Curs de Fiscalitate

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 12205
Mărime: 81.89KB (arhivat)
Publicat de: Iulian Dumitru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: M Dandara

Extras din curs

Tema 1. Continutul social-economic al impozitelor

1. Aparitia si evolutia impozitelor

2. Continutul social – economic al impozitelor

3. Functiile impozitelor

1. Aparitia si evolutia impozitului

Impozitele sunt un element necesar în relatiile economice ale societatii chiar din momentul aparitiei statului. Evolutia si modificarea formelor statului neaparat sunt urmate de modificari ale sistemului fiscal. În prezent, într-o societate civilizata impozitele constituie pentru stat sursa principala de venituri. În afara de aceasta functie pur-financiara, mecanismul fiscal se aplica de catre stat pentru a influenta procesul de productie, dinamica si structura acestuia, procesul tehnico-stiintific.

Teoria economica a fiscalitatii plaseaza în centrul preocuparilor, studiul efectelor impozitului atît la nivelul microeconomic, cît si macroeconomic. În acest sens, conceptul de baza este influenta fiscala: adica cine suporta în final povara impozitului si ce efect are aceasta în întreaga economie.

În domeniul fiscal sunt cunoscute mai multe notiuni care se refera la unul si acelasi obiect si anume asezarea, urmarirea si perceperea impozitelor, taxelor si altor venituri în favoarea statului.

Un sistem fiscal poate fi definit ca totalitatea impozitelor instituite într-un stat care-i procura acestuia o buna parte din veniturile bugetare.

O alta definitie al sistemului fiscal este elaborata de L.Mehl si P. Beltrame, considerînd sistemul fiscal ca totalitatea impozitelor în care componentele sunt în legatura dinamica între ele ca si sistemul economic si aparatul socio-politic.

Sistemul fiscal este expresia vointei politice a unei societati organizate pe un anumit teritoriu, care dispune de o independenta satisfacatoare pentru a-si asigura, prin intermediul organelor reprezentative, „proiectarea” si „dotarea” cu o serie de reguli juridice, si în special, fiscale.

Aparitia si evolutia sistemelor fiscale sunt legate în mod inseparabil de procesul de satisfacere a nevoilor umane si de existenta organizarii sociale a umanitatii.

Fiecare stat, din antichitate si pîna astazi, si-a format propriul sau sistem fiscal, mai mult sau mai putin perfectionat.

Sistemele fiscale contemporane constituie un produs al istoriei civilizatiei umane, evolutia acestora oglindind evolutia structurilor social-economice, a curentelor ideologice si politice, a cercetarii stiintifice din ultimele câteva secole.

În evolutia sistemelor fiscale putem delimita câteva etape, cunoasterea carora ne va permite întelegerea prezentului, ocolirea greselilor trecutului si conturarea viitorului.

Etapa veche a evolutiei sistemelor fiscale se termina la începutul sec XVI, caracterizându-se prin structurile fiscale specifice civilizatiei agricole si cuprinde o perioada mai‚ îndelungata de timp în care relatiile fiscale evolueaza deosebit de lent, fapt ce se datoreaza evolutiei lente a structurilor politice si economice a diferitor unitati administrative, care erau instabile si se modificau permanent.

În aceasta etapa mijlocul de productie si forma de baza a averii o constituia pamântul, activitatile economice aveau un caracter artizanal, iar în raporturile de schimb se utilizau etaloanele monetare paralele.

Fiecare unitate administrativ-teritoriala, precum si provinciile si colectivitatile locale care o formau, impuneau taxe fiscale si reguli de percepere proprii. Cuantumul acestor taxe sub forma obligatiilor în natura sau în bani, oscila în permanenta, nefiind cunoscut de catre populatie în prealabil. Aparitia Moldovei si Munteniei ca state a determinat cresterea obligatiilor fiscale, care îmbracau forma taxelor vamale, încasate în moneda timpului respectiv, fiind cel dintîi mijloc de a acumula bani pentru voievozi.

Caracteristic societatilor umane europene pâna în sec.XVI a fost determinarea nuvelului prelevarilor fiscale corespunzatoare necesitatilor structurilor existente, care la rândul sau erau influentate de totalitatea veniturilor obtinute în urma cuceririlor si colonizarilor, de cheltuielile cauzate de acestea si de atitudinea claselor dominante. Structurile fiscale nou-formate în aceasta perioada se caracterizau prin aceea ca:

1. obligatiile fiscale se stabileau si se repartizau arbitrar, fiind diferite în functie de nivelul fiecarei unitati administrative;

2. lipsea regularitatea încasarii impozitelor;

3. existau inegalitati sociale;

Etapa liberala în evolutia sistemelor fiscale începe cu sfârsitul secolului XVI pâna în a doua jumatate a secolului XIX (a. 1870) – pe parcursul careia se produc transformari economice si miscari sociale considerabile.

Structurile fiscale existente încep sa reflecte aparitia proprietatii si productiei de tip capitalist, ce determina aparitia unor noi clase sociale: muncitori agricoli, muncitori industriali, burghezia în formare. Tot în aceasta perioada au loc schimbari în modul de distribuire a veniturilor în societate. În rândurile claselor sociale în formare apar critici fata de privilegiile fiscale de care beneficia nobilimea.

