Credit

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 6532
Mărime: 105.12KB (arhivat)
Publicat de: Martin Olteanu
Cost: Gratis

Extras din curs

1.1 Conceptul și funcțiile creditului

1.2 Elementele caracteristice raporturilor de creditare

1.3 Formele creditului

1.1 CONCEPTUL ȘI FUNCȚIILE CREDITULUI:

Definirea creditului poate fi realizată prin colerarea celor trei abordări și anume:

- Creditul privit ca încredere

- Creditul ca expresie a relațiilor de redistribuire

- Creditul ca formă a relațiilor de schimb

Creditul exprimă relații de repartiție a unei părți din PIB prin care se mobilizează și se distribuie disponibilitățile existente în economie, se creează noi mijloace de plată în scopul satisfacerii nevoilor de capital și realizării unor proiecte de investiții.

Creditul reprezintă în esență, schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare.

Termenul de credit provine din limba latină care reprezintă încrederea pe care o investește cel care plasează resurse că va primi în schimb o valoare de întrebuințare pe măsură. În limba română termenul de credit ajunge în sec. al XVIII-lea de la francezul credit.

Cele trei aspecte comune(unice) ale creditului și ale creditării întîlnite în oricare dintre definițiile date acestuia sunt:

1. Existența unor sume de bani la dispoziția unei persoane numite creditor;

2. Disponibilitatea acestuia de a renunța temporar la acele sume de bani;

3. Capacitatea unei persoane de a primi respectiva sumă de bani și de a o înnapoia creditorului la un anumit termen cunoscut sub denumirea de scadență, această persoane se numește debitor.

FUNCȚIILE CREDITULUI

1. Funcția de emisiune – creditul are aceasta funcție pentru că este monetizabil, creează monedă de prim rang atunci cînd este acordat de Banca Centrală și monedă de rang secund atunci cînd este acordat de Băncile Comerciale.

2. Funcția de redistribuire - este prezentă atunci cînd resursele monetare atrase de Băncile Comerciale de la Banca Centrală sau de la alte instituții de gen ajung la întreprinzători sau populație pentru a satisface nevoile acestora.

3. Funcția de purtător de dobîndă – este o functie specifica, unică pe care creditul o are atunci cînd este primit de instituția bancară, dobînda se bonifică investitorului (dobîndă pasivă), iar atunci cînd este acordat de aceiași instituție, dobînda se percepe de acesta

1.2 ELEMENTELE CARACTERISTICE RAPORTURILOR DE CREDITARE

CREDITAREA este principala componentă a fluxului de finanțare a economiei în condițiile

dezvoltării, intermedierii financiare și reglementării bancare.

Intermedierea financiară, prin instituții bancare pe canalul creditului este de natură să:

- Să amelioreze, dizolve, ocolească si să transforme asimetriile informaționale ale pieței bancare

ELEMENTELE CARACTERISTICE UNUI RAPORT DE CREDIT

1. PARTICIPANȚII LA RAPORTUL DE CREDIT

Cunoscuți în lit. de specialitate drept creditori și debitori (subiecte ale ctr. de împrumut), analiza procesului de creditori evidențiază dimensiunea amplă a acestuia și diversitatea participanților la raport.

În calitate de participanți se remarcă 3 categorii semnificative:

• ÎNTREPRINZĂTORII – se înscriu în ambele ipostaze de creditor și debitor. Atunci cînd înregistrează rezultate financiare pozitive și urmăresc plasarea resurselor excedentare către unitățile deficitare sunt creditori, invers sunt debitori.

• STATUL – are excedente bugetare și poate fi considerat creditor atunci cînd alocă sumele respective către destinații cu rentabilitate aleatorie sau îndepărtată sau urmărește să consolideze sistemul asigurărilor sociale și al protecției sociale.

• POPULAȚIE – se înscrie atît în rîndul debitorilor cît și în rîndul creditorilor în condițiile în care apelează la împrumuturi bancare sau datorează sume instituțiilor statului după cum poate constitui un suport pentru acoperirea deficitelor înregistrate la nivel național.

2. PROMISIUNEA DE RAMBURSARE

– reprezintă angajamentul asumat de debitor că la un anumit termen va returna suma împrumutată plus dobînda asociată acesteia.

În anumite circumstanțe considerate nefavorabile, debitorul poate întîrzia plata sumelor datorate sau și mai grav poate deveni insolvabil și declarat falimentat.

În aceste situații banca se găsește în imposibilitatea recuperării în totalitate a sumei împrumutate. Această situație poate fi agravată de lipsa măsurii asigurătorii sau de insuficientă analiza a bonității debitorului împrumutat.

