Economie

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 149 în total
Cuvinte : 43326
Mărime: 1.45MB (arhivat)
Publicat de: Andreea V.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Mihai
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava
Specializare: Asistență managerială și administrativă

Cuprins

 1. INTRODUCERE .. 5
 2. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 1. FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA ECONOMIEI POLITICE ... 7
 3. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU 7
 4. 1.1. OBIECTUL ȘI METODA ECONOMIEI POLITICE . 7
 5. 1.2. METODELE DE STUDIU ALE ECONOMIEI POLITICE ... 12
 6. CONCEPTE CHEIE .. 13
 7. TESTE GRILĂ . 14
 8. TITLURI ȘI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE ... 15
 9. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 2. RESURSELE ȘI FACTORII DE PRODUCȚIE . 16
 10. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU .. 16
 11. 2.1. RESURSELE ECONOMICE 16
 12. 2.2 FACTORII DE PRODUCȚIE . 18
 13. 2.2.1. Munca - factor determinant în producție .. 19
 14. 2.2.2. Natura - factor originar de producție 21
 15. 2.2.3. Capitalul - factor derivat de producție. . 22
 16. CONCEPTE CHEIE .. 25
 17. TESTE GRILĂ . 25
 18. TITLURI ȘI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE ... 28
 19. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 3. PROPRIETATEA ȘI FORMELE EI ... 29
 20. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU .. 29
 21. 3.1. OBIECTUL ȘI SUBIECTUL PROPRIETĂȚII ... 29
 22. 3.2. STRUCTURA RAPORTULUI ECONOMIC DE PROPRIETATE. . 31
 23. 3.3. PLURALISMUL FORMELOR DE PROPRIETATE. .. 32
 24. CONCEPTE CHEIE .. 34
 25. TESTE GRILĂ . 34
 26. TITLURI ȘI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE ... 35
 27. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 4. ECONOMIA NATURALĂ ȘI ECONOMIA DE SCHIMB 36
 28. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU .. 36
 29. 4.1. GENEZA ECONOMIEI CONCURENȚIALE DE SCHIMB .. 36
 30. 4.2. ECONOMIA DE SCHIMB ... 38
 31. 4.3. PIAȚA - REALITATE COMPLEXĂ ȘI DINAMICĂ .. 41
 32. CONCEPTE CHEIE .. 43
 33. TESTE GRILĂ: 43
 34. TITLURI ȘI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE ... 44
 35. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 5. CEREREA ȘI OFERTA 45
 36. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU .. 45
 37. 5.1. LEGEA CERERII ... 45
 38. 5.2. ELASTICITATEA CERERII . 48
 39. 5.3. LEGEA OFERTEI .. 50
 40. 5.4. ELASTICITATEA OFERTEI 52
 41. CONCEPTE CHEIE .. 53
 42. TESTE GRILĂ . 53
 43. TITLURI ȘI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE ... 55
 44. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 6. CONCURENȚA ȘI FORMELE EI .. 56
 45. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU .. 56
 46. 6.1. CONCURENȚA . 56
 47. 6.2.TIPURI DE PIEȚE CONCURENȚIALE ... 58
 48. 6.2.1. Piața cu concurența perfectă sau pură .. 58
 49. 6.2.2. Piața cu concurență imperfectă .. 59
 50. CONCEPTE CHEIE .. 63
 51. TESTE GRILĂ ... 2
 52. TITLURI ȘI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE ... 65
