Doctrine Econemice

Curs
9.1/10 (10 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 37744
Mărime: 597.78KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL I:

INTRODUCERE ÎN STUDIUL DOCTRINELOR ECONOMICE……………………………………………………...

1.1. Gândirea economică şi importanţa cunoaşterii istoriei gândirii economice…………………………………………………………...

1.2. Doctrinele şi curentele de gândire economică şi legăturile ei cu ştiinţa economică……………………………………………………

1.3. Obiectul şi paradigma cursului de “Doctrine economice”……….............................................................................

CAPITOLUL II:

GÂNDIREA ECONOMICĂ PREMODERNĂ…………………

2.1. Începuturile şi evoluţia gândirii economice premoderne……….

2.2. Gândirea economică în Antichitate şi Evul Mediu……………..

2.3. Mercantilismul – primul curent de gândire economică modernă

CAPITOLUL III:

GÂNDIREA ECONOMICĂ MODERNĂ. LIBERALISMUL CLASIC……………………………………………………………...

3.1. Fiziocratismul. Fr. Quesnay – Tabloul economic……………….

3.2. Liberalismul clasic………………………….…………………...

3.3. A. Smith – Opera economică……………………………………

3.4. D. Ricardo – Opera economică………………………………….

3.5. J.B. Say – Opera economică……………………………………..

3.6. Th.R. Malthus – Opera economică………………………………

CAPITOLUL IV:

FRIEDRICH LIST ŞI PROTECŢIONISMUL ECONOMIC…..

CAPITOLUL V:

MARXISMUL………………………………………………………

5.1. Premisele social-istorice ale marxismului……………………….

5.2. Doctrina economică marxistă……………………………………

5.3. Destinul istoric al doctrinei marxiste……………………………

CAPITOLUL VI:

NEOCLASICISMUL……………………………………………….

6.1. Neoclasicismul – caracteristici, precursori ai analizei neoclasice

6.2. Carl Menger – opera economică………………………………...

6.3. William Stanley Jevons – opera economică……………………..

6.4. Leon Walras – opera economică………………………………...

6.5. Alfred Marshall – încercarea de reconciliere între vechea şi noua teorie clasică……………………………………………………

CAPITOLUL VII:

DIRIJISMUL SAU KEYNESISMUL……………………………

7.1. Epoca lui John Maynard Keynes şi principalele ei probleme economice…………………………………………………………….

7.2. Paradigma gândirii economice keynesiste………………………

7.3. Modelul economic keynesist…………………………………….

7.4. Politica economică dirijistă preconizată de Keynes……………..

7.5. Neokeynesismul…………………………………………………

7.6. Postkeynesismul…………………………………………………

CAPITOLUL VIII:

NEOCLASICISMUL ŞI NEOLIBERALISMUL CONTEMPORAN…………………………………………………..

76

8.1. Neoliberalismul – trăsături generale…………………………….

8.2. Contribuţia lui Friedrich Augustus von Hayek la ştiinţele economice…………………………………………………………….

8.3. Milton Friedman şi Şcoala de la Chicago……………………….

CAPITOLUL IX:

GÂNDIREA ECONOMICĂ ROMÂNEASCĂ………………….

9.1. Mersul ideilor economice în România până la 1859…………….

9.1.1. Consideraţiile economice ale lui Dimitrie Cantemir………...

9.1.2. Şcoala transilvană de gândire economică……………………

9.1.3. Nicolae Bălcescu – opera economică………………………..

9.2. Gândirea economică din România între 1859-1918……………..

9.2.1. Opera economică a lui P.S. Aurelian ……………………….

9.2.2. Opera economică a lui C. Dobrogeanu-Gherea……………..

9.3. Gândirea economică din România interbelică (1918-1940)…….

9.3.1. Mihail Manoilescu– teoria protecţionismului şi a schimbului

internaţional………………………………………………………..

9.3.2 Opera economică a lui Lucreţiu Pătrăşcanu………………….

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

C A P I T O L U L I

INTRODUCERE ÎN STUDIUL DOCTRINELOR ECONOMICE

1.1. Gândirea economică şi importanţa cunoaşterii istoriei gândirii economice.

Pentru a putea înţelege confruntările de idei ce au loc astăzi în cadrul ştiinţelor economice, ca şi tendinţele şi evoluţia principalelor curente de gândire economică este necesară efectuarea, chiar şi succintă, a unei incursiuni în istoria gândirii economice.

