Economia Serviciilor - Capitolele 4-6

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 161 în total
Mărime: 552.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Viorica Ionascu

Extras din document

CAPITOLUL 4. SERVICII DE PIAŢĂ

Serviciile de piaţă reprezintă activităţi care fac obiectul vânzării şi cumpărării pe piaţă, indiferent de momentul plăţii, tipul de preţ practicat (preţ de vânzare, tarif etc.) şi modalităţile de încasare.

Activităţile de servicii de piaţă cuprind:

servicii de piaţă prestate în principal pentru populaţie;

servicii de piaţă prestate în principal pentru operatorii economici;

servicii de transporturi, depozitare şi comunicaţii.

4.1. Servicii de piaţă pentru populaţie

Serviciile de piaţă prestate în principal pentru populaţie, pentru operatorii economici şi serviciile de transporturi, poştă şi telecomunicaţii cuprind veniturile realizate, atât de întreprinderile care au activitate principală de servicii, cât şi de întreprinderile cu alte activităţi principale, care obţin venituri din activităţi de servicii.

4.1.1. Conţinutul şi structura serviciilor de piaţă pentru populaţie

Serviciile de piaţă prestate în principal pentru populaţie, conform CAEN Rev 1. cuprind următoarele activităţi:

hoteluri şi restaurante (diviziunea 55);

agenţii de voiaj (clasa 6330);

închirierea bunurilor personale (clasa 7140);

activităţi fotografice (clasa 7485);

activităţi recreative (diviziunea 92);

alte activităţi de servicii personale (diviziunea 93).

Serviciile de piaţă pentru populaţie se pot grupa în funcţie de mai multe criterii:

caracteristicile beneficiarului;

natura relaţiilor economice şi financiare ce intervin între prestator şi beneficiar;

din punct de vedere existenţial;

conţinutul activităţii;

nivelul de dezvoltare şi importanţa pentru consumul populaţiei.

4.1.2. Nivelul de dezvoltare, dinamică şi structura pe activităţi a serviciilor de piaţă pentru populaţie

O privire de ansamblu asupra serviciilor de piaţă prestate în principal pentru populaţie, pe total şi pe forme de proprietate relevă următoarele:

evoluţie valorică ascendentă, de la an la an în toată perioada 1999-2004; la nivelul anului 2004, s-a înregistrat o valoare de 105.850,4 miliarde lei preţuri curente, cu 23,7% mai mult decât în anul precedent;

forma de proprietate majoritară privată deţine ponderea cea mai mare (de la 83,6% în anul 1999, la 89,3% în anul 2002, la 86,7% în anul 2004.

Faţă de creşterea de 23,7% realizată în anul 2004 comparativ cu anul 2003, pe total servicii de piaţă prestate în principal pentru populaţie, dinamica cea mai ascendentă s-a înregistrat la următoarele categorii de servicii:

activităţi de artă şi spectacole (113,5%);

activităţi ale agenţiilor de presă, ale bibliotecilor, muzeelor, grădinilor botanice şi zoologice (105,0%);

producţia, distribuţia şi proiecţia de filme cinematografice şi video (93,7%);

campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată (87,4%);

activităţi sportive şi alte activităţi recreative (41,5%);

baruri, cantine şi alte unităţi de preparare a hranei (30,3%);

agenţii de turism şi asistenţă turistică (27,6%);

hoteluri (15,0%).

Serviciile de piaţă prestate în principal pentru populaţie, în anul 2004, comparativ cu anul 1999, prezintă următoarea structură pe activităţi:

hoteluri; campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată; baruri, cantine şi alte unităţi de preparare a hranei; agenţii de turism şi asistenţă turistică reprezintă 58,4% în anul 2004, faţă de 54,4% în anul 1999;

producţia, distribuţia şi proiecţia de filme cinematografice şi video; activităţi de radio şi televiziune; activităţi de artă şi spectacole; activităţi ale agenţiilor de presă, ale bibliotecilor, muzeelor, grădinilor botanice şi zoologice în anul 2004 au cumulat 23,0%, iar în anul 1999 au reprezentat 18,6%;

Conținut arhivă zip

  • Economia Serviciilor - Capitolele 4-6.ppt

Alții au mai descărcat și

Caracterizarea Serviciilor pentru Populatie

Conţinutul si delimitarea serviciilor pentru populatie Satisfacerea nevoilor materiale si spirituale ale populaţiei se realizează prin consumul de...

Locul Serviciilor în Economie

Mult timp importanta activitatilor de servicii nu a fost recunoscuta, serviciile fiind neglijate de economisti si incadrate, se parea o data pentru...

Integrare Economică Europeană

Cap. 1. Integrarea europeană ca principala componentă a globalizării 1.1. Ce se înţelege prin globalizare şi integrare? În perioada postbelică,...

Managementul Resurselor Umane

CAP. 1 PROBLEME GENERALE PRIVIND MANAGEMENMTUL RESURSELOR UMANE Resursele umane sunt considerate în prezent cea mai de preţ avuţie a...

Cursuri Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1.CONTINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesara definirea conceptului de produs. Produsul drept...

Economia Serviciilor

CAPITOLUL. 1. CONŢINUTUL SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Pentru început este necesară definirea conceptului de produs. Produsul drept...

Economia Serviciilor - Capitolele 3-4

Viteza deosebită cu care globalizarea a cuprins întreaga lume i-a făcut pe unii specialişti să aprecieze că „... trăim transformări profunde care...

Economia Serviciilor

1.1. Generalităţi despre servicii Economia serviciilor este o disciplină economică ce are ca obiect de studiu procesele şi fenomenele specifice...

Te-ar putea interesa și

Competitivitatea Privită prin Prisma Raportului preț-calitate

Cuvânt înainte Produsul, după cum este definit conform standardului ISO 9000:2001 (punctul 3.4.2) este «rezultatul unui proces», existând patru...

Tendinte in Dezvoltarea Comertului Mondial cu Servicii Turistice in Hoteluri si Restaurante

1.2.1. Conceptul de serviciu Mult timp importanta activitatii de servicii nu a fost recunoscuta, serviciile fiind neglijate de economisti si...

Căi de Perfecționare a Serviciilor Destinate Pieței Afacerilor din România

Capitolul 1. Caracterizarea principalelor categorii de servicii pentru întreprinderi Serviciile domină toate sectoarele economice, care devin...

Tendinte in Dezvoltarea Comertului Mondial cu Servicii Turistice in Hoteluri si Restaurante

CAPITOLUL I: TENDINTE ACTUALE PRIVIND COMERTUL INTERNATIONAL CU BUNURI SI SERVICII I.1. Clasificari sectoriale ale activitatii economice In...

EMC Rovinari

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ E.M.C. ROVINARI Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a eliberat pentru perimetrul de exploatare Rovinari...

Consumul de servicii al populației

Introducere Cu toții știm că nimeni nu este sigur de ziua de mâine, o mulțime de întâmplări pot distruge viața cuiva, o boală sau un accident pot...

Initierea si Dezvoltarea unei Afaceri Mici si Mijlocii

INTRODUCERE Iniţierea şi derularea unei afaceri presupune un risc considerabil şi un efort susţinut pentru a învinge inerţia împotriva...

Managementul Marketingului Serviciilor - SC Iatsa SA

Introducere Actualitatea temei. In procesul actual de evoluţie al economiei României multe aspecte ale managementului marketingului serviciilor...

Ai nevoie de altceva?