Doctrine Economice Clasice

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 22 fișiere: ppt
Pagini : 300 în total
Mărime: 25.03MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Pirosca
Sunt 24 de cursuri legate de doctrinele economice clasice, prezentate in cadrul Facultatii de Economie din cadrul ASE-lui

Extras din document

DOCTRINA economică reprezintă ansamblul principiilor şi tezelor economice fundamentale ale unei grupări exprimând crezul ştiinţific şi/sau ideologic al autorilor.-

Analiza DE presupune:

Raportarea la teoria economică dominantă (mainstream);

Raportarea la ideologia predominantă (DE de dreapta & DE de stânga)

Cuvântul Doctrină vine din latină şi înseamnă învăţătură, cale de urmat; indiferent de semnificaţie, doctrina sintetizează într-un singur compus teoria (ideea) economică şi soluţiile propuse pentru aplicarea acesteia.

Într-adevăr, urmărind apariţia şi evoluţia doctrinelor economice, sunt lăsate oarecum pe plan secundar progrese pe care ştiinţa economică le-a făcut de-a lungul timpului, care au permis şi emanciparea teoriilor fondatoare ale doctrinelor economice.

Prin urmare, ştiinţa economică se defineşte într-un spaţiu de interes mai larg decât cel al doctrinelor economice, dar menţinând un anumit interes şi faţă de felul în care s-au răspândit ideile economice şi în care au influenţat modul economic de gândire.

IN CONCLUZIE:

Concentrarea discuţiei în direcţia evaluării teoriei economice implică referiri permanente la stadiul cunoaşterii în domeniul respectiv.

Importantă este şi cercetarea atât a contribuţiei şcolilor de gândire economică la dezvoltarea şi susţinerea tezelor principale ale doctrinelor economice, cât şi a curentelor de gândire economică ce au impus prin forţa reputaţiei autorilor un punct de vedere ştiinţific.

IDEEA

Ideea economică este forma de cunoaştere logică cu ajutorul căreia se formulează principiile şi concepţiile economice.

Exemple de idei economice:

după gradul de agregare a variabilelor,

după modul de reglare a economiei,

după tipul comportamentului economic etc.

TEORIA ECONOMICĂ desemnează ansamblul enunţurilor organizate într-un sistem logic coerent care descrie şi/sau explică un domeniu al economiei sau economia în ansamblu.

- CURENTUL DE GÂNDIRE ECONOMICĂ defineşte ansamblul de idei economice adoptate la un moment dat de un număr mai mare de economişti.-

ŞCOALA DE GÂNDIRE ECONOMICĂ - reprezintă mişcarea ştiinţifică grupând în jurul unui program de cercetare un număr de adepţi.-

2. MODALITĂŢI DE ANALIZĂ ŞI EVALUARE A D.E. -

Grila de lectură

a) Geneza (originea, apariţia) unei doctrine economice: Când? Unde? Cine?

b) Filiaţiunea

c) Perenitatea

Metode de analiză şi evaluare

Cronologia (succesiunea istorică), analiza contextuală, analiza contrastivă, retrospectiva, perspectiva.

a) Retrospectiva. Utilizând această metodă, doctrinele economice sunt analizate şi evaluate ca rezultat al perfecţionării spontane sau al selecţiei naturale a doctrinelor fondatoare, supravieţuind numai cele care s-au adaptat mai bine.

b) Perspectiva. Folosind această metodă, doctrinele economice sunt analizate şi evaluate după modul cum s-a îmbunătăţit aparatul teoretic, după perenitatea nucleului teoretic al doctrinei şi după influenţa pe care o exercită lumea ideilor în schimbarea realităţii.

Conținut arhivă zip

 • Doctrine Economice Clasice
  • Curs 1.ppt
  • Curs 10.ppt
  • Curs 11.ppt
  • Curs 12.ppt
  • Curs 13.ppt
  • Curs 14.ppt
  • Curs 15.ppt
  • Curs 16.ppt
  • Curs 2.ppt
  • Curs 21.ppt
  • Curs 22.ppt
  • Curs 23.ppt
  • Curs 24.ppt
  • Curs 3.ppt
  • Curs 4.ppt
  • Curs 5.ppt
  • Curs 6.ppt
  • Curs 7.ppt
  • Curs 8.ppt
  • Curs 9.ppt
  • Cursuri 17 si 18.ppt
  • Cursuri 19 si 20.ppt

Alții au mai descărcat și

Doctrina Economică a Cooperației

Cooperația a apărut în Europa la jumătatea secolului al XIX-lea, în special în Marea Britanie și în Franța. Ea s-a născut ca reacție la condițiile...

Cererea si Oferta

PIATA SI CONCURENTA -Piața = un grup de cumpărători și vânzători ai unui bun sau serviciu. -Piață competitivă/concurențială = o piață pe care...

Oligopolul

Concurența imperfectă – Firma are concurenți, dar concurența nu e atât de puternică încât să aibă comportamentul celei preț-acceptante. – Firma...

Doctrine Economice Clasice

„Economia este arta de obţine maximum de la viaţă”. George Bernard Shaw „Adam nu era decât un om, ceea ce explică totul. El nu dorea mărul de...

Microeconomie

CAPITOLUL 1 ECONOMIA - FORMĂ A ACŢIUNII UMANE Nevoi şi resurse. Problema fundamentală a economiei –alegerea. Economia, că ştiinţă, studiază...

Business English

Which words do the following sentences define? 1 To inspire, to induce, to give a reason or incentive to someone to do something. A motivate B...

Economie Europeana

1. -William Walance defineste integrarea ca fiind procesul care presupune crearea si mentinerea unor modele intense si diversificate de...

Grile Economie Corectate

1. Atunci când se consumă în mod succesiv unităţi din acelaşi bun economic, până la saturaţie: a) Umg creşte şi UT scade; b) Umg rămâne constantă...

Ai nevoie de altceva?