Gândirea economică este un fenomen complex care se modifică în decursul timpului. Izvorul gândirii economice îl constituie viaţa sau activitatea economică a oamenilor sau mai pe scurt economia.

Gândirea economică reprezintă ansamblul reflecţiilor referitoare la viaţa economică a societăţii (idei, opinii, teorii, doctrine economice etc.) rezultate în urma interacţiunii dintre caracteristicile obiective ale mediului social (şi implicit ale mediului natural) în care se fac reflecţii şi calităţile subiective ale celor ce fac respectivele reflecţii (în principal – interesele lor).

Calitatea acestor reflecţii economice (idei, teorii, doctrine) depinde de mulţi factori, dintre care trei relativ mai importanţi:

- sfera de cuprindere a acestor reflecţii (întreprindere, economia naţională, economia mondială);

- interesele pe care le exprimă şi le apără gânditorul respectiv;

- erudiţia lui (gradul lui de înzestrare cu cunoştinţe de specialitate).

După gradul de pătrundere în natura fenomenelor şi proceselor economice comentate (sau nivelul teoretic al reflecţiilor economice) reflecţiile pot să facă parte fie din cunoaşterea comună, la care participă toţi oamenii în viaţa de toate zilele, fie din cunoaşterea specializată, practicată de persoanele care au ales drept domeniu predilect de cercetare viaţa economică (economişti). La rândul lor, se pot face reflecţii fie cu caracter empiric (bazate pe experimente), fie cu caracter teoretic sau ştiinţific, în sensul că pentru formularea lor s-a recurs la un instrumentar analitic mai mult sau mai puţin sofisticat (inducţie, deducţie, abstractizare, modelare economico-matematică etc.). 3

Evenimentul de vârf al istoriei gândirii economice l-a reprezentat crearea economiei politice ca ştiinţă autonomă în epoca modernă (sec. XVII – XIX), dezvoltarea ei fiind însoţită de aprinse controverse ideologice, metodologice, teoretice şi de practică economică. De-a lungul timpului s-a acumulat un imens material privind reflecţiile economice ale oamenilor, „Doctrinele economice” având rolul de a permite delimitarea mai uşoară şi mai rapidă a valorilor autentice de falsele valori din domeniul gândirii economice în diferite etape istorice.

La analiza teoriilor diferiţilor economişti ne pândesc două primejdii deopotrivă de periculoase:

– de a evidenţia numai erorile lor, pierzând din vedere zestrea teoretică pe care au moştenit-o de la predecesori şi condiţiile istorice în cadrul cărora au elaborat opere;

– de a le exagera meritele, atribuindu-le idei ce devansează epoca în care au trăit şi pe care aceştia nu numai că nu le-au susţinut, dar nici nu s-au gândit la ele.

Fiecare generaţie contribuie la îmbogăţirea gândirii economice şi este în acelaşi timp obligată să-şi scrie propria sa istorie, care să pună în evidenţă ce a adăugat ea la pat

