Economia Întreprinderii

Curs
8.9/10 (12 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 52218
Mărime: 466.60KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian Valentin HAPENCIUC
UNIVERSITATEA „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA CATEDRA DE COMERT TURISM

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE ÎNTREPRINDERE 5

1.1. Întreprinderea – produs si agent al mediului economic 5

1.2. Întreprinderea abordata ca organizatie 5

1.3. Trasaturi definitorii ale firmei în abordare sistemica 6

1.4. Rolul întreprinderii în cadrul economiei 7

1.5. Crearea întreprinderilor 7

1.6. Tipologia întreprinderilor 9

CAPITOLUL 2. RELATIILE ÎNTREPRINDERII CU MEDIUL ECONOMICO-SOCIAL 11

2.1. Mediul ambiant al întreprinderii 11

2.2. Sistemul interconexiunilor întreprinderii cu mediul 14

2.2.1. Mediul ca furnizor de informatii 14

2.2.2. Factorii de influenta ai mediului ambiant al întreprinderii 14

CAPITOLUL 3. CONTEXTUL ECONOMIC ROMÂNESC DUPA 1989………………………….17

3.1. Probleme specifice privind restructurarea si dezvoltarea societatilor comerciale în România 17

3.1.1. Restructurarea întreprinderilor - problema majora a constituirii economiei de piata

functionale…… 17

3.1.2. Modalitati de restructurare si dezvoltare a societatilor comerciale 18

CAPITOLUL 4. FORME MODERNE DE ORGANIZARE A FIRMELOR ÎN ECONOMIA DE

PIATA CONTEMPORANA 23

4.1. Modalitati de crestere a întreprinderii 23

4.2. Modalitati de asociere a întreprinderilor întâlnite în tarile dezvoltate 23

4.2.1. Cartelul 24

4.2.2. Concernul 24

4.2.3. Trustul 25

4.2.4. Holdingul 25

4.2.5. Grupurile de întreprinderi 26

CAPITOLUL 5. PROCESUL DE CREARE A UNEI NOI ÎNTREPRINDERI ÎN CONDITIILE

ACTUALE ALE ROMÂNIEI 28

5.1. Stabilirea obiectivului activitatii noii întreprinderi 28

5.2. Elementele studiului preliminar privind fundamentarea crearii unei noi firme 28

5.3. Evaluarea viabilitatii si a profitabilitatii crearii unei noi întreprinderi 29

5.4. Alegerea formei juridice 29

5.5. Formalitatile si lucrarile de executat pentru constituirea efectiva a întreprinderii 30

5.6. Asigurarea viabilitatii si rentabilitatii întreprinderii pe baza unei strategii economice

concretizate în planuri adecvate 30

CAPITOLUL 6. PROBLEMATICA CREARII SI DEZVOLTARII NOILOR

ÎNTREPRINDERI 32

6.1. Conceptul de întreprinzator 32

6.2. Profilul întreprinzatorului 34

6.3. Motivatia crearii unei noi întreprinderi 36

6.4. Elementele crearii unei noi întreprinderi 39

4

CAPITOLUL 7. ACTIVITATILE ÎNTREPRINDERII 43

7.1. Mecanismul de functionare a întreprinderii 43

7.2. Activitatea de aprovizionare 44

7.2.1. Principalele atributii si obiective ale aprovizionarii 44

7.2.2. Elaborarea strategiei de aprovizionare materiala a întreprinderii 45

7.3. Stocarea marfurilor 45

7.4. Activitatea de desfacere 46

7.4.1. Actiuni premergatoare vânzarii 46

7.4.2. Elemente caracteristice vânzarilor de produse 47

7.4.3. Activitatile post-vânzare 48

7.5. Activitatea de promovare 48

7.6. Activitatea de transport (exemplu pentru întreprinderea turistica) 49

7.7. Activitatea de productie 49

7.7.1. Structura de productie a întreprinderii 50

7.7.2. Tipuri de productie 51

7.8. Activitatea de investitii 52

7.9. Activitatea de planificare macroeconomica 52

7.10. Prestarea serviciilor (exemplu pentru întreprinderea turistica) 53

CAPITOLUL 8. EFICIENTA ÎNTREPRINDERII 55

8.1. Indicatorii eficientei întreprinderii 55

8.1.1. Veniturile 55

8.1.2. Cheltuielile 56

8.1.3. Profitul 58

8.2. Rentabilitatea activitatii comerciale 59

CAPITOLUL 9. STRATEGIILE ÎNTREPRINDERII 62

9.1. Nevoile obiective ale firmelor în tranzitia la economia de piata 62

9.2. Importanta strategiilor economice pentru activitatea întreprinderii 63

9.3. Definirea conceptelor de strategie economica si politica economica. Componentele unei strategii

economice 63

9.4. Tipologia strategiilor economice. Conceptul de strategie economica de dezvoltare si proces

de conducere strategica 64

9.5. Model de elaborare a unei strategii economice 65

