Diagnosticul și Strategiile Firmei

Curs
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 44443
Mărime: 1.22MB (arhivat)
Publicat de: Silvia Tănase
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Birsan
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ MASTER SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR (MAAF) ADMINISTRAREA AFACERILOR EUROPENE (ADAFE) AN II

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1
 2. ANALIZA DIAGNOSTIC – DOMENIU DE STUDIU ŞI ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL UNEI ÎNTREPRINDERI 3
 3. 1.1. Introducere în problematica analizei sistemelor 3
 4. 1.2. Metodologii de analiză şi proiectare a sistemelor economice: analiza - diagnostic 8
 5. 1.2.1. Diagnosticul întreprinderii : delimitări conceptuale, importanţă, necesitate 8
 6. 1.2.2. Tipologia studiilor de diagnosticare 12
 7. 1.2.3. Modalităţi de realizare a diagnosticului 13
 8. 1.3. Analiza economico - financiară în diagnosticul strategic al întreprinderii 16
 9. 1.3.1. Importanţa analizei economico - financiare 16
 10. 1.3.2. Metoda analizei economice 19
 11. CAPITOLUL 2
 12. DIAGNOSTICUL STRATEGIC ÎN PROCESUL DECIZIONAL:
 13. METODOLOGIE DE REALIZARE 28
 14. 2.2. Documentarea preliminară 29
 15. 2.3. Diagnosticul intern – diagnosticul funcţional (pe funcţiunile firmei) 30
 16. 2.3.1. Diagnosticul juridic 33
 17. 2.3.2. Diagnosticul personalului şi a managementului firmei 34
 18. 2.3.3. Diagnosticul comercial 38
 19. Ca – cifra de afaceri 39
 20. 2.3.4. Diagnosticul activităţii de producţie şi a condiţiilor de exploatare 40
 21. 2.3.5. Diagnosticul financiar – contabil 45
 22. 2.3.5.1. Cifra de afaceri 46
 23. 2.3.5.2. Cheltuielile firmei 48
 24. 2.3.5.3. Rentabilitatea firmei 51
 25. Analiza rentabilităţii întreprinderii pe baza contului de rezultate 54
 26. 2.3.5.4. Structura patrimonial – financiară 68
 27. 2.3.5.5. Echilibrul financiar 72
 28. 2.3.5.6. Diagnosticul activităţii de marketing 76
 29. 2.3.6. Abordări contemporane 77
 30. 2.4. Analiza mediului extern al întreprinderii 84
 31. 2.4.1. Mediul concurenţial şi necesitatea unei analize strategice 84
 32. 2.4.2. Analiza strategică a mediului: instrumente şi metodologie 86
 33. Analiza mediului concurenţial 86
 34. Modelul celor 5 (+1) forţe 88
 35. CAPITOLUL 3
 36. STRATEGIILE ÎNTREPRINDERII 94
 37. 3.1. Conceptul de strategie şi segmentare strategică 94
 38. 3.2. Componentele strategiei 98
 39. 3.2.1. Misiunea întreprinderii 98
 40. 3.2.2. Obiectivele strategice ale întreprinderii 99
 41. 3.2.3. Opţiunile strategice 101
 42. 3.2.4. Resursele 102
 43. 3.2.5. Termenele 103
 44. 3.3. Alternative strategice la nivelul întreprinderii 103
 45. 3.3.1. Strategiile de firmă 104
 46. 3.3.1.1. Strategii de diversificare şi expansiune (de portofoliu) 104
 47. 3.3.1.2. Alianţele strategice 106
 48. 3.3.2. Strategii concurenţiale: concepte, aplicare 107
 49. 3.3.2.1 Strategiile costului (de volum) 109
 50. 3.3.2.2. Diferenţierea 118
 51. 3.3.2.3. Concentrarea 122
 52. 3.3.3. Argumente 122

Extras din curs

CAPITOLUL 1

ANALIZA DIAGNOSTIC – DOMENIU DE STUDIU ŞI ACTIVITATE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL UNEI ÎNTREPRINDERI

1.1. Introducere în problematica analizei sistemelor

Preocupările legate de perfecţionarea metodelor şi tehnicilor teoretice şi practice de management sunt determinate de creşterea complexităţii proceselor şi fenomenelor la nivel micro şi macroeconomic. Schimbările rapide, turbulenţele crescânde din economie şi societate, schimbările de atitudine ale consumatorilor precum şi existenţa unei puternice competiţii globale fac ca abordarea organizată a identificării avantajelor competitive să fie o necesitate mai presantă ca oricând. Avantajul competitiv, definit ca fiind ansamblul acelor activităţi pe care întreprinderea le execută mai bine comparativ cu firme concurente în condiţiile menţinerii (respectării) criteriilor de performanţă, rezultă din integrarea în funcţionare a mai multor domenii funcţionale şi presune existenţa unui sistem informaţional complex, menit să asigure o vedere globală asupra funcţionării sistemului. În derularea eficientă a ciclurilor informare – decizie – acţiune un rol important îl are mecanismul de control realizat prin intermediul analizei sistemului aflat sub observaţie.

