Curs Macroeconomie

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 47426
Mărime: 1.95MB (arhivat)
Publicat de: Ovidiu Stoica
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof Drr. Ileana Tache
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Unitatea de învăţare 1: MĂSURAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE. INDICATORII MACROECONOMICI AGREGAŢI
 3. 1.1 Produsul naţional brut
 4. 1.2 Indicele preţului consumatorului
 5. 1.3 Rata şomajului
 6. Unitatea de învăţare 2: CONSUMUL, INVESTIŢIILE ŞI CHELTUIELILE GUVERNAMENTALE
 7. 2.1 Investiţiile
 8. 2.2 Cheltuielile guvernamentale
 9. 2.3 Echilibrul şi rata dobânzii
 10. 2.4 Modificări ale economiilor: efectele politicii fiscale
 11. 2.5 Modificări ale cererii de investiţii
 12. Unitatea de învăţare 3: CREŞTEREA ECONOMICĂ. MODELUL SOLOW
 13. 3.1 Oferta şi cererea de bunuri în modelul Solow
 14. 3.2 înzestrarea eu capital in echilibru stabil
 15. 3.3 Regula de aur a înzestrării economiei cu capital
 16. Unitatea de învăţare 4: ŞOMAJUL
 17. 4.1 Rata naturală a şomajului
 18. 4.2 Şomajul fricfional
 19. 4.3 Rigiditatea salariilor reale şi şomajul de aşteptare
 20. Unitatea de învăţare 5: BANII
 21. 5.1 Funcţiile banilor
 22. 5.2 Teoria cantitativă a banilor
 23. 5.3 Funcţia cererii de bani
 24. Unitatea de învăţare 6: INFLAŢIA
 25. 6.1 Cauzele inflaţiei
 26. 6.2 Tipuri de inflaţie şi impactul acestora asupra creşterii economice
 27. 6.3 Banii, preţurile şi inflaţia
 28. 6.4 Seniorajul (venitul din tipărirea de bani)
 29. 6.5 Inflaţia şi ratele dobânzii
 30. 6.6 Rata dobânzii nominală şi cererea de bani
 31. 6.7 Stoparea unei hiperinflaţii
 32. Unitatea de învăţare 7: MODELUL CERERE GLOBALĂ - OFERTĂ GLOBALĂ
 33. 7.1 Termenul scurt şi termenul lung în economie
 34. 7.2 Cererea globală
 35. 7.3 Oferta globală
 36. 7.4 Efectele unei scăderi a cererii globale
 37. Unitatea de învăţare 8: MODELUL IS-LM
 38. 8.1 Prezentare generală
 39. 8.2 Piaţa bunurilor şi curba iS
 40. 8.3 Piaţa monetară şi curba LM
 41. 8.4 Echilibrul pe termen scurt
 42. Unitatea de învăţare 9: ECONOMIA DESCHISĂ. SCHIMBURILE ECONOMICE EXTERNE
 43. 9.1 Balanţa comercială şi balanţa de plăţi
 44. 9.2 Sistemul conturilor naţionale într-o economie deschisă
 45. 9.3 Cursurile de schimb

Extras din curs

Introducere

Economiştii s-au preocupat destul de târziu de probleme precum fluctuaţiile ciclice ale activităţii, şomaj, inflaţie sau modificările produsului naţional brut. O lungă perioadă de timp s-a crezut că funcţionarea adecvată a pieţelor va aduce cel mai bun rezultat posibil şi că nu avea nici un sens studierea comportamentului global al acestora. Acest principiu a fost numit laissez -faire. Şcoala opusă de gândire - intervenţionismul - nu a fost nici ea preocupată de evoluţia globală a economiei. Aceasta cerea sprijinirea de către guvern a diferitelor pieţe şi ramuri industriale, inclusiv prin subvenţii şi protecţie faţă de concurenţa străină.

