Economia si Gestiunea Intreprinderii

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 15 fișiere: ppt
Pagini : 270 în total
Mărime: 503.38KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Manoela Popescu

Cuprins

CAP 1. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND “”

1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere

1.2. Relaţia gestiune-economie-întreprindere

1.3. Ipostaze ale întreprinderii

CAP. 2. ÎNTREPRINDEREA – AGENT ECONOMIC IMPORTANT ÎN CADRUL ECONOMIEI INFORMAŢIONALE

2.1. Trăsături definitorii ale întreprinderii în contextul globalizării

2.2. Tipologia întreprinderilor

2.3. Locul şi rolul IMM-urilor în economia informaţională

2.4. Tendinţe de dezvoltare ale întreprinderilor româneşti în context european

CAP. 3. IMPACTUL MEDIULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

3.1. Mediul ambiant al întreprinderii

3.2. Consideraţii generale cu privire la relaţia întreprindere-mediu ambiant

3.3. Relaţia întreprindere – piaţă

3.4. Obiectivele economice ale întreprinderilor în condiţiile noii economii

CAP. 4. PREMISELE DE FUNCŢIONARE ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERII

4.1. Noţiunea de resursă a întreprinderii

4.2. Clasificarea resurselor întreprinderii

CAP. 5. ABORDAREA FUNCŢIONALĂ A ÎNTREPRINDERII

5.1. Funcţiunile – componente ale sistemului organizării procesuale a întreprinderii

5.2. Interdependenţa şi dinamica funcţiunilor întreprinderii

CAP. 6. ACTIVITATEA DE MARKETING A ÎNTREPRINDERII

6.1. Conţinutul activităţii de marketing a întreprinderii

6.2. Principalele atribuţii şi particularităţi ale activităţii de marketing din cadrul întreprinderilor

CAP. 7. GESTIUNEA ACTIVITĂŢII CREATIV-INOVATIVE A FACTORILOR DE COMPETITIVITATE

7.1. Creativitate şi inovare în cadrul întreprinderii

7.2. Diversificarea şi înnoirea produselor/serviciilor

7.3. Asimilarea de produse/servicii şi tehnologii noi

7.4. Gestiunea investiţiilor

7.5. Dezvoltarea întreprinderii. Concept şi perspective

CAP. 8. GESTIUNEA ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE

8.1. Conţinutul activităţii de producţie

8.2. Producţia auxiliară şi de servire

8.3. Gestiunea procesului de producţie şi a calităţii producţiei

8.4. Metode pentru asigurarea gestiunii producţiei

CAP. 9. GESTIUNEA FUNCŢIUNII COMERCIALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII

9.1. Definirea funcţiunii comerciale

9.2. Aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderii

9.2.1. Organizarea aprovizionării

9.2.2. Elaborarea programului de aprovizionare

9.2.3. Gestiunea aprovizionării

9.3. Depozitarea şi gestiunea stocurilor

9.4. Activitatea de vânzare a întreprinderii

9.4.1. Acţiuni premergătoare vânzării

9.4.2. Activităţile post-vânzare

CAP. 10. ELEMENTE DE LOGISTICĂ ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR

10.1. Amplasarea întreprinderii

10.2. Organizarea internă a întreprinderii

10.3. Strategii în organizarea întreprinderii

CAP. 11. GESTIUNEA FUNCŢIUNII DE PERSONAL ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII

