Cybermarketing

Curs
10/10 (3 voturi)
Ă
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 33934
Mărime: 2.14MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nechifor Bogdan

Cuprins

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE IN MARKETING PE INTERNET 4

1.1. Definirea conceptului de marketing pe Internet 4

1.2. Tiplogia relaţiilor dezvoltate în mediul on-line 8

1.3. Economia digitală: factori favorizanţi şi bariere în calea operaţionalizării marketingului pe Internet 14

Întrebări, discuţii, studii de caz 23

CAPITOLUL 2

MARKETING PE INTERNET ŞI MEDIUL DE AFACERI 24

2.1. Importanța Internetului pentru mediul de afaceri al secolului XXI 24

2.2. Impactul Internetului asupra mediului de afaceri al secolului XXI 27

Întrebări, discuţii, studii de caz 35

CAPITOLUL 3

ABORDAREA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI PE INTERNET 36

3.1. Analiza situaţiei existente 38

3.2. Stabilirea obiectivelor de e-marketing 42

3.3. Formularea strategiei de e-marketing 46

Întrebări, discuţii, studii de caz 55

CAPITOLUL 4

COMUNICAREA DE MARKETING PE INTERNET

Partea I-a - Particularităţi ale comunicării de marketing pe Internet 56

4.1. Internetul şi implicațiile sale asupra procesului de comunicare de marketing 56

4.2. Aspecte conceptuale privind comunicarea de marketing pe Internet 62

4.3. Procesul comunicării de marketing pe Internet 65

Întrebări, discuţii, studii de caz 70

CAPITOLUL 5

COMUNICAREA DE MARKETING PE INTERNET

Partea a II-a - Tehnici de comunicare de marketing pe Internet 71

5.1.Web site-ul 72

5.2. Publicitatea on-line 77

5.3. Relaţii publice în mediul on-line 84

5.4. Promovarea vânzărilor în mediul on-line 87

5.5. Marketingul direct în mediul on-line 89

5.6. Marketingul viral 93

5.7. E-mail marketing 94

Întrebări, discuţii, studii de caz 95

Bibliografie 96

Proiect de semestru 99

Fișa disciplinei

Extras din document

INTRODUCERE IN MARKETING PE INTERNET

Obiective

- Definirea conceptului de marketing pe Internet;

- Cunoaşterea formelor de prezenţă în mediul on-line şi a sferelor particulare de acţiune;

- Cunoaşterea particularităţilor Internet marketingului în cadrul diferitelor categorii de pieţe;

- Cunoaşterea tipologiei platformelor on-line;

- Cunoaşterea principalilor indicatori utilizaţi în aprecierea nivelului de dezvoltare digitală a unei economii

Cuvinte cheie: Internet marketing, e-marketing, marketing digital, comerţ electronic, e-business, site tranzacţional, portal media, comunitate, e-guvernare, economie digitală

1.1.Definirea conceptului de marketing pe Internet

Utilizarea, în demersul de marketing, a Internetului şi a celorlalte media digitale a ridicat numeroase întrebări, atât în mediul de afaceri, cât şi în mediul academic. Aceasta secţiune oferă o succintă trecere în revistă a celor mai importante definiţii, cu scopul de explica scopul şi sferele de aplicare ale termenului de marketing pe Internet.

Literatura de specialitate şi practica organizaţională menţionează numeroşi termeni care încearcă să acopere activitatea unei companii în mediul on-line: marketing pe Internet, e-marketing, marketing digital, e-business, e - comerţ etc. În cele ce urmează vom încerca să delimităm, însă, spaţiul de acţiune specific fiecărui concept în parte.

Definit de o manieră simplistă, marketingul pe internet reprezintă maniera de atingere a obiectivelor de marketing aplicând tehnologiile digitale. Această definiţie evidenţiază curentul conform căruia investiiţiile în mediul on-line trebui să fie stimulate de rezultatele

CAPITOLUL

1

5

oferite de tehnologie şi nu de simplul act de adoptare a acesteia. Din perspectiva instrumentarului alocat tehnologiilor digitale, această definiţie face referire la pagini sau site-uri web, e-mail şi extensiile media digitale. Pe de altă parte, practica organizaţională extinde aria de acţiune a marketingului pe Internet, încluzând şi instrumentele aferente politicii promoţionale on-line, şi anume: publicitatea interactivă, publicitatea prin bannere, e-mail marketing, schimbul de bannere etc. Deşi practica organizaţională a început să recunoască importanţa prezenţei în mediul on-line, cel puţin din perspectiva atingerii obiectivelor de piaţă şi a celor din sfera dezvoltării relaţiilor cu ţintele vizate, se resimte, încă, nevoia integrării acestor tehnici în instrumentarul media tradiţional (televiziune, presă etc.).

Din cele prezentate anterior tindem să credem că marketingul pe Internet oferă o perspectivă văzută din exterior asupra modului în care tehnologiile media pot fi utilizate, împreună cu cele tradiționale, pentru a dezvolta servicii adaptate ţintelor vizate.

Un concept alternativ este cel de e-marketing sau marketing electronic, aşa cum este el definit de McDonald şi Wilson (1999). Spre deosebire de conceptul prezentat anterior, e-marketingul are o arie de acțiune mult mai largă încluzând, pe lângă instrumentele menţionate anterior (pagini web, e-mail etc.), şi activitatea de gestiune a datelor privind clienţii, respectiv acţiunile de management al relaţiilor cu clienţii din mediul on-line (e-CRM).

Rolul e-marketingului în practica organizațională poate fi identificat pornind de la definiţia oferită conceptului de marketing de către Institutul de marketing din Marea Britanie: ,,marketingul este procesul de management responsabil cu identificarea, anticiparea şi satisfacerea, de o manieră profitabilă, a cerinţelor specifice ţintelor vizate’’.

