Cresterea economica si dezvoltarea durabila

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 31181
Mărime: 134.11KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Cresterea economica consta in sporirea cantitativa a activitatilor si rezultatelor acestora pe ansamblu economiilor nationale si in stransa legatura cu factorii care contribuie la aceasta sporire. În literatura economică există concepţii diferite referitoare la definirea creşterii economice.

Majoritatea manualelor de economie politică, din ţări cu economie de piaţă dezvoltate, sintetizând părerea diferiţilor economişti, definesc creşterea economică ca fiind “creşterea, în cadrul economiei, a produsului efectiv de bunuri şi servicii”. Aşadar, conceptul de creştere economică este identic cu acela de creştere a venitului naţional.

Creşterea economică exprimă procesul complex de evoluţie de lungă durată, care se manifestă printr-o mărire a dimensiunilor caracteristice ale unei economii naţionale. Ea nu poate fi analizată decât într-o perioadă lungă. Creşterea economică reprezintă mişcarea profundă a unei economii în întregime, după ce se elimină mişcările sezoniere sau ciclice.

Pentru a exista creştere, nu trebuie doar ca producţia să crească, ci şi ca mişcarea ascendentă să fie durabilă şi nu întâmplătoare. Din acest punct de vedere, al perioadei în care are loc creşterea economică, ea nu se identifică cu expansiunea, ca fază a ciclului economic ce desemnează mişcarea de sporire a producţiei naţionale pe termen scurt (şi deci reversibilă), în timp ce creşterea economică desemnează un fenomen pe termen lung, o mişcare ascendentă a unor mărimi macroeconomice pe o perioadă îndelungată. Scăderea temporară a producţiei nu înseamnă oprirea creşterii; în special recesiunile sunt, deci, parte integrantă a creşterii economice. Prin urmare, creşterea economică include atât expansiunea, cât şi recesiunea din mai multe cicluri economice succesive.

Creşterea economică este un fenomen profund ireversibil, autoîntreţinut prin modificările cumulative ale condiţiilor de producţie. O creştere sensibilă a PNB (PIB) nu va fi o dovadă a creşterii decât dacă rezultă dintr-o mărire a potenţialului productiv. Nu se poate vorbi de creştere economică dacă un climat favorabil face ca într-un an PNB să sporească, iar în anul următor un hazard climatic anulează sporul respectiv. În schimb, va fi forba de creştere economică dacă această sporire este rolul investiţiilor nete în creştere, modificării calificării mâinii de lucru, încorporării progresului tehnic prin noile maşini, obiceiurilor noi de consum.

În timp ce conceptul de creştere economică se referă la modificările cantitative ale producţiei reale, totale şi pe locuitor, dezvoltarea economică, reliefează aspectele calitative ale activităţii economice, respectiv modificările intervenite în structurile teritoriale, organizaţionale, de producţie şi de ocupare a forţei de muncă, în structurile mediului şi ale standardului de viaţă. Totodată, pe o perioadă îndelungată, procesul creşterii economice determină modificarea structurilor economice şi instituţionale, contribuind astfel la dezvoltarea economică a societăţii.

Caracteristicile iniţiale ale teoriei creşterii economice - cu deosebire analiza la nivel macroeconomic pentru o perioadă mai lungă de timp, stabilirea unor combinaţii între factorii creşterii pentru obţinerea de ritmuri cât mai ridicate ale produsului intern brut, analiza contribuţiei factorului progres tehnic - au suferit schimbări, aducând în acest fel modificări conceptului formulat iniţial.

Printre virtuţile creşterii economice tradiţionale pot fi reţinute: amplificarea avuţiei create şi, odată cu ea, sporirea bazei de ridicare a nivelului de trai, a gradului de civilizaţie materiale şi spirituală; lărgirea posibilităţilor de acumulare şi investire în vederea perpetuării activităţilor economico-sociale, culturale, ştiinţifice, educaţionale pe scară mai mare; crearea de noi lcuri de muncă; impulsionarea creşterii productivităţii factorilor, a progresului în toate planurile; stimularea procesului de socializare a activităţilor economice, concomitent cu generarea şi regenerarea de microcelule ale corpului economic; accentuarea divizării şi specializării activităţilor, a cooperării dar şi a concurenţei între agenţii economici; sporirea interdependenţelor dintre mărimile şi spaţiile macroeconomice, evidenţiindu-se nevoia dezvoltării independente într-o lume interdependentă.