Desigur, existenţa ciclurilor de afaceri era recunoscută. În fapt, fuseseră identificate fluctuaţii ale activităţii economice, de la ciclurile scurte cu o durată de 1-2 ani până la ciclurile Kondratieff de aproximativ o jumătate de secol. Asemenea cicluri erau considerate ca reprezentând rezultatele cumulative ale dereglărilor legate de valuri ale descoperirilor, recolte excepţionale sau foarte proaste, anticipări eronate ale firmelor privind bunurile solicitate de consumatori sau chiar de gusturile mereu schimbătoare ale consumatorilor interni sau externi.

Inflaţia era privită ca o consecinţă a creşterii rapide a masei monetare, datorată mai întâi descoperirilor de aur şi apoi creării în exces a banilor de hârtie de către băncile centrale.

Multe din ideile centrale ale acestui tip de gândire economică rămân valabile şi în zilele noastre. Dar Marea Depresiune a anilor 1930, care a adus milioane de oameni în şomaj şi mizerie, a fost mult prea severă pentru a fi atribuită pur şi simplu unor factori întâmplători. Reflectând asupra acesteia, economistul britanic John Maynard Keynes a publicat în anul 1936 The General Theory of Employment Interest and Money, lucrare care a lansat studiulmacroeconomiei. Keynes a evidenţiat rolul cererii globale în fluctuaţiile macroeconomice. Continuatorii ideilor sale au convins mai târziu pe politicieni să se angajeze în managementul cererii globale în încercarea de atenuare a fluctuaţiilor, în principal pentru evitarea recesiunilor prelungite.

O evaluare a succesului politicilor de management al cererii indică faptul că au existat atât avantaje, cât şi dezavantaje ale aplicării acestora. După cel de al doilea război mondial, amplitudinea ciclului de afaceri pare să se fi diminuat considerabil. Aşa cum generaţiile anterioare au trăit cu ideea că o perioadă favorabilă de creştere avea să fie inevitabil urmată de o perioadă de declin, astăzi trăim cu temerea accentuată a unor căderi ale creşterii economice.

O altă schimbare notabilă în comportamentul economiei postbelice se referă la nivelul general al preţurilor sau la costul bunurilor în termeni băneşti. Până la cel de al doilea război mondial, preţurile înregistrau atât creşteri, cât şi scăderi. Cu excepţia perioadelor de război, nivelul preţurilor era aproape neschimbat. De-a lungul unor perioade mari, să zicem 20 sau 50 de ani, costul vieţii - o măsură a nivelului mediu al preţurilor - era constant în esenţă. Astăzi lumea este diferită. O interpretare a erei postbelice, altfel destul de controversată, este că ştiinţa macroeconomică a dus la rate mai stabile ale creşterii cu preţul inflaţiei.

Obiective

Macroeconomia este ştiinţa care încearcă să explice funcţionarea economiei în întregul său. Ea se ocupă cu colectarea de date privind veniturile, preţurile, şomajul şi multe alte variabile economice din diferite perioade de timp. Pe baza acestora se încearcă formularea unor teorii generale care ajută la explicarea evoluţiilor economice.

Spre deosebire de specialiştii din ştiinţele naturii, macroeconomiştii nu pot realiza experimente controlate - acestea ar fi mult prea costisitoare în domeniul economic. Dar ei observă că economiile naţionale diferă una de cealaltă şi că se modifică în timp. Aceste observaţii furnizează atât o motivaţie pentru dezvoltarea teoriilor macroeconomice, cât şi datele necesare pentru testarea acestora.

Evenimentele macroeconomice, cum ar fi: creşterea venitului disponibil, procentul de inflaţie sau evoluţia pieţei capitalului, influenţează viaţa noastră a tuturor. De exemplu, oamenii de afaceri care previzionează cererea pentru produsele lor, trebuie să anticipeze procentul de creştere a veniturilor consumatorilor. Pensionarii, care trăiesc din venituri fixe, simt interesaţi de creşterea preţurilor. Şomerii în căutare de slujbe speră într-un boom al economiei ce va determina firmele să facă angajări. Cu toţii suntem afectaţi de starea economiei.

