Decizia în Cadrul Firmelor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 19436
Mărime: 249.26KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Ion

Extras din document

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE IN TEORIA CLASICA A DECIZIEI LA NIVEL DE FIRMA

Probleme principale dezbătute:

1. Tehnologie, producţie, costuri;

2. Productie totala, productivitate medie si marginala;

3. Randamentul de scară pe termen lung;

Concepte cheie:

• set de producţie;

• funcţia de producţie;

• produs marginal sau productivitate marginală;

• coeficient de elasticitate al producţiei;

• rată tehnică de substituţie;

• indicatorul elasticităţii substituţiei;

• randament de scară(randament global) al unei tehnologii;

1.1. COMBINATII TEHNOLOGICE SI FUNCTII DE PRODUCTIE

Economia firmei studiază comportamentul acesteia, modul de luare a deciziei sub influenţa consumatorilor, a concurenţei şi nu în ultimul rând al naturii tehnologiei utilizate, precum şi influenţa acestor decizii asupra pieţei bunurilor şi bunăstării sociale.

Studierea combinaţiilor productive constituie primul pas în abordarea teoriei comportamentului firmelor. Deciziile acestora privind oferta de piaţă precum şi ce-rerea de factori de producţie depind în mod hotărâtor de restricţiile tehnologice în cadrul cărora operează. Natura tehnologiei utilizate de fiecare firmă presupune existenţa numai a anumitor moduri de combinare a intrărilor în procesul productiv - factorii de producţie - pentru a obţine anumite cantităţi de produs final.

Orice bun, pentru a putea fi produs, impune încadrarea într-un anumit set de restricţii tehnologice. Aplicând tehnologia cunoscută, o firmă poate combina intrările în proces - factorii de producţie - pentru a obţine produsul final, în maniere diferite în ceea ce priveşte eficienţa. De exemplu, considerând un producător ce obţine un singur bun, y, folosind un factor de producţie x, în fig.1.1, prezentăm setul de producţie al acestuia, adică toate combinaţiile intrări-ieşiri posibile din punct de vedere tehnologic.

Atât timp cât modalitatea de combinare tehnologică rămâne constantă, orice nivel al consumului din factorul de producţie poate fi utilizat într-o singură manieră eficientă.

Această modalitate eficientă presupune obţinerea maximei cantităţi de produs final pentru fiecare nivel al consumului din factorul de producţie. În fig.1.1., folosirea eficientă a xa unităţi din factorul de producţie x duce la obţinerea a ya unităţi din produsul final y, pe când, un nivel mai redus al produsului final yb este posibil de obţinut în condiţiile tehnologice, dar nu este eficient. Frontiera setului de producţie (descris prin aria cuprinsă între graficul f(x) şi axa absciselor) este dată de funcţia de producţie ce asociază fiecărui nivel al intrării (x) maximul producţiei finale posibil de a fi obţinută în condiţiile tehnologice date, y=f(x). De aceea, se spune că o firmă acţionează într-o manieră ineficientă din punct de vedere tehno-logic, dacă nu operează la nivelul frontierei setului de producţie (punctul B din fig. 1.1 fiind un exemplu în acest sens).

Pentru cazul în care nu toate combinaţiile de factori de producţie se află pe vectorul producţiei, funcţia de producţie ce descrie tehnologia unei firme se reprezintă prin izocuante. O izocuantă este, prin definiţie, determinată de setul tu-turor posibilelor combinaţii de factori de producţie x1 si x2 pentru a produce un anumit nivel y al producţiei finale. Fiecarei izocuante i se asociază un anumit nivel al producţiei finale, ce are o semnificaţie din punct de vedere tehnologic.

În fig.1.2 este prezentată o hartă a izocuantelor corespunzătoare nive-lurilor de 100, 200 şi 300 unităţi de produs final y.

Un alt exemplu de tehnologie, reprezentată prin izocuante de tip Leontief ce descriu combinări de factori de producţie în proporţii fixe, este descrisă prin funcţia de producţie:

f(x1, x2) = min{ x1, x2},

iar reprezentarea grafică este în fig.1.3.

