Creșterea economică și dezvoltarea durabilă

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 31181
Mărime: 134.11KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Cresterea economica consta in sporirea cantitativa a activitatilor si rezultatelor acestora pe ansamblu economiilor nationale si in stransa legatura cu factorii care contribuie la aceasta sporire. În literatura economică există concepţii diferite referitoare la definirea creşterii economice.

Majoritatea manualelor de economie politică, din ţări cu economie de piaţă dezvoltate, sintetizând părerea diferiţilor economişti, definesc creşterea economică ca fiind “creşterea, în cadrul economiei, a produsului efectiv de bunuri şi servicii”. Aşadar, conceptul de creştere economică este identic cu acela de creştere a venitului naţional.

Creşterea economică exprimă procesul complex de evoluţie de lungă durată, care se manifestă printr-o mărire a dimensiunilor caracteristice ale unei economii naţionale. Ea nu poate fi analizată decât într-o perioadă lungă. Creşterea economică reprezintă mişcarea profundă a unei economii în întregime, după ce se elimină mişcările sezoniere sau ciclice.

Pentru a exista creştere, nu trebuie doar ca producţia să crească, ci şi ca mişcarea ascendentă să fie durabilă şi nu întâmplătoare. Din acest punct de vedere, al perioadei în care are loc creşterea economică, ea nu se identifică cu expansiunea, ca fază a ciclului economic ce desemnează mişcarea de sporire a producţiei naţionale pe termen scurt (şi deci reversibilă), în timp ce creşterea economică desemnează un fenomen pe termen lung, o mişcare ascendentă a unor mărimi macroeconomice pe o perioadă îndelungată. Scăderea temporară a producţiei nu înseamnă oprirea creşterii; în special recesiunile sunt, deci, parte integrantă a creşterii economice. Prin urmare, creşterea economică include atât expansiunea, cât şi recesiunea din mai multe cicluri economice succesive.

Creşterea economică este un fenomen profund ireversibil, autoîntreţinut prin modificările cumulative ale condiţiilor de producţie. O creştere sensibilă a PNB (PIB) nu va fi o dovadă a creşterii decât dacă rezultă dintr-o mărire a potenţialului productiv. Nu se poate vorbi de creştere economică dacă un climat favorabil face ca într-un an PNB să sporească, iar în anul următor un hazard climatic anulează sporul respectiv. În schimb, va fi forba de creştere economică dacă această sporire este rolul investiţiilor nete în creştere, modificării calificării mâinii de lucru, încorporării progresului tehnic prin noile maşini, obiceiurilor noi de consum.

În timp ce conceptul de creştere economică se referă la modificările cantitative ale producţiei reale, totale şi pe locuitor, dezvoltarea economică, reliefează aspectele calitative ale activităţii economice, respectiv modificările intervenite în structurile teritoriale, organizaţionale, de producţie şi de ocupare a forţei de muncă, în structurile mediului şi ale standardului de viaţă. Totodată, pe o perioadă îndelungată, procesul creşterii economice determină modificarea structurilor economice şi instituţionale, contribuind astfel la dezvoltarea economică a societăţii.

Caracteristicile iniţiale ale teoriei creşterii economice - cu deosebire analiza la nivel macroeconomic pentru o perioadă mai lungă de timp, stabilirea unor combinaţii între factorii creşterii pentru obţinerea de ritmuri cât mai ridicate ale produsului intern brut, analiza contribuţiei factorului progres tehnic - au suferit schimbări, aducând în acest fel modificări conceptului formulat iniţial.

Printre virtuţile creşterii economice tradiţionale pot fi reţinute: amplificarea avuţiei create şi, odată cu ea, sporirea bazei de ridicare a nivelului de trai, a gradului de civilizaţie materiale şi spirituală; lărgirea posibilităţilor de acumulare şi investire în vederea perpetuării activităţilor economico-sociale, culturale, ştiinţifice, educaţionale pe scară mai mare; crearea de noi lcuri de muncă; impulsionarea creşterii productivităţii factorilor, a progresului în toate planurile; stimularea procesului de socializare a activităţilor economice, concomitent cu generarea şi regenerarea de microcelule ale corpului economic; accentuarea divizării şi specializării activităţilor, a cooperării dar şi a concurenţei între agenţii economici; sporirea interdependenţelor dintre mărimile şi spaţiile macroeconomice, evidenţiindu-se nevoia dezvoltării independente într-o lume interdependentă.

Creşterea economică tradiţională este contestată astăzi din mai multe direcţii şi în diverse planuri: micro, macro, zono şi mondoeconomic; al repartiţiei şi folosirii resurselor; al decalajului de structuri şi nivel; al modului de concepere, realizare şi măsurare a efectelor; al legăturilor dintre creşterea demo-economică, resursele naturale şi calitatea mediului înconjurător; al proporţiilor dintre activităţile industriale şi cele agricole, la scara ţărilor, zonelor şi mai ales a lumii.

