Economia Mediului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 25286
Mărime: 1.04MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marinela Gheres
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Cuprins

Modul 1.

Unitatea 1: ECONOMIA DURABILĂ DIN PUNCT DE VEDERE AMBIENTAL. CONSIDERAŢII GENERALE

Unitatea 2: RELAŢIA ECONOMIE-MEDIU

Unitatea 3: STAREA MEDIULUI LA NIVEL MONDIAL

Unitatea 4: STAREA MEDIULUI ÎN ROMÂNIA

Modul 2.

Unitatea 1: IMPACTUL ANTROPIC ÎN ECOSFERĂ

Unitatea 2: IMPACTUL INDUSTRIEI, AGRICULTURII, SILVICULTURII ŞI TRANSPORTURILOR ASUPRA MEDIULUI

Unitatea 3: IMPACTUL TURISMULUI ASUPRA MEDIULUI

Unitatea 4: IMPACTUL COMERŢULUI ŞI URBANIZĂRII ASPRA MEDIULUI

Modul 3.

Unitatea 1: REALIZAREA ECHILIBRULUI ECONOMICO – ECOLOGIC

Unitatea 2: ELEMENTE DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI LEGISLATIVĂ

Unitatea 3: POLITICA ŞI MANAGEMENTUL DE MEDIU

Modul 4

Unitatea 1: CONTABILITATEA DE MEDIU

Unitatea 2: EVALUAREA IMPACTULUI ECOLOGIC

Extras din document

Modulul 1

CONCEPTE DE BAZĂ Ecologia. Protecţia mediului. Economia mediului.

Dezvoltare durabilă.

OBIECTIVE - dezvoltarea economică în concordanţă cu mediul are drept scop creşterea economică şi prevenirea deteriorării mediului, precum şi complexul de acţiuni umane necesare menţinerii în limite normale a echilibrelor naturale.

- formează abilităţile necesare pentru conducerea unor activităţi în unităţi de profil şi spiritul anteprenorial.

- crează cadrul şi microclimatul necesar atât studiului individual al studentului cât şi muncii în echipă.

RECOMANDĂRI PRIVIND STUDIUL Urmariti cu mare atentie informatiili cuprinse in sursele bibliografice recomandate.

REZULTATE AŞTEPTATE Aprofundarea aspectelor teoretice, cunoaşterea cadrului legislativ şi a cercetărilor aplicate în domeniul economiei şi protecţiei mediului.

Unitatea 1:

ECONOMIA DURABILĂ DIN PUNCT DE VEDERE AMBIENTAL. CONSIDERAŢII GENERALE

OBIECTIVE formează abilităţile necesare pentru fundamentarea deciziilor şi conducerea unor activităţi în unităţi economice de profil cu impact redus asupra calitatii principalilor factori de mediu.

NOŢIUNI CHEIE Ecologie, acquis comunitar, piramidă eltoniană, nişă ecologică, mediu

“Economia globală nu se poate extinde oricât, dacă ecosistemele de care depinde continuă să se deterioreze.”

1. Ecologia

Sistemul reprezintă un ansamblu de elemente care se găsesc în interacţiune formând un tot unitar ale carui proprietăţi sunt superioare, sau calitativ altele, decât suma caracteristicilor elementelor constitutive.

Ecologia studiază relaţiile de interacţiune dintre materia vie şi mediu, dintre sistemele alcătuite de plante şi animale. Ea evidenţiază mecanismele intime ale vieţii pe Terra, procesele naturale de transformare-conservare de substanţă, energie şi informaţie în care se angajează materia vie, organizată sub formă de sistem.

Domeniu de cunoştinţe privind economia naturii, o imagine unitară a naturii vii cu diversele sale aspecte ale luptei pentru existenţă pe baza unei tratări integratoare şi interdisciplinare (Haeckel).

Populaţia ca noţiune ecologică este un sistem alcătuit din indivizii aceleiaşi specii situaţi în aceeaşi zonă (biotop).

Biotopul reprezintă locul ocupat de o biocenoză cuprinzând mediul abiotic respectiv mediul de trai al vieţuitoarelor si toate elementele necesare aparţiei şi dezvoltarii organismelor.

Factorii mediului abiotic sunt:

1. Factorii periodici - anotimpurile, mareele, inundaţiile, intensitatea şi direcţia principală a curenţilor de aer. Acestea au o anumită periodicitate care impune o adaptare în limite de toleranţe largi tuturor proprietăţilor care alcatuiesc biocenoza.

2. Factori caracterizaţi prin variaţii neregulate - aceştia capătă valori care depăşesc limitele de toleranţă (variaţiile de temperatură).

Biocenoza este componentă vie a unui ecosistem, reprezentând o comunitate unitară şi complexă de plante şi animale.

Reacţiunea reprezintă influenţa biocenozei asupra biotopului.

Coacţiunea determină influenţa pe care un organism o exercită unul asupra altuia.

