost afirmată de altfel pe măsură ce definiţiile i-au precizat conţinutul.

Definiţiile Controlului Intern sunt numeroase, dar in ceea ce priveşte esenţialul s-a căzut de acord. Auditorii externi, comisarii de conturi, experţii contabili au fost primii din Franţa care au dezvoltat şi au aprofundat noţiunea de Control Intern, şi aceasta pentru a atinge obiectivele specifice atribuite funcţiei lor: certificarea regularităţii, a sincerităţii şi a imaginii fidele a Conturilor şi a Rezultatelor. Aşadar, controlul intern este pentru ei un mijloc, în timp ce pentru auditorii interni este vorba despre un obiectiv. Încă din anii 1960-70, Ordinul Francez al Experţilor Contabili, Camera Comisarilor de Conturi au delimitat şi au definit această noţiune, demonstrând că implementarea dispozitivelor exhaustive şi adecvate ale Controlului Intern în domeniile financiar şi contabil permite obţinerea unor rezultate reglementare, sincere şi fidele; şi că pentru a aprecia aceste calităţi, revizorii – în sensul cel mai larg al termenului – trebuie să examineze dispozitivele în discuţie.* Studiile asupra subiectului sunt numeroase şi de calitate şi nu ar putea fi toate citate**, dar pe parcursul anilor, congreselor şi colocviilor noţiunea a fost precizată şi detaliată.

Nu a mai trebuit decât ca auditorii interni să o accepte şi să o extindă la toate funcţiile întreprinderii, subliniind originalitatea caracterelor sale în clipa în care i-a fost conferită o semnificaţie universală.

Acest scurt istoric permite să se înţeleagă că se poate pleca, fără a da înapoi, de la excelenta definiţie a Controlului Intern emisă de către Ordinul Experţilor Contabili în 1977:

„Controlul Intern reprezintă totalitatea măsurilor de securitate care contribuie la deţinerea controlului asupra întreprinderii. Are drept scop pe de o parte asigurarea protecţiei, asigurarea patrimoniului şi calitatea informaţiei, pe de altă parte aplicarea instrucţiunilor conducerii şi favorizarea îmbunătăţirii performanţelor. Se manifestă prin organizarea, metodele şi procedurile fiecărei activităţi a întreprinderii, pentru a-i menţine perenitatea.”

Această definiţie este înlocuită:

• de cea emisă de „Consultative Committee of Accountancy” *** din Marea Britanie, dată în 1978:

* Primele definiţii datează din 1948, dar atunci erau strict contabile. (cf. B. FAIN şi V. FAURE, La Révision Comptable.)

** - „Le contrôl interne”, studiu prezentat cu ocazia celui de-al 32 –lea Congres Naţional al Experţilor Contabili (1977)

- CNCC Paris, Appréciation du Contrôle Interne, Note de informare nr. 3, martie 1984

- Alain MIKOL, Principes Généraux du Contrôle Interne, RFC, ianuarie 1991.

*** Comitetul Consultativ de Contabilitate (n. tr.)

„Controlul intern cuprinde totalitatea sistemelor de control, financiare şi de altă natură, implementate de către conducere pentru a putea desfăşura afacerile întreprinderii într-o manieră ordonată şi eficace, pentru a asigura respectarea politicilor de gestiune, pentru a proteja activele şi pentru a garanta pe cât posibil exactitatea şi stadiul complet al informaţiilor înregistrate.”

● şi de cea emisă de „American Institute of Certified Public Accountants”*, din

acelaşi an 1978:

„Controlul intern este format din Planurile de organizare şi din toate metodele şi Procedurile adoptate în interiorul unei întreprinderi pentru a-i proteja activele, pentru a controla exactitatea informaţiilor furnizate de către contabilitate, pentru a creşte randamentul şi a asigura aplicarea instrucţiunilor conducerii.”

Definiţiile variază: „dispozitive”, „mijloace”, „procedee”, „sisteme”…, dar nu sunt contradictorii în esenţă. Ne putem da seama că toate precizează de comun acord că nu este vorba de o singură funcţie, ci de un „ansamblu de dispozitive implementate de către responsabilii de la toate nivelurile pentru a deţine controlul asupra funcţionării activităţilor lor”.

Vom vedea în capitolul următor că tuturor acestor definiţii li s-au adăugat altele, mai recente. Dar s-a spus deja totul, încă de la originea controlului intern, iar conceptul există şi va evolua permanent.

A – CONCEPTUL ŞI EVOLUŢIA SA

Dincolo de aceste definiţii cu caracter istoric, Controlul Intern se găseşte în centrul preocupărilor directorilor de toate apartenenţele. Această recâştigare a interesului îşi are originea într-un ansamblu de fenomene din care putem preciza două:

- Complexitatea crescândă a întreprinderilor, dispersarea centrelor de activitate au dus la creşterea şi dezvoltarea delegării competenţei, singurul mijloc care permite responsabilului să îşi exercite prerogativele de la distanţă şi în totalitate, reunind competenţele necesare printre delegaţii săi.