Chestiunile macroeconomice joacă un rol central în dezbaterile politice, iar popularitatea preşedintelui în exerciţiu creşte în perioadele de avânt economic şi scade în timpul recesiunilor. Votanţii se arată foarte sensibili la derularea evenimentelor macroeconomice, iar politicienii sunt în egală măsură conştienţi de importanţa politicilor macroeconomice. Nu în ultimul rând, chestiunile macroeconomice joacă un rol central în relaţiile internaţionale.

Macroeconomia este, fără doar şi poate, o ştiinţă tânără şi imperfectă, întrucât capacitatea ei de a anticipa cursul viitor al evenimentelor economice este destul de limitată. Ea poate însă furniza o mulţime de explicaţii privind modul de funcţionare a economiei. Iar scopul studierii macroeconomiei nu este numai acela de a explica evenimentele economice, dar şi de a îmbunătăţi politica economică. Instrumentele fiscale şi monetare ale guvernului pot influenţa foarte puternic economia - atât în bine cât şi în rău - iar ştiinţa macroeconomică ajută factorii de decizie să evalueze politicile alternative.

Cerinţe preliminare: cunoştinţe de microeconomie

Fundamentele microeconomice ale macroeconomiei

Microeconomia examinează activităţile agenţilor individuali din economie. Ea studiază modul în care gospodăriile şi firmele iau decizii şi cum interacţionează acestea pe piaţă. Principiul central al microeconomiei constă în faptul că gospodăriile şi firmele "optimizează", adică încearcă să obţină cel mai mult posibil, date fiind obiectivele lor şi constrângerile cu care se confruntă. în modelele microeconomice, indivizii şi gospodăriile încearcă să-şi maximizeze utilitatea, iar firmele iau acele decizii de producţie care le maximizează profitul.

Având în vedere că evenimentele studiate de macroeconomie provin din interacţiunea mai multor gospodării şi firme, macroeconomia şi microeconomia sunt foarte strâns legate. Când studiem economia ca întreg, trebuie să luăm în considerare deciziile agenţilor economici individuali. De exemplu, pentru înţelegerea determinanţilor consumului global, trebuie să ne gândim la modul în care o familie decide cât să cheltuiască în prezent şi cât să economisească pentru viitor; pentru a înţelege factorii determinanţi ai investiţiilor globale, trebuie să ne gândim la o firmă care hotărăşte să construiască o nouă fabrică.

Întrucât variabilele agregate reprezintă suma variabilelor ce descriu mai multe decizii individuale, macroeconomia este inevitabil bazată pe microeconomie.

Mijloace de lucru: modele şi lucrul cu graficele

Modelele folosite în macroeconomie

Macroeconomia formulează foarte multe probleme diferite. De exemplu, examinează influenţa politicii fiscale asupra economisirii naţionale, impactul ajutorului de şomaj asupra ratei şomajului şi rolul politicii monetare în menţinerea unor preţuri stabile. Macroeconomia ca ştiinţă este la fel de diversă pe cât este economia însăşi.

Ţinând cont de faptul că nu este posibil ca un singur model să răspundă la toate întrebările, macroeconomiştii utilizează mai multe modele. Trebuie reţinut că nu există un singur model "corect", ci există mai multe modele - fiecare din acestea fiind util pentru un scop diferit.

De aceea, se folosesc mai multe modele care ridică probleme diverse şi pornesc de la diferite ipoteze. Un model este bun dacă porneşte de la ipoteze bine fundamentate, iar o ipoteză utilă pentru anumite scopuri poate fi derutantă pentru altele. Atunci când utilizăm un model pentru a prezenta o problemă, trebuie să avem întotdeauna în vedere ipotezele de lucru şi adecvarea acestora la problema studiată.

Una dintre ipotezele cruciale ale modelelor macroeconomice vizează ajustarea salariilor şi a preţurilor. Una dintre neînţelegerile majore dintre economişti priveşte această problemă.

