Economie

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Economie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 86 de pagini .

Profesor: Oana Rezeanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Introducere în studiul economiei
1.1. Economia – formă a acţiunii umane
1.2. Ştiinţa economică: domeniu, scop şi metodă
2. Comportamentul consumatorului
2.1. Utilitatea economică
2.2. Preferinţele şi alegerea consumatorului
2.3. Echilibrul consumatorului
2.4. Cererea. Elasticitatea cererii
3. Comportamentul producătorului. Teoria producţiei
3.1. Factorii de producţie
3.2. Funcţia de producţie. Analiza pe termen scurt
3.3. Echilibrul producătorului
3.4.Randamentul de scară şi problema dimensiunii firmei
4. Comportamentul producatorului. Costul şi oferta
4.1. Costul de producţie
4.2. Pragul de rentabilitate şi determinarea ofertei producătorului
4.3. Evoluţia costului pe termen lung
4.4. Oferta. Elasticitatea ofertei
5. Pieţe, concurenţă, preţuri
5.1. Structura pieţei şi concurenţa
5.2. Preţul: concept, forme şi funcţii
5.3. Piaţa cu concurenţă perfectă şi formarea preţului de echilibru
5.4. Echilibrul firmei pe piaţa cu concurenţă perfectă
5.5. Concurenţa imperfectă
6. Remunerarea factorilor de producţie. Veniturile
6.1. Repartiţia şi formele venitului
6.2. Salariul
6.3. Dobânda
6.4. Renta
6.5. Profitul
7. Venitul, consumul şi investiţiile
7.1. Venitul şi formele lui la nivel macroeconomic
7.2. Consumul şi economiile
7.3. Investiţiile în economie
7.4. Multiplicatorul investiţiilor
8. Creşterea economică şi dezvoltarea durabilă
8.1.Conţinutul şi delimitările creşterii economice
8.2.Dezvoltarea durabilă şi dimensiunile ei
8.3.Factorii şi tipurile creşterii economice
8.4.Modelarea creşterii economice
9. Inflaţia
9.1. Natura şi cauzele inflaţiei
9.2. Formele inflaţiei şi consecinţele sale
9.3. Măsuri antiinflaţioniste. Instrumente ale politicii monetare

Extras din document

1. Nevoile şi resursele economice – definire, caracterizare, clasificare

Nevoile

Caracteristicile nevoilor:

nelimitate ca număr;

limitate în capacitatea de satisfacere;

concurente;

complementare;

dinamice;

formează un sistem.

Resursele economice

Clasificarea resurselor economice:

materiale;

naturale;

umane.

Resursele sunt limitate în raport cu nevoile nelimitate  legea rarităţii resurselor.

Resursele economice pot exista la un moment dat ca:

stoc;

ca flux.

Alegerea în economie

Problema fundamentală a economiei

ce să producă?

cât să producă?

cum să producă?

pentru cine să producă?

Costul de oportunitate

CO = - X / Y

X = valoarea bunurilor la care se renunţă

Y = valoarea bunurilor alese

Pp.: un consumator ce dispune de un venit de 1000 u.m. Şi doreşte să cheltuiască întreg venitul său pentru achiziţionarea bunurilor X şi Y, preţul bunului X este 100 u.m., iar preţul bunului Y este 50 u.m.

Frontiera posibilităţilor de producţie

Ex. pp. un producător ce poate realiza prin activitatea economică atât bunul A, cât şi bunul B. Variantele de producţie sunt date, iar preţul bunului A = preţul bunului B

Exemplu

1.2. Ştiinţa economică: domeniu, scop şi metodă

“ economie” – consacrat de Antoine de Montchrestien

Termenul provine de la “oikos” – gospodărire, “nomos” – lege şi “polis” – cetate

Ştiinţa economică studiază şi exprimă ştiinţific, prin concepte şi instrumente adecvate, motivaţia activităţii economice – constituindu-se într-o tehnică socială.

Economia se autonomizează în sistemul ştiinţelor economice mai ales prin modul de abordare a activităţilor economice, prin premisele adoptate şi concluziile pe care le formulează.

Ştiinţa economică — este alcătuită de un sistem complex de ştiinţe şi discipline: economia politică; istoria economică; economia întreprinderii, etc.

În calitate de ştiinţă teoretică fundamentală este privită sub două aspecte:

economia pozitivă: cunoaşterea şi prezentarea realităţilor economice, a ceea ce este;

economia normativă: arată cum trebuie să fie economia şi cum trebuie să evolueze aceasta.

Activităţile economice contemporane sunt structurate pe următoarele niveluri:

Microeconomia: analizează comportamentele şi faptele economice manifestate ca entităţi individuale;

Macroeconomia: cercetează agregatele macroeconomice şi interdependenţele dintre aceste agregate performanţele globale ale economiei unei ţări.

Fisiere in arhiva (1):

  • Economie.ppt