Economia Construcțiilor

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 6835
Mărime: 514.92KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Gangan
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului

Extras din document

5. Costul de deviz al lucrărilor de construcţii-montaj

5.1. Particularităţile formării preţurilor la producţia de construcţie

Odată cu trecerea la relaţii economice de piaţă au avut loc modificări esenţiale în sistemul de formare a preţurilor în construcţii. Aceasta este legat de faptul că s-au modificat tipurile de proprietăţi a participanţilor la proiecte de investiţii, sursele de finanţare a proiectelor de investiţii, au apărut tipuri noi de cheltuieli, care trebuie luate în consideraţie la determinarea costului de execuţie a obiectelor de construcţie, cum ar fi: plata pentru lotul de pământ, noile tipuri de impozite, taxe, cheltuieli pentru elaborarea şi expertiza documentaţiei de proiect, petrecerea concursurilor etc.

După cum se ştie, baza normativă de deviz a anului 1984 nu corespunde cerinţelor contemporane, deoarece nu ia în consideraţie noile tehnologii în construcţii, materiale şi articole, maşini de construcţii şi utilaje etc.

Baza normativă de deviz din anul 1991 la fel nu permitea asigurarea exactităţii calculelor la determinarea preţurilor contractuale. Preţuri curente (Pc) se determinau prin metoda indicelor cu ajutorul coeficienţilor de trecere în preţuri curente: Pc = P84 x K91 x Kcurent , K91 fiind coeficientul de trecere din preţurile anului 1984 în preţurile anului 1991 şi Kcurent – coeficientul de recalculare din preţurile anului 1991 în preţuri curente.

Metoda indicilor avea multe neajunsuri, deoarece coeficienţii de recalculare aveau valoarea aproximativă (medie pe ramură), însă, în perioada respectivă această metodă a constituit unica ieşire din situaţie.

Începând cu 1 ianuarie 2003, în ramura de construcţii a avut loc un eveniment de importanţă considerabilă: s-a început procesul de trecere la norme şi metodici noi de elaborare a documentaţiei de deviz. Metoda indicilor a fost înlocuită cu metoda utilizată din anii 70 în ţările europene – metoda de resurse penru întocmirea documentaţiei de deviz.

Pentru a uşura trecerea de la metoda veche la cea nouă, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova a elaborat Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse – CP L.01.01-2001, precum şi Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii, cheltuielilor de regie, cheltuielilor pentru funcţionarea utilajelor în construcţii şi Instrucţiuni pentru determinarea valorii beneficiului de deviz – respectiv: CP L.01.02-2001, CP L.01.03-2001, CP L.01.04-2001, CP L.01.05-2001.

5.2. Componenţa costului de deviz

Costul lucrărilor de construcţie-montaj este expresia bănească a consumului de resurse (materiale, manoperă, utilaje de construcţii) necesare pentru execuţia acestora în condiţii organizatorice şi tehnologice bine determinate.

Suma întreagă a cheltuielilor, determinată de deviz pentru con-strucţia obiectului se numeşte costul de deviz sau investiţii capitale.

Componenţa costului de deviz este prezentată în fig.5.

Fig.5. Costul de deviz al lucrărilor de construcţii-montaj

Costul de deviz se determină cu formula (37):

Cd = CD + CR + BD , (37)

unde: CD – cheltuieli directe ;

CR – cheltuieli de regie;

BD – beneficiu de deviz.

1) Cheltuielile directe cuprind:

- costul materialelor, elementelor de construcţii, detaliilor etc.;

- salariul muncitorilor;

- decontările pentru asigurare obligatorie;

- cheltuielile legate de exploatarea utilajelor de construcţii.

Componenţa cheltuielilor directe este prezentată în fig.6.

Costul materialelor cuprinde cheltuielile legate de procura-rea materialelor, semifabricatelor, elementelor de construcţii, arti-colelor, necesare pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj, precum şi cheltuielile legate de transportarea materialelor pe şantier de construcţii; dara, ambalaj, rechizite; cheltuielile de achiziţio-nare-depozitare a materialelor.

Salariul muncitorilor cuprinde salariul tarifar al muncito-rilor, nemijlocit implicaţi în procesul de construcţie, diferite plăţi suplimentare cu caracter de compensare sau stimulare (pentru con-diţii nocive, lucrul timp de noapte, vechimea în muncă etc.), premii etc.

