Diagnostic Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 8679
Mărime: 114.74KB (arhivat)
Publicat de: Ghenadie Pricop
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nadejda Ioachim

Extras din curs

Tema 1 : Metode aprofundate de analiză a veniturilor din vânzări

1) Analiza structurii veniturilor din vânzări pe tipuri de activitate operaţională (produse) în baza mărimilor relative de structură

2) Analiza structurii vânzărilor pe produse prin metoda ABC

- 1 -

În condiţiile actuale de dezvoltare întreprinderea este un organism foarte complex, care se confruntă cu o mulţime de obiective contradictorii ce ţin de tactica şi strategia dezvoltării şi de satisfacerea intereselor proprietarilor şi ale managerilor. Astfel, un obiectiv tot mai răspândit al întreprinderii devine obţinerea veniturilor, mărimea cărora reflectă ponderea întreprinderii pe piaţă.

Deci, necesitatea analizei veniturilor din vânzări, rezultă din importanţa informaţiei analitice pentru luarea deciziilor de către conducerea întreprinderii şi de utilizatorii externi ai informaţiei din Rapoartele financiare, care de fapt oferă utilizatorilor Rapoartelor financiare posibilitatea aprecierii următoarelor aspecte:

• Care este

• Care sunt

• Cât de

În aşa mod, trebuie de remarcat faptul că, indiferent de perioada in care îşi desfăşoară activitatea unitatea economică, generarea de venituri reprezintă cel mai important indicator, adică criteriul principal de decizie în vederea continuării sau întreruperii activităţii întreprinderii. Astfel, urmărirea dinamicii veniturilor şi supravegherea unei structuri echilibrate ale acestora, precum şi elaborarea unor politici de adaptare la mediul economic extern devine cerinţa esenţiala in condiţiile crizei economice prin care trece Republica Moldova.

Analiza structurii veniturilor din vânzări are ca obiectiv identificarea variaţiilor înregistrate pe diferite trepte structurale, explicarea acestor variaţii si a implicaţiilor lor asupra rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii. Intr-o întreprindere poate fi identificata o varietate de trepte de analiza structurala: tip de activitate, sector de activitate, grupe de produse, referinţe, secţii, unităţi si tipuri de unităţi, categorii de clientele, etc.

Normele contabile internaţionale (IAS 14) fac precizări cu privire la obligaţiile întreprinderilor de a furniza informaţii cu privire la veniturile din vânzări pe segmente geografice atunci când acestea sunt substanţial diferite din punct de vedere al profiturilor şi al riscurilor aferente.

Metodologic, analiza se bazează pe mărimile relative de structura. Pentru comparaţii in dinamica si intre întreprinderi este operaţionala folosirea coeficientului de concentrare (Gini-Struck).

G =

unde: g reprezintă

n –

Acest coeficient poate lua valori intre 0 si 1. Apropierea de „1” arata ca in structura activităţii operaţionale sunt Apropierea de „0” semnifica In acest scop, se poate folosi si indicele Herfindhal, care permite măsurarea gradului de diversificare a activităţii pe diverse structuri.

H =

Valoarea acestui coeficient este unitara daca ; ea este egala cu1/n daca

Analiza veniturilor din vânzări pe tipuri de activităţi este esenţială pentru înţelegerea strategiei întreprinderii si a poziţiei acesteia pe piaţa. In acest scop, se urmăreşte evoluţia componentelor veniturilor din vânzări: din vânzarea produselor, comercializarea mărfurilor, prestarea serviciilor.

De regula, o întreprindere puternica din punct de vedere concurenţial căută sa dezvolte activităţi colaterale celei de baza, ceea ce contribuie, pe de o parte, la îmbunătăţirea activităţii principale iar, pe de alta parte, la consolidarea imaginei sale in rândul clientelei.

Exemplificarea acestui model o vom efectua în dinamică, apelând la datele a două întreprinderi de producţie preluate din Anexa la Raportul de Profit şi Pierderi pe ultimii 2 ani.

1. Utilizarea coeficientului de concentrare la compararea gradului de diversificare in dinamică pe tipuri de activitate operaţională (pe produse) la întreprinderea „A”.

Tabelul 1

Aprecierea dinamicii şi structurii veniturilor din vânzări pe tip de activitate operaţională

Concluzie:

Ulterior, vom determina coeficientul G şi H pentru ambii ani:

Activitatea producţie comerţ servicii Total

G =

H=

Indicii Anul precedent Anul de gestiune

H

G

Concluzie:

2. Utilizarea coeficientului de concentrare la compararea gradului de diversificare a veniturilor din vânzări pe tipurile de activitate operaţională la nivel de ramură.