De la reacţiile critice faţă de aspecte şi/sau părţi ale creşterii economice tradiţionale, astăzi s-a evoluat spre cele globale. Ele vizează schimbarea din temelii a creşterii tradiţionale şi înlocuirea ei cu un asemenea mod sau gen de creştere care să aducă armonie între om, societate şi natură; între clase şi grupuri sociale; între economii şi state naţionale.

Pe baza diferitelor opinii din literatura de specialitate, exprimate în contextul dezbaterilor pe probleme ale abandonării vechiului tip de creştere economică şi fundamentării unui nou tip şi concept de creştere economică, definim creşterea economică ca fiind procesul complex de lungă durată de sporire a producţiei naţionale exprimată prin produsul intern brut real sau produsul naţional brut real atât total, cât şi pe locuitor, în condiţiile folosirii cu eficienţă sporită a resurselor economice în scopul ridicării nivelului de trai şi în condiţiile compatibilităţii relaţiilor om - societate - natură, a intereselor generaţiilor prezente cu cele viitoare.

Preview document

Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 1
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 2
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 3
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 4
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 5
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 6
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 7
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 8
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 9
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 10
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 11
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 12
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 13
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 14
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 15
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 16
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 17
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 18
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 19
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 20
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 21
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 22
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 23
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 24
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 25
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 26
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 27
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 28
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 29
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 30
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 31
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 32
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 33
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 34
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 35
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 36
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 37
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 38
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 39
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 40
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 41
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 42
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 43
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 44
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 45
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 46
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 47
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 48
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 49
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 50
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 51
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 52
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 53
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 54
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 55
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 56
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 57
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 58
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 59
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 60
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 61
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 62
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 63
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 64
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 65
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 66
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 67
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 68
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 69
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 70
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 71
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 72
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 73
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 74
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 75
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 76
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 77
Creșterea economică și dezvoltarea durabilă - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Cresterea economica si dezvoltarea durabila.doc

Alții au mai descărcat și

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii...

Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană

Capitolul I SPAŢIUL RURAL – ABORDĂRI CONCEPTUALE Acest capitol este consacrat analizei conceptelor de rural şi ruralitate, locului ruralului în...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Raportul dintre investițiile în capitalul uman și dezvoltarea economică

1. Capitalul uman Capitalul uman este reprezentat de cunostintele profesionale, deprinderile, si sanatatea care pot conduce orice persoana fie la...

Creșterea și Dezvoltarea Economică

1) Creştere economică Proces global ce exprimă evoluţia ascendentă a unor mărimi economice agregate, în cadrul unui orizont de timp, la nivel...

Dezvoltare economică durabilă

1.1 CRESTEREA ECONOMICA Problemele dezvoltarii economico-sociale se interactioneaza tot mai puternic în timp si spatiu, în contextul cresterii...

Cum influențează automatizarea nivelul forței de muncă

1. Introducere Tehnologia prin care se asigură controlul asupra anumitor procese fie informatice, fie mecanice, în vederea sporirii eficienței se...

Creșterea economică și dezvoltarea durabilă

Analiza la nivel macroeconomic a proceselor economice a cristalizat noi concepte, printre care cele de creștere economică și de dezvoltare...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Politica în Domeniul Transporturilor

Itroducere Industria de transport reprezinta peste 6% din produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene (UE),peste 6% din forta de munca, 40%...

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la...

Indicatorii Macroeconomici de Rezultate

1. Scurta introducere Economia oricarei tari reprezinta o realitate complexa a carei cunoastere necesita gruparea unitatilor economice in...

Analiza de stare și potențialul de dezvoltare durabilă a orașului Lehliu-Gară

Prezentarea Generala a Comunei /Orasului Localizarea orasului Lehliu Gară Coordonate: 44°26′18″N 26°51′12″E Localitatea a luat finta in jurul...

Rolul OCDE și G8 în economia mondială

Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) reprezinta o grupare de tari, realizata la Paris, în anul 1961, de catre 19 state europene...

Creșterea competitivității economice

1. ANALIZA SOCIO-ECONOMICA SECTORUL PRODUCTIV 1.1 Factori de competitivitate Cresterea economica durabila si îmbunatatirea standardului de viata...

Fabrica de lactate între progres economic și dezvoltare durabilă

Introducere: In economia de piata, factorii de productie se afla in proprietatea agentilor economici care isi asuma responsabilitatea utilizarii...

Ai nevoie de altceva?