Econometrie

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 7180
Mărime: 34.50KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Savoiu G.
Facultatea de Stiinte Economice Pitesti

Extras din document

O întrebare aparent simplă de tipul ce este Econometria,

îşi găseşte un răspuns etimologic consacrat, rezultat al traducerii a două cuvinte din greaca veche, un răspuns considerat comun, şi având sensul simplu de „măsurare economică sau în economie”.

(oikonomie = economie şi metron = măsurare).

Există însă şi alte semnificaţii, de la cele înscrise deja într-o mulţime de dicţionare specializate, până la cele desprinse din istoria relativ recentă a ştiinţei econometrice, precum şi a personalităţilor ce au conturat-o, în cele aproape opt decenii de existenţă matură şi prolifică.

În dicţionarul bancar, econometria este o reuniune de metode şi tehnici de modelare, care explică o realitate economică specifică (financiar-bancară), în termenii relaţiilor statistico- matematice, stabilită între variabilele fundamentale ale acestei realităţi (de la cheltuieli de capital, la salarii sau venituri, de la rate ale dobânzilor bancare, la evoluţia numerică a populaţiei, de la politici fiscale, la politici monetare).

În dicţionarul geografic, Econometria este definită mult mai pragmatic, drept ştiinţa care realizează o analiză economică, în care se prelucrează date cu ajutorul unor metode şi tehnici statistice (cum ar fi analiza de regresie, pentru a folosi cel mai simplu exemplu), pentru a valida spaţial şi temporal anumite modele teoretice. Scopul Econometriei în optica specifică geografului este de a face previziuni şi a determina spaţial politica micro şi macroeconomică în lumina unor astfel de previziuni.

Alte dicţionare consacrate prin calitatea definiţiilor, prin nivelul lor elevat de formulare a definitorului (definiens) şi, mai ales, prin stilul deosebit de concis, consideră Econometria ca fiind

„statistica şi analiza matematică a relaţiilor economice”, capabile împreună să creeze ecuaţii pentru a descrie fenomene şi procese economice, să estimeze funcţii economice şi să formuleze modele economice diverse (Encyclopedia Britannica)

sau

„tehnici de analiză economică, prin care teoria economică se exprimă în termenii unor relaţii matematice, validate mai apoi prin teste statistice”, materializate la final prin încercări de a elabora previziuni economice corecte şi a face posibile politicile de planificare de succes (Columbia Encyclopedia).

Accepţiunea contemporană a Econometriei, atribuită economistului norvegian Ragnar Frisch, este aceea de unificare a unor puncte de vedere care se referă la teoria economică, statistică şi matematică, privind natura relaţiilor cantitative din economie

Semnificaţia istorică a Econometriei, aşa cum a fost ea formulată, în primul editorial al revistei Econometrica, este următoarea: “Experienţa a arătat că fiecare din următoarele puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice şi al matematicii, este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru o înţelegere efectivă a realităţilor cantitative din economia modernă; unificarea lor este aceea care asigură eficienţa. Econometria este tocmai această unificare” (Ragnar Frisch, 1933, Editor's Note. Econometrica 1,pag.1-4).

CONTROVERSE

A.Termenul de Econometrie a fost introdus (1926) de către

Ragnar Frisch, economist şi statistician norvegian, laureat al premiului Nobel pentru Economie, prin analogie cu termenul „Biometrie”, folosit de Fr. Galton şi K. Pearson la sfârşitul secolului XIX, care desemna cercetările biologice ce utilizau metodele statisticii matematice.

B.Cuvântul Econometrie apare prima oară la P. Ciompa.

În 1927, Ragnar Frisch a plecat într-o excursie la Fundaţia Rockefeller în Statele Unite, unde se reuneau economiştii de orientare matematică.

El a făcut o impresie deosebit de puternică de Irving Fisher şi, împreună cu Charles Roos în 1928, au pus bazele ideii de planificare a formării Societăţii Econometrice, înfiinţată în 1930.

Prin accentul pus pe aspectele şi relaţiile economice cantitative, econometria a impus treptat o „unificare” a teoriei şi măsurării în economie.

Nici teoria singură prin abordări simpliste, nici măsurarea solitară, lipsită de principii teoretice nu sunt suficiente pentru a putea înţelege evoluţia economică.

Teoria fără măsurare poate fi justificată doar în cazul unei necesităţi stringente de a analiza foarte rapid o problemă economică reală.

În acelaşi timp, măsurare fără teorie este evident lipsită de cadrul ştiinţific necesar pentru a interpreta observaţii statistice, este puţin probabil să aducă rezultate satisfăcătoare în ceea ce priveşte explicarea interacţiunilor compensate sau nu ale factorilor, în fenomene şi procese economice complexe.