9.6. Planul – instrument de concretizare si realizare a strategiei economice 67

ÎNTREBARI DE CONTROL 69

BIBLIOGRAFIE 83

5

Extras din document

NOTA INTRODUCTIVA:

Economia întreprinderii, ca disciplina fundamentala, predata studentilor de la specializarile

economice devine o necesitate în conditiile în care mediul economic românesc, caracterizat prin mobilitatea

specifica tranzitiei la economia de piata, îsi modifica permanent coordonatele.

Aceasta disciplina asigura însusirea cunostintelor necesare privind cadrul organizatoric, legislatia

economica, sfera de actiune a agentilor economici în conditiile actuale.

OBIECTIVE:

Dupa parcurgerea continutului disciplinei, studentul va fi familiarizat cu

a. componentele, principiile si notiunile de baza ale functionarii întreprinderii, firmei în general

b. principalele functii si componente ale firmei, cu strategia acesteia, asigurându-se astfel receptarea

superioara a disciplinelor de specialitate din ani mai mari de studiu.

c. etapele care pot permite posibililor întreprinzatori sa creeze societati private.

DISCIPLINE ANTERIOARE CERUTE: Economie politica

PROCEDURI DIDACTICE FOLOSITE IN PROCESUL DIDACTIC: prelegerea,

citarea legislatiei economice actuale, dezbaterea, explicarea unor scheme, tabele, formule, lucrari

practice, referate, studii de caz etc.

o FORMA DE EVALUARE: examen oral. Disciplina este studiata pe parcursul unui

semestru, activitatea didactica finalizându-se prin examen. Pentru a se putea prezenta la

examen, studentii au obligatia de a participa la activitatile desfasurate în perioadele de

pregatire - evaluare din timpul semestrului (elaborarea unui proiect în care sa prezinte o

analiza a unei societati comerciale din punct de vedere economic, prezentarea de solutii la

diverse studii de caz, sustinerea de referate, lucrari si probe de control etc.)

o EVALUAREA CUNOSTINTELOR VA LUA IN CONSIDERARE:

- Examinarea finala: 70%

- Apreciere activitate seminar 30%

3

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE ÎNTREPRINDERE

Rezumat:

Întreprinderea reprezinta unitatea organizatorica ce reuneste resurse materiale, financiare si umane

în scopul obtinerii unui profit. Ea trebuie înteleasa ca un ansamblu de elemente aflate în interactiune

permanenta. Elementele obligatorii ale aparitiei si fundamentarii unei întreprinderi sunt acelea a

îndeplinirii, cumulativ a urmatoarelor conditii:

- Existenta unei nevoi nesatisfacute cu posibilitatea de a se transforma în cerere potentiala;

- Posibilitatea organizarii unitatii între resursele materiale, financiare si umane printr-un mod

eficient de organizare si conducere a firmei;

- Identificarea posibilitatii de a obtine un profit acceptabil pe o perioada îndelungata de timp prin

efectuarea calculelor de eficienta care vor trebui sa tina seama de conditiile de desfasurare a

activitatii.

1.1. Întreprinderea – produs si agent al mediului economic

Întreprinderea poate fi definita drept o entitate rezultata în urma unei interactiuni continue între

resursele materiale, financiare si umane care alcatuiesc continutul sau omogen si o serie de elemente extrem

de variate, care alcatuiesc mediul extern. Într-o astfel de abordare întreprinderea apare ca o componenta a

mediului social-economic.

Continutul mediului social-economic vizeaza un ansamblu de elemente de natura diferita, precum

politica, economica, tehnico-stiintifica, manifestate pe plan national si international care actioneaza asupra

unitatilor în strânsa interdependenta. Aceste elemente se gasesc la un moment dat într-un raport care asigura

echilibrul mediului, în dinamica, însa, apar modificari conducând la evolutia sistemului economic. Aceasta

se realizeaza sub actiunea permanenta a unor factori, care sub impactul revolutiei tehnico-stiintifice

genereaza activitati noi. Satisfacerea acestora presupune aparitia unui agent de mediu care intra în relatie cu

ceilalti agenti. De aici rezulta ca întreprinderea este un produs, un rezultat al mediului social-economic si nu

poate exista în afara mediului.

