Curs Finantele Intreprinderii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 12388
Mărime: 83.24KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cadar Fuat Univ. Andrei Saguna Constanta
UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE ANUL UNIVERSITAR : 2011 – 2012

Cuprins

1. FUNCŢIA FINANCIARĂ ŞI CAPITALURILE ÎNTREPRINDERII 4

1.1. Obiectivele şi domeniile de realizare ale funcţiei financiare 4

1.2. Componenţa capitalurilor întreprinderii 8

1.3. Fondurile de origine internă şi de origine externă ale întreprinderii 9

2. ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE ŞI A PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII 14

2.1. Conceptul de performanţă financiară 14

2.2. Interpretarea financiară a contului de profit şi pierdere 14

2.3. Soldurile intermediare de gestiune (SIG) 16

3. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 20

3.1. Conceptul de echilibru financiar şi de bilanţ financiar 20

3.2. Analiza pe baza bilanţului financiar 20

3.3. Indicatori ai echilibrului financiar 21

4. ANALIZA FINANCIARĂ PE BAZA BILANŢULUI FUNCŢIONAL 25

4.1. Întreprinderea în concepţie funcţională 25

4.2. Construcţia bilanţului funcţional 26

4.3. Funcţiile bilanţului funcţional 27

4.4. Echilibrul financiar funcţional 28

5. GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 31

5.1. Conceptul şi conţinutul gestiunii financiare 31

5.2. Mediul financiar şi obiectul gestiunii financiare 31

5.3. Rolul gestiunii financiare 32

5.4. Controlul riscului şi metode de detectare a riscului de faliment 32

5.5. Diagrama financiară 35

6. GESTIUNEA FINANCIARĂ A STOCURILOR 36

6.1. Dimensionarea fizică şi financiară a stocurilor 36

6.2. Modele matematice utilizate în optimizarea stocurilor 36

6.3. Condiţii reale de constituire şi menţinere a stocurilor 38

6.4. Metode de gestionare şi control a stocurilor 40

7. NECESARUL DE FINANŢARE A CICLULUI DE EXPLOATARE 41

7.1. Metodologia determinării necesarului de finanţare a ciclului de exploatare 41

7.2. Metode analitice bazate pe costurile exploatării 41

7.3. Relaţii de calcul la determinarea necesarului de finanţare anual, pe elemente de stoc.42

7.4. Metode sintetice de determinare a necesarului de finanţare 45

8. STRUCTURA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 47

8.1. Criterii în alegerea deciziilor de finanţare 47

8.2. Evaluarea capacităţii de îndatorare 48

8.3. Influenţa riscului asupra structurii financiare 49

9. MECANISMUL ŞI CUANTIFICAREA EFECTULUI DE LEVIER 51

9.1. Efectul de levier operaţional 51

9.2. Efectul de levier financiar 52

9.3. Analiza structurii financiare pe baza efectului de levier financiar 55

10. DECIZIA DE INVESTIŢII ÎN MEDIU CERT 56

10.1. Noţiunea de investiţie 56

10.2. Elementele investiţiei 56

10.3. Tipologia investiţiilor 58

10.4. Evaluarea investiţiilor 59

11. DECIZIA FINANCIARĂ ŞI DECIZIA DE INVESTIRE 61

11.1. Factorii de influenţă a deciziei financiare 61

11.2. Decizia de investire 62

11.3. Criterii de alegere a variantei optime a proiectelor de investiţii 63

11.4. Utilizarea RIR în selecţia proiectelor de investiţii 63

12. CRITERII FINANCIARE DE SELECŢIE A PROIECTELOR DE INVESTIŢII.65

12.1. Criteriul rentabilităţii interne (RIR) 65

12.2. Indicatori ai rentabilităţii 65

12.3. Criteriul lichidităţii şi al riscurilor asociate 68

13. PLANIFICAREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII

ŞI DECIZIA DE FINANŢARE PE TERMEN LUNG 69

13.1. Bugetul – principalul instrument de planificare financiară 69

13.2. Sistemul planificării la nivelul întreprinderii 71

13.3. Formele de finanţare pe termen lung 72

13.4. Metode de determinare a capacităţii de autofinanţare 74

13.5. Metode de dimensionare a eficacităţii financiare prin capacitatea de autofinanţare.75

BIBLIOGRAFIE 77

Extras din document

1. FUNCŢIUNEA FINANCIARĂ ŞI CAPITALURILE ÎNTREPRINDERII

1.1. Obiectivele şi domeniile de realizare a funcţiunii financiare

Obiectivele funcţiunii financiare

Desfasurarea activitatii unei intreprinderi , in conditii de eficienta prin respectarea cadrului legislative(economic,financiar, fiscal), presupune existenta si imbinarea factorilor de productie, respectiv mijloace materiale si umane, resurse care se regasesc sub denumirea generica de capital fizic si uman.

Capitalul fizic, format din active (bunuri) si active financiare (fonduri, creante, datorii etc) sufera un proces continuu de transformare, in cadrul caruia activele financiare se convertesc in active reale, iar cele reale in active financiare

Activele financiare sunt necesare pentru procurarea activelor reale si a capitalului uman, iar activele reale, prin folosirea lor de catre factorul uman, produc bunuri si servicii, prin vanzarea carora se obtin active financiare.

Pentru finantarea activelor intreprinderea isi procura capital pe pietele financiare ( de capital), prin emiterea de titluri de valoare, actiuni, prin contractarea de credite pe termen lung, mediu si scurt - alegerea cailor cele mai convenabile intreprinderii se rezolva prin decizie financiara.