Definiţiile consacrate ale ştiinţei econometrice:

1. inductivă şi restrictivă

2. extinsă sau operaţională care face pasul de la o definiţie analitică (care enumera utilizările acceptate), la una stipulativă (conform căreia se generează noi utilizări)

3. ostensivă sau enciclopedică (prin impunerea unui nume, prin actul indicării sau prezentării obiectului la care numele se aplică, prin rostirea acestuia concomitent cu indicarea obiectului desemnat)

4. extensională (pentru studenţii, cercetătorii şi profesorii contemporani)

1.Definiţia inductivă şi restrictivă (a anilor ’40 şi ’50 din sec. XX cunoscută şi ca definiţia Cowles, de la Cowles Commission for Research in Economy din Chicago) includea numai cercetările economice care utilizau metodele inducţiei statistice, respectiv ale testării estimaţiei, ale verificării ipotezelor statistice, ale verificării relaţiilor cantitative privind fenomenele economice cercetate. Cercetarea econometrică impunea existenţa prealabilă a teoriei economice privind fenomenul cercetat, care să stea la baza modelării şi să permită formularea ipotezelor, dar şi posibilitatea aplicării metodelor statistice moderne (verificarea ipotezelor teoriei economice şi formularea şi interpretarea modelului econometric).

Preview document

Econometrie - Pagina 1
Econometrie - Pagina 2
Econometrie - Pagina 3
Econometrie - Pagina 4
Econometrie - Pagina 5
Econometrie - Pagina 6
Econometrie - Pagina 7
Econometrie - Pagina 8
Econometrie - Pagina 9
Econometrie - Pagina 10
Econometrie - Pagina 11
Econometrie - Pagina 12
Econometrie - Pagina 13
Econometrie - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Econometrie.doc

Alții au mai descărcat și

Econometrie

1. Obiectivele Econometriei Econometria are ca obiect cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice, descrise de seriile de date...

Modelul Econometric pentru Rata Somajului si Rata Dobanzii ROBOR

Introducere 1.RATA DOBÂNZII Dobânda este preţul plătit în schimbul punerii la dispoziţia unui subiect economic a capitalului necesar, rata...

Econometrie

1. OBIECTIVELE DISCIPLINEI Modifi¬cările în domeniul lumii reale - determinate, sub raportul cauzalităţii, de diferite influenţe ale unor factori...

Modelul Unifactorial

M1 este indicatorul lichidităţii primare care permite efectuarea de plăţi imediate. El include numerarul în circulaţie şi depozitele la vedere....

Modele Econometrice

Pentru analiza problemelor si relatiilor economice sunt utilizate deopotriva modele si date economice.Fenomenele si procesele economice pot fi...

Domeniile Econometriei

1) CE ESTE ECONOMETRIA? Interpretată ad literam, noţiunea de econometrie înseamnă „măsurare economică”. Deşi măsurarea sau evaluarea este o parte...

Econometrie Financiara

Din structura unui învăţământ modern economic şi financiar de ce face oare parte şi Econometria ca disciplină fundamentală, alături de Micro şi...

Econometrie - Curs 3

RELUÂND IDEEA DE LA PRIMUL CURS Firesc este ca adresându-te unui student de anul II (viitor absolvent), de la acesta să te aştepţi să posede: a)...

Te-ar putea interesa și

Analiza Modelelor Econometrice - Studiu de Caz - Biofarm și Sif2

Capitolul I Prezentarea companiilor ce alcătuiesc portofoliul de acţiuni 1. Biofarm Bucuresti (BIO) Biofarm a luat naştere în urma fuziunii mai...

Analiza Primelor Brute Subscrise din Asigurările de Viață prin Modelare Econometrică

CAPITOLUL I Piaţa asigurărilor de viaţă 1.1. Caracteristici generale ale pieţei asigurărilor Operaţiunile de asigurare realizate pe baze...

Modelarea Econometrică a Comportamentului Consumatorului

INTRODUCERE Modelele econometrice analizează calitatea şi cantitatea proceselor economice şi evoluţia lor. Econometria prin caracterul său general...

Econometrie

1. Obiectivele Econometriei Econometria are ca obiect cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice, descrise de seriile de date...

Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

INTRODUCERE Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de...

Proiect Econometrie - Varianta

Introducere in econometrie Dezvoltarea rapida a econometriei a generat formularea mai multor definitii cu privire la domeniul acestei discipline...

Model Econometric pentru Numarul de Salariati din Economie

1. Introducere – prezentarea variabilelor modelate Numărul salariaţilor din economie (mii pers.) În documentul realizat de Comisia Naţională...

Econometrie

1 Analiza comerțului exterior folosind analiza econometrică 1.1 Culegerea datelor 2 Analiza modelului econometric folosind pachete de programe...

Ai nevoie de altceva?