 53. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 7. BANII ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ 66
 54. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU .. 66
 55. 7.1. NATURA ȘI GENEZA BANILOR . 66
 56. 7.2. ROLUL ȘI FUNCȚIILE BANILOR. ... 68
 57. CONCEPTE CHEIE .. 71
 58. TESTE GRILĂ . 73
 59. TITLURI ȘI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE ... 75
 60. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 8. PREȚURILE ȘI MECANISMELE PIEȚEI 76
 61. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU .. 76
 62. 8.1. CONȚINUTUL ȘI FUNCȚIILE PREȚURILOR . 76
 63. 8.2. FUNCȚIILE PREȚURILOR .. 78
 64. 8.3. MECANISMUL FORMĂRII PREȚURILOR. TIPURI DE PREȚURI . 79
 65. 8.4. POLITICI DE PREȚURI. . 81
 66. CONCEPTE CHEIE .. 83
 67. TESTE GRILĂ . 83
 68. TITLURI ȘI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE ... 84
 69. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 9. ÎNTREPRINDEREA ȘI ÎNTREPRINZĂTORUL .. 85
 70. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU .. 85
 71. 9.1. ÎNTREPRINDEREA - UNITATEA ECONOMICĂ DE BAZĂ .. 85
 72. 9.2. TIPURI PRINCIPALE DE ORGANIZARE A AFACERILOR ... 87
 73. 9.3. ÎNTREPRINZĂTORUL ÎN ECONOMIA MODERNĂ DE PIAȚĂ 90
 74. CONCEPTE CHEIE. . 93
 75. TESTE GRILĂ . 93
 76. TITLURI ȘI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE ... 95
 77. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 10. COSTURILE DE PRODUCȚIE . 96
 78. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU .. 96
 79. 10.1. COSTUL ROL, FUNCȚII. TIPOLOGIA COSTURILOR ... 96
 80. 10.2. MĂRIMEA, STRUCTURA ȘI DINAMICA COSTULUI . 100
 81. 10.3. PROBLEMA MINIMIZĂRII COSTULUI. PRAGUL RENTABILITĂȚII ȘI OPTIMUL PRODUCĂTORULUI ... 101
 82. CONCEPTE CHEIE 103
 83. TESTE GRILĂ ... 103
 84. TITLURI ȘI REFERATE DE LUCRĂRI COMPLEXE . 106
 85. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 11. SALARIUL - VENIT FUNDAMENTAL 107
 86. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU 107
 87. 11.1. GENEZA NOȚIUNII DE SALARIU ... 107
 88. 11.2. MĂRIMEA ȘI DINAMICA SALARIULUI .. 111
 89. 11.3. FORMELE DE SALARIZARE .. 113
 90. CONCEPTE CHEIE 115
 91. TESTE GRILĂ ... 124
 92. TITLURI DE REFERATE ȘI LUCRĂRI COMPLEXE . 125
 93. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 12. DOBÂNDA ȘI RATA DOBÂNZII 126
 94. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU 126
 95. 12.1. TEORII CU PRIVIRE LA DOBÂNDĂ 126
 96. 12.2. FORMELE DOBÂNZII ... 128
 97. CONCEPTE CHEIE 131
 98. TESTE GRILĂ ... 131
 99. TITLURI DE REFERATE ȘI LUCRĂRI COMPLEXE . 132
 100. UNITATE DE ÎNVĂȚARE 13. PROFITUL . 133
 101. INTRODUCERE, OBIECTIVE, CONȚINUTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE, TIMP MEDIU NECESAR DE STUDIU 133
 102. 13.1. CONTROVERSE TEORETICE PRIVIND SUBSTANȚA PROFITULUI . 133
 103. 13.2. PROFITUL ECONOMIC ȘI SURSELE LUI . 136
 104. 13.3. REPARTIȚIA PROFITULUI 140
 105. CONCEPTE CHEIE 140
 106. TESTE GRILĂ ... 141
 107. TITLURI DE REFERATE ȘI DE LUCRĂRI COMPLEXE 144
 108. DICȚIONAR 145
 109. RĂSPUNSURI TESTE GRILĂ .. 148
 110. TESTE DE AUTOEVALUARE FINALE . 150
 111. RĂSPUNSURI TESTE DE AUTOEVALUARE FINALE ... 154
 112. BIBLIOGRAFIE .. 155

