Economia și Gestiunea Întreprinderii

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 15494
Mărime: 130.59KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Manoela Popescu

Cuprins

Teme de proiecte

- Relaţiile întreprinderii “X” S.R.L./ S.A. cu mediul

- Analiza resurselor firmei “X” S.R.L./ S.A.

- Diagnosticarea modului de materializare a funcţiunilor firmei “X” S.R.L./ S.A. în cadrul economiei cunoaşterii

- Rolul activităţii de marketing în cadrul S.C. “X” S.R.L./ S.A.

- Modalităţi de înnoire şi diversificare a produselor firmei “X” S.R.L./ S.A.

- Particularităţile activităţii de aprovizionare în cadrul S.C. “X” S.R.L./ S.A.

- Analiza activităţii de vânzare a S.C. “X” S.R.L./ S.A.

- Rolul şi importanţa gestiunii procesului de producţie în cadrul S.C. “X” S.R.L./ S.A.

- Aspecte privind elementele de logistică a firmei “X” S.R.L./ S.A.

- Gestiunea carierelor la S.C. “X” S.R.L./ S.A.

- Gestiunea financiară a S.C. “X” S.R.L./ S.A.

- Planul de afaceri al S.C. “X” S.R.L./ S.A. în vederea dezvoltării activităţii

- Eficienţa structurii organizatorice a S.C. “X” S.R.L./ S.A.

- Evaluarea activităţii firmei “X” S.R.L./ S.A.

- Analiza diagnostic a firmei “X” S.R.L./ S.A.

- Strategia întreprinderii S.C. “X” S.R.L./ S.A.

Extras din document

CAP 1. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND “ECONOMIA ŞI GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII”

1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere

1.2. Relaţia gestiune-economie-întreprindere

1.3. Ipostaze ale întreprinderii

1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere

Noţiunea de economie =

- „economie” = cuvânt provenit din grecescul „oikonomia”, cuvânt compus din „oikos” şi „nomos” („oikos” = casă; „nomos” = ordine)

- „economie” semnifică operaţia de a face ordine în casă

- ansamblul activităţilor umane desfăşurate în sfera producţiei, distribuţiei şi consumului bunurilor materiale şi serviciilor (DEX)

- ştiinţă care se ocupă cu studiul activităţii economice a societăţii umane (NODEX)

- totalitatea relaţiilor de producţie dintre oameni care alcătuiesc baza societăţii într-o anumită epocă (DN)

Noţiunea de gestiune =

- cuvânt provenit din gestio (latină)

- activitatea de gospodărire, administrare

- administrare a bunurilor unei întreprinderi, instituţii sau persoane;

- răspunderea păstrării bunurilor şi a mânuirii fondurilor unei întreprinderi, instituţii sau persoane;

- ansamblu de operaţii privind primirea, păstrarea şi eliberarea unor bunuri materiale aparţinând altcuiva;

- (concr.) totalitate a bunurilor încredinţate cuiva în vederea administrării lor (DEX)

- ansamblu de operaţii privind primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale dintr-o întreprindere sau dintr-o instituţie (NODEX)

Agent economic

Un actor independent al vieţii economice, adică un centru de decizie pe care economistul îl apreciază ca fiind semnificativ pentru a-l izola în vederea analizei. (A-L Ristea (coordonator), „Marketing. Crestomaţie de termeni şi concepte”, Editura Expert, Bucureşti, 2001, p. 13)

Agentul economic este constituit din una sau mai multe persoane fizice sau juridice.

Agenţii economici sunt grupaţi în şase categorii în funcţie de rolul lor în cadrul funcţionării mecanismului de piaţă:

– societăţile şi cvasi-societăţile nefinanciare (producători, distribuitori, intermediari etc.);

– administraţiile publice şi private;

– instituţiile financiare (credit);

– instituţiile de asigurări;

– agenţii externi sau restul lumii care permite măsurarea schimburilor cu exteriorul unei economii naţionale;

– gospodăriile populaţiei. (adaptare după J. Brémond, A. Gélédan, „Dicţionar economic şi social”, Editura Expert, Bucureşti, 1995, p. 90)

Deci, întreprinderea:

- va fi organizată: va avea verigi de producţie, birouri, laboratoare, unităţi de cazare etc.;

- fiecare clădire va fi destinată unei funcţiuni: producţie, administraţie, aprovizionare, distribuţie, comercializare etc.;

- va avea drept obiect: producerea de bunuri şi/sau servicii;

- îşi va procura resurse materiale, umane (laboranţi, cofetari, ospătari, vânzători, funcţionari, etc.), financiare (capital propriu, credite de la bănci) şi informaţii;

- îşi va forma o cultură organizaţională care se va dezvolta astfel încât să susţină strategia firmei şi atingerea obiectivelor stabilite (o anumită cifră de afaceri, crearea de locuri de muncă, o anumită cotă de piaţă etc.)

1.2. Relaţia gestiune-economie-întreprindere

Economia de piaţă presupune coexistenţa unor agenţi economici diferiţi

Economia furnizează cadrul de referinţă relativ adaptat prin:

- norme;

- normative;

- indicatori etc..

