Econometrie și previziune economică

Curs
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 16720
Mărime: 90.98KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ION MARIN
Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Brasov An universitar 2007-2008, sem. I Anul II Management si Anul III CIG ID

Extras din document

Lectia 1.

ECONOMETRIA – RAMURA A ECONOMIEI

Obiectivele lectiei

- Insusirea caracteristicilor specifice econometriei

- Intelegerea modelului econometric si a tipologiei modelelor econometrice

- Utilizarea modelelor econometrice in previziunea activitatii manageriale

Concepte cheie: econometrie, model econometric

1.1. Definitia si caracteristicile econometriei

Econometria are ca obiect cunoasterea mecanismelor de desfasurare a proceselor economice, descrise de seriile de date statistice, prin utilizarea metodelor cantitative de natura statistica sau matematica.

Termenul de econometrie (din grec. Oikonomie=Economie si Metron = Masurare) are doua sensuri:

- în sens larg: include analize bazate pe estimari numerice (exprimari cantitative prin masurare), atât a relatiilor de dependenta dintre fenomenele economice, cât si a aspectelor ce privesc gradul de concentrare, de sensibilitate si de intensitate a fluctuatiilor din economie;

- În sens restrâns: include studiul relatiilro de dependenta dintre variabilele economice, inclusiv a variabilitatii proceselor economice în timp apelând la procedee specifice (regresie si testare).

Instrumentele utilizate în econometrie sunt în majoritate preluate din statistica si matematica, fara a exclude utilizarea metodelor proprii.

Caracteristicile econometriei:

a. în reprezentarile econometrice se introduc variable care privesc bogatia natiunii (productia, consumul, capitalul fix etc.) si câstigul economic (profit, salarii, dobânda, renta etc.) si ecuatii de tip comportamantal, resursele având o importanta deosebita;

b. se acorda interes pentru reprezentari cu caracter sistemic în care sunt prezente obiectivele si conexiunile existente între variabile;

c. reprezentarile econometrice se pot referi la un sector de activitate, sau la un ansamblu de activitati, structurate sub forma de ecuatii si sisteme sau blocuri de ecuatii;

d. ecuatiile de tip econometric cuprind între factorii care determina evolutia unor procese si pretul în diferiele forme de manifestare (ecuatii de balanta pentru determinarea echilobrelor în economie);

e. în modelul econometric se regasesc obiectivele finale ale economiei si obiectivele specifice proceselor economice (variabile endogene-efect);

f. modelele econometrice permit simularea politicilor economice;

g. modelele econometrice exprima echilibrul dintre cerere si oferta si neliniaritatea cererii în raport cu cresterea factorilor.

Obiectivele finale urmarite de econometrie sunt exprimate:

- la nivel macroeconomic (cresterea economoca, controlul inflatiei, ocuparea fortei de munca, echilibrul balantei de plati etc.);

- la nivel mezoeconomic (obiective regionale);

- la nivel microeconomic (firma: cresterea profitului, cresterea calitatii, cresterea cotei de piata etc.);

- la nivel individual (maximizarea venitului etc).

1.2. Modelul econometric

Modelul econometric poate fi privit ca o îmbinare a modelului economic cu cel statistic, fiind o constructie teoretica care are un scop prestabilit (previziune, prognoza, simulare, verificare a unei teorii) si o baza în teoria economica si o modalitate de redare schematica bazate pe modelul statistic (ecuatiile de regresie), precum si pe egalitati (identitati, ecuatii de balanta) rezultate din conceptele teoriei economice.

Un model econometric are urmatoarele caracteristici:

- descrie diverse tipuri de sisteme economice reale pe baza legaturilor de tip statistic privind comportamentele de natura economica dintre variabilele rezultative si factorii economici, demografici, naturali, sociali, politici etc.;

- descrie sistemul de dependente printr-un sistem formal echivalent de tip ramificat de legaturi cauzale, inclusiv legaturi de interdependenta, care poate fi structurat dupa principiul ordonarii ierarhice în mai multe trepte;

- caracterizeaza mai putin normativ sistemului real socio-economic datorita elasticitatii mari a reprezentarilor econometrice;

- descrie static si dinamic sistemul socio-economic oferind posibilitatea prognozelor si previziunilor active.

Procedura modelarii econometrice urmeaza urmatorii pasi de lucru:

1. Utilizarea surselor: teoria economica, experienta în modelare, serii de date statistice;

2. Elaborarea modelului econometric: specificare, identificare, masurare, estimare, verificare;

3. Elaborarea modelului econometric operational: rezultate, analize, prognoze, simulari;

4. Confruntarea cu realitatea, actualizari.

1.3. Tipologia modelelor econometrice

Modelele econometrice se pot grupa dupa: domeniul de studiu, natura, numarul variabilelor explicative, gradul de detaliere si forma functiei.

Dupa domeniul de studiu modelele se grupeaza în doua mari categorii: modele econometrice la nivel macroeconomic si modele econometrice la nivel microeconomic.