Lanţul trofic este reprezentat de o serie de organisme care în cadrul unui ecosistem succesiv consumă şi sunt consumate la rândul lor (Fig.2).

Relaţiile trofice domină legaturile dintr-o biocenoză şi se află adesea grupate în lanţuri în care unele vieţuitoare sunt mâncate de cele care le urmează ţi manancă alte vieţuitoare care le preced.

Preview document

Economia Mediului - Pagina 1
Economia Mediului - Pagina 2
Economia Mediului - Pagina 3
Economia Mediului - Pagina 4
Economia Mediului - Pagina 5
Economia Mediului - Pagina 6
Economia Mediului - Pagina 7
Economia Mediului - Pagina 8
Economia Mediului - Pagina 9
Economia Mediului - Pagina 10
Economia Mediului - Pagina 11
Economia Mediului - Pagina 12
Economia Mediului - Pagina 13
Economia Mediului - Pagina 14
Economia Mediului - Pagina 15
Economia Mediului - Pagina 16
Economia Mediului - Pagina 17
Economia Mediului - Pagina 18
Economia Mediului - Pagina 19
Economia Mediului - Pagina 20
Economia Mediului - Pagina 21
Economia Mediului - Pagina 22
Economia Mediului - Pagina 23
Economia Mediului - Pagina 24
Economia Mediului - Pagina 25
Economia Mediului - Pagina 26
Economia Mediului - Pagina 27
Economia Mediului - Pagina 28
Economia Mediului - Pagina 29
Economia Mediului - Pagina 30
Economia Mediului - Pagina 31
Economia Mediului - Pagina 32
Economia Mediului - Pagina 33
Economia Mediului - Pagina 34
Economia Mediului - Pagina 35
Economia Mediului - Pagina 36
Economia Mediului - Pagina 37
Economia Mediului - Pagina 38
Economia Mediului - Pagina 39
Economia Mediului - Pagina 40
Economia Mediului - Pagina 41
Economia Mediului - Pagina 42
Economia Mediului - Pagina 43
Economia Mediului - Pagina 44
Economia Mediului - Pagina 45
Economia Mediului - Pagina 46
Economia Mediului - Pagina 47
Economia Mediului - Pagina 48
Economia Mediului - Pagina 49
Economia Mediului - Pagina 50
Economia Mediului - Pagina 51
Economia Mediului - Pagina 52
Economia Mediului - Pagina 53
Economia Mediului - Pagina 54
Economia Mediului - Pagina 55
Economia Mediului - Pagina 56
Economia Mediului - Pagina 57
Economia Mediului - Pagina 58
Economia Mediului - Pagina 59
Economia Mediului - Pagina 60
Economia Mediului - Pagina 61
Economia Mediului - Pagina 62
Economia Mediului - Pagina 63
Economia Mediului - Pagina 64
Economia Mediului - Pagina 65
Economia Mediului - Pagina 66
Economia Mediului - Pagina 67
Economia Mediului - Pagina 68
Economia Mediului - Pagina 69
Economia Mediului - Pagina 70
Economia Mediului - Pagina 71
Economia Mediului - Pagina 72
Economia Mediului - Pagina 73
Economia Mediului - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Economia Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltare Economică și Ecologie

INTRODUCERE De-a lungul întregii sale existente omul a încercat sã-si satisfacã nevoile cât mai bine. Acest proces a presupus un ansamblu de...

Politici si Strategii de Protectie a Mediului Inconjurator

Introducere Daca anii ’70 au fost anii în care problemele de protecţie a mediului s-au impus atenţiei, sfârşitul anilor ’80 aduce şi primele...

Economia Mediului - Dezvoltarea Durabila si Globalizarea - Concepte si Realitati

ECONOMIA MEDIULUI. DEZVOLTAREA DURABILA SI GLOBALIZAREA. CONCEPTE SI REALITATI Capitolul 1: Dezvoltarea durabila 1.1 Abordari conceptuale...

Economia și Managementul Mediului

1.1 Elemente ale geosistemului vieţii Mediul natural reprezintă un element esenţial al existenţei umane şi al tuturor vieţuitoarelor şi este...

Cursuri Economia Mediului

Curs 1 I. Ecocriza a. Ce este efectul de sera? b. Distrugerea stratului de ozon c. Poluarea Oceanului planetare ( dpdv al implicatiilor...

Ecologia - Știință Enciclopedică

- Principiile proceselor ecologice - Bazele ecologiei - Unitatea viaţă mediu - Principiul parcimoniei - Principiile termodinamicii - Legile...

Economia Mediului - Sinteza

1. Definiţia mediului Mediul reprezintă totalitatea resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile precum şi serviciile pe care le oferă...

Economia Mediului

Capitolul 1. Definitii, componente si principii de mediu 1.1. Definirea economiei mediului Definitia mediului: complex teritorial in care se...

Ai nevoie de altceva?