Preview document

Curs Macroeconomie - Pagina 1
Curs Macroeconomie - Pagina 2
Curs Macroeconomie - Pagina 3
Curs Macroeconomie - Pagina 4
Curs Macroeconomie - Pagina 5
Curs Macroeconomie - Pagina 6
Curs Macroeconomie - Pagina 7
Curs Macroeconomie - Pagina 8
Curs Macroeconomie - Pagina 9
Curs Macroeconomie - Pagina 10
Curs Macroeconomie - Pagina 11
Curs Macroeconomie - Pagina 12
Curs Macroeconomie - Pagina 13
Curs Macroeconomie - Pagina 14
Curs Macroeconomie - Pagina 15
Curs Macroeconomie - Pagina 16
Curs Macroeconomie - Pagina 17
Curs Macroeconomie - Pagina 18
Curs Macroeconomie - Pagina 19
Curs Macroeconomie - Pagina 20
Curs Macroeconomie - Pagina 21
Curs Macroeconomie - Pagina 22
Curs Macroeconomie - Pagina 23
Curs Macroeconomie - Pagina 24
Curs Macroeconomie - Pagina 25
Curs Macroeconomie - Pagina 26
Curs Macroeconomie - Pagina 27
Curs Macroeconomie - Pagina 28
Curs Macroeconomie - Pagina 29
Curs Macroeconomie - Pagina 30
Curs Macroeconomie - Pagina 31
Curs Macroeconomie - Pagina 32
Curs Macroeconomie - Pagina 33
Curs Macroeconomie - Pagina 34
Curs Macroeconomie - Pagina 35
Curs Macroeconomie - Pagina 36
Curs Macroeconomie - Pagina 37
Curs Macroeconomie - Pagina 38
Curs Macroeconomie - Pagina 39
Curs Macroeconomie - Pagina 40
Curs Macroeconomie - Pagina 41
Curs Macroeconomie - Pagina 42
Curs Macroeconomie - Pagina 43
Curs Macroeconomie - Pagina 44
Curs Macroeconomie - Pagina 45
Curs Macroeconomie - Pagina 46
Curs Macroeconomie - Pagina 47
Curs Macroeconomie - Pagina 48
Curs Macroeconomie - Pagina 49
Curs Macroeconomie - Pagina 50
Curs Macroeconomie - Pagina 51
Curs Macroeconomie - Pagina 52
Curs Macroeconomie - Pagina 53
Curs Macroeconomie - Pagina 54
Curs Macroeconomie - Pagina 55
Curs Macroeconomie - Pagina 56
Curs Macroeconomie - Pagina 57
Curs Macroeconomie - Pagina 58
Curs Macroeconomie - Pagina 59
Curs Macroeconomie - Pagina 60
Curs Macroeconomie - Pagina 61
Curs Macroeconomie - Pagina 62
Curs Macroeconomie - Pagina 63
Curs Macroeconomie - Pagina 64
Curs Macroeconomie - Pagina 65
Curs Macroeconomie - Pagina 66
Curs Macroeconomie - Pagina 67
Curs Macroeconomie - Pagina 68
Curs Macroeconomie - Pagina 69
Curs Macroeconomie - Pagina 70
Curs Macroeconomie - Pagina 71
Curs Macroeconomie - Pagina 72
Curs Macroeconomie - Pagina 73
Curs Macroeconomie - Pagina 74
Curs Macroeconomie - Pagina 75
Curs Macroeconomie - Pagina 76
Curs Macroeconomie - Pagina 77
Curs Macroeconomie - Pagina 78
Curs Macroeconomie - Pagina 79
Curs Macroeconomie - Pagina 80
Curs Macroeconomie - Pagina 81
Curs Macroeconomie - Pagina 82
Curs Macroeconomie - Pagina 83
Curs Macroeconomie - Pagina 84
Curs Macroeconomie - Pagina 85
Curs Macroeconomie - Pagina 86
Curs Macroeconomie - Pagina 87
Curs Macroeconomie - Pagina 88
Curs Macroeconomie - Pagina 89
Curs Macroeconomie - Pagina 90
Curs Macroeconomie - Pagina 91
Curs Macroeconomie - Pagina 92
Curs Macroeconomie - Pagina 93
Curs Macroeconomie - Pagina 94
Curs Macroeconomie - Pagina 95
Curs Macroeconomie - Pagina 96
Curs Macroeconomie - Pagina 97
Curs Macroeconomie - Pagina 98
Curs Macroeconomie - Pagina 99
Curs Macroeconomie - Pagina 100
Curs Macroeconomie - Pagina 101
Curs Macroeconomie - Pagina 102
Curs Macroeconomie - Pagina 103
Curs Macroeconomie - Pagina 104
Curs Macroeconomie - Pagina 105
Curs Macroeconomie - Pagina 106
Curs Macroeconomie - Pagina 107
Curs Macroeconomie - Pagina 108
Curs Macroeconomie - Pagina 109
Curs Macroeconomie - Pagina 110
Curs Macroeconomie - Pagina 111
Curs Macroeconomie - Pagina 112
Curs Macroeconomie - Pagina 113
Curs Macroeconomie - Pagina 114
Curs Macroeconomie - Pagina 115
Curs Macroeconomie - Pagina 116