Preview document

Economia Construcțiilor - Pagina 1
Economia Construcțiilor - Pagina 2
Economia Construcțiilor - Pagina 3
Economia Construcțiilor - Pagina 4
Economia Construcțiilor - Pagina 5
Economia Construcțiilor - Pagina 6
Economia Construcțiilor - Pagina 7
Economia Construcțiilor - Pagina 8
Economia Construcțiilor - Pagina 9
Economia Construcțiilor - Pagina 10
Economia Construcțiilor - Pagina 11
Economia Construcțiilor - Pagina 12
Economia Construcțiilor - Pagina 13
Economia Construcțiilor - Pagina 14
Economia Construcțiilor - Pagina 15
Economia Construcțiilor - Pagina 16
Economia Construcțiilor - Pagina 17
Economia Construcțiilor - Pagina 18
Economia Construcțiilor - Pagina 19
Economia Construcțiilor - Pagina 20
Economia Construcțiilor - Pagina 21
Economia Construcțiilor - Pagina 22
Economia Construcțiilor - Pagina 23
Economia Construcțiilor - Pagina 24
Economia Construcțiilor - Pagina 25
Economia Construcțiilor - Pagina 26
Economia Construcțiilor - Pagina 27
Economia Construcțiilor - Pagina 28
Economia Construcțiilor - Pagina 29
Economia Construcțiilor - Pagina 30
Economia Construcțiilor - Pagina 31
Economia Construcțiilor - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Economia Constructiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Fezabilitate

A. Date generale Prezentul studiu de fezabilitate este elaborat in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 28/2008 din 09/01/2008 privind...

Modalități de Formare a Prețurilor în Cadrul Canalului de Distribuție

1. Rolul pretului in strategia de distributie a firmei Pretul poate fi un element major al mixului de marketing, însa deciziile cu privire la...

Tendinte in Distributia Fizica

Tendinte in distributia fizica Continutul si rolul distributiei Valorificarea oportunitatilor pietei si finalizarea efectiva a activitatii...

Sistemul Conturilor Naționale

1.Functiile si obiectul de cercetare al Sistemului Conturilor Nationale Sistemul Conturilor Nationale face posibila descrierea economiei nationale...

Gestiune Hotelieră

Curs 1 Gestiune hoteliera Cap. I Mediul intern si extern al întreprinderii hoteliere si de restauratie (I H R ) 1. 1 Mediul intern Mediul...

Împrumuturile de Stat

Capitolul 1. Împrumuturile de stat 1.1. Continutul economic al creditului public 1.1.1 Împrumuturile de stat: trasaturi caracteristice În...

Indici Bursieri

INDICI BURSIERI Indicii bursieri exprimã evolutia cursurilor valorilor mobiliare ce sunt cuprinse în structura indicelui cu reprezentativitate...

Instrumente de Plata

3.1 FORME DE DECONTARE SI INSTRUMENTE DE PLATA UTILIZATE IN TRANZACTIILE EFECTUATE PE TERITORIUL ROMANIEI Mecanismele si instrumentele cu care se...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți

ÎNTRODUCERE Teza dată denotă un şir de fenomene în domeniul evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă. În cuprinsul ei vom găsi un şir de...

Proces si Sistem de Productie pentru Produsul Carcasa

PARTEA I PROCES SI SISTEM DE PRODUCTIE PENTRU PRODUSUL CARCASA MEMORIUL TEHNICO – ECONOMIC CAPITOLUL 1 DATE INITIALE GENERALE Proiectarea...

Managementul Proiectelor

Modul 1. Caracterizarea mediului de dezvoltare economico-sociala a Romaniei in procesul de trecere la economia de piata. Cadrul legal de aprobare...

Pozitia Judetului Constanta in Cadrul Regiunii Sud - Est

ISTORIE - FONDAREA ORASULUI Constanţa (în turcă Kustendji sau Köstence) este cel mai vechi oraş locuit din România. Este un important municipiu...

Analiza Portofoliului Alcatuit din Actiunile Societatiilor - Banca Transilvania, Petrom, Condmag, Boromir

A.Introducere In acest proiect s-a realizat un studiu de caz, care consta intr-o analiza bursiera pe un portofoliu constituit din actiuni listate...

Posibilități de Perfecționare ale Activității de Asigurare cu Resurse a unui Agent Economic în Construcții

CAP 1. PREZENTAREA GENERALA A S.C 1.1 Caracteristici tipologice ale firmei (scurt istoric) SC GENERAL CONSTRUCT MONTAJ SRL cu sediul în...

Economia proiectelor de dezvoltare regională și rurală - construcție pensiune turistică

CONSTRUCTIE PENSIUNE TURISTICA 1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 1.1 SOLICITANT Denumire organizaţie: S.C. TURISTIC S.R.L. Cod de înregistrare...

Ai nevoie de altceva?