Economia si Gestiunea Intreprinderii

Curs
8.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 15870
Mărime: 66.11KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniela Buzoianu
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI note de curs

Cuprins

Capitolul I- IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII

1.1 COMPONENTELE MEDIULUI AMBIANT AL ÎNTREPRINDERII pag. 1

1.2 MICROMEDIUL ÎNTREPRINDERII ŞI INFLUENŢA FACTORILOR ASUPRA

ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII pag.8

1.3 RELAŢIA ÎNTREPRINDERE – PIAŢĂ ŞI OBIECTIVELE ECONOMICE ALE

ÎNTREPRINDERII ÎN CONDIŢIILE PIEŢEI CONCURENŢIALE pag.10

Capitolul II- FUNCŢIUNILE ÎNTREPRINDERII

2.1 FUNCŢIUNEA DE CERCETARE –DEZVOLTARE pag .15

2.2 FUNCŢIUNEA DE PRODUCŢIE pag. 15

2.3 FUNCŢIUNEA COMERCIALĂ pag. 16

2.4 FUNCŢIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ pag. 17

2.5 FUNCŢIUNEA DE PERSONAL/RESURSE UMANE pag .18

Capitolul III - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A

ÎNTREPRINDERII

3.1 STRUCTURA FUNCŢIONALA pag.19

3.2 STRUCTURA DE PRODUCŢIE (OPERAŢIONALĂ) pag.28

3.3 DOCUMENTELE DE FORMALIZARE A STRUCTURII ORGANIZATORICE pag.30

Capitolul 4 - STRATEGII ECONOMICE ALE

ÎNTREPRINDERII

4.1 CLASIFICAREA OBIECTIVELOR pag.34

4.2 TIPOLOGIA STRATEGIILOR pag.35

4.3 METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIEI ECONOMICE pag.41

Capitolul V-PLANUL ECONOMIC SI PLANUL DE

AFACERI AL INTREPRINDERII AL ÎNTREPRINDERII

5.1 PLANUL ECONOMIC AL ÎNTREPRINDERII. CUPRINS ŞI MOD DE

ELABORARE pag. 44

5.1 PLANUL DE AFACERI AL ÎNTREPRINDERILOR pag. 43

5.2 CONŢINUTUL PLANULUI DE AFACERI pag. 44

Capitolul 6 - GESTIUNEA INTREPRINDERII

6.1 GESTIUNEA PRODUCTIEI pag.50

6.2 GESTIUNEA CALITATII PRODUCTIEI pag.50

6.3 GESTIUNEA RESURSELOR UMANE pag.51

6.4 GESTIUNEA RESURSELOR MATERIALE pag.51

6.5 GESTIUNEA ACTIVITATII CREATIV – INOVATIVE pag.52

6.6 GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII pag.53

BIBLIOGRAFIE pag.54

Extras din document

Capitolul I- IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII

Ca agent economic firma îşi organizează şi desfăşoară activitatea sub impactul condiţiilor concrete ale mediului său ambiant.

Mediul ambiant include un ansamblu de factori eterogeni de natură socială, politică, ştiinţific-educaţională, juridică, geografică, demografică ce acţionează pe plan internaţional influenţând relaţiile pe piaţă.

Din punct de vedere macroeconomic întreprinderea este parte integrantă a mediului ambiant şi componentă economică a acestuia.

Analiza diferitelor cerinţe existente şi a efectelor lor asupra economiei şi gestiunii întreprinderii pune în evidenţă 3 tipuri de mediu:

- mediu stabil – unde schimbările sunt rare, de mică amploare şi previzibile;

- mediu schimbător – unde schimbările sunt frecvente, de amploare variabilă şi, în general, previzibile;

- mediu turbulent – unde schimbările sunt foarte frecvente, de amploare variată, cu incidenţe profunde asupra activităţii întreprinderii şi greu de anticipat.

1.1. COMPONENTELE MEDIULUI AMBIANT AL ÎNTREPRINDERII

Analiza componentelor mediului ambiant necesită încadrarea acestora în macromediul şi micromediul întreprinderii.

Ca sistem dinamic şi socio-economic întreprinderea preia din mediul ambiant extern resursele, le introduce în procese specifice din care rezultă produse, servicii sau lucrări care vor fi transferate aceluiaşi mediu ambiant.

Deci, în acest sens, firma este o componentă de bază a mediului ambiant ca un sistem de intrări în mediul ambiant (materii prime, materiale) rezultând procese şi ieşirea către mediul ambiant (servicii, produse).

Prin intrările din mediul ambiant întreprinderea se adaptează la mediu, iar prin ieşiri influenţează mediul.

Mediul ambiant extern în care întreprinderea se constituie şi se dezvoltă este reprezentat de ansamblul unităţilor economice, a instituţiilor financiar-bancare, juridice, administrative, organizaţii politice, de ocrotire a sănătăţii, învăţământ, a tuturor unităţilor exogene care influenţează şi sunt legate de activitatea economică a întreprinderii.

Întreprinderea funcţionează în condiţii de eficacitate ridicată când ieşirile corespund sub toate aspectele cerinţelor mediului ambiant extern.

Macromediul întreprinderii cuprinde ansamblul factorilor de ordin general al mediului ambiant cu acţiune economică, pe termen lung asupra activităţii firmei şi asupra agenţilor economici cu care aceasta se află în contact nemijlocit.