Analiza bonității presupune culegerea de date și informații cu privire la :

- La trecutul financiar al debitorului

- La poziția lui pe piața respectivă

- La situația împrumuturilor contractate

3. GARANTAREA CREDITELOR

- este strîns legată de rambursabilitatea acestora și se concretizează în măsuri asigurătorii de natura garanției reale și garanției personale solicitate de creditor debitorului.

GARANȚIA REALĂ poate fi grupată în 2 categorii:

- Garanția imobiliară de natura ipotecii asupra unor clădiri sau terenuri.

- Garanția mobiliară de natura unor titluri de valoare considerate valori mobiliare sau a gajului cu sau fără deposedare.

GARANȚIA PERSONALĂ - poate fi grupată în 3 categorii:

- Garanție în alb –atunci cînd debitorul împrumutat garantează cu starea lui de bonitate fără a

se încheia nici-o formalitate

- Garanție personală individuală – realizată de către o terță persoană pentru debitorul împrumutat.

- Garanție personală în nume colectiv – cînd un grup de persoane garantează debitorul împrumutat

4. SCADENȚĂ SAU TERMENUL DE RAMBURSARE

– prezintă o mare diversitate și se stabilește în funcție de eficiența sectorului de activitate respectiv și calitatea beneficiarului de credit. Sunt cunoscute scadențe de la o zi pe piata interbancară pînă la 20-30 ani pe piața împrumuturilor ipotecare și obligatare.

Preview document

Credit - Pagina 1
Credit - Pagina 2
Credit - Pagina 3
Credit - Pagina 4
Credit - Pagina 5
Credit - Pagina 6
Credit - Pagina 7
Credit - Pagina 8
Credit - Pagina 9
Credit - Pagina 10
Credit - Pagina 11
Credit - Pagina 12
Credit - Pagina 13
Credit - Pagina 14
Credit - Pagina 15
Credit - Pagina 16
Credit - Pagina 17
Credit - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Credit
    • Tema 1 CREDITUL.docx
    • Tema 2 DOBINDA.docx
    • Tema 3 BANCILE CENTRALE.docx
    • Tema 4 BANCILE COMERCIALE.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea întreprinderii - noțiuni de bază

Evaluarea întreprinderii: definiții, conținut, principii Conținut curs 1 1. Definițiile valorii și ale evaluării; 2. Conceptele de preț, cost,...

Bazele Pietii Imobilului

Tema 1 Piaţa imobilului noţiuni generale 1 Esenţa şi definirea pieţii imobilului şi a bunului imobil 2 Principalele tranzacţii cu bunurile...

Noțiuni Generale ale Cadastrului

1.1 Noţiuni generale ale cadastrului Scopul cadastrului. Având un conţinut economic, cadastru este dependent de problemele economice primordiale...

Fundamente economice ale investițiilor

Note de curs INVESTITIA – in sens practic este o achizitie de active mobiliare sau imobliare, corporale sau necorporale intreprinsa in vederea...

Auditul în construcții

TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE 1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor...

Necesitatea și continutul evaluării intreprindeii

Capitolul 1. Aspecte generale privind evaluarea întreprinderii Evaluarea întreprinderii este un concept complex, greu de definit, care prezintă...

Imobiliare

INTRODUCERE Imobiliarele, reprezintă un subiect fascinant, care interesează aproape pe oricine, indiferent de domeniul de activitate. Această...

Evaluarea Întreprinderii

CURSUL 1 Elemente definitorii ale evaluării Concepte de bază privind valoarea bunurilor Indiferent de optica în care se priveşte evaluarea unui...

Te-ar putea interesa și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Studiu privind activitatea de creditare în practica BT

NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL REFORMEI SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Descrierea sistemului bancar în perioada anterioară reformei, sistemul...

Studiu privind creditarea societăților comerciale de către băncile din România

Capitolul 1. Creditul – obiect de activitate al bancilor comerciale din Romania. 1.1. Creditul bancar – concept, trasaturi, resurse de creditare....

Creditarea bancară

INTRODUCERE Actualitatea temei. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul bancar...

Creditarea Persoanelor Juridice la BRD

CAPITOLUL I DESCRIEREA BĂNCII 1.1. INTRODUCERE BRD-GSG a fost înfiinţată prin hotărâre de guvern în decembrie 1990 şi înmatriculată în februarie...

Creditul

I. CREDITUL 1.TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE CREDITULUI Creditul reprezintă operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediată resurse, în schimbul...

Gestiunea riscurilor bancare în creditarea întreprinderilor de comerț exterior

Introducere Evolutiile economiei romanesti inregistrate in perioada de dupa 1993 au stat sub semnul eforturilor generale de restructurare a...

Contabilitatea creditelor și a împrumuturilor

INTRODUCERE În sistemul bancar contabilitatea creditelor şi a împrumuturilor are un rol deosebit. Creditul este unul din motoarele principale ale...

Ai nevoie de altceva?