În acelaşi timp, s-a dovedit că această practică nu este lipsită de pericole şi au apărut o serie de scandaluri financiare dovedind clar atât o pierdere a controlului conducerii asupra colaboratorilor săi, cât şi o pierdere a controlului acţionarilor sau autorităţilor de tutelă asupra conducerii.

De unde rezultă ideea că s-a încercat definirea regulilor esenţiale care trebuie respectate pentru ca fiecare să poată spera să-şi conducă activitatea în mod rezonabil.

- Domeniul normativ nu a încetat să se extindă: legi, regulamente, constrângeri profesionale, bugetare şi sociale, limitează tot mai mult gestionarul printr-o reţea de reguli ce trebuie respectate. În consecinţă, ce se poate face pentru a fi la adăpost de orice sancţiune şi a veghea constant asupra esenţialului?

* Institutul American al Contabililor Publici Certificaţi (n. tr.)

Pentru a răspunde la aceste două întrebări şi la altele, s-au luat iniţiative, care au permis definirea cu precizie a specificului controlului intern şi stabilirea obiectivelor acestuia.

Preview document

Control Intern - Pagina 1
Control Intern - Pagina 2
Control Intern - Pagina 3
Control Intern - Pagina 4
Control Intern - Pagina 5
Control Intern - Pagina 6
Control Intern - Pagina 7
Control Intern - Pagina 8
Control Intern - Pagina 9
Control Intern - Pagina 10
Control Intern - Pagina 11
Control Intern - Pagina 12
Control Intern - Pagina 13
Control Intern - Pagina 14
Control Intern - Pagina 15
Control Intern - Pagina 16
Control Intern - Pagina 17
Control Intern - Pagina 18
Control Intern - Pagina 19
Control Intern - Pagina 20
Control Intern - Pagina 21
Control Intern - Pagina 22
Control Intern - Pagina 23
Control Intern - Pagina 24
Control Intern - Pagina 25
Control Intern - Pagina 26
Control Intern - Pagina 27
Control Intern - Pagina 28
Control Intern - Pagina 29
Control Intern - Pagina 30
Control Intern - Pagina 31
Control Intern - Pagina 32
Control Intern - Pagina 33
Control Intern - Pagina 34
Control Intern - Pagina 35
Control Intern - Pagina 36
Control Intern - Pagina 37
Control Intern - Pagina 38
Control Intern - Pagina 39
Control Intern - Pagina 40
Control Intern - Pagina 41
Control Intern - Pagina 42
Control Intern - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Control Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Corporațiile transnaționale

Prin natura lor, CTN (Corporatii Transnationale) integreaza productia la nivel international si, în acest mod, joaca un rol central în cresterea...

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Norme Minimale de Audit

CAPITOLUL I ABORDAREA AUDITULUI Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit (IAPC), asimilate de Camera...

Organizarea Auditului Intern

CAPITOLUL 1. AUDITUL INTERN - Definiţie, Obiective, Sferă de activitate şi Funcţiile Auditului Intern 1.1. Definirea conceptului de audit Auditul...

PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Firmele Multinationale - Unilever

Cap.I. Multinationalele I.1. Ce sunt firmele multinaţionale (FMN)? O FMN sau FTN este o companie care se angajează în investiţii străine directe...

Controlul societății SC Alpha SRL

Capitolul I Control prin inventariere Controlul este o analiza permanenta sau periodica a unei activitati, a unei situatii pentru a urmari mersul...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Te-ar putea interesa și

Implementarea standardelor de control intern la nivelul entităților publice

Motivația și metodologia cercetării Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Evaluarea Sistemului de Control Intern

Evaluarea sistemului de control intern Introducere Chiar din momentul apariţiei sale, contabilitatea a generat o nevoie: controlul. Originile...

Evaluarea Controlului Intern

CONCEPTUL DE SISTEM DE CONTROL INTERN Controlul intern este organizat la nivelul entității, intră în atribuțiile conducerii acesteia și se...

Importanta si Eficienta Controlului Intern in Diverse Ramuri de Activitate

MOTIVATIA CERCETARII Implementarea unor sisteme eficiente de control intern reprezinta o problema delicata pentru managerul oricarei entitati....

Sistemul de Control Intern al SC Cipval SRL Huso

1. Prezentarea SC CIPVAL SRL Huşi SC CIPVAL SRL Huşi este o societate comercială care îşi desfăşoară activitatea în scopul obţinerii de profit....

Ai nevoie de altceva?