Preview document

Doctrine Econemice - Pagina 1
Doctrine Econemice - Pagina 2
Doctrine Econemice - Pagina 3
Doctrine Econemice - Pagina 4
Doctrine Econemice - Pagina 5
Doctrine Econemice - Pagina 6
Doctrine Econemice - Pagina 7
Doctrine Econemice - Pagina 8
Doctrine Econemice - Pagina 9
Doctrine Econemice - Pagina 10
Doctrine Econemice - Pagina 11
Doctrine Econemice - Pagina 12
Doctrine Econemice - Pagina 13
Doctrine Econemice - Pagina 14
Doctrine Econemice - Pagina 15
Doctrine Econemice - Pagina 16
Doctrine Econemice - Pagina 17
Doctrine Econemice - Pagina 18
Doctrine Econemice - Pagina 19
Doctrine Econemice - Pagina 20
Doctrine Econemice - Pagina 21
Doctrine Econemice - Pagina 22
Doctrine Econemice - Pagina 23
Doctrine Econemice - Pagina 24
Doctrine Econemice - Pagina 25
Doctrine Econemice - Pagina 26
Doctrine Econemice - Pagina 27
Doctrine Econemice - Pagina 28
Doctrine Econemice - Pagina 29
Doctrine Econemice - Pagina 30
Doctrine Econemice - Pagina 31
Doctrine Econemice - Pagina 32
Doctrine Econemice - Pagina 33
Doctrine Econemice - Pagina 34
Doctrine Econemice - Pagina 35
Doctrine Econemice - Pagina 36
Doctrine Econemice - Pagina 37
Doctrine Econemice - Pagina 38
Doctrine Econemice - Pagina 39
Doctrine Econemice - Pagina 40
Doctrine Econemice - Pagina 41
Doctrine Econemice - Pagina 42
Doctrine Econemice - Pagina 43
Doctrine Econemice - Pagina 44
Doctrine Econemice - Pagina 45
Doctrine Econemice - Pagina 46
Doctrine Econemice - Pagina 47
Doctrine Econemice - Pagina 48
Doctrine Econemice - Pagina 49
Doctrine Econemice - Pagina 50
Doctrine Econemice - Pagina 51
Doctrine Econemice - Pagina 52
Doctrine Econemice - Pagina 53
Doctrine Econemice - Pagina 54
Doctrine Econemice - Pagina 55
Doctrine Econemice - Pagina 56
Doctrine Econemice - Pagina 57
Doctrine Econemice - Pagina 58
Doctrine Econemice - Pagina 59
Doctrine Econemice - Pagina 60
Doctrine Econemice - Pagina 61
Doctrine Econemice - Pagina 62
Doctrine Econemice - Pagina 63
Doctrine Econemice - Pagina 64
Doctrine Econemice - Pagina 65
Doctrine Econemice - Pagina 66
Doctrine Econemice - Pagina 67
Doctrine Econemice - Pagina 68
Doctrine Econemice - Pagina 69
Doctrine Econemice - Pagina 70
Doctrine Econemice - Pagina 71
Doctrine Econemice - Pagina 72
Doctrine Econemice - Pagina 73
Doctrine Econemice - Pagina 74
Doctrine Econemice - Pagina 75
Doctrine Econemice - Pagina 76
Doctrine Econemice - Pagina 77
Doctrine Econemice - Pagina 78
Doctrine Econemice - Pagina 79
Doctrine Econemice - Pagina 80
Doctrine Econemice - Pagina 81
Doctrine Econemice - Pagina 82
Doctrine Econemice - Pagina 83
Doctrine Econemice - Pagina 84
Doctrine Econemice - Pagina 85
Doctrine Econemice - Pagina 86
Doctrine Econemice - Pagina 87
Doctrine Econemice - Pagina 88
Doctrine Econemice - Pagina 89
Doctrine Econemice - Pagina 90
Doctrine Econemice - Pagina 91
Doctrine Econemice - Pagina 92
Doctrine Econemice - Pagina 93
Doctrine Econemice - Pagina 94
Doctrine Econemice - Pagina 95
Doctrine Econemice - Pagina 96
Doctrine Econemice - Pagina 97
Doctrine Econemice - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Doctrine Econemice.pdf

Alții au mai descărcat și

Mercantilism - Aparitie, Reprezentare, Semnificatie, Spiritul Mercantilism

1.Introducere in economie Economia a facut dintotdeauna obiectul preocuparilor omenesti,pentru ca oamenii se confrunta,la fel ca si celelalte...

Marxismul - Karl Heinrich Marx

1. Doctrina Marxistă Marxismul este sistemul concepţiilor şi învăţăturii lui Karl Marx. Marx a fost continuatorul celor trei curente principale de...

John Maynard Keynes și Keynesismul

John Maynard Keynes (1883 – 1946) este o personalitate complexa a secolului 20. Este cunoscut pentru revolutionarea stiintei si practicii economice...

John Maynard Keynes și Paradigma de Gândire Keynesistă

Viaţa lui John Maynard Keynes (1883-1946) John Maynard Keynes este unul dintre cei mai importanţi economişti ai lumii, cunoscut pentru concepţia...

John Maynard Keynes

1. Viaţa şi activitatea John Maynard Keynes s-a născut la 5 iunie 1883 în oraşul Cambridge din Anglia, în anul în care moare K. Marx, în familia...

Geneza dirijismului economic

1) Geneza Doctrina keynesianǎ îşi trage rǎdǎciniile din acea realitate economicǎ concretǎ care a existat în perioada interbelicǎ, în special în...

Carl Menger și începutul școlii austriece

1. Viaţa şi activitatea Carl Menger s-a născut la 28 februarie 1840 în Neu-Sandec, Galiţia, din Austria. În perioada 1859-1860, a studiat dreptul...

Friedrich List și teoria protecționismului economic național

Friedrich List (1789 - 1846) a fost un economist german si american de seama al secolului al XIX-lea, un critic nationalist/romantic al teoriei...

Ai nevoie de altceva?