Economia Integrarii Europene

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Economia Integrarii Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 80 de pagini .

Profesor: Mirela Diaconescu Catedra REI, ASE Bucuresti

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

I. POLITICA COMERCIALĂ ŞI INTEGRAREA ECONOMICĂ - NOŢIUNI TEORETICE
1. Politica comercială şi instrumentele de politică comercială folosite pe plan internaţional;
2. Internaţionalizarea serviciilor şi instrumentele aplicabile tranzacţiilor internaţionale cu servicii
3. Integrarea economică: concepte de bază şi stadii
4. Efectele statice ale integrării: crearea şi deturnarea de comerţ
II. ARHITECTURA INSTITUŢIONALĂ A UNIUNII EUROPENE
III. UNIUNEA EUROPEANĂ - PE DRUMUL INTEGRĂRII ECONOMICE
1. Realizarea uniunii vamale - primul pas pe calea integrării economice
2. Construcţia Pieţei Interne Unice
3. Uniunea Economică şi Monetară - stadiu superior al construcţiei economice europene
4. Moneda unică - Euro
IV. POLITICA DE CONCURENŢĂ ÎN UE
1. Coordonate ale politicii de concurenţă în Uniunea Europeană
2. Serviciile publice şi concurenţa

Extras din document

I.POLITICA COMERCIALĂ ŞI INTEGRAREA ECONOMICĂ - NOŢIUNI TEORETICE

1. POLITICA COMERCIALĂ ŞI INSTRUMENTELE DE POLITICĂ COMERCIALĂ

Politica comercială = ansamblul reglementărilor adoptate de către un stat (cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar, bancar, valutar) în scopul promovării sau restrângerii schimburilor comerciale externe şi al protejării economiei naţionale de concurenţa străină.

Funcţii principale:

a)de promovare a relaţiilor economice externe (impulsionarea exporturilor);

b)de protejare a economiei naţionale de concurenţa străină (reglementarea şi controlul importurilor);

c)de realizarea a unui echilibru dinamic în balanţa comercială şi de plăţi şi de sporire a rezervei valutare a statului.

Obiective:

•îmbunătăţirea structurii exporturilor şi importurilor;

•redefinirea arhitecturii geografice a schimburilor comerciale;

•asigurarea optimului dinamic al balanţei comerciale;

•îmbunătăţirea raportului de schimb în relaţiile externe;

•redefinirea unor echilibre sectoriale interne;

•încurajarea dotării cu tehnologie.

Instrumente şi măsuri:

a)de natură tarifară (vamală)

b)de natură netarifară;

c)de natură promoţională (de promovare şi de stimulare).

POLITICA VAMALĂ

- se realizează cu ajutorul reglementărilor adoptate de stat care vizează intrarea sau ieşirea în/din ţară a mărfurilor şi care implică:

•controlul mărfurilor, al documentelor însoţitoare şi al mijloacelor de transport cu ocazia trecerii frontierii vamale;

•îndeplinirea formalităţilor vamale;

•plata taxelor vamale sau impunerea vamală ⇒ 3 funcţii principale:

1)fiscală = taxele vamale sunt o sursă de venit la bugetul statului

2)protecţionistă = taxele vamale percepute la import ridică preţul mărfii importate reducându-i forţa concurenţială în raport cu produsul indigen

3)de negociere = statele pot negocia într-un cadru bi sau multilateral concesii vamale care pot stimula schimburile comerciale.

Instrumente de politică vamală:

•legile, codurile şi regulamentele vamale = elemente de natură legislativă care diferenţiază modul de aplicare a politicilor vamale între statele lumii;

•tarifele vamale = catalog care cuprinde nomenclatorul produselor supuse impunerii vamale şi taxa (taxele) vamală percepută asupra fiecărui produs sau grupe de produse.

•taxele vamale = impozite indirecte percepute de stat asupra mărfurilor atunci când acestea trec graniţele vamale ale ţării respective.

Tipologia taxelor vamale:

1.după scopul impunerii (sau după nivelul impunerii):

•taxe vamale cu caracter fiscal

•taxe vamale cu caracter protecţionist

2.după obiectul impunerii (felul operaţiei de comerţ exterior):

•taxe vamale de import

•taxe vamale de export

•taxe vamale de tranzit

3.după modul de percepere (de aşezare):

•taxe vamale ad-valorem

•taxe vamale specifice

•taxe vamale mixte

4.după modul de stabilire (fixare de către stat):

•taxe vamale autonome (generale)

•taxe vamale convenţionale (contractuale)

•taxe vamale preferenţiale (de favoare)

•taxe vamale de retorsiune (răspuns): taxe antidumping; taxe compensatorii.

Protecţia nominală şi protecţia efectivă

1.Protecţia nominală

•vizează valoarea întregului produs supus impunerii vamale;

•este exprimată de taxele vamale înscrise în tariful vamal oficial;

•ca regulă generală, este direct proporţională cu gradul de prelucrare al mărfurilor importate

2.Protecţia efectivă

•vizează valoarea nou creată şi încorporată în produsul importat;

•factorii ce influenţează rata protecţiei efective sunt: nivelul taxei vamale la produsul finit şi la materia primă; dispersia tarifară (= diferenţa dintre nivelul taxelor vamale pe grupe de produse în funcţie de gradul lor de prelucrare); gradul de prelucrare al produsului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Economia Integrarii Europene.pdf

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MARKETING PROGRAM DE MASTER : MARKETING INTERNAŢIONAL ECONOMIA INTEGRĂRII EUROPENE - note de curs - Prezentul suport de curs a fost realizat exclusiv pe baza cărţii "Economie europeană. Fundamente şi etape ale construcţiei europene", ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Uranus, Bucureşti, 2004,