Economia Intreprinderii

Imagine preview
(7/10 din 7 voturi)

Acest curs prezinta Economia Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 100 de pagini .

Profesor: Cristian Valentin HAPENCIUC

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE ÎNTREPRINDERE . 5
1.1. Întreprinderea – produs şi agent al mediului economic. 5
1.2. Întreprinderea abordată ca organizaţie . 5
1.3. Trăsături definitorii ale firmei în abordare sistemică . 6
1.4. Rolul întreprinderii în cadrul economiei . 7
1.5. Crearea întreprinderilor . 7
1.6. Tipologia întreprinderilor . 9
CAPITOLUL 2. RELAŢIILE ÎNTREPRINDERII CU MEDIUL ECONOMICO-SOCIAL . 11
2.1. Mediul ambiant al întreprinderii. 11
2.2. Sistemul interconexiunilor întreprinderii cu mediul. 14
2.2.1. Mediul ca furnizor de informaţii . 14
2.2.2. Factorii de influenţă ai mediului ambiant al întreprinderii . 14
CAPITOLUL 3. CONTEXTUL ECONOMIC ROMÂNESC DUPĂ 1989………………………….17
3.1. Probleme specifice privind restructurarea şi dezvoltarea societăţilor comerciale în România.17
3.1.1. Restructurarea întreprinderilor - soluţie pentru o economiei de piaţă funcţională…….17
3.1.2. Modalităţi de restructurare şi dezvoltare a societăţilor comerciale.18
3.2. Analiza poziţionării şi rolului IMM-urilor în economia românească comparativ cu UE.22
3.2.1. Evoluţia întreprinderilor mici şi mijlocii în Uniunea Europeană.22
3.2.2. Situaţia IMM-urilor în ţările nou intrate în Uniunea Europeană.23
3.2.3. Poziţia întreprinderilor mici şi mijlocii în economia românească.24
3.2.4. Strategia de sprijinire şi dezvoltare a unui puternic sector al IMM-urilor în economia
românească în perioada 2007-2010.26
CAPITOLUL 4. FORME MODERNE DE ORGANIZARE A FIRMELOR ÎN ECONOMIA DE
PIAŢĂ CONTEMPORANĂ. 28
4.1. Modalităţi de creştere a întreprinderii . 28
4.2. Modalităţi de asociere a întreprinderilor întâlnite în ţările dezvoltate. 28
4.2.1. Cartelul. 29
4.2.2. Concernul . 29
4.2.3. Trustul. 30
4.2.4. Holdingul. 30
4.2.5. Grupurile de întreprinderi. 31
CAPITOLUL 5. PROCESUL DE CREARE A UNEI NOI ÎNTREPRINDERI ÎN CONDIŢIILE
ACTUALE ALE ROMÂNIEI. 33
5.1. Stabilirea obiectivului activităţii noii întreprinderi . 33
5.2. Elementele studiului preliminar privind fundamentarea creării unei noi firme . 33
5.3. Evaluarea viabilităţii şi a profitabilităţii creării unei noi întreprinderi. 34
5.4. Alegerea formei juridice. 34
5.5. Formalităţile şi lucrările de executat pentru constituirea efectivă a întreprinderii . 35
5.6. Asigurarea viabilităţii şi rentabilităţii întreprinderii pe baza unei strategii economice
concretizate în planuri adecvate . 35
CAPITOLUL 6. PROBLEMATICA CREĂRII ŞI DEZVOLTĂRII NOILOR
ÎNTREPRINDERI. .37
6.1. Conceptul de întreprinzător . 37
6.2. Profilul întreprinzătorului. 40
6.3. Motivaţia creării unei noi întreprinderi . 41
6.4. Elementele creării unei noi întreprinderi.43
CAPITOLUL 7. ACTIVITĂŢILE ÎNTREPRINDERII. 47
7.1. Activitatea de producţie. 47
7.1.1. Introducere în teoria producţiei . 48
7.1.2. Conţinutul şi formele planificării producţiei. 48
7.1.3. Planul de producţie al întreprinderii. 50
7.1.4. Proiectarea capacităţilor de producţie utilizate. 52
7.1.5. Proiectarea costurilor de producţie . 53
7.1.6. Planificarea operativă a producţiei. 54
7. 2. Activitatea de personal . 55
7.2.1. Caracterizare generală. 55
7.2.2. Evaluarea şi selecţia personalului . 55
7.2.3. Organizarea eficientă a activităţii de personal . 56
7.2.4. Salarizarea personalului.60
7.3.Activitatea comercială a întreprinderii . 62
7.3.1. Noţiunea şi sarcinile activităţii comerciale. 62
7.3.2. Activitatea de aprovizionare tehnico-materială . 64
7.3.3. Activitatea de desfacere. 64
CAPITOLUL 8. EFICIENŢA ÎNTREPRINDERII . 69
8.1. Indicatorii eficienţei întreprinderii . 69
8.1.1. Veniturile . 69
8.1.2. Cheltuielile . 70
8.1.3. Profitul. 72
8.2. Rentabilitatea activităţii comerciale . 73
CAPITOLUL 9. STRATEGIILE ÎNTREPRINDERII. 76
9.1. Strategia de piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii. 76
9.2. Nevoile obiective ale firmelor în tranziţia la economia de piaţă . 79
9.3. Definirea conceptelor de strategie economică şi politică economică. Componentele unei strategii
economice. 80
9.4. Tipologia strategiilor economice. Conceptul de strategie economică de dezvoltare şi proces
de conducere strategică . 81
9.5. Model de elaborare a unei strategii economice . 82
9.6. Planul – instrument de concretizare şi realizare a strategiei economice . 84
ÎNTREBĂRI DE CONTROL .86
BIBLIOGRAFIE . 100

Extras din document

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE ÎNTREPRINDERE

Rezumat:

Întreprinderea reprezintă unitatea organizatorică ce reuneşte resurse materiale, financiare şi umane

în scopul obţinerii unui profit. Ea trebuie înţeleasă ca un ansamblu de elemente aflate în interacţiune

permanentă. Elementele obligatorii ale apariţiei şi fundamentării unei întreprinderi sunt acelea a

îndeplinirii, cumulativ a următoarelor condiţii:

Fisiere in arhiva (1):

  • Economia Intreprinderii.pdf

Alte informatii

Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Economia comertului, turismului si serviciilor Anul de studiu: I