Conținut arhivă zip

 • Curs Macroeconomie.doc

Alții au mai descărcat și

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Criza economică - cauze, efecte, soluții

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Controlul asupra Activității Administrației Publice - Aspecte Teoretice Privind Modelele de Decizie în Administrație

INTRODUCERE Viaţa socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus la apariţia funcţiei publice şi a...

Criza Economică

INTRODUCERE Criza financiară actuală este poate cea mai gravă criză ce a afectat pieţele mature şi din păcate ea nu se termină aici. În perioada...

Modelul Economic Suedez în Secolele XX-XXI

Introducere Imaginati-va o viata in care munca este optionala, iar statul garanteaza un standard minim de trai, indiferent de efortul depus sau de...

Modelarea economico-matematică

Introducere Cercetarea ştiinţifică are menirea de a promova descoperiri de noi legi, teorii, etc., care contribuie la îmbogăţirea cunoaşterii...

Evoluția macroeconomică a Germaniei

INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrari este de a analiza evolutia macroeconomica a economiei Germaniei in intervalul de timp 2007-2010 prin prisma...

Te-ar putea interesa și

Factori Fundamentali de Influență asupra Cursului de Schimb

1.1. Cursul valutar: concept, funcţii, forme Schimburile economice internaţionale fiind exprimate în valută presupun cunoaşterea cursului valutar...

Politici Monetare

Introducere Lucrarea de fata îsi propune sa abordeze o tema deosebit de interesanta si actuala a finantelor, si anume politica monetara de...

Cursuri valutare fixe vs cursuri valutare flotante

Introducere Prin acest proiect, noi ne-am propus să tratăm noţiunea de ”curs valutar” şi implicaţiile sale în desfăşurarea mecanismelor la nivel...

Cursul de schimb al leului și influența acestuia asupra echilibrului macroeconomic din România

1.Introducere Complexitatea fenomenelor economice actuale si multitudinea conexiunilor dintre acestea reprezinta o provocare deosebita pentru...

Impactul Politicii Cursului Valutar asupra Evoluțiilor Macroeconomice din Republica Moldova

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICA CURSULUI VALUTAR DIN REPUBLICA MOLDOVA Piaţa valutară reprezintă piaţa pe care persoanele juridice si fizice...

Curs Macroeconomie

Capitolul 1 MACROECONOMIA. CONCEPTE DE BAZĂ ŞI POLITICI MACROECONOMICE 1.1. ABORDĂRI MACROECONOMICE Realitatea economică poate fi abordată prin...

Relații comerciale internaționale și corespondență

CURSUL 1 MANAGEMENTUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE A. Aspecte generale ale managementului internaţional B. Funcţiile managementului...

Curs 1 Macroeconomie

Comportamentul producatorului in conditiile concurentei pure si perfecte si a celei imperfecte Comportamentul producatorului in conditiile...

Ai nevoie de altceva?