Economia Serviciilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 27729
Mărime: 106.98KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dinca Gerogiana

Extras din document

CONCEPTUL DE SERVICIU

Evoluţia economiei moderne înscrie între orientările sale fundamentale, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor care se constituie astăzi într-un sector distinct al economiei caracterizate printr-un dinamism înalt.

Serviciile îşi pun amprenta asupra modului de valorificare a resurselor umane şi natural – materiale, având o contribuţie majoră la progresul economic şi social.

Expansiunea serviciilor, creşterea rolului lor în viaţa societăţii, se manifestă ca trăsături ale evoluţiei în majoritatea ţărilor lumii, argumentând pentru etapa actuală, denumirea de „societate a serviciilor”.

Prezenţa serviciilor în structura tuturor economiilor, rolul lor stimulator, dezvoltarea aproape fătă limite a unora dintre ele, reclamă cercetarea atentă a acestora, a legităţilor şi mecanismelor de funcţionare a sectorului terţilor, a impactului asupra celorlalte sectoare.

Importanţa cresdândă a serviciilor în economie, ascensiunea rapidă şi evoluţia spectaculoasă din ultimele decenii au intensificat preocupările pentru cunosşteres acestui sector. Eforturile în această direcţie sunt motivate şi de faptul că teoria economică a acordat prea puţină importanţă serviciilor. Din această perspectivă de abordare se poate afirma fără echivoc chiar de o rămânere în urmă a teoriei, a clarificărilor conceptuale faţă de amploarea practică a serviciilor.

Astfel serviciile pot fi privite ca „ocupaţia” (îndatoriri) ale unor persoane, ca „funcţii” sau „munci prestate în folosul cuiva”, ca „organisme” sau subdiviziuni făcând parte dintr-un ansamblu administrativ sau economic.

Sensurile cuvântului şi noţiunii de serviciu au evoluat de-a lungul timpului. Abordările noastre vor urmări definirea „serviciilor” ca noţiune economică. Majoritatea definiţiilor scot în evidenţă faptul că serviciile sunt „activităţi al căror rezultat este nematerial şi deci nu se concretizează într-un produs cu existenţă de sine statătoare”.

Asociaţia Americană de Marketing definerşte serviciul ca fiind „activitatea oferită la vânzare care produce avantaje şi satisfacţii fără a antrena un schimb fizic sub forma unui bun”.

O privire de ansamblu asupra acestor definiţii scoate în evidenţă faptul că ele au o serie de ambiguităţi.

În realitate există foarte multe servicii care se concretizează în bunuri materiale cum ar fi: serviciile cinematografice, editoriale, de informatică, alimentaţie publică (ce ar putea fi analizată ca o etapă suplimentară în procesul de transformare a produselor agro-alimentare) etc.

Dacă vorbim de materialitatea sau nematerialitatea serviciului, trebuie să clarficăm dacă este vorba de activitatea propriu –zisă, de suporturile sale sau de rezultate.

Serviciul ca activitate reprezintă:

- prestarea efectivă şi pune în legătură activitatea prestatorului, mijloacele materiale ale prestaţiei şi obiectul serviciilor, respectiv realitatea materială sau socială de transformat sau modificat;

- realizarea serviciilor, determină nevoia de mână de lucru, de capital tehnic (suportul fizic al producţiei) şi este necesar un beneficiar adică un client.

Aşadar între procesul de producţie a serviciilor şi cel de fabricare a bunurilor materiale, există o diferenţă principală şi anume faptul că clientul face parte din sistemul de producţie.

Sistemul este numit cu termenul specific de „servucţie”. Schema de mai jos exprimă relaţiile între parteneri şi factori ce participă la procesul de producţie.

Pornind de la rezultate sau output-ul activităţilor de servicii, din perspectiva materialităţii, constatăm că serviciile pot îmbrăca forme diverse într-o gamă largă, pornind de la intangibile pure şi diverse combinaţii de componente intangibile şi tangibile.

Astfel toate activităţile pot fi plasate pe o scală cuprinsă între un serviciu pur (rezultate intangibile) şi un bun pur (nici un serviciu intangibil adăugat bunului tangibil), arătând existenţa unei continuităţi bunuri –servicii.

Constatăm că din punct de vedere al marketingului, majoritatea definiţiilor accentuează asupra utilităţilor, beneficiilor, avantajele respectiv satisfacţiilor pe care activităţile de servicii le procură consumatorilor.

O caracteristică principală a serviciilor este aceea că producţia şi consumul sunt simultane. Deci serviciile sunt privite ca efecte ale muncii sau ale acţiunii unor factori (condiţii) naturali.

Ca exemplu putem da definiţia serviciilor din Dicţionarul Academiei de Ştiinţe Comerciale din Franţa „ ansamblu de avantaje sau satisfacţii procurate, fie direct, fie prin folosirea unui bun pe care l-a achiziţionat beneficiarul serviciulu in (ex. alimente aspiratoare) sau a dreptului de a-l utiliza (ex. calea ferată).

