Creșterea Economică - Politici și Strategii

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 16020
Mărime: 82.99KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CREŞTEREA ECONOMICĂ.

ECHILIBRUL ŞI OPTIMUL ECONOMIC

1. Conceptul de „creştere economică”

Conceptul de „creştere economică” este formulat ca atare numai de secolul al XX-lea, dar în mod neexplicit economişti au studiat probleme de macroeconomie în legătură cu diviziunea muncii la scară socială. Încă din secolul al XVIII-lea problemele creşterii economice au concentrat atenţia economiştilor ca demersuri incipiente privind funcţionarea economiei; studiul problemelor macroeconomice a fost abordat de A. Smith şi D. Ricardo vizând diviziunea socială a muncii. În prima parte a secolului al XX-lea cercetarea macroeconomică s-a intensificat pe fondul crizelor economice. Keynes propune un macromodel economic pentru ieşirea din criză. După Al II-lea Război Mondial neokeynesienii realizează sinteza între concepţia dinamică şi abordarea macroeconomică. Se conturează Teoria creşterii economice, de care s-au ocupat economişti renumiţi, ca Paul Samuelson, François Perroux şi alţii.

- Creşterea economică este un proces complex care vizează sistemul economic în ansamblul şi dinamica lui. Prin conţinutul ei, înseamnă o evoluţie pozitivă, ascendentă a economiei naţionale, fără a exclude oscilaţiile conjuncturale şi chiar anumite regresii temporare. Se folosesc chiar termenii de „creştere economică zero” şi „creştere economică negativă”.

- Termenul de „creştere economică zero” a fost folosit pentru prima oară într-un raport pentru clubul de la Roma şi avea semnificaţia unei situaţii în care rezultatele economice absolute şi populaţia totală sporesc în acelaşi ritm, încât nivelul rezultatelor pe locuitor rămâne constant.

- „Creşterea economică negativă” evidenţiază acea situaţie în care rezultatele macroeconomice pe locuitor au tendinţă de scădere, menţinându-se totuşi sub control o serie de corelaţii fundamentale de echilibru, ceea ce presupune compromisuri rezonabile pe planul eficienţei şi bunăstării.

Aşadar creşterea economică relevă acele modificări care au loc în sporirea rezultatelor macroeconomice care nu sunt exprimate independent, ci în strânsă legătură cu factorii ei determinanţi. Aceşti factori sunt:

- factorul uman (cantitativ şi calitativ, drept capital uman);

- factorul material (atât ca investiţii, cât şi capitalul real existent);

- factorul informaţional – tehnic (având în prezent rol decisiv).

Rezultatele creşterii economice pot fi măsurate prin indicatori sintetici şi aceştia sunt:

- produs intern brut (PIB);

- produs naţional brut (BNB);

- venit naţional, atât pe total cât şi pe locuitor (VN).

Ca proces macroeconomic, creşterea economică nu surprinde modificările calitative din structura economiei şi nivel de trai, aspecte puse în evidenţă de conceptul de “dezvoltare economică”.

Caracteristicile procesului creşterii economice în prezent sunt:

- se desfăşoară pe baza unui amplu proces de formare a unui mod tehnic de producţie nou, caracteristic societăţilor din „Al III-lea Val”;

- se conturează un tip de creştere preponderent intensivă;

- are legătură cu calitatea vieţii.

Tipurile de creştere economică

- tipul extensiv, corespunzând laturilor cantitative ale factorilor direcţi ce contribuie la formarea P.N.B.;

- tipul intensiv, corespunzând laturilor calitative. El este propriu în special economiilor avansate.

Cele două aspecte nu sunt exclusive, alternând în evoluţia economică a unei ţări.

Dezvoltarea economică surprinde simultan aspecte cantitative, calitative şi structurale ale evoluţiei economice, în corelaţie cu evoluţia demografică şi problematica generală a omului, ca şi cu evoluţia echilibrului ecologic.

Ideea de bază ce defineşte dezvoltarea economică este cea de schimbare, de transformare a structurilor în economie; a comportamentului sistemului economic, a raportului dintre activităţile umane şi mediul înconjurător.

Conceptul de dezvoltare economică este multidimensional.

- În primul rând, dezvoltarea economică implică în sine creşterea economică; nu există proces de dezvoltare economică fără o creştere a rezultatelor macroeconomice pe termen lung.

- În al doilea rând, dezvoltarea economică are o conotaţie istorică amplă; ea surprinde procesul trecerii economiei unei societăţi umane date, de la o formă inferioară de evoluţie spre alta superioară, inclusiv numeroasele zig-zag-uri temporare determinate de diferite conjuncturi istorice.

- În al treilea rând, dezvoltarea economică poate fi definită, într-un sens mai restrâns, ca dezvoltarea factorilor de producţie, respectiv dezvoltarea principalelor componente ale economiei în cadrul unui spaţiu naţional-statal.