În acelasi timp, pentru realizarea obiectului sau de activitate, întreprinderea genereaza necesitati noi.

Pentru satisfacerea acestora întreprinderea intra în relatie cu alti agenti de mediu, inexistenta acestora

presupunând aparitia unor noi agenti. Aceasta dubla postura în care apare întreprinderea în cadrul mediului,

ca beneficiar al unor produse sau servicii realizate de anumiti agenti si de prestatori de servicii pentru alti

agenti, o plaseaza pe aceasta în rândul agentilor de mediu. În masura în care întreprinderea apare în relatie de

vânzare-cumparare sau în alte tipuri de relatie generate de acestea, actioneaza ca agent economic si de piata.

Satisfacerea nevoilor sociale în ansamblu se realizeaza, de regula, prin mai multe modalitati:

autoconsum sau prestarea unor servicii de catre persoane autorizate sau întreprinderi.

Prin pozitia detinuta în cadrul mediului, întreprinderea ne apare si ea ca o forma de realizare a

necesitatii. În cadrul economiei nationale aceasta apare ca unitate de baza, fiind organizata în mod specific

pentru satisfacerea nevoilor persoanelor fizice.

Întreprinderea reprezinta organizatia ce reuneste resurse materiale, financiare si umane în scopul

realizarii unor prestatii destinate satisfacerii nevoilor potentialilor clienti, în conditiile obtinerii unui profit.

Existenta oricarei firme va tine cont de

Preview document

Economia Întreprinderii - Pagina 1
Economia Întreprinderii - Pagina 2
Economia Întreprinderii - Pagina 3
Economia Întreprinderii - Pagina 4
Economia Întreprinderii - Pagina 5
Economia Întreprinderii - Pagina 6
Economia Întreprinderii - Pagina 7
Economia Întreprinderii - Pagina 8
Economia Întreprinderii - Pagina 9
Economia Întreprinderii - Pagina 10
Economia Întreprinderii - Pagina 11
Economia Întreprinderii - Pagina 12
Economia Întreprinderii - Pagina 13
Economia Întreprinderii - Pagina 14
Economia Întreprinderii - Pagina 15
Economia Întreprinderii - Pagina 16
Economia Întreprinderii - Pagina 17
Economia Întreprinderii - Pagina 18
Economia Întreprinderii - Pagina 19
Economia Întreprinderii - Pagina 20
Economia Întreprinderii - Pagina 21
Economia Întreprinderii - Pagina 22
Economia Întreprinderii - Pagina 23
Economia Întreprinderii - Pagina 24
Economia Întreprinderii - Pagina 25
Economia Întreprinderii - Pagina 26
Economia Întreprinderii - Pagina 27
Economia Întreprinderii - Pagina 28
Economia Întreprinderii - Pagina 29
Economia Întreprinderii - Pagina 30
Economia Întreprinderii - Pagina 31
Economia Întreprinderii - Pagina 32
Economia Întreprinderii - Pagina 33
Economia Întreprinderii - Pagina 34
Economia Întreprinderii - Pagina 35
Economia Întreprinderii - Pagina 36
Economia Întreprinderii - Pagina 37
Economia Întreprinderii - Pagina 38
Economia Întreprinderii - Pagina 39
Economia Întreprinderii - Pagina 40
Economia Întreprinderii - Pagina 41
Economia Întreprinderii - Pagina 42
Economia Întreprinderii - Pagina 43
Economia Întreprinderii - Pagina 44
Economia Întreprinderii - Pagina 45
Economia Întreprinderii - Pagina 46
Economia Întreprinderii - Pagina 47
Economia Întreprinderii - Pagina 48
Economia Întreprinderii - Pagina 49
Economia Întreprinderii - Pagina 50
Economia Întreprinderii - Pagina 51
Economia Întreprinderii - Pagina 52
Economia Întreprinderii - Pagina 53
Economia Întreprinderii - Pagina 54
Economia Întreprinderii - Pagina 55
Economia Întreprinderii - Pagina 56
Economia Întreprinderii - Pagina 57
Economia Întreprinderii - Pagina 58
Economia Întreprinderii - Pagina 59
Economia Întreprinderii - Pagina 60
Economia Întreprinderii - Pagina 61
Economia Întreprinderii - Pagina 62
Economia Întreprinderii - Pagina 63
Economia Întreprinderii - Pagina 64
Economia Întreprinderii - Pagina 65
Economia Întreprinderii - Pagina 66
Economia Întreprinderii - Pagina 67
Economia Întreprinderii - Pagina 68
Economia Întreprinderii - Pagina 69
Economia Întreprinderii - Pagina 70
Economia Întreprinderii - Pagina 71
Economia Întreprinderii - Pagina 72
Economia Întreprinderii - Pagina 73
Economia Întreprinderii - Pagina 74
Economia Întreprinderii - Pagina 75
Economia Întreprinderii - Pagina 76
Economia Întreprinderii - Pagina 77
Economia Întreprinderii - Pagina 78
Economia Întreprinderii - Pagina 79
Economia Întreprinderii - Pagina 80
Economia Întreprinderii - Pagina 81
Economia Întreprinderii - Pagina 82
Economia Întreprinderii - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Economia Intreprinderii.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Analiza Diagnostic a Profitului și Rentabilității