Extras din curs

Unitate de învățare 1. Formarea și dezvoltarea economiei politice

Introducere, Obiective, Conținutul unității de învățare, Timp mediu necesar de

studiu

Introducere:

Această unitate de învățare prezintă geneza și conținutul (obiectul și metoda) economiei

politice, definește noțiunea de economie politică și prezintă metodele de studiu ale

economiei politice.

Obiective:

După parcurgerea acestei unități de învățate veți fi capabili:

- să rezumați geneza economiei politice;

- să definiți noțiunea de economie politică;

- să descrieți conținutlul economiei politice - știință economică teoretică

fundamentală;

- să identificați metodele de studiu ale economiei politice.

Conținutul unității de învățare:

1.1. Obiectul și metoda economiei politice

1.2. Metodele de studiu ale economiei politice

Timp mediu necesar de studiu: 2 ore

1.1. Obiectul și metoda economiei politice

Noțiunea de economie și apoi de Economie Politică își are originea în

gândirea lui Aristotel și a fost generalizată în lucrări de specialitate, pornind

de la termenii grecești: oikos = casă, gospodărie; nomos = normă, lege; polis =

cetate, stat; logos = știință. De aici, Economia Politică este știința care se

ocupă de legile și acțiunile pentru gospodărirea casei, cetății, societății.

În anul 1615 Antoine de Montchrestien folosește pentru prima dată în denumirea de

Economie Politică în “Traite d’economie politique” - o carte despre finanțele publice,

despre normele de gospodărire a satului, scrisă pentru suveranul de atunci al Franței Louis

al XIII-lea (cel drept), tatăl lui Louis al XIV-lea.

Definirea Economie politice se poate grupa în cinci mari sensuri:

a) Economie Politică - știință a bogățiilor (avuției), cum a denumit-o Adam

Smith; concepție clasică asupra izvorului bogăție - munca anuală a unei națiuni, definită de

A, Smith și asupra distribuției bunurilor create, definită de D. Ricardo, prin repartizarea

rentei pentru pământ, a dobânzii pentru capital și a salariului pentru muncă.

Se apreciază că o știință nu se restrânge la studiul bunurilor ci la tot ceea ce concură

la producția, schimbul și repartiția bogățiilor.

b) Economia Politică - știința schimbului și alternativelor - în viziunea

concepției neoclasice.

Paul Samuelson - laureat al premiului Nobel pentru economie - spunea în lucrarea

sa “Economics”că “Economia Politică studiază modalitățile în care oamenii și societatea

decid, cum să utilizeze moneda, să aloce resursele productive rare în producerea bunurilor

și serviciilor variate și să le repartizeze conform scopurilor de consum prezente și viitoare,

între diferiți indivizi și între colectivități care constituie societatea.”

c) Economia Politică studiază legăturile sociale din sfera producție, repartiție,

schimbului și consumului. Deci, știința economică este datoare nu numai să definească

noțiunile, categoriile economice: salariul, preț etc., ci să explice formarea și variația lor,

dar mai ales să precizeze raporturile sociale care intervin în acest mecanism.

d) Economia Politică în viziunea socio-economică, cerea trecerea de la economia

materială, în care omul era considerat “atom utilitar al societății” la “economia umană” -

care combină nu numai ideea de economie și de materialitate, ci și celelalte trebuințe ale

omului: educație, artă, religie, politică etc.

În această viziune procesul social este un ansamblu de relații între om ca entitate

biologică și psihică și structura unică a simbolurilor și tehnicilor care îi permit să-și

mențină existența.

e) Economia Politică este o analiză “marginală”, deoarece presupune că

“întotdeauna deciziile sunt luate prin aprecierea costurilor suplimentare în raport cu

beneficiile suplimentare”.

Această accepțiune a profesorului Paul Hayne, de la Universitatea din Washington,

în lucrarea “Modul economic de gândire” arată că Economia politică este o știință orientată

spre viitor, urmărește calea logică de a înțelege ce călăuzește comportamentul uman în

economic și cum se realizează cooperarea socială prin adaptarea reciprocă acelor care vând

și a celor care cumpără, proces ce are loc datorită modificării continue a avantajului

comparativ pe care interacțiunea o produce. Este, în esență, o variantă a teoriei neoclasice.

În definirea Economie politice prezintă importanță deosebită precizarea obiectului

de studiu și a finalității pe care o urmărește această știință.

Ca știință social-umană, economia politică ar trebui să se ocupe în noile condiții și

cerințe, cu studiul cantitativ și calitativ, micro și macroeconomic al condițiilor și factorilor

de producție, al cadrului social în care se realizează ea, al comportamentului agenților

economic și al legilor economice obiective, cu scopul identificării modalităților teoretice și

practice de minimizare a eforturilor (cheltuielilor) și de maximizare a rezultatelor (avuției),

asigurării bunăstării individuale și sociale”.