Managementul ştiinţific pune un accent deosebit pe viziunea sistemică asupra întreprinderii considerând că aceasta (întreprinderea), face parte din clasa sistemelor cibernetice, care au capacitatea de a se autoregla prin intermediul unor factori conştienţi de natură umană, având încorporat în structura lor un subsistem de decizie sau de reglare. Proprietatea de autoreglare e caracterizată de capacitatea sistemelor de a reacţiona la acţiunea factorilor perturbatori interni sau externi şi de a-şi păstra autocontrolul pe diferite perioade de timp.

Şcoala sistemică, ca promotoare a managementului modern, oferă instrumente de investigare şi studiu foarte bogate celor a căror meserie este să înţeleagă funcţionarea întreprinderilor, să identifice pentru a analiza, să analizeze pentru a explica, să explice pentru a ameliora

Noţiunea de sistem are un caracter relativ pentru că, fiind definit ca o reuniune de elemente interdependente care acţionează împreună în vederea realizării unui obiectiv comun prin utilizarea unui ansamblu de resurse materiale, informaţionale, energetice, financiare şi umane, poate fi descompus în subsisteme şi poate fi privit la rândul său, ca subsistem al unui sistem mai complex. Pe acest principiu, de descompunere a sistemului real în subsisteme, se bazează analiza de sistem pentru a studia conexiunile dintre subsisteme în raport cu obiectivele lor şi în funcţie de resursele existente, după care sunt reintegrate într-un nou sistem mai performant, a cărui reproiectare constituie obiectivul principal al analizei de sistem.

Reproiectarea sistemelor în viziune actuală presupune abandonarea metodelor învechite, greoaie de conducere a afacerilor care “nu mai sunt valabile într-o lume de competiţie globală şi schimbare neîntreruptă şi înlocuite cu noţiunea de orientare spre procese, concentrarea asupra activităţilor care creează valoare pentru client şi regândirea lor de la început pînă la sfârşit.”

Din perspectivă sistemică a conduce înseamnă fie a se da impulsuri pentru îndeplinirea sarcinilor dintr-un proces de reglare cibernetică, fie a se coordona, a se structura astfel elementele unui sistem cu funcţii diferite, încât să fie acordate cele mai bune premise pentru îndeplinirea scopului sistemului

Analiza de sistem (analiza sistemelor, analiza structurală a sistemelor ) reprezintă un set de metodologii complexe de investigare având la bază conceptul de sistem şi metoda abordării sistemice orientate spre analiza şi proiectarea sistemelor complexe în vederea îmbunătăţirii performanţelor acestora. Performanţa reflectă gradul de îndeplinire a obiectivelor sistemului şi serveşte totodată mecanismului de control prin care acesta aduce corecţiile necesare pentru luarea deciziilor.

Studiul sistemului se face sub aspect tehnic, economic, informaţional-decizional, în scopul identificării din vreme a tendinţelor majore şi a factorilor perturbatori ce se manifestă în cadrul mediului de afaceri pentru adaptarea rapidă şi eficientă la schimbările acestuia. Monitorizarea mediului devine una din atribuţiile de bază ale unui sistem şi felul în care sistemul face faţă mediului său depinde de modul în care este organizat şi administrat.

Analiza complexă a sistemelor se bazează pe ideea că performanţele sistemului pot fi permanent îmbunătăţite, că în orice sistem există în permanenţă rezerve în ceea ce priveşte perfecţionarea organizării şi conducerii, a îmbunătăţirii performanţelor sale tehnice, economice, financiare, informaţional-decizionale etc.

Esenţială pentru succesul în afaceri, în această lume în continuă mişcare, nu este, în primul rând, disponibilitatea resurselor (financiare, materiale, umane, de informaţie etc.), ci o organizare optimă a activităţii, acordată priorităţilor şi rigorilor externe, conectarea întreprinderii la fizionomia şi cerinţele mediului, atitudinea faţă de problemele pe care le ridică piaţa, capacitatea de mobilizare a resurselor pentru a fructifica la maxim potenţialul intern şi oportunităţile pieţei.

Orice sistem economic este considerat a fi cu “buclă închisă (feedback)” şi din această cauză, funcţionarea sa necesită existenţa a doi factori şi anume: o diferenţă între o valoare dorită şi o valoare reală (curentă), numită abatere, şi o politică (strategie) ce exprimă acţiunile necesare pentru a asigura o anumită mărime dorită pentru diferenţa dintre valoarea dorită şi cea reală.

Analiza abaterilor este instrumentul controllingului întreprinderii (ca proces de conducere a întreprinderii), dând acesteia posibilitatea de a sesiza în timp util factorii perturbatori şi permiţând reglarea sistemului; pe termen scurt măreşte capacitatea de reacţie a întreprinzătorului, iar pe termen lung îi oferă o capacitate de adaptare mai mare (este supranumit “seismograful întreprinderii ”). Conducerea strategică şi controllingul reprezintă în prezent problemele nodale ale managementului întreprinderii. Localizarea controllingului în sistemul de conducere al întreprinderii se prezintă în figura nr. 1.1.