- În al patrulea rând, noţiunea de dezvoltare economică se referă, mai ales în prezent, cu deosebire la progresele realizate în raporturile dintre agenţii economici şi mediul economic al acestora la structurile nu numai tehnice, ci şi sociale şi psihosociale ale producţiei şi la mediul naţional.

Procesul creşterii economice are anumite interferenţe şi cu procesul reproducţiei lărgite. Deosebirea esenţială dintre aceste procese constă în aceea că reproducţia lărgită evidenţiază doare reluarea producţiei pe o scară mai mare, prin acumularea de capital, în timp ce creşterea economică relevă şi factorii utilizaţi în acest scop, combinarea şi substituirea factorilor de producţie.

În concluzie,

orice dezvoltare economică presupune şi o creştere economică, dar nu orice creştere economică înseamnă şi o dezvoltare economică.

Preview document

Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 1
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 2
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 3
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 4
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 5
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 6
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 7
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 8
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 9
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 10
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 11
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 12
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 13
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 14
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 15
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 16
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 17
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 18
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 19
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 20
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 21
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 22
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 23
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 24
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 25
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 26
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 27
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 28
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 29
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 30
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 31
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 32
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 33
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 34
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 35
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 36
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 37
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 38
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 39
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 40
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 41
Creșterea Economică - Politici și Strategii - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Cresterea Economica - Politici si Strategii.doc

Alții au mai descărcat și

Teoria Monetară Keynesiană și Neokeynesiană

Introducere Analiza monetară ocupă un loc important în toate lucrările lui Keynes, însă gândirea acestuia a evoluat sensibil în cursul timpului....

Inflatia, Fluctuatiile Economice, Statul si Economia

1.Caracterizarea ciclicitatii in economie Activitatea economica se caracterizeaza prin aceea ca: 1 evolutia ei nu este uniforma, liniara; 2...

Comportamentul Consumatorului

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 ORIENTAREA SPRE DEZVOLTAREA RELAŢIEI PERSONALIZATE CU CONSUMATORUL – PIATRA DE TEMELIE A MARKETINGULUI 1.1. OBIECTIVELE...

Analiza Rezultatelor Economice

CAPITOLUL I CONCEPTUL, TIPOLOGIA ŞI ROLUL REZULTATELOR FIRMEI 1.1. ANALIZA CONCEPTULUI DE REZULTAT În dicţionarul explicativ al limbii române...

Importanța Impozitelor Indirecte în Constituirea Veniturilor Bugetului

Capitolul 1 IMPOZITELE INDIRECTE ÎN ECONOMIA DE PIATA DIN ROMÂNIA NECESITATEA, EVOLUTIA SI ROLUL LOR 1.1. Impozitele indirecte în economia de...

Economie

Capitolul I INTRODUCERE ÎN ECONOMIA SECTORULUI PUBLIC 1.1. Sectorul public şi necesitatea studierii lui Într-o economie naţională, piaţa nu...

Teoria Economică și Doctrinele Economice

Tema 1. TEORIA ECONOMICĂ: OBIECTUL DE STUDIU ŞI SPECIFICUL METODOLOGIEI 1. Teoria economică ca ştiinţă. Evoluţia obiectului de studiu al ştiinţei...

Analiza Cantitativă a Fenomenelor Micro și Macro Economice

Introducere în analiza micro şi macro economică Economia (antichitatea greacă) - ştiinţa fundamentală care îşi asumă menirea de studia şi analiza...

Te-ar putea interesa și

Investițiile Străine Directe - Elemente Definitorii

CAPITOLUL 1 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE – ELEMENTE DEFINITORII În vederea abordarii riguroase a unei problematici atât de complexe si extinse...

Politica în Domeniul Transporturilor

Itroducere Industria de transport reprezinta peste 6% din produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene (UE),peste 6% din forta de munca, 40%...

Competitivitate Economica

Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale...

Creșterea productivității firmei Pav&Pav SRL

1.CONCEPT 1.1 Sumar Gândit într-o manieră modernă, proiectul abordează problemele managementului fondurilor structurale ale UE în vederea...

Cresterea Competitivitatii Economice

1. ANALIZA SOCIO-ECONOMICA SECTORUL PRODUCTIV 1.1 Factori de competitivitate Cresterea economica durabila si îmbunatatirea standardului de viata...

Rolul resurselor umane în lumea contemporană

Introducere Am decis sa abordez aceasta tema deoarece este un subiect deosebit de complex si de perspectiva care include nenumarate cunostinte de...

Politici de Crestere Economica

Politici de crestere economica 1.Conceptul de „creştere economica” Conceptul de „creştere economica” este formulat ca atare numai de secolul al...

Politici Fiscale de Crestere Economica si Eficienta Lor

1. Politica fiscală: concept, obiective şi rol 1.1 Conceptul de politică fiscală În abordarea politicii fiscale trebuie stabilit mai întâi,...

Ai nevoie de altceva?