11.1. Gestiunea previzională a resurselor umane

11.2. Strategia recrutării. Selecţia şi angajarea în cadrul întreprinderilor

11.3. Gestiunea carierelor (formarea, evaluarea, promovarea) şi gestiunea satisfacţiei în muncă

11.4. Politici de organizare a muncii în cadrul întreprinderilor

11.5. Politica de salarizare în cadrul întreprinderilor

CAP. 12. GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII

12.1. Conţinutul şi rolul gestiunii financiare a întreprinderii

12.2. Bilanţul contabil al întreprinderii

12.3. Fluxul de numerar – instrument de planificare financiară

12.4. Bugetul de venituri şi cheltuieli – pârghie de control în cadrul întreprinderii

12.3. Indicatori folosiţi în analiza financiară. Echilibrul financiar al întreprinderii

CAP. 13. EVALUAREA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII

13.1. Principalii indicatori ai rezultatelor şi performanţelor întreprinderii

13.2. Metode de evaluare a activităţii întreprinderii

13.3. Eficienţa structurii organizatorice

CAP. 14. STRATEGII ECONOMICE ALE ÎNTREPRINDERII

14.1. Importanţa strategiilor economice pentru activitatea întreprinderii

14.2. Definirea şi componentele unei strategii economice

14.3. Strategiile întreprinderii: tipologii

14.4. Planul de afaceri – instrument de concretizare şi realizare a strategiilor economice

Extras din document

1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere

Noţiunea de economie =

„economie” = cuvânt provenit din grecescul „oikonomia”, cuvânt compus din „oikos” şi „nomos” („oikos” = casă; „nomos” = ordine)

„economie” semnifică operaţia de a face ordine în casă

ansamblul activităţilor umane desfăşurate în sfera producţiei, distribuţiei şi consumului bunurilor materiale şi serviciilor (DEX)

ştiinţă care se ocupă cu studiul activităţii economice a societăţii umane (NODEX)

totalitatea relaţiilor de producţie dintre oameni care alcătuiesc baza societăţii într-o anumită epocă (DN)

1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere

Noţiunea de gestiune =

cuvânt provenit din gestio (latină)

activitatea de gospodărire, administrare

administrare a bunurilor unei întreprinderi, instituţii sau persoane;

răspunderea păstrării bunurilor şi a mânuirii fondurilor unei întreprinderi, instituţii sau persoane;

ansamblu de operaţii privind primirea, păstrarea şi eliberarea unor bunuri materiale aparţinând altcuiva;

totalitatea bunurilor încredinţate cuiva în vederea administrării lor (DEX)

ansamblu de operaţii privind primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale dintr-o întreprindere sau dintr-o instituţie (NODEX)

1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere

Întreprindere=

celulă de bază a economiei de piaţă

“o grupare de subunităţi legale care se constituie ca o unitate organizaţională de producţie de bunuri, servicii comerciale sau servicii de interes social, care beneficiază de autonomie, mai ales pentru asigurarea resurselor sale curente” (definiţie d.p.d.v. statistic)

“… vom denumi întreprindere executarea de noi combinaţii şi, de asemenea, rezultatele sale în cadrul exploatărilor” (Schumpeter)

“locul unde se combină factorii de producţiei în vederea obţinerii unui produs pe care-l lansează pe piaţă” (F. Perroux)

1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere

“formă de organizare a proprietăţii care combină factorii de producţie într-o unitate productivă, în scopul producerii de bunuri sau servicii şi vânzării lor cu un profit”

“locul în care antreprenorul lucrează în comun cu funcţionarii şi cu personalul, în vederea atingerii scopurilor propuse şi pentru binele comun al poporului şi al statului” (J. Brémond, A. Gélédan, „Dicţionar economic şi social”, Editura Expert, Bucureşti, 1995)

1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere

locul unde se realizează produse, unde sunt finalizate investiţiile, repartizate veniturile, exportate produsele, unde se crează locuri de muncă, unde oamenii îşi manifestă energiile creatoare şi îşi dezvoltă personalitatea

o formă de organizare umană, autonomă, ce dispune de resurse umane, financiare, materiale şi informaţionale pe care le combină pe baza unor criterii de optim în scopul producerii de bunuri/servicii destinate vânzărilor pe piaţă

veriga organizatorică unde are loc fuziunea între factorii de producţie cu scopul de produce bunuri economice în structura, calitatea şi cantitatea impuse de cererea de pe piaţă şi în vederea obţinerii unui profit

agent economic activ în cadrul economiei naţionale

1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere

Agent economic

Un actor independent al vieţii economice, adică un centru de decizie pe care economistul îl apreciază ca fiind semnificativ pentru a-l izola în vederea analizei (A-L Ristea (coordonator), „Marketing. Crestomaţie de termeni şi concepte”, Editura Expert, Bucureşti, 2001, p. 13)

Agentul economic este constituit din una sau mai multe persoane fizice sau juridice