Creşterea economică tradiţională este contestată astăzi din mai multe direcţii şi în diverse planuri: micro, macro, zono şi mondoeconomic; al repartiţiei şi folosirii resurselor; al decalajului de structuri şi nivel; al modului de concepere, realizare şi măsurare a efectelor; al legăturilor dintre creşterea demo-economică, resursele naturale şi calitatea mediului înconjurător; al proporţiilor dintre activităţile industriale şi cele agricole, la scara ţărilor, zonelor şi mai ales a lumii.

De la reacţiile critice faţă de aspecte şi/sau părţi ale creşterii economice tradiţionale, astăzi s-a evoluat spre cele globale. Ele vizează schimbarea din temelii a creşterii tradiţionale şi înlocuirea ei cu un asemenea mod sau gen de creştere care să aducă armonie între om, societate şi natură; între clase şi grupuri sociale; între economii şi state naţionale.

Pe baza diferitelor opinii din literatura de specialitate, exprimate în contextul dezbaterilor pe probleme ale abandonării vechiului tip de creştere economică şi fundamentării unui nou tip şi concept de creştere economică, definim creşterea economică ca fiind procesul complex de lungă durată de sporire a producţiei naţionale exprimată prin produsul intern brut real sau produsul naţional brut real atât total, cât şi pe locuitor, în condiţiile folosirii cu eficienţă sporită a resurselor economice în scopul ridicării nivelului de trai şi în condiţiile compatibilităţii relaţiilor om - societate - natură, a intereselor generaţiilor prezente cu cele viitoare.

Preview document

Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 1
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 2
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 3
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 4
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 5
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 6
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 7
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 8
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 9
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 10
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 11
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 12
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 13
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 14
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 15
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 16
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 17
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 18
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 19
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 20
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 21
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 22
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 23
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 24
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 25
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 26
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 27
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 28
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 29
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 30
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 31
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 32
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 33
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 34
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 35
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 36
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 37
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 38
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 39
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 40
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 41
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 42
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 43
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 44
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 45
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 46
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 47
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 48
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 49
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 50
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 51
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 52
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 53
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 54
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 55
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 56
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 57
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 58
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 59
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 60
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 61
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 62
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 63
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 64
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 65
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 66
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 67
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 68
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 69
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 70
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 71
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 72
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 73
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 74
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 75
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 76
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 77
Cresterea economica si dezvoltarea durabila - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Cresterea economica si dezvoltarea durabila.doc

Alții au mai descărcat și

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii...

Evoluția spațiului rural Românesc după integrarea în Uniunea Europeană

Capitolul I SPAŢIUL RURAL – ABORDĂRI CONCEPTUALE Acest capitol este consacrat analizei conceptelor de rural şi ruralitate, locului ruralului în...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Raportul dintre Investitiile in Capitalul Uman si Dezvoltarea Economica

1. Capitalul uman Capitalul uman este reprezentat de cunostintele profesionale, deprinderile, si sanatatea care pot conduce orice persoana fie la...

Dezvoltare Economica Durabila

1.1 CRESTEREA ECONOMICA Problemele dezvoltarii economico-sociale se interactioneaza tot mai puternic în timp si spatiu, în contextul cresterii...

Creșterea economică și dezvoltarea durabilă

Analiza la nivel macroeconomic a proceselor economice a cristalizat noi concepte, printre care cele de creștere economică și de dezvoltare...

Cum influențează automatizarea nivelul forței de muncă

1. Introducere Tehnologia prin care se asigură controlul asupra anumitor procese fie informatice, fie mecanice, în vederea sporirii eficienței se...

Economia de Piață Contemporană

Concept •Modele teoretice şi tipurile concrete de economie de piaţă Economia de piață este organizată și funcționează prin mecanismele pieței în...

Ai nevoie de altceva?