Definiţia anterioară evidenţiază un demers focalizat pe client simultan cu implementarea acelor operaţiuni apte să ofere terenul propice atingerii profitabilităţii afacerii. În aceeaşi direcţie, cu referire la e-marketing, Smith şi Chaffety (2005), menţionează că noul concept poate fi utilizat în scopul atingerii aceloraşi obiective de profitabilitate, astfel:

- Identificare - Internetul este un mediu ce poate fi utilizat cu succes în activitatea de cercetare de marketing;

- Anticipare - Internetul furnizează un canal alternativ prin intermediul căruia clienţii pot accesa informaţii şi efectua tranzacţii; în acest sens, cei doi autori menţionează că înţelegerea acestei cerinţe este cheia gestiunii demesului de alocare a resurselor în e-marketing.

- Satisfacere - un factor cheie în aplicarea cu succes a e-marketingului este cel de obţinere a satisfacţiei clienţilor prin intermediul canalelor electronice. Acest demers

6

ridică însă o serie de întrebări, şi anume: Este site-ul uşor de utilizat? Funcţionează în parametri normali? Care este standardul serviciilor prestate în mediul on-line şi care este nivelul de succes atins în tranzacţionarea produselor?

O definiţie a marketingului, cu o acoperire mult mai largă, este oferită de Dibb, Simkin şi Ferrell (2001): ,,marketingul surprinde activitatea organizaţională care facilitează obţinerea unor relaţii de schimb satisfăcătoare, într-un mediu dinamic, prin crearea, distribuirea şi promovarea bunurilor, serviciilor şi ideilor”. Spre deosebire de conceptualizarea prezentată anterior, această definiţie evidenţiază, prin prisma elemenetelor mix-ului de marketing, diferitele activităţi necesare atingerii obiectivului de obţinere a unor tranzacţii mutual avantajoase. Evident, mix-ul de marketing îşi găseşte aplicabilitate şi în sfera e-marketingului, cu particularitățile de rigoare (aceste aspecte vor fi prezentate pe parcursul lucrării).

Bibliografie

1.Anghel, L., Onete, B., Bonciu, F., Nistoreanu, P. – Elemente de marketing în Internet, Editura ASE, Bucureşti, 2000.

2.Assar, S, Godefroy B, Boughzala, I. - Systèmes d'Information et Management, martie 2005, issue 10, 1, ABI/INFORM complete.

3.Balaure, V. (coordonator) - Marketing, Editura Uranus, Bucureşti 2000.

4.Burnett, J., Moriarty, S. – Introduction to Marketing Communications: An Integrated Approach, Prentice-Hall, New Jersey, 1998.

5.Chaffey D. - e-Business and e-Commerce Management. Strategie, implementation and practice, fourth edition, Prentice Hall, 2002.

6.Chaffey D., Chadwick E.F., Johnstone K., Mayer R. - Internet Marketing. Strategy, Implemenetation and Practice, Prentice Hall, Third Edition, 2006.

7.Chaffey D., Smith, P.R. - E-marketing Excellence. Planning and Optimizing your Digital Marketing, 4-th Edition, Routledge, 2013.

8.Chaffey D., Smith, P.R.. - E-marketing Excellence. Planning and Optimizing your Digital Marketing, 3-th Edition, Elsevier, 2008.

9.Clow, K.E., Baack, D.- Integrated Advetising, Promotion and Marketing Communications, 2nd Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2004.

10. De Pelsmacker, P. (et. al.) – Marketing Communications, Prentice Hall, New York, 2001.

11. De Pelsmacker, P., Geuens, M., van den Bergh, J. – Marketing communications, Prentice Hall, New York, 2001.

12. Epuran, Ghe. - Comunicarea în afaceri, Editura Alma Mater, 2000.

13. Hoffman, D.L., Novak, T.P – A New Marketing Paradigm for Electronic Commerce, The Information Society, Nr.13, 1997, p. 43-54.

Conținut arhivă zip

  • Cybermarketing.pdf

Alții au mai descărcat și

Tendinte si strategii e-business - Aplicatii, componente si portaluri e-business

INTRODUCERE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIONALE 1.1. CONTEXTUL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE. SCURT ISTORIC Încă de la începutul anilor 1990,...

Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Societatea informaţionalã – concept, tendinţe. Trecerea de la era industrialã la era informaţionalã. Încã de la...

Adaptarea Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România la Standardele Uniunii Europene

Cap. 1. Coordonate şi caracteristici ale serviciilor destinate pieţei afacerilor 1.1. Conţinutul serviciilor Sectorul serviciilor este unul...

Tehnologii Groupware și Mediul de Afaceri din România

“Dăruieşte-mi seninătatea de a schimba lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba şi înţelepciunea...

Project în Business Administration - The Microsoft Corporation

The Microsoft Corporation Introduction Microsoft Corporation is an American multinational computer technology corporation with 79,000 employees...

Efectele Economiei Digitale - Digital Divide

Introducere Lucrarea de fata isi propune sa scoata in evidenta modul in care noua economie sau economia digitala influenteaza societatea,...

Consumatorul in Ciberspatiu - Comertul Electronic

Capitolul I Schimbul Electronic de Date (EDI - Electronic Data Interchange) a apărut prin anii 60 şi poate fi considerat strămoşul Comerţului...

Internaționalizare Microsoft

Cap 1 Prezentarea mărcii Microsoft Fondată în 1975, Microsoft (Nasdaq "MSFT") este cea mai mare companie producătoare de software, servicii şi...

Ai nevoie de altceva?