Preview document

Economia Serviciilor - Pagina 1
Economia Serviciilor - Pagina 2
Economia Serviciilor - Pagina 3
Economia Serviciilor - Pagina 4
Economia Serviciilor - Pagina 5
Economia Serviciilor - Pagina 6
Economia Serviciilor - Pagina 7
Economia Serviciilor - Pagina 8
Economia Serviciilor - Pagina 9
Economia Serviciilor - Pagina 10
Economia Serviciilor - Pagina 11
Economia Serviciilor - Pagina 12
Economia Serviciilor - Pagina 13
Economia Serviciilor - Pagina 14
Economia Serviciilor - Pagina 15
Economia Serviciilor - Pagina 16
Economia Serviciilor - Pagina 17
Economia Serviciilor - Pagina 18
Economia Serviciilor - Pagina 19
Economia Serviciilor - Pagina 20
Economia Serviciilor - Pagina 21
Economia Serviciilor - Pagina 22
Economia Serviciilor - Pagina 23
Economia Serviciilor - Pagina 24
Economia Serviciilor - Pagina 25
Economia Serviciilor - Pagina 26
Economia Serviciilor - Pagina 27
Economia Serviciilor - Pagina 28
Economia Serviciilor - Pagina 29
Economia Serviciilor - Pagina 30
Economia Serviciilor - Pagina 31
Economia Serviciilor - Pagina 32
Economia Serviciilor - Pagina 33
Economia Serviciilor - Pagina 34
Economia Serviciilor - Pagina 35
Economia Serviciilor - Pagina 36
Economia Serviciilor - Pagina 37
Economia Serviciilor - Pagina 38
Economia Serviciilor - Pagina 39
Economia Serviciilor - Pagina 40
Economia Serviciilor - Pagina 41
Economia Serviciilor - Pagina 42
Economia Serviciilor - Pagina 43
Economia Serviciilor - Pagina 44
Economia Serviciilor - Pagina 45
Economia Serviciilor - Pagina 46
Economia Serviciilor - Pagina 47
Economia Serviciilor - Pagina 48
Economia Serviciilor - Pagina 49
Economia Serviciilor - Pagina 50
Economia Serviciilor - Pagina 51
Economia Serviciilor - Pagina 52
Economia Serviciilor - Pagina 53
Economia Serviciilor - Pagina 54
Economia Serviciilor - Pagina 55
Economia Serviciilor - Pagina 56
Economia Serviciilor - Pagina 57
Economia Serviciilor - Pagina 58
Economia Serviciilor - Pagina 59
Economia Serviciilor - Pagina 60
Economia Serviciilor - Pagina 61
Economia Serviciilor - Pagina 62
Economia Serviciilor - Pagina 63
Economia Serviciilor - Pagina 64
Economia Serviciilor - Pagina 65
Economia Serviciilor - Pagina 66
Economia Serviciilor - Pagina 67
Economia Serviciilor - Pagina 68
Economia Serviciilor - Pagina 69
Economia Serviciilor - Pagina 70
Economia Serviciilor - Pagina 71
Economia Serviciilor - Pagina 72
Economia Serviciilor - Pagina 73
Economia Serviciilor - Pagina 74
Economia Serviciilor - Pagina 75
Economia Serviciilor - Pagina 76
Economia Serviciilor - Pagina 77
Economia Serviciilor - Pagina 78
Economia Serviciilor - Pagina 79
Economia Serviciilor - Pagina 80
Economia Serviciilor - Pagina 81
Economia Serviciilor - Pagina 82
Economia Serviciilor - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Economia Serviciilor.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Economiei

Teoria economica, istoric, evolutie Perioada pre-Adamista (sec XV-XVIII) Mercantilismul Fiziocratismul Perioada clasica (sec XVIII) Perioada...

Analiza Sectorului Farmaceutic - Studiu de Caz Gedeon Richter România SA

1. PREZENTAREA FIRMEI Gedeon Richter este unul dintre cele mai importante nume de pe piaţa farmaceutică din Europa Centrală şi de Est, grupul...

Bazele Contabilitatii

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea),...

Antreprenoriat în Cadrul Economic și Social al Regiunii Sud-Est

1. Cadrul administrativ şi încadrarea în contextul naţional şi regional 1.1 Aşezare geografică, suprafaţă şi frontiere Regiunea Sud Est este...

Etica în Afaceri

1. Importanţa studierii eticii - generalităţi În modernul secol XXI, economia, care înglobează mai multe ramuri - printre care economia generală,...

Strategia și Planul de Afaceri

Previziunea a fost, este şi va rămâne funcţia decisivă în managementul afacerilor. Acest proces de prefigurare a viitorului, care în condiţiile...

Concurenta si Piete Concurentiale

SUBIECTUL I ESENŢA ŞI TIPURILE DE CONCURENŢĂ Concurenţa Interacţiunea competitivă dintre subiecţii pieţei pentru cel mai bun mediu de afaceri....

SPSS Analiza Financiara

SPSS PREZENTARE GENERALĂ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) este un pachet de programe specializat în analiza statistică a...

Ai nevoie de altceva?