Componentele macromediului întreprinderii sunt:

1. – factorii economici

2. – factorii tehnici, tehnologici

3. – factorii de management

4. – factorii socio-culturali

5. – factorii ecologici naturali

6. – factorii politici

7. - factorii demografici

8. – factorii juridici

1. Factorii economici

Între factorii economici ai mediului ambiant extern pot fi menţionaţi: piaţa, puterea de cumpărare, nivelul şi ritmul dezvoltării economice, potenţialul financiar.

Piaţa internă şi externă influenţează întreprinderea productivă pentru că pe baza studiului cererii aceasta îşi va stabili produsele ce urmează a fi fabricate, cât va produce, pentru cine, calitatea, preţul produselor, precum şi elemente ale strategiei acesteia.

Dezvoltarea activităţii de marketing presupune o schimbare de optică în sensul orientării producţiei firmei către ceea ce se cere pe piaţă. Prin intermediul pieţei interne şi externe întreprinderea influenţează şi ea mediul în sensul schimbării exigenţelor consumatorilor ca urmare a lansării pe piaţă a unor noi produse care satisfac unele nevoi.

Potenţialul financiar al unei ţări influenţează activitatea unei întreprinderi în sensul că un potenţial ridicat va favoriza activitatea întreprinderilor şi invers. Ridicarea activităţii colective, învăţământului, culturii, a sănătăţii ocrotive influenţează activitatea firmelor.

Pe de altă parte o activitate eficientă desfăşurată în cadrul întreprinderilor, a instituţiilor de învăţământ, în cercetare, contribuie la creşterea potenţialului financiar al mediului naţional respectiv.

Prin intermediul factorilor economici se realizează un schimb permanent organizaţie – firmă – mediu; această interdependenţă trebuie cunoscută, analizată şi influenţată în mod favorabil de managementul firmei, organizaţiei.

Preview document

Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 1
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 2
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 3
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 4
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 5
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 6
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 7
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 8
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 9
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 10
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 11
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 12
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 13
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 14
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 15
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 16
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 17
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 18
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 19
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 20
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 21
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 22
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 23
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 24
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 25
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 26
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 27
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 28
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 29
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 30
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 31
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 32
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 33
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 34
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 35
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 36
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 37
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 38
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 39
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 40
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 41
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 42
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 43
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 44
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 45
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 46
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 47
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 48
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 49
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 50
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 51
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 52
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 53
Economia si Gestiunea Intreprinderii - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Economia si Gestiunea Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

Gestiunea unui Restaurant

INTRODUCERE Restaurantul este o unitate de alimentaţie publică care prepară în bucătărie proprie mâncăruri şi le desface contra cost, împreună cu...

Functiunile Întreprinderii

Functiunea întreprinderii este o componenta a organizarii procesuale, un ansamblu de activitati omogene si/sau complementare, desfasurate de...

Acțiuni și obligațiuni

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI-valori mobiliare Valorile mobiliare sunt instrumente financiare negociabile, reprezentând titluri de proprietate sau...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Orice agent economic trebuie sa stabileasca relatii comerciale cu alte persoane fizice sau juridice. Aceste relatii comerciale presupun dezvoltarea...

Economia și Gestiunea Întreprinderii

CAP 1. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND “ECONOMIA ŞI GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII” 1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere 1.2....

Gestiunea Financiară

PARTEA A II A - GESTIUNE FINANCIARĂ şi ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ GESTIUNEA FINANCIARĂ A FIRMEI Gestiunea financiară este o componentă de bază...

Bazele Contabilității

Din cele mai vechi timpuri, omul s-a straduit să cunoască lucrurile şi fenomenele petrecute în mediul înconjurator, să-şi explice modul lor de...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de Perfecționare a Managementului Finanțării Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind managementul intreprinderii 1.1. Funcţiile şi principiile managementului întreprinderii În prezent, vorbim...

Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susținerea principiului continuității...

Economia si Gestiunea Intreprinderii - SC Camexip SA Baicoi

PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII Termenul de “intreprindere” provine din francezul “intreprise” si reprezinta organizatie autonoma care isi...

Intreprinderea in Mediul Competitiv - Studiu de Caz Realizat la Egea Prod SRL

CAPITOLUL I-Prezentarea generala a intreprinderii 1.Scurt istoric Societatea comerciala “EGEA PROD” Ploiesti a luat fiinta in anul 1991 prin...

Economia și Gestiunea Întreprinderii

În conformitate cu prevederile Legilor nr.15/1990 si 31/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati...

Economia si Gestiunea Intreprinderii Plan de Afaceri - SC Nufarul SRL

SCOPUL PROIECTULUI - Stimularea imaginatiei si a spiritului de intreprinzator ; - Punerea in aplicare a cunostintelor dobandite in cadrul...

Funcția financiar-contabilă a logisticii

1.Continutul si importanta functiunii financiar contabilitate a intreprinderii 1.1.Continutul si specificul functiunii financiar contabilitate...

Economia și gestiunea întreprinderii

INTRODUCERE Am ales aceasta tema deoarece intro firma fără prezenţa efectivă a oamenilor, care ştiu ce, când şi cum trebuie făcut, este pur şi...

Ai nevoie de altceva?