Economia si Gestiunea Intreprinderii

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Economia si Gestiunea Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Profesor: Daniela Buzoianu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

Capitolul I- IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII
1.1 COMPONENTELE MEDIULUI AMBIANT AL ÎNTREPRINDERII pag. 1
1.2 MICROMEDIUL ÎNTREPRINDERII ŞI INFLUENŢA FACTORILOR ASUPRA
ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII pag.8
1.3 RELAŢIA ÎNTREPRINDERE – PIAŢĂ ŞI OBIECTIVELE ECONOMICE ALE
ÎNTREPRINDERII ÎN CONDIŢIILE PIEŢEI CONCURENŢIALE pag.10
Capitolul II- FUNCŢIUNILE ÎNTREPRINDERII
2.1 FUNCŢIUNEA DE CERCETARE –DEZVOLTARE pag .15
2.2 FUNCŢIUNEA DE PRODUCŢIE pag. 15
2.3 FUNCŢIUNEA COMERCIALĂ pag. 16
2.4 FUNCŢIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ pag. 17
2.5 FUNCŢIUNEA DE PERSONAL/RESURSE UMANE pag .18
Capitolul III - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A
ÎNTREPRINDERII
3.1 STRUCTURA FUNCŢIONALA pag.19
3.2 STRUCTURA DE PRODUCŢIE (OPERAŢIONALĂ) pag.28
3.3 DOCUMENTELE DE FORMALIZARE A STRUCTURII ORGANIZATORICE pag.30
Capitolul 4 - STRATEGII ECONOMICE ALE
ÎNTREPRINDERII
4.1 CLASIFICAREA OBIECTIVELOR pag.34
4.2 TIPOLOGIA STRATEGIILOR pag.35
4.3 METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIEI ECONOMICE pag.41
Capitolul V-PLANUL ECONOMIC SI PLANUL DE
AFACERI AL INTREPRINDERII AL ÎNTREPRINDERII
5.1 PLANUL ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII. CUPRINS ŞI MOD DE
ELABORARE pag. 44
5.1 PLANUL DE AFACERI AL ÎNTREPRINDERILOR pag. 43
5.2 CONŢINUTUL PLANULUI DE AFACERI pag. 44
Capitolul 6 - GESTIUNEA INTREPRINDERII
6.1 GESTIUNEA PRODUCTIEI pag.50
6.2 GESTIUNEA CALITATII PRODUCTIEI pag.50
6.3 GESTIUNEA RESURSELOR UMANE pag.51
6.4 GESTIUNEA RESURSELOR MATERIALE pag.51
6.5 GESTIUNEA ACTIVITATII CREATIV – INOVATIVE pag.52
6.6 GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII pag.53
BIBLIOGRAFIE pag.54

Extras din document

Capitolul I- IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII

Ca agent economic firma îşi organizează şi desfăşoară activitatea sub impactul condiţiilor concrete ale mediului său ambiant.

Mediul ambiant include un ansamblu de factori eterogeni de natură socială, politică, ştiinţific-educaţională, juridică, geografică, demografică ce acţionează pe plan internaţional influenţând relaţiile pe piaţă.

Din punct de vedere macroeconomic întreprinderea este parte integrantă a mediului ambiant şi componentă economică a acestuia.

Analiza diferitelor cerinţe existente şi a efectelor lor asupra economiei şi gestiunii întreprinderii pune în evidenţă 3 tipuri de mediu:

- mediu stabil – unde schimbările sunt rare, de mică amploare şi previzibile;

- mediu schimbător – unde schimbările sunt frecvente, de amploare variabilă şi, în general, previzibile;

- mediu turbulent – unde schimbările sunt foarte frecvente, de amploare variată, cu incidenţe profunde asupra activităţii întreprinderii şi greu de anticipat.

1.1. COMPONENTELE MEDIULUI AMBIANT AL ÎNTREPRINDERII

Analiza componentelor mediului ambiant necesită încadrarea acestora în macromediul şi micromediul întreprinderii.

Ca sistem dinamic şi socio-economic întreprinderea preia din mediul ambiant extern resursele, le introduce în procese specifice din care rezultă produse, servicii sau lucrări care vor fi transferate aceluiaşi mediu ambiant.

Deci, în acest sens, firma este o componentă de bază a mediului ambiant ca un sistem de intrări în mediul ambiant (materii prime, materiale) rezultând procese şi ieşirea către mediul ambiant (servicii, produse).

Prin intrările din mediul ambiant întreprinderea se adaptează la mediu, iar prin ieşiri influenţează mediul.

Mediul ambiant extern în care întreprinderea se constituie şi se dezvoltă este reprezentat de ansamblul unităţilor economice, a instituţiilor financiar-bancare, juridice, administrative, organizaţii politice, de ocrotire a sănătăţii, învăţământ, a tuturor unităţilor exogene care influenţează şi sunt legate de activitatea economică a întreprinderii.

Întreprinderea funcţionează în condiţii de eficacitate ridicată când ieşirile corespund sub toate aspectele cerinţelor mediului ambiant extern.

Macromediul întreprinderii cuprinde ansamblul factorilor de ordin general al mediului ambiant cu acţiune economică, pe termen lung asupra activităţii firmei şi asupra agenţilor economici cu care aceasta se află în contact nemijlocit.

Componentele macromediului întreprinderii sunt:

1. – factorii economici

2. – factorii tehnici, tehnologici

3. – factorii de management

4. – factorii socio-culturali

5. – factorii ecologici naturali

6. – factorii politici

7. - factorii demografici

8. – factorii juridici

1. Factorii economici

Între factorii economici ai mediului ambiant extern pot fi menţionaţi: piaţa, puterea de cumpărare, nivelul şi ritmul dezvoltării economice, potenţialul financiar.

Piaţa internă şi externă influenţează întreprinderea productivă pentru că pe baza studiului cererii aceasta îşi va stabili produsele ce urmează a fi fabricate, cât va produce, pentru cine, calitatea, preţul produselor, precum şi elemente ale strategiei acesteia.

Dezvoltarea activităţii de marketing presupune o schimbare de optică în sensul orientării producţiei firmei către ceea ce se cere pe piaţă. Prin intermediul pieţei interne şi externe întreprinderea influenţează şi ea mediul în sensul schimbării exigenţelor consumatorilor ca urmare a lansării pe piaţă a unor noi produse care satisfac unele nevoi.

Potenţialul financiar al unei ţări influenţează activitatea unei întreprinderi în sensul că un potenţial ridicat va favoriza activitatea întreprinderilor şi invers. Ridicarea activităţii colective, învăţământului, culturii, a sănătăţii ocrotive influenţează activitatea firmelor.

Pe de altă parte o activitate eficientă desfăşurată în cadrul întreprinderilor, a instituţiilor de învăţământ, în cercetare, contribuie la creşterea potenţialului financiar al mediului naţional respectiv.

Prin intermediul factorilor economici se realizează un schimb permanent organizaţie – firmă – mediu; această interdependenţă trebuie cunoscută, analizată şi influenţată în mod favorabil de managementul firmei, organizaţiei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Economia si Gestiunea Intreprinderii.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI note de curs