Abordarea conceptului de „economie” în raport de întreprindere se concentrează pe aspectele vizând producerea, distribuirea şi consumarea bunurilor/serviciilor

„Economia întreprinderii” =

- studiul întreprinderii, adică al oricărei organizaţii care produce bunuri şi/sau servicii, privită prin prisma scopurilor pe care ea şi le fixează şi a mijloacelor pe care le foloseşte în vederea atingerii lor;

- fotografierea modului de organizare şi funcţionare a întreprinderii

- prezentare a anatomiei acesteia, fără a intra în mecanismele intime de funcţionare

“Gestiunea întreprinderii” =

- o succesiune de decizii prin care managementul se asigură că obiectivele stabilite vor fi atinse;

- nu se confundă cu managementul întreprinderii

1.3. Ipostaze ale întreprinderii

- întreprinderea ca organizaţie

- întreprinderea ca sistem

- întreprinderea ca unitate economică de producţie şi repartiţie

- întreprinderea ca unitate socială

Întreprinderea ca organizaţie

Organizaţia:

- este cel mai eficient model de existenţă;

- are un sediu şi un teritoriu precis stabilit;

- funcţionează pe baza reglementărilor specifice.

Organizaţia = ansamblu de persoane care au obiective comune, pentru a căror realizare îşi elaborează planuri, îşi alocă resurse financiare, materiale, umane şi informaţionale, dispunând, în acelaşi timp, de manageri care determină fixarea şi realizarea obiectivelor şi având o anumită personalitate ce se manifestă şi prin care este cunoscută atât în relaţiile cu membrii săi, cât şi cu alte organizaţii.

Întreprinderea ca organizaţie

Caracteristici:

- este o realitate în continuă devenire;

- activităţile, diferite ca formă şi dimensiune, sunt cele care îi asigură unitatea sa socială şi economică;

- este alcătuită din subsisteme interdependente, deschise faţă de mediu, adpative şi dinamice

Preview document

Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 1
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 2
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 3
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 4
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 5
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 6
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 7
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 8
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 9
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 10
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 11
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 12
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 13
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 14
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 15
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 16
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 17
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 18
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 19
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 20
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 21
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 22
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 23
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 24
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 25
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 26
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 27
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 28
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 29
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 30
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 31
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 32
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 33
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 34
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 35
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 36
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 37
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 38
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 39
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 40
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 41
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 42
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 43
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 44
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 45
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 46
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 47
Economia și Gestiunea Întreprinderii - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Economia si Gestiunea Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Intreprinderea in Mediul Competitiv - SC Construct SA

Capitolul I – Prezentarea generala a intreprinderii 1. Scurt istoric: Societatea comerciala “S.C. CONSTRUCT S.A.” Ploiesti a luat fiinta in anul...

Tehnici și Strategii de Comunicare

INTRODUCERE Particularitatile comunicarii în afaceri sunt generate de scopul, obiectivele si rolurile acestei comunicari, de cadrul si structura...

Intreprinderea - Un Mediu Competitiv - SC Alice SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII 1.1. SCURT ISTORIC S.C. “ALICE”S.R.L. a fost infiintata pe data de 05. 07. 2006, ca urmare a...

Lichidarea și restructurarea întreprinderilor în Republica Moldova

INTRODUCERE Studiul dat conțnie două capitole și descrie în linii generale cauzele, modalitățile de lichidare și restructuarare a întreprinderii....

Concurenta Intreprinderilor, Cooperarea si Concentrarea

INTRODUCERE „Concurenta e factorul determinant, esential în succesul sau esecul firmelor. Concurenta determina oportunitatea acelor activitati ale...

Initierea unei Afaceri – Proiect Economia Intreprinderii

1. Studiu de piata asupra industriei romanesti de software si servicii. Privire de ansamblu Industria IT romaneasca se afla in stadiul timpuriu al...

Cultura Intreprinderii

1. CONCEPTUL DE CULTURA DE INTREPRINDERE Notiunea de cultura organizationala sau cultura intreprinderii a aparut relativ recent, se adauga altor...

Gestiunea Financiară

PARTEA A II A - GESTIUNE FINANCIARĂ şi ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ GESTIUNEA FINANCIARĂ A FIRMEI Gestiunea financiară este o componentă de bază...

Te-ar putea interesa și

Posibilități de Perfecționare a Managementului Finanțării Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind managementul intreprinderii 1.1. Funcţiile şi principiile managementului întreprinderii În prezent, vorbim...

Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susținerea principiului continuității...

Economia si Gestiunea Intreprinderii - SC Camexip SA Baicoi

PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII Termenul de “intreprindere” provine din francezul “intreprise” si reprezinta organizatie autonoma care isi...

Intreprinderea in Mediul Competitiv - Studiu de Caz Realizat la Egea Prod SRL

CAPITOLUL I-Prezentarea generala a intreprinderii 1.Scurt istoric Societatea comerciala “EGEA PROD” Ploiesti a luat fiinta in anul 1991 prin...

Economia și Gestiunea Întreprinderii

În conformitate cu prevederile Legilor nr.15/1990 si 31/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati...

Economia si Gestiunea Intreprinderii Plan de Afaceri - SC Nufarul SRL

SCOPUL PROIECTULUI - Stimularea imaginatiei si a spiritului de intreprinzator ; - Punerea in aplicare a cunostintelor dobandite in cadrul...

Funcția financiar-contabilă a logisticii

1.Continutul si importanta functiunii financiar contabilitate a intreprinderii 1.1.Continutul si specificul functiunii financiar contabilitate...

Economia și gestiunea întreprinderii

INTRODUCERE Am ales aceasta tema deoarece intro firma fără prezenţa efectivă a oamenilor, care ştiu ce, când şi cum trebuie făcut, este pur şi...

Ai nevoie de altceva?