Deci răspunsul la întrebarea “care este obiectivul Economie politice ?” nu este ușor

de dat. Pe de o parte, pentru că în decursul celor peste două secole de dezbateri s-au

formulat concepții diferite, definiții diferite. Pe de altă parte, nu de puține ori definițiile se

referă fie la Economie politică, fie, mai larg, la știința economică.

Economia politică dispune, ca orice știință autonomă, de obiect de investigare,

metodă proprie de cercetare și sistem propriu de legi și categorii economice. Astfel, se

constituie ca știință care studiază anatomia și fiziologia societății omenești, în procesul de

creare, distribuție și consum al bunurilor și serviciilor materiale și spirituale.

Bibliografie

1. Didier, M.,- Economia. Regulile jocului. Editura Humanitas, București, 1994

2. Dobrotă., Niță (coord) - Economie politică, Editura Economică. București, 1998

3. Dobrotă., Niță (coord) - A.B.C-ul economiei de piață moderne, Editura Economică.

București, 1998

4. Frois Gilbert Abraham - Economia politică, Editura Humanitas, București, 1994

5. Heyne., P. - Modul economic de gândire, Editura Didactică și Pedagogică, București,

1990

6. Krugman, P., Microeconomics, Editura Books Ltd, 2008

7. Lipsey, Richard G., Chrystal, Alec - Economia pozitiva, Editura Economică, 1999

8. Munteanu, V., (coord), Economie, Editura Sedcom Libris, Iași, 2005

9. Năstase, C., Popescu, M., Boghean, C., Scutariu, A.L., Microeconomie: concepte

fundamentale, ediția a 2-a, revizuită și adăugită, Editura Sedcom Libris, Iași, 2011

10. Samuleson A. Paul, - Economics, XIV-th edition, McGraw-Hill Book Company, 1993

- **Economie, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Generală, Editura

Economică, București, 2000

Preview document

Economie - Pagina 1
Economie - Pagina 2
Economie - Pagina 3
Economie - Pagina 4
Economie - Pagina 5
Economie - Pagina 6
Economie - Pagina 7
Economie - Pagina 8
Economie - Pagina 9
Economie - Pagina 10
Economie - Pagina 11
Economie - Pagina 12
Economie - Pagina 13
Economie - Pagina 14
Economie - Pagina 15
Economie - Pagina 16
Economie - Pagina 17
Economie - Pagina 18
Economie - Pagina 19
Economie - Pagina 20
Economie - Pagina 21
Economie - Pagina 22
Economie - Pagina 23
Economie - Pagina 24
Economie - Pagina 25
Economie - Pagina 26
Economie - Pagina 27
Economie - Pagina 28
Economie - Pagina 29
Economie - Pagina 30
Economie - Pagina 31
Economie - Pagina 32
Economie - Pagina 33
Economie - Pagina 34
Economie - Pagina 35
Economie - Pagina 36
Economie - Pagina 37
Economie - Pagina 38
Economie - Pagina 39
Economie - Pagina 40
Economie - Pagina 41
Economie - Pagina 42
Economie - Pagina 43
Economie - Pagina 44
Economie - Pagina 45
Economie - Pagina 46
Economie - Pagina 47
Economie - Pagina 48
Economie - Pagina 49
Economie - Pagina 50
Economie - Pagina 51
Economie - Pagina 52
Economie - Pagina 53
Economie - Pagina 54
Economie - Pagina 55
Economie - Pagina 56
Economie - Pagina 57
Economie - Pagina 58
Economie - Pagina 59
Economie - Pagina 60
Economie - Pagina 61
Economie - Pagina 62
Economie - Pagina 63
Economie - Pagina 64
Economie - Pagina 65
Economie - Pagina 66
Economie - Pagina 67
Economie - Pagina 68
Economie - Pagina 69
Economie - Pagina 70
Economie - Pagina 71
Economie - Pagina 72
Economie - Pagina 73
Economie - Pagina 74
Economie - Pagina 75
Economie - Pagina 76
Economie - Pagina 77
Economie - Pagina 78
Economie - Pagina 79
Economie - Pagina 80
Economie - Pagina 81
Economie - Pagina 82
Economie - Pagina 83
Economie - Pagina 84
Economie - Pagina 85
Economie - Pagina 86
Economie - Pagina 87
Economie - Pagina 88
Economie - Pagina 89
Economie - Pagina 90
Economie - Pagina 91
Economie - Pagina 92
Economie - Pagina 93
Economie - Pagina 94
Economie - Pagina 95
Economie - Pagina 96
Economie - Pagina 97
Economie - Pagina 98
Economie - Pagina 99
Economie - Pagina 100
Economie - Pagina 101
Economie - Pagina 102
Economie - Pagina 103
Economie - Pagina 104
Economie - Pagina 105
Economie - Pagina 106
Economie - Pagina 107
Economie - Pagina 108
Economie - Pagina 109
Economie - Pagina 110
Economie - Pagina 111
Economie - Pagina 112
Economie - Pagina 113
Economie - Pagina 114
Economie - Pagina 115
Economie - Pagina 116
Economie - Pagina 117
Economie - Pagina 118
Economie - Pagina 119
Economie - Pagina 120
Economie - Pagina 121
Economie - Pagina 122
Economie - Pagina 123
Economie - Pagina 124
Economie - Pagina 125
Economie - Pagina 126
Economie - Pagina 127
Economie - Pagina 128
Economie - Pagina 129
Economie - Pagina 130
Economie - Pagina 131
Economie - Pagina 132
Economie - Pagina 133
Economie - Pagina 134
Economie - Pagina 135
Economie - Pagina 136
Economie - Pagina 137
Economie - Pagina 138
Economie - Pagina 139
Economie - Pagina 140
Economie - Pagina 141
Economie - Pagina 142
Economie - Pagina 143
Economie - Pagina 144
Economie - Pagina 145
Economie - Pagina 146
Economie - Pagina 147
Economie - Pagina 148
Economie - Pagina 149