Ca urmare a dezvoltarii economice si respectiv, al sistemelor fiscale, în tarile Europei Occidentale în sec. XVII si XVIII apar o serie de scrieri fiscale care studiau impozitele din mai multe puncte de vedere si anume: al legalitatii, al legitimitatii si influentei sociale (în Franta, Quesnay, Montesquie si Rousseau), exprimîndu-si dezaprobarea impozitelor mari sau sperînd ca impozitele sunt temporare.

Ca o concluzie pentru etapa analizata trebuie sa mentionam ca sistemul fiscal a fost o consecinta a organizarii sociale din acele timpuri, inegalitatile sociale ale carei s-au manifestat si în planul inegalitatilor fiscale (boerii nu plateau bir), de asemenea, si proprietatea funciara care era o sursa importanta a veniturilor tarii a fost scutita de orice impozit în aceasta perioada.

Preview document

Curs de Fiscalitate - Pagina 1
Curs de Fiscalitate - Pagina 2
Curs de Fiscalitate - Pagina 3
Curs de Fiscalitate - Pagina 4
Curs de Fiscalitate - Pagina 5
Curs de Fiscalitate - Pagina 6
Curs de Fiscalitate - Pagina 7
Curs de Fiscalitate - Pagina 8
Curs de Fiscalitate - Pagina 9
Curs de Fiscalitate - Pagina 10
Curs de Fiscalitate - Pagina 11
Curs de Fiscalitate - Pagina 12
Curs de Fiscalitate - Pagina 13
Curs de Fiscalitate - Pagina 14
Curs de Fiscalitate - Pagina 15
Curs de Fiscalitate - Pagina 16
Curs de Fiscalitate - Pagina 17
Curs de Fiscalitate - Pagina 18
Curs de Fiscalitate - Pagina 19
Curs de Fiscalitate - Pagina 20
Curs de Fiscalitate - Pagina 21
Curs de Fiscalitate - Pagina 22
Curs de Fiscalitate - Pagina 23
Curs de Fiscalitate - Pagina 24
Curs de Fiscalitate - Pagina 25
Curs de Fiscalitate - Pagina 26
Curs de Fiscalitate - Pagina 27
Curs de Fiscalitate - Pagina 28
Curs de Fiscalitate - Pagina 29
Curs de Fiscalitate - Pagina 30
Curs de Fiscalitate - Pagina 31
Curs de Fiscalitate - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Curs de Fiscalitate
  • tabel.doc
  • tema 1.doc
  • Tema 2.doc
  • tema 3.doc
  • tema 4.doc
  • tema 5.doc
  • Tema 6.doc

Alții au mai descărcat și

Trezoreria statului

FUNCTIILE TRZORERIEI STATULUI Trezoreria statului, ca administratie, este serviciul public însarcinat cu gestionarea fondului public, în sensul...

Impozitul Agricol

1. Scurt istoric asupra perceperii impozitului agricol Perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor vărsăminte către stat se...

Fiscalitate

Denumirea de “fisc” provine din limba latina , unde “fiscus” insemna cos sau paner. Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem...

Control Financiar

CURS 1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a controlului financiar in special...

Contabilitate și Fiscalitate în Dezvoltarea Firmei

Cap. I. Fiscalitatea in dezvoltarea intreprinderilor. Standardele internationale de contabilitate. Obiectivul situatiilor financiare este acela...

Fiscalitate

CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. Necesitatea impozitului Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realiazrea unor venituri...

Venituri Publice

Veniturile publice includ resursele financiare ale administratiei de stat, ale asigurarilor sociale de stat si ale institutiilor publice cu...

Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor

Sistemul de preţuri ce a existat pînă în 1991 s-a caracterizat prin următoarele neajunsuri: 1. îndepărtarea preţurilor de nivelul real al...

Te-ar putea interesa și

Practică la BCR (Banca Comercială Română)

Operatiuni de creditare bancara a agentilor economici 1. Categorii de produse tip credit pentru persoane fizice Banca poate acorda clientilor...

Teoria generală a taxelor și impozitelor

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Contribuția impozitelor directe la formarea bugetului administrației centrale de stat

CAPITOLUL I IMPOZITELE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1. DEFINIREA ŞI CARACTERIZAREA IMPOZITELOR 1.1.1. CONTRIBUŢIA ŞI ROLUL IMPOZITELOR ÎN ECONOMIA...

Proiect SC Construcții Hidrotehnice SA Iași

Cap. 1 Prezentare generala a „S.C. Constructii Hidrotehnice S.A” Iasi 1.1 Date generale despre societate Denumirea: S.C. Constructii Hidrotehnice...

Monografie la un agent economic - SC Dumbrava SA

1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA S.C. DUMBRAVA S.A. 1.1 Scurt Istoric S.C. DUMBRAVA S.A. cu sediul în municipiul Fălticeni, str. Armatei nr....

Impozit pe Venit

1. TIPURILE DE IMPOZITE CARE ASIGURĂ CONSTITUIREA RESURSELOR BUGETARE 1.1. OPŢIUNILE FISCALE CARE STAU LA BAZA ALEGERII TIPURILOR DE IMPOZITE...

Trasaturile, Formele și Locul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice

CAPITOLUL I: CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE 1.1. Locul impozitelor pe veniturile persoanelor fizice în...

IAS 12 - Impozit pe Profit

INTRODUCERE IN TEMATICA IMPOZITULUI PE PROFIT Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Legea nr. 414/2002 privind...

Ai nevoie de altceva?