Datoria Publica

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1024
Mărime: 5.31KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

8.1. Datoria publica interna

Datoria publica interna a statului reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila de rambursare a imprumuturilor contractate in lei, de plata a dobanzilor si altor costuri aferente.

Instrumentele datoriei publice interne a statului include: titlurile de stat in moneda nationala, imprumuturile de stat de la Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, imprumuturile de stat de la bancile comerciale din Romania, imprumuturile de stat de la alte institutii de credit din Romania si de la agentii guvernamentale.

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa emita titluri de stat, exprimate in moneda nationala si valuta.

Titlurile de stat exprimate in moneda nationala pot fi emise pe termen scurt, mediu sau lung.

Titlurile de stat pe termen scurt sunt bonurile de tezaur si certificatele de trezorerie, fie purtatoare de dobanda, fie cu discount, precum si alte instrumente ce pot fi create de emitent in conditiile legii.

Titlurile de stat pe termen mediu sau lung sunt obligatiunile de stat cu o scadenta de peste un an si maximum cinci ani de la emisiune, respectiv de peste cinci ani de la emisiune, fie purtatoare de dobanda , fie cu discount, emise conform clauzelor imprumutului de stat.

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa emita garantii de stat pentru imprumuturi interne, contractate de o persoana juridica de la o institutie creditoare, pentru finantarea proiectelor sau activitatilor de importanta prioritara pentru Romania sau pentru alte destinatii stabilite si aprobate de Guvern.

Emiterea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne este conditionata de acceptarea de catre Ministerul Finantelor Publice a clauzelor cuprinse in contractele de imprumut incheiate intre persoanele juridice si institutiile creditoare.

Intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si persoana juridica ce contracteaza un imprumut cu garantia statului, in calitate de garantat, se incheie o conventie in care sunt stipulate drepturile si obligatiile partilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc.

Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre stat a imprumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare, in conditiile prezentei legi, se constituie fondul de risc.

Fondul de risc se constituie din sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate, din dobanzile obtinute din plasamentele sumelor aflate in depozite din majorarile de intarziere aplicate pentru neplata in termen a comisioanelor, din fondurile bugetare alocate in acest scop, precum si din alte surse legal constituite.

Datorai publica locala reprezinta o obligatie genrala care trebuie rambursata, conform acordurilor incheiate, din resursele aflate la dispozitia unitatii administrativ-teritoriale, cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatii speciale.

Instrumentele datoriei publice locale sunt, in principal titluri de valoare si imprumuturi de la bancile comerciale sau de la alte institutii de credit. Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii sau a altor institutii specializate.

Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Munincipiului Bucuresti, dupa caz, pot angaja imprumuturi interne fara garantia Guvernului, potrivit prevederilor prezentului capitol, cu conditia informarii prealabile a Ministerul Finantelor Publice.

Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Munincipiului Bucuresti, dupa caz, pot aprobarea sau garantarea de imprumuturi interne, pe termen mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice, de interes local, in conditiile respectarii prevederilor Legii privind finantele publice locale nr. 189/1998, inlocuita cu OG nr. 45/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/2004.

Ordonatorii principali de credite pot acorda imprumuturi fara dobanda din bugetul propriu, pe baza de conventie, in cazul in care se infiinteaza in subordinea acestora unele institutii publice sau activitati finantate integaral din venituri proprii si care nu dispun de fonduri suficiente la infiintare. Imprumuturile acordate in conditiile mentionate anterior, vor fi rambursate integral in termen de sase luni de la data acordarii.

Preview document

Datoria Publica - Pagina 1
Datoria Publica - Pagina 2
Datoria Publica - Pagina 3
Datoria Publica - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Datoria Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Factorii Determinanti ai Deficitului Bugetar. Studiu de Caz - Uniunea Europeana, Romania

Rezumat Articolul prezent a are drept obiectiv invetarierea factorilor determinanti care au impact asupra deficitului bugetar, accentuand...

Deficitul Bugetar si Datoria Publica - Ratiuni Politice si Economice

Politica bugetara reprezinta teoria si actiunile guvernamentale referitoare la veniturile si cheltuielile publice, caile si mijloacele de...

Criza Financiară din Grecia

La începutul anului 2010, temerile privind datoriile guvernamentale au crescut în unele țări din Europa, incluzând Grecia, Irlanda, Italia, Spania...

Sistemul Conturilor Naționale

1.Functiile si obiectul de cercetare al Sistemului Conturilor Nationale Sistemul Conturilor Nationale face posibila descrierea economiei nationale...

Gestiune Hotelieră

Curs 1 Gestiune hoteliera Cap. I Mediul intern si extern al întreprinderii hoteliere si de restauratie (I H R ) 1. 1 Mediul intern Mediul...

Împrumuturile de Stat

Capitolul 1. Împrumuturile de stat 1.1. Continutul economic al creditului public 1.1.1 Împrumuturile de stat: trasaturi caracteristice În...

Indici Bursieri

INDICI BURSIERI Indicii bursieri exprimã evolutia cursurilor valorilor mobiliare ce sunt cuprinse în structura indicelui cu reprezentativitate...

Instrumente de Plata

3.1 FORME DE DECONTARE SI INSTRUMENTE DE PLATA UTILIZATE IN TRANZACTIILE EFECTUATE PE TERITORIUL ROMANIEI Mecanismele si instrumentele cu care se...

Te-ar putea interesa și

Formarea și implicațiile datoriei publice

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A DATORIEI PUBLICE 1.1 Conceptul de datorie publică şi formele sale Dintotdeauna nevoile financiare ale...

Evoluția Datoriei Publice în România

CAPITOLUL I DATORIA PUBLICĂ 1.1 Concept privind datoria publică şi formele de manifestare a acesteia Finanţarea cheltuielilor publice, trebuie...

Datoria publică a României în perioada 2008-2010

Introducere Lucrarea de față reprezintă o încercare de a trata tema “Datoria publică internă și externă a României în perioada 2008-2010 ” și de a...

Datoria publică

INTRODUCERE Creșterea economică este una din țintele pe care fiecare țară în parte și-o propune. În felul acesta este atrasă creșterea venitului...

Studiu Comparativ Privind Datoria Publică în Țările Uniunii Europene

Capitolul 1. Noţiuni introductive privind datoria publică Datoria publică reprezintă totalitatea obligaţiilor financiare interne şi externe ale...

Evoluția Datoriei Publice în România și Cauze ale Acesteia

Cap 1. Noţiuni generale privind datoria publică 1.1. Conceptul de datorie publică În accepţiune mai largă noţiunea de datorie publică semnifică...

Tendința în evoluția datoriei publice a României după anul 1989

INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe țări ale lumii, care s-a repetat, o constituie întocmirea și încheierea...

Conceptul de Datorie Publică

I Conceptul de datorie publică Prin datorie publică înţelegem un împrumut datorat de un centru guvernamental. În accepţiune mai largă noţiunea de...

Ai nevoie de altceva?