Cursuri Economie

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: ppt
Pagini : 103 în total
Mărime: 92.78KB (arhivat)
Publicat de: Daria Miu
Puncte necesare: 0
Creşterea economică este un proces complex care reflectă dinamica sistemului economic în ansamblu, ca şi standardul de viaţă al unei ţări, într-o anumită perioadă, dată de evoluţia unor indicatori macroeconomici (cum ar fi PIB total sau PIB locuitor), într-un anumit orizont de timp şi care indică locul unei ţări în economia mondială.

Extras din curs

Creşterea economică este un proces complex care reflectă dinamica sistemului economic în ansamblu, ca şi standardul de viaţă al unei ţări, într-o anumită perioadă, dată de evoluţia unor indicatori macroeconomici (cum ar fi PIB total sau PIB locuitor), într-un anumit orizont de timp şi care indică locul unei ţări în economia mondială.

Creşterea economică reflectă ansamblul transformărilor cantitative, structurale şi calitative care apar şi se produc în viaţa economică a unei ţări sau pe plan mondial, într-o perioadă relativ îndelungată de timp şi care imprimă indicatorilor macroeconomici o tendinţă ascendentă, iar dezvoltarea economică este o formă de manifestare a dinamicii macroeconomice care include, pe lângă creşterea economică şi un ansamblu de transformări cantitative, structurale şi calitative din alte domenii de activitate, cum ar fi: cercetarea ştiinţifică şi tehnologică, structurile organizaţionale şi funcţionale ale economiei, modul de gândire şi comportament al indivizilor în societate.

În literatura de specialitate se întâlnesc mai multe definiţii ale celor două concepte economice, acceptate fiind:

Creşterea economică constă în sporirea dimensiunilor economiei naţionale, exprimată în totalul bunurilor şi serviciilor obţinute în decursul unei perioade de timp, iar dezvoltarea economică este ansamblul schimbărilor structural-sociale şi mentale care generează o relaţie de antrenare reciprocă între aparatul de producţie şi populaţie.

În funcţie de oscilaţiile conjuncturale ale economiei naţionale, ce produc modificări care duc la sporirea sau diminuarea rezultatelor macroeconomice, creşterea economică poate fi:

1. Creştere economică zero, apare atunci când ritmul rezultatelor economice absolute evoluează în acelaşi sens cu ritmul demografic, astfel încât, nivelul indicatorilor calculaţi pe locuitor, PNB şi PIB rămâne constant.

2. Creştere economică negativă apare atunci când PNB/locuitor sau PIB/locuitor au o tendinţă de scădere, deşi sunt ţinute sub control anumite corelaţii fundamentale de echilibru, prin admiterea unor compromisuri între eficienţa economică şi bunăstarea socială.

3. Creştere economică pozitivă exprimă o evoluţie real-pozitivă, ascendentă a indicatorilor de rezultate macroeconomice pe locuitor, PIB şi PNB.

Conținut arhivă zip

  • Cresterea Economica.ppt
  • Fluctuatiile Activitatii Economice.ppt
  • Piata Capitalului.ppt
  • Rolul si interventia statului in economie.ppt
  • Venitul, Consumul Si Investitiile.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea

INTRODUCERE Actualitatea temei Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (...

Identificarea de Alternative de Dezvoltare a Economiei Locale

1.1 Date generale 1.1.1 Scurt istoric. Cercetările de pâna acum au scos la iveală cele mai vechi urme de viaţă omenească din zona Câmpulungului...

Diagnosticul Economico-Financiar al SC Izocon MC SA

DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII Scurt istoric Societatea comerciala S.C. IZOCON MC SRL Calarasi a fost inregistrata la Registrul...

Cercetări de Marketing

CAPITOLUL I: BAZELE CERCETĂRII DE MARKETING 1.1. Cercetarea de marketing şi aria sa O definiţie de referinţă a cercetării de marketing este cea...

Economie comercială

Abordarea noţiunii de comerţ din diferite perspective Noţiunea de comerţ = sub aspect juridic, defineşte transferul titlurilor de proprietate...

Macroeconomie internațională

Ratele de schimb şi pieţele internaţionale Exprimarea preţului unei monede în termenii unei alte monede poartă numele de rată de schimb. Deoarece...

Mediul European de Afaceri - Factori Ecologici

I. Factorii ecologici. Mediul înconjurător şi etica în afaceri La nivel comunitar, este conştientizat pericolului generat de poluarea mediului...

Teorii și Doctrine Economice

Cursul I Economia-stiinta teoretica fundamentala 1. Economia-componenta teoretica fundamentala 2. Aparitia si evolutia stiintei economice...

Te-ar putea interesa și

Dobânda și dreptul comercial și practica economică

CAPITOLUL I DOBÂNDA ÎN DOCTRINA SI PRACTICA JURIDICA Conceptul de dobânda este o notiune controversata nu numai în doctrina economica, ci si...

Cursul de schimb al leului - mecanism, factori de influență, evoluție

I. Definiţie Cursul valutar sau cursul de schimb reprezintă o expresie a raportului valoric dintre monede, mai bine spus preţul unui mijloc de...

Plan de afaceri Restaurant Mediterana

I.Date introductive Restaurantul “Mediterana” îşi va avea sediul în centrul oraşului Suceava care este cel mai atrăgător loc. Acest restaurant va...

Plan de Afaceri Inovativi SRL

Cap. 1 Sumar Innovativi.S.R.L. reprezintă o întreprindere al cărei scop este realizarea unor produse originale, menite să ușureze munca omului....

Echilibrul macroeconomic într-o economie deschisă

ECHILIBRUL BALANŢEI DE PLĂŢI A. Mecanismele de ajustare ale balanţei de plăţi Ce se întâmplă atunci când, dintr-un motiv oarecare, balanţa de...

Cursuri Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1.CONTINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesara definirea conceptului de produs. Produsul drept...

Cursuri Economie

Curs 1 INTEGRAREA ECONOMICĂ Integrarea economică poate fi definită drept procesul de dezvoltare a interdependenţelor dintre state, prin forme şi...

Cursuri economia întreprinderii

Analiza rezultatelor şi performanţelor întreprinderii Rezultatele şi performanţele economice ale unei întreprinderi se apreciază cu ajutorul unui...

Ai nevoie de altceva?