A. Modele econometrice la nivel macroeconomic ( PIB, Productia, Consumul, Utilizarea fortei de munca, Rata dobânzii, Preturile si inflatia, Cursul de schimb, Investitiile, Salariile, Economiile, Masa monetara, Cometul exterior)

- natura: model în varianta factoriala (F) y = f(x)

- numarul variabilelor: model format din una ecuatie (UNI) si model format din ecuatii simultane (MULTI)

- gradul de detaliere:

- model UNI de tip sincron (S) si de tip dinamic (L) (geometric, polinomial, LAG)

- model MULTI de tip agregat (A) sau dezagregat (D)

- forma functiei:

- model UNI: de tip liniar ( LIN) sau neliniar (NELIN)

- model MULTI: cu ecuatii liniare (LIN) sau neliniare (NELIN) de tip STRUCTURAL sau REDUS

B. Modele econometrice la nivel microeconomic (managementul firmei)

- natura: model de descriere a seriei cronologice (T) y = f(t)

- numarul variabilelor: model care include componente temporale (TSC), model care include componente de influenta (ARMA) si model care include componente de frcventa (AS)

- gradul de detaliere:

- model TSC privind: TENDINTA, SEZONALITATEA, CICLICITATEA

- model ARMA de tip: AUTOREGRESIV, MEDIE MOBILA, MIXT, ARCH etc.

- model AS de tip: UNIDIMENSIONAL si BIDIMENSIONAL

- forma functiei:

- model TSC: de tip aditiv (AD) sau multiplicativ (MULT)

- model ARMA si AS: cu ecuatii liniare (LIN) sau neliniare (NELIN)

Preview document

Econometrie și previziune economică - Pagina 1
Econometrie și previziune economică - Pagina 2
Econometrie și previziune economică - Pagina 3
Econometrie și previziune economică - Pagina 4
Econometrie și previziune economică - Pagina 5
Econometrie și previziune economică - Pagina 6
Econometrie și previziune economică - Pagina 7
Econometrie și previziune economică - Pagina 8
Econometrie și previziune economică - Pagina 9
Econometrie și previziune economică - Pagina 10
Econometrie și previziune economică - Pagina 11
Econometrie și previziune economică - Pagina 12
Econometrie și previziune economică - Pagina 13
Econometrie și previziune economică - Pagina 14
Econometrie și previziune economică - Pagina 15
Econometrie și previziune economică - Pagina 16
Econometrie și previziune economică - Pagina 17
Econometrie și previziune economică - Pagina 18
Econometrie și previziune economică - Pagina 19
Econometrie și previziune economică - Pagina 20
Econometrie și previziune economică - Pagina 21
Econometrie și previziune economică - Pagina 22
Econometrie și previziune economică - Pagina 23
Econometrie și previziune economică - Pagina 24
Econometrie și previziune economică - Pagina 25
Econometrie și previziune economică - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Econometrie si Previziune Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Investițiile în România

CAP. I Investitiile - concept si structura În sens restrâns, investitia este o utilizare a venitului care se materializeaza într-un avans de...

Sondajul Statistic

SONDAJUL STATISTIC Sondajul sau selectia statistica este o metoda partiala de observare statistica, din ce în ce mai larg utilizata în cercetarile...

Previziuni economice - prospectivă și predicție

REFERAT CAPITOLUL I Comentati comparativ semnificatia termenilor de prospectiva si de predictie. Prospectiva este un termen ce semnifica un...

Econometria

CE ESTE ECONOMETRIA? 1.Definiţia şi caracteristicile econometriei Termenul de econometrie are origine grecescă (aiconomie-economie,...

Econometrie și previziunea economică

1. La care din cele cinci functii ale managementului dupa Hanri Fayol (1916) se asociaza functia de previziune? a. planificare b. organizare c....

Ajustarea liniară

Deseori, apare necesitatea de a explica si controla,pe cat posibil,fenomenele si procesele din economie,care pot reflecta situatii mai mult sau mai...

Econometrie

1. Abordarea clasica – Sa presupunem ca dispunem de informatii privind venitul disponibil si cererea de consum la nivelul unei economii nationale,...

Econometrie

O întrebare aparent simplă de tipul ce este Econometria, îşi găseşte un răspuns etimologic consacrat, rezultat al traducerii a două cuvinte din...

Te-ar putea interesa și

Influențele Politicii Monetare asupra Sectorului Bancar

Introducere Politica monetară este parte componentă a politicii macroeconomice, prin intermediul căreia se atinge obiectivul fundamental al...

Analiza riscului de țară

Mulți investitori aleg să își plaseze o parte a portofoliilor deținute în străinătate. Această decizie implică o analiză detaliată asupra...

Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

INTRODUCERE Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de...

Econometrie

1. Obiectivele Econometriei Econometria are ca obiect cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice, descrise de seriile de date...

Econometria

CE ESTE ECONOMETRIA? 1.Definiţia şi caracteristicile econometriei Termenul de econometrie are origine grecescă (aiconomie-economie,...

Previziunea și planificarea economică

Capitolul I. Conţinutul şi rolul previziunii financiare în activitatea întreprinderii 1.1. Concept de previziune şi planificare Aşa cum...

Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice

Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei. Tipologia modelelor econometrice Introducere - scurtă prezentare istorică a econometriei Un...

Econometrie și previziunea economică

1. La care din cele cinci functii ale managementului dupa Hanri Fayol (1916) se asociaza functia de previziune? a. planificare b. organizare c....

Ai nevoie de altceva?