Tabelul 2

Aprecierea structurii veniturilor din vânzări pe tip de activitate operaţională la nivel de ramură

Indicatori Întreprinderea A Întreprinderea B

Suma, mii lei P,% Suma, mii lei P,%

A 1 2 3 4

Indicii Întreprinderea A Întreprinderea B

H

G

Avantajul metodei respective consta in

la rândul său, neajunsul metodei constă în

Astfel, analiza veniturilor din vânzări serveşte drept punct de pornire la întocmirea diferitor materiale analitice de uz intern şi extern, întru-cât de mărimea, evoluţia, structura şi stabilitatea veniturilor din vânzări depind consumurile şi cheltuielile întreprinderii, profitul şi rentabilitatea, precum şi situaţia financiară.

Preview document

Diagnostic Financiar - Pagina 1
Diagnostic Financiar - Pagina 2
Diagnostic Financiar - Pagina 3
Diagnostic Financiar - Pagina 4
Diagnostic Financiar - Pagina 5
Diagnostic Financiar - Pagina 6
Diagnostic Financiar - Pagina 7
Diagnostic Financiar - Pagina 8
Diagnostic Financiar - Pagina 9
Diagnostic Financiar - Pagina 10
Diagnostic Financiar - Pagina 11
Diagnostic Financiar - Pagina 12
Diagnostic Financiar - Pagina 13
Diagnostic Financiar - Pagina 14
Diagnostic Financiar - Pagina 15
Diagnostic Financiar - Pagina 16
Diagnostic Financiar - Pagina 17
Diagnostic Financiar - Pagina 18
Diagnostic Financiar - Pagina 19
Diagnostic Financiar - Pagina 20
Diagnostic Financiar - Pagina 21
Diagnostic Financiar - Pagina 22
Diagnostic Financiar - Pagina 23
Diagnostic Financiar - Pagina 24
Diagnostic Financiar - Pagina 25
Diagnostic Financiar - Pagina 26
Diagnostic Financiar - Pagina 27
Diagnostic Financiar - Pagina 28
Diagnostic Financiar - Pagina 29
Diagnostic Financiar - Pagina 30
Diagnostic Financiar - Pagina 31
Diagnostic Financiar - Pagina 32
Diagnostic Financiar - Pagina 33
Diagnostic Financiar - Pagina 34
Diagnostic Financiar - Pagina 35
Diagnostic Financiar - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Diagnostic Financiar.docx

Alții au mai descărcat și

Evaluarea întreprinderii - noțiuni de bază

Evaluarea întreprinderii: definiții, conținut, principii Conținut curs 1 1. Definițiile valorii și ale evaluării; 2. Conceptele de preț, cost,...

Grile logistica și distibuția mărfurilor

1. Cea mai complexă definiție arată că logistica este: a) un proces triplu de planificare, aprovizionare și onorare a unei comenzi; b) un proces...

Analiza ratelor de rentabilitate

Analiza ratei rentabilităţii economice Una dintre cele mai importante rate de rentabilitate, rata rentabilităţii economice, pune în evidenţă...

Previziunea economică

1. Introducere 1.1.Previziunea şi planificarea Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de a acţiona...

Evaluarea întreprinderii

Conceptul de diagnostic = reperarea disfuncţionalităţilor activităţii, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităților, identificarea...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Abordarea sistemică a întreprinderii - Noțiuni - cheie - sistem - variabile - variabile de intrare - variabile de ieșire - variabile...

Analiza economico-financiară

1.1. NECESITATEA SI TIPURILE ANALIZEI Înca de la începuturi, cunoasterea fenomenelor si proceselor din natura si societate a impus, într-o forma...

Logistică

CURS1. Cap.1. ASPECTE DEFINITORII ALE LOGISTICII 1.1.Conţinutul şi componentele logisticii 1.2.Mixul activităţii logistice 1.3.Conturarea unor...

Te-ar putea interesa și

Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei

Introducere Lucrarea de licență prezintă creditarea bancară a persoanelor juridice, cu precădere asupra IMM-urilor. Decizia de creditare se face...

Elemente de diagnostic global strategic al firmei de comerț SC Best Prod SRL

Capitolul I Obiectivele,metodele şi instrumentele diagnosticului economico-financiar al firmei 1.1 Semnificaţiile şi importanta diagnosticului...

Diagnosticul financiar - instrument al previziunii, analizei performanței financiare și a managementului firmei

CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL FINANCIAR-INSTRUMENT AL PREVIZIUNEI Diagnosticul este un demers prealabil oricărui proces decizional,care permite...

Diagnosticul Financiar al Firmei

CAPITOLUL 1 CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea firmei a) elemente de identificare:...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Elemente de Diagnostic Financiar al Firmei SC Suny Good SRL

CAP.1 PROBLEMATICA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR 1.1 Importanţa diagnosticului financiar Diagnosticul financiar, ca instrument esenţial al...

Diagnosticul financiar al societăților

Conform dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul “diagnostic” înseamnă „determinarea de către medic a unei boli pe baza...

Analiza surselor de finanțare a întreprinderii SC Conpet SA Ploiești

Denumire societate: S.C.Conpet S.A. Ploieşti Adresa: Str. Anul 1848, nr. 1-3 Localitate: Ploieşti Judeţ: Prahova Ţara: România Site:...

Ai nevoie de altceva?