In vederea fundamentarii deciziei financiare se utilizeaza mecanisme si instrumente care contribuie la realizarea functiunii financiare a intreprinderii.

Functionarea financiara a intreprinderii consta in urmatoarele:

- eleborarea bugetelor de trezorerie;

- urmarirea continua a realizarii obiectivelor;

- evaluarea viitoarelor investitii;

- fundamentarea financiara a politicii comerciale si de preturi.

Printre obiectivele functiunii financiare ale intreprinderii mentionam : maximizarea profitului, maximizarea averii actionarilor sau asociatilor.

Maximizarea profitului - limite:

a) Modelul maximizarii profitului este static, fara dimensiune temporala, referindu-se la situatia existenta la un moment dat si neoferind solutii pentru compararea profitului pe termen lung cu profitul pe termen scurt.

Astfel , ca una dintre cele mai frecvente si mai importante decizii financiare, si ,anume , cea referitoare la plasamentele de capital pentru investitii pe termen lung, nu poate fi fundamentata tinand cont de maximizarea profitului, pentru ca o astfel de plasare presupune o minimizare a rezultatelor financiare care poate duce chiar la pierdere, sau o diminuare a profiturilor cu scopul de a cuceri noi piete;

b) Definirea profitului creaza de asemenea o limitare a obiectivului de maximizare a profitului, pentru ca maximizarea poate privi cota ( la vanzari! la valoarea activelor! la valoarea actiunilor!) sau masa profitului ( profitul contabil, profitul economic, profitul brut, profitul net);

c) O alta limitare (neajuns) al obiectivului “ maximizarea profitului” este aceea ca, nu ia in considerare riscul asociat deciziilor alternative, in sensul ca diferite variante cu profit apropiat pot avea riscuri diferite, fara a fi percepute ca atare, sau in alte situatii, profiturile suplimentare care se obtin cu riscuri suplimentare pot determina o pierdere daca riscurile nu sunt apreciate la justa lor valoare.

Maximizarea averii actionarilor, reprezinta un obiectiv tangibil care tine cont de intreaga evolutie in timp a intreprinderii, precum si de anumite oportunitati care au sau nu legatura cu activitatea propiu-zisa a intreprinderii: acest indicator masoara valoarea de piata a actiunilor sau a partilor sociale, cea la care se vinde efectiv sau la care se negociaza pe piata bursiera.

Avantajele acestui obiectiv sunt:

a) Se poate face o apreciere , obiectiva si imediata, a efectelor unei decizii financiare in sensul ca, daca in urma unei decizii valoarea actiunilor creste, decizia este buna din punct de vedere al sporirii averii actionarilor;

b) Permite actionarilor sa aiba o mobilitate mare, deoarece acest obiectiv este impersonal si, deci, nu ii obliga pe acestia sa actioneze sau sa se retina de la a desfasura anumite activitati.

Astfel ca, actionarii pot opta oricand, daca sunt nemultumiti de modul de realizare a acestui obiectiv, sau daca pot obtine cu aceleasi eforturi efecte superioare la alte intreprinderi, sa-si retraga fondurile si sa investeasca in alte intreprinderi;

c) Acest obiectiv permite administratorului sa ia in considerare, pentru fundamentarea deciziilor financiare, atat rentabilitatea cat si perioada de timp pe care si-o propune in analiza, precum si riscurile pe care le incumba fiecare varianta luata in considerare la adoptarea deciziilor.

Preview document

Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 1
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 2
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 3
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 4
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 5
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 6
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 7
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 8
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 9
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 10
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 11
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 12
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 13
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 14
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 15
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 16
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 17
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 18
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 19
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 20
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 21
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 22
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 23
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 24
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 25
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 26
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 27
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 28
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 29
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 30
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 31
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 32
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 33
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 34
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 35
Curs Finantele Intreprinderii - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Curs Finantele Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Riscul în Procesul Decional

INTRODUCERE Incertitudinea şi riscul reprezintă două coordonate ale mediului economic în care agenţii economici îşi desfăşoară activitatea....

Riscurile Financiare ale Intreprinderii - Analiza si Gestiunea Lor

Introducere Tranziţia la economia de piaţă împreună cu schimbările din societate au dus la reconsiderarea tuturor aspectelor vieţii economice a...

Modalitați de Finanțare a Investițiilor

Capitolul I I.1. Activitatea investiţională şi trăsăturile ei în economia de piaţă Intr-o accepţiune foarte simplificată, dar esenţială, a...

Structura Financiara, Riscul si Optimizarea Procesului de Constituire, Utilizare a Capitalurilor Intreprinderii

Introducere Finanţele întreprinderii reprezintă un ansamblu de măsuri şi activităţi al căror abiect este fenomenul financiar. Activitatea...

Analiza si Anticiparea Esecul unei Entitati Economice - Studiu de Caz la SC Red-Impex SRL

Cap I. Activitatea de producţie şi comercializare la S.C. RED-IMPEX S.R.L. 1.1. Prezentarea societăţii S.C. RED-IMPEX S.R.L. Societatea...

Analiza Pozitiei Financiare pe Baza Bilantului Contabil si Diagnosticul Riscului de Faliment la SC Amonil SA

1. Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare pe baza bilanţului contabil Societatea la care s-a realizat analiza este combinatul chimic SC...

Riscul în Activitatea Întreprinderii

1. Consideraţii generale privind analiza riscului întreprinderii Orice activitate economică se desfăşoară în condiţii de risc, aceste riscuri...

Creditul Bancar

Capitolul I. Notiuni generale privind creditul 1. Definirea creditului si caracteristicile acestuia Creditul reprezinta operatiunea prin care se...

Ai nevoie de altceva?

''