INTRODUCERE Am considerat oportună realizarea unei astfel de lucrări deoarece informaţiile obţinute în urma culegerii şi prelucrării datelor ar...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Tehnici și Strategii de Comunicare

INTRODUCERE Particularitatile comunicarii în afaceri sunt generate de scopul, obiectivele si rolurile acestei comunicari, de cadrul si structura...

Bugetul de stat

Introducere Formarea finanţelor este rezultatul unui proces istoric îndelungat şi complex, care este determinat de evoluţia vieţii sociale, prin...

Bazele Economiei Intreprinderii - Teste Grila

Capitolul 1 ECONOMIA ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE 1) Comportamentul de maximizare a profitului este: a) moral, b) imoral, c)...

Calitatea Produselor

CAPITOLUL I Probleme de baza ale calitatii produselor 1.1 Calitatea, notiune concreta complexa, dinamica. Notiunea de calitate a produselor si...

Instituțiile Uniunii Europene

INTRODUCERE Ideea de “Europa” a existat de secole dar eforturile semnificative de promovare in mod deliberat a unitatii europene au fost initiate...

Te-ar putea interesa și

Întreprinderea în mediul competitiv studiul de caz realizat la SC Muntenia SA

CAP.1 PREZENTAREA GENERALA Numele: S.C.Muntenia S.A. Filipestii de Padure Sediul firmei: str.Principala, nr. 941-Filipestii de Padure, judetul...

Economia Intreprinderii - SC Valentine SA

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1. Scurt istoric S.C. Valentine S.A.a luat fiinţă în 1994 ca societate pe actiuni, prin...

Intreprinderea in Mediul Competitiv - SC Construct SA

Capitolul I – Prezentarea generala a intreprinderii 1. Scurt istoric: Societatea comerciala “S.C. CONSTRUCT S.A.” Ploiesti a luat fiinta in anul...

Studiu de Caz Realizat la S.C. Romvit General S.R.L.

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI “ROMVIT GENERAL SECURITY” S.R.L. 1.1. SCURT ISTORIC S.C. “ROMVIT GENERAL” S.R.L. – una dintre cele mai importante...

Caiet de practică - SC Klingeis Impex SRL

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 SCURT ISTORIC S.C Klingeis Impex S.R.L. este o intreprindere de dimensiuni mijlocii...

Intreprinderea in Mediul Competitiv - Studiu de Caz Realizat la SC Upetrom – 1 Mai SA Ploiesti

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1 Scurt istoric Documentele de arhiva atesta ca inceputul construirii societatii comerciale...

Întreprinderea în mediul competitiv - studiu de caz realizat la SC Textil-Grup SA

Capitolul I - Prezentarea generală a interprinderii 1.1. Scurt istoric S.C.Textil-Grup.S.A a luat fiinţă în iulie 1997.Este persoană juridică...

Studiu de caz - întreprinderea în mediul competitiv - realizat la SC Edilconst SA Câmpina

CAPITOLUL I:PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII I.1-Scurt istoric al firmei EDILCONST S.A. Cîmpina DATE GENERALE Societatea comerciala...

Ai nevoie de altceva?