Tehnologiile ce combină factori de producţie substituibili sunt reprezentate grafic prin izocuante liniare (vezi fig.1.4), funcţia de producţie fiind de forma:

f(x1, x2) = x1+ x2

Preview document

Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 1
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 2
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 3
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 4
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 5
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 6
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 7
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 8
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 9
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 10
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 11
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 12
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 13
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 14
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 15
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 16
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 17
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 18
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 19
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 20
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 21
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 22
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 23
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 24
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 25
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 26
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 27
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 28
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 29
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 30
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 31
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 32
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 33
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 34
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 35
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 36
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 37
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 38
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 39
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 40
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 41
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 42
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 43
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 44
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 45
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 46
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 47
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 48
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 49
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 50
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 51
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 52
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 53
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 54
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 55
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 56
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 57
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 58
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 59
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 60
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 61
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 62
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 63
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 64
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 65
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 66
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 67
Decizia în Cadrul Firmelor - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • cap 1 - modele clasice de decizie.doc
  • cap 2 - max pr + min cost.doc
  • cap 3 - concurenta perfecta.doc
  • cap 4 - monopolul.doc
  • cap 5 - oligopolul.doc
  • cap 6 - TEORII MODERNE PRIVIND DECIZIILE IN CONTEXT CONCURENTIAL.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Conturilor Naționale

1.Functiile si obiectul de cercetare al Sistemului Conturilor Nationale Sistemul Conturilor Nationale face posibila descrierea economiei nationale...

Economia Informației - Suport de Curs

INFORMATIA – OBIECT AL ECONOMIEI PLANUL TEMEI: 1. Introducere 2. Conceptul de “informatie” 3. Tipologii ale informatiei 4. Caracteristicile...

Managementul și Marketingul Operațiunilor Logistice

Masterat în specializarea „Managementul si marketingul operatiunilor logistice” Disciplina: Bazele teoretice ale elaborarii prognozelor...

Divizarea Societatilor Comerciale

1. Considerente juridice Operatiunile divizare sunt reglementate de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu...

Gestiune Hotelieră

Curs 1 Gestiune hoteliera Cap. I Mediul intern si extern al întreprinderii hoteliere si de restauratie (I H R ) 1. 1 Mediul intern Mediul...

Împrumuturile de Stat

Capitolul 1. Împrumuturile de stat 1.1. Continutul economic al creditului public 1.1.1 Împrumuturile de stat: trasaturi caracteristice În...

Indici Bursieri

INDICI BURSIERI Indicii bursieri exprimã evolutia cursurilor valorilor mobiliare ce sunt cuprinse în structura indicelui cu reprezentativitate...

Instrumente de Plata

3.1 FORME DE DECONTARE SI INSTRUMENTE DE PLATA UTILIZATE IN TRANZACTIILE EFECTUATE PE TERITORIUL ROMANIEI Mecanismele si instrumentele cu care se...

Te-ar putea interesa și

Firma Multinațională - Agent al Schimbării

INTRODUCERE Anii ’90 reprezinta primul deceniu în care companiile nationale din întreaga lume au început sa-si formeze o viziune globala. Timpul...

Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome

1.1. ORIGINI ŞI CONCEPTE Strategia este un termen care îşi are originea în grecescul strategia, care înseamnă ,,comanda generalului”. În domeniul...

Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei

Introducere Anii ’90 reprezintă primul deceniu în care companiile naţionale din întreaga lume au început să-şi formeze o viziune globală. Timpul...

Organizarea activității de distribuție la firma SC Ama Impex SRL

Introducere În societatea contemporană, importanţa marketingului este esenţială pentru supravieţuirea firmelor, având în vedere faptul că acestea...

Modelarea economico-matematică a strategiilor de dezvoltare a unei firme

INTRODUCERE Strategia națională de dezvoltare a României pe termen mediu și lung, are ca obiectiv principal crearea și consolidarea unei economii...

Managementul Calitatii - Politica Referitoare la Calitate

INTRODUCERE Am ales aceasta tema deoarece consider calitatea a fi un factor important pentru a face fața puternicei concurențe care exista într-o...

Decizia de investiție și finanțare a unui proiect de investiții în cadrul unei firme

1.Identificati o firma din domeniul industriei carnii si faceti o scurta prezentare a acesteia. S.C. FACOS S.A. Suceava S.C. FACOS S.A. - ....

Analiza comportamentului financiar al întreprinderii

INTRODUCERE Studiul comportamentului financiar al întreprinderii reprezintă, alături de studiul mecanismelor pieței de capital, obiectul...

Ai nevoie de altceva?