Figura 1.1. Sistemul de conducere al întreprinderii

Sursa: Camelia Raţiu – Suciu, Managementul sistemelor dinamice, Ed. Economică, 2000, pg.59;

Controlling-ul îşi propune conducerea activităţii ca sistem, a activităţilor în cadrul fiecărui subsistem component şi a legăturilor existente între ele. Prin aceasta se realizează, de fapt, conducerea întreprinderii în ansamblul ei, în condiţii de concurenţă, conform obiectivelor formulate, obiective ce decurg dintr-un sistem de valori stabilite anticipat.

Preview document

Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 1
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 2
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 3
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 4
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 5
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 6
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 7
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 8
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 9
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 10
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 11
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 12
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 13
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 14
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 15
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 16
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 17
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 18
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 19
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 20
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 21
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 22
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 23
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 24
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 25
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 26
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 27
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 28
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 29
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 30
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 31
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 32
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 33
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 34
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 35
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 36
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 37
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 38
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 39
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 40
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 41
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 42
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 43
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 44
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 45
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 46
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 47
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 48
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 49
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 50
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 51
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 52
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 53
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 54
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 55
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 56
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 57
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 58
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 59
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 60
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 61
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 62
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 63
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 64
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 65
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 66
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 67
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 68
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 69
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 70
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 71
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 72
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 73
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 74
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 75
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 76
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 77
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 78
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 79
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 80
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 81
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 82
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 83
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 84
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 85
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 86
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 87
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 88
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 89
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 90
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 91
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 92
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 93
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 94
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 95
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 96
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 97
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 98
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 99
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 100
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 101
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 102
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 103
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 104
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 105
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 106
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 107
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 108
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 109
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 110
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 111
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 112
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 113
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 114
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 115
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 116
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 117
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 118
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 119
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 120
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 121
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 122
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 123
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 124
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 125
Diagnosticul și Strategiile Firmei - Pagina 126

Conținut arhivă zip

 • Diagnosticul si Strategiile Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

Întreprinderea Industrială - Sistem Economic și Verigă de Bază a Economiei Naționale

CAPITOLUL I ROLUL ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ECONOMIEI 1.1. Conceptul şi tipologia ăntreprinderii 1.1.1. Definirea întreprinderii Desigur pentru...

Analiză diagnostic la SC Insula Mare a Brăilei

Termenul de analiza-diagnostic a fost preluat din medicina unde semnifica analiza simptomelor si determinarea cauzelor interne sau externe ale unor...

Analiza mediului concurențial al firmei

Introducere Prin mediul extern al întreprinderii se întelege ansamblul factorilor externi al acesteia, factori a caror existenta este susceptibila...

Investiția - condiția esențială a succesului în afaceri

Argumentare Am ales aceasta tema in speranta descoperirii unor noi metode de a patrunde in lumea intransigenta a afacerilor. Conditia esentiala a...

Managementul calității și controlului tehnic de calitate

Efectele economice ale perfectionarii activitatii de control Masurile pentru perfectionarea activitatii de control vizeaza in principal ridicarea...

Analiza Diagnostic a Firmei

CAP 1 – FUNDAMENTE TEORETICE 1.1 Conceptul de diagnosticare si tipologia diagnosticarii. Una din expresiile cele mai pregnante ale scientizarii...

Organizarea și funcționarea SC Dedeman SRL

1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. DEDEMAN S.R.L. Firma DEDEMAN îşi are sediul cental în oraşul Bacău, din regiunea Moldovei. Activitatea firmei se...

Te-ar putea interesa și

Elemente de diagnostic global strategic al firmei de comerț SC Best Prod SRL

Capitolul I Obiectivele,metodele şi instrumentele diagnosticului economico-financiar al firmei 1.1 Semnificaţiile şi importanta diagnosticului...

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Diagnosticul Strategic al Firmei

1.1.Abordari conceptuale privind strategia financiara a firmei. Numeroase lucrări consacrate subiectului managementului strategic financiar...

Studiu previzional privind înființarea și dezvoltarea unei societăți comerciale

Capitolul I. Noţiuni introductive I.1 Introducere Revoluţia din Decembrie 1989 este evenimentul major care a declanşat transformări ireversibile...

Diagnosticul și strategiile firmei ProdLact

A.1. Scurt istoric si descrierea succinta a intreprinderii si a sectorului de care apartine 1.1. Date generale privind intreprinderea Nume...

Diagnosticul și Strategiile Firmei SC Bucovina SA Scheia

A. Întreprinderea – caracterizare strategică A1. Scurt istoric şi descrierea succintă a întreprinderii şi a sectorului de care aparţine 1.1 Date...

Diagnosticul Global Strategic al Firmei

Fundamentele analizei economico-financiare a intreprinderii Diagnosticul global strategic al intreprinderii Intreprinderea este un sistem...

Diagnosticul și strategiile firmei Siretul SA

A. Intreprinderea – caracterizare strategica A1. Scurt istoric si descrierea succinta a intreprinderii si a sectorului de care apartine...

Ai nevoie de altceva?