Agenţii economici sunt grupaţi în şase categorii în funcţie de rolul lor în cadrul funcţionării mecanismului de piaţă:

societăţile şi cvasi-societăţile nefinanciare (producători, distribuitori, intermediari etc.);

administraţiile publice şi private;

instituţiile financiare (credit);

instituţiile de asigurări;

agenţii externi sau restul lumii, care permite măsurarea schimburilor cu exteriorul unei economii naţionale;

gospodăriile populaţiei. (adaptare după J. Brémond, A. Gélédan, „Dicţionar economic şi social”, Editura Expert, Bucureşti, 1995, p. 90)

Conținut arhivă zip

 • presentaion EGT cap7.ppt
 • presentation EGT cap 1.ppt
 • presentation EGT cap 10.ppt
 • presentation EGT cap 11.ppt
 • presentation EGT cap 12.ppt
 • presentation EGT cap 13.ppt
 • presentation EGT cap 14.ppt
 • presentation EGT cap 2.ppt
 • presentation EGT cap 6.ppt
 • presentation EGT cap 8.ppt
 • presentation EGT cap 9.ppt
 • presentation EGT cap 9'.ppt
 • presentation EGTcap 3.ppt
 • presentation EGTcap 4.ppt
 • presentation EGTcap 5.ppt

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit Intern privind Gestiunea Resurselor Umane

I. Partile contractante II. Obiectul contractului Art.1. Obiectul prezentului contract consta in exercitarea activitatii profesionale de audit...

Analiza Activității de Marketing a Societății Comerciale Hochland România

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA FIRMEI Date de identificare ale firmei: Denumirea societăţii: SC Hochland România SRL Adresa: Str. N. Titulescu nr. 3,...

Gestiunea Resurselor Umane la Societatea SC Architectworld SRL

1. Prezentarea firmei Firma pe care am ales sa o prezint in acest proiect se numeste S.C. ArchitectWorld S.R.L. si isi desfasoara activitatea in...

Tehnici Promoționale

2.1.Etalarea marfurilor în interiorul magazinului Adevarata arta a vânzarii nu se limiteaza doar la obtinerea de comenzi ci si la comunicarea cu...

Contabilitatea primăriei Sfântu Gheorghe

Capitolul I 1.1.Prezentare generală Sfântu Gheorghe este municipiul de reședință al județului Covasna, Transilvania, România, format din...

Economia și Gestiunea Întreprinderii

CAP 1. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND “ECONOMIA ŞI GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII” 1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere 1.2....

Bazele economiei întreprinderii

Chapitre 1 L'entreprise - agent économique 1.1. La notion d’entreprise L'activité économique est la principale préoccupation de notre société;...

Economia si Gestiunea Intreprinderii

Capitolul I- IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII Ca agent economic firma îşi organizează şi desfăşoară activitatea sub...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de Perfecționare a Managementului Finanțării Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind managementul intreprinderii 1.1. Funcţiile şi principiile managementului întreprinderii În prezent, vorbim...

Economia si Gestiunea Intreprinderii - SC Camexip SA Baicoi

PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII Termenul de “intreprindere” provine din francezul “intreprise” si reprezinta organizatie autonoma care isi...

Intreprinderea in Mediul Competitiv - Studiu de Caz Realizat la Egea Prod SRL

CAPITOLUL I-Prezentarea generala a intreprinderii 1.Scurt istoric Societatea comerciala “EGEA PROD” Ploiesti a luat fiinta in anul 1991 prin...

Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susținerea principiului continuității...

Economia și Gestiunea Întreprinderii

În conformitate cu prevederile Legilor nr.15/1990 si 31/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati...

Funcția financiar-contabilă a logisticii

1.Continutul si importanta functiunii financiar contabilitate a intreprinderii 1.1.Continutul si specificul functiunii financiar contabilitate...

Economia si Gestiunea Intreprinderii Plan de Afaceri - SC Nufarul SRL

SCOPUL PROIECTULUI - Stimularea imaginatiei si a spiritului de intreprinzator ; - Punerea in aplicare a cunostintelor dobandite in cadrul...

Economia și gestiunea întreprinderii

Introducere Componentă importantă a activităţii economice, distribuţia mărfurilor a dobândit relativ recent statutul de funcţie majoră a...

Ai nevoie de altceva?