Conținut arhivă zip

 • Economie.pdf

Alții au mai descărcat și

Economia de piață și antreprenoriat

CE ESTE ECONOMIA? gr. Oikos = casa, gospodărie gr. Nomos = normă,lege Economia = știința socială care studiază modul de alocare a resurselor...

Economie generală

1. ECONOMIA Economia reprezint o tiin social ce studiaz : produc ia, desfacerea, comer ul, consumul de bunuri i servicii. Potrivit defini iei...

Economia mediului

Criza mediului natural reuneste o serie de fenomene si procese care din punct de vedere al scarii spatiale de manifestare se grupeaza in : 1....

Managementul carierei profesionale

GHID DE STUDIERE A CURSULUI Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale ! Scopul cursului Cursul își propune să...

Psihologia ca știință

1. Apariția și constituirea științei psihologice. Termenul „psihologie” vine din greaca veche, întrunind două rădăcini: „psyche” - suflet și...

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX...

Microeconomie

I.1. Economia politică - obiect de studiu, importanța cunoștințelor de economie I.2. Trebuințe - definire, clasificare și trăsături I.3....

Economia Turismului

Capitolul I Turismul – Fenomen economico-social 1. Principalele concepte utilizate în turism Chiar dacă turismul există din cele mai vechi...

Te-ar putea interesa și

Criza economică - cauze, efecte și răspunsuri

INTRODUCERE Criza economică ce a lovit economia mondială începând cu vara anului 2007, este fără precedent în istoria economică de după război....

Racordarea economiei românești la circuitul comercial internațional

Introducere În condițiile unei lupte continue și asidue pentru supremație și recunoaștere internațională, economiile contemporane se află în...

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Efecte ale Noii Economii Asupra Comerțului Internațional

CAP. I - Derularea tranzacţiilor internaţionale de tip comercial 1.1. Tranzacţiile comerciale - element al economiei deschise Categoria...

Comerțul internațional, vehicul esențial al economiei internaționale

Introducere Lucrarea aleasă presupune o analiză a comerţului internaţional, a încasărilor provenite din operaţiunile pe care le cuprinde....

Politica Economică a Franței

Franța Capitolul 1. 1.1 Prezentare generală Franţa este o ţară situată în Europa de Vest, dar care cuprinde şi diverse insule şi teritorii...

Globalizarea și mediul economic concurențial

Introducere Multe dintre problemele globale ale omenirii le-au atras cercetătorilor atenția, în special economiștilor, constituinu-se în obiecte...

Ai nevoie de altceva?