Controlul Financiar

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 7083
Mărime: 35.80KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. INTRODUCERE ŞI ÎNSEMNĂTATEA CONTROLULUI FINANCIAR.

2. DEFINIREA NOŢIUNII DE CONTROL FINANCIAR.

3. ROLUL CONTROLULUI ÎN CONDUCEREA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-SOCIALE.

4. OBIECTUL ŞI METODA CONTROLULUI FINANCIAR, SURSE DE DATE ŞI INFORMAŢIE.

5. FUNCŢIILE CONTROLULUI FINANCIAR.

6. FORMELE PRINCIPALE ALE SISTEMULUI DE CONTROL ECONOMICO-SOCIAL ŞI CLASIFICAREA FORMELOR DE CONTROL FINANCIAR.

Extras din document

1. INTRODUCERE ŞI ÎNSEMNĂTATEA CONTROLULUI FINANCIAR.

Datele istorice atestă că, încă din timpuri străvechi, activitatea umană a fost supusă controlului sub diferite aspecte.

Apariţia controlulului ţine de suspiciunea omenească, de o anumită predispoziţie la rău a omului faţă de semeni, de nevoia celor buni sau /şi celor avuţi (proprietari) de a-şi proteja propriile interese afectate de cei răi sau neavuţi. Către zilele noastre, şi alte scopuri au devenit tot importante: eficacitatea (de a controla ce nu merge bine spre a îmbunătăţi acest mers prin măsuri de ordin operativ, tactic sau strategic); legalitatea (verificarea respectarii normelor instituite prin legi, şi de aplicare, dacă este cazul, a unor sancţiuni); oportunitatea (evenimentele să fie adecvate împrejurărilor, situaţiilor).

Termenul de control îl datorăm expresiei “contra rolus”, care înseamnă verificarea actului original după duplicatul care se încredinţează în acest scop unei alte persoane. În calitate de concept, controlul constă în verificarea programelor stabilite, a erorilor, abaterilor, lipsurilor, deficienţelor dintr-un anumit domeniu de activitate.

Apariţia statului a fost începutul avîntului activităţii de control care şi-a îmbunătăţit permanent metodele, tehnicile, scopurile şi obiectivele. El s-a impus ca o activitate umană utilă şi cerută de celelalte activităţi şi niciodată nu i-a scăzut rolul şi importanţa în societate. Perfecţionarea şi aprofundarea lui au avut urmări benefice asupra celor care l-au folosit, impunîndu-l ca o permanenţă legată de ideea de progres.

În epoca modernă controlul dobîndeşte o însemnătate deosebită, fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societăţii de a-şi apăra interesele sale generale, fundamentale. Prin intermediul controlului, societatea îşi manifestă exigenţele ei, omologînd numai acele activităţi şi practici economice sau de altă natură care sunt în concordanţă cu normele generale de comportament social, cu obiectivele şi programele sale prioritare şi numai acele rezultate care îndreptăţesc eforturile depuse.

2. DEFINIREA NOŢIUNII DE CONTROL FINANCIAR

Controlul financiar reprezintă o activitate de verificare a modului de respectare a legislaţiei financiare, cu scopul de a preveni angajarea de cheltuieli fără justificare economică şi de a asigura profit în folosirea resurselor materiale, financiare şi de muncă.

Deci, controlul financiar este un instrument financiar al politicii financiare a statului, fiind mijlocul prin care se previn faptele ilegale, se identifică deficienţele şi se stabilesc măsurile necesare pentru intrarea în legalitate, precum cercetează domeniul macro şi microeconomic, privită prin prisma corectitudinii operaţiilor, dar şi a eficienţei cu care sunt gospodărite, utilizate şi cheltuite resursele materiale, financiare şi umane.

Controlul asigură cunoaşterea temeinică şi detaliată a realităţilor economico-sociale, dar nu se poate limita la atît. El trebuia să facă judecăţi de valoare sau de confirmare, interpretînd stările de lucru sau relaţiile constatate printr-o raportare continuă a acestora la obiectele de atins, normele fixate anticipat sau regulile de desfăşurare prestabilite. În felul acesta controlul face posibilă determinarea abaterilor înregistrate, stabilind semnificaţia şi implicaţiile lor, cauzele care le-au generat şi măsurile ce se impun pentru perfecţionarea activităţii viitoare.

Preview document

Controlul Financiar - Pagina 1
Controlul Financiar - Pagina 2
Controlul Financiar - Pagina 3
Controlul Financiar - Pagina 4
Controlul Financiar - Pagina 5
Controlul Financiar - Pagina 6
Controlul Financiar - Pagina 7
Controlul Financiar - Pagina 8
Controlul Financiar - Pagina 9
Controlul Financiar - Pagina 10
Controlul Financiar - Pagina 11
Controlul Financiar - Pagina 12
Controlul Financiar - Pagina 13
Controlul Financiar - Pagina 14
Controlul Financiar - Pagina 15
Controlul Financiar - Pagina 16
Controlul Financiar - Pagina 17
Controlul Financiar - Pagina 18
Controlul Financiar - Pagina 19
Controlul Financiar - Pagina 20
Controlul Financiar - Pagina 21
Controlul Financiar - Pagina 22
Controlul Financiar - Pagina 23
Controlul Financiar - Pagina 24
Controlul Financiar - Pagina 25
Controlul Financiar - Pagina 26
Controlul Financiar - Pagina 27
Controlul Financiar - Pagina 28
Controlul Financiar - Pagina 29
Controlul Financiar - Pagina 30
Controlul Financiar - Pagina 31
Controlul Financiar - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Sistemul Fiscal în Italia

CAPITOLUL I INTRODUCERE IN FISCALITATE 1.1. Definirea fiscalitătii Termenii de fisc şi fiscalitate au o vechime considerabila, existând...

Controlul prin Inventariere al Societatii Kamis SRL

Capitolul 1 : Controlul prin inventariere – noţiuni generale Controlul prin inventariere este modalitatea principală de control faptic având ca...

Sisteme Fiscale Internationale - Studiu de Caz pe Ungaria

Un rezident maghiar este considerat când respectă următoarele condiţii cumulativ: să deţină în proprietate un apartament în Ungaria Ungaria să...

Combaterea Fenomenului Dublei Impozitări Internaționale

INTRODUCERE Dubla impozitare internaţională se manifestă ca o barieră în calea liberei circulaţii a bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi...

Libera Circulatie a Serviciilor

Libera circulatie a serviciilor consta în dreptul de a oferi servicii pe teritoriul statelor membre plecând de la un sediu (principal sau secundar)...

Ai nevoie de altceva?