Economie Comerciala

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 10 fișiere: ppt
Pagini : 314 în total
Mărime: 843.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Mihaela Constandache

Cuprins

Cap.1. Locul, rolul şi importanţa comerţului în economia naţională

Cap.2. Aspecte privind organizarea comerţului

Cap.3. Modalităţi de organizare a aparatului comercial

Cap.4. Locul pieţei bunurilor şi serviciilor în cadrul economiei de piaţă

Cap.5. Structura consumului şi legile sale economice

Cap.6. Cererea de mărfuri

Cap.7. Oferta de mărfuri

Cap. 8. Relaţiile de piaţă generate de către structurile comerciale

Cap. 9. Elemente de politică comercială la nivel macro şi microeconomic

Cap. 10. Elemente de eficienţă a activităţii comerciale

Extras din document

Cap.1. Locul, rolul şi importanţa comerţului în economia naţională

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul;

1.2. Comerţul internaţional şi Uniunea

Europeană;

1.3. Evoluţii şi tendinţe în comerţul

contemporan.

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Comerţul – componentă principală în sistemul unei economii naţionale;

Noţiunea de comerţ în teoria economică:

ramură a economiei naţionale, ce cuprinde activitatea unor agenţi economici specializaţi în efectuarea de acte de comerţ;

categorie economică;

profesiunea unor persoane (fizice, juridice) care acţionează în cadrul pieţei, asigurând actele de schimb.

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Conceptul de comerţ:

transferul titlurilor de proprietate asupra produselor şi serviciilor;

prestaţiile de servicii realizate între:

diferite stadii ale producţiei;

producător şi consumator.

Activitatea comercială:

legătură vitală între producător şi utilizator;

contribuie la:

fluidizarea şi satisfacerea cerinţelor de pe piaţă;

întâlnirea dintre cerere şi ofertă;

recunoaşterea economică a cererii/ofertei, prin intermediul actului de vânzare cumpărare;

Politica comercială:

parte a politicii economice a unui stat;

totalitatea măsurilor, reglementărilor cu caracter juridic, fiscal, valutar, bugetar, financiar, bancar, promovate în scopul orientării şi integrării relaţiilor comerciale.

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Funcţiile autorităţilor publice pentru asigurarea politicii comerciale:

administrarea, orientarea şi dezvoltarea economiei naţionale;

asigurarea aplicării corespunzătoare a controalelor administrative;

crearea unui cadru propice desfăşurării relaţiilor comerciale.

Orientarea politicii comerciale:

este influenţată de dezvoltarea economică a statului:

poziţia de liber schimb – ţări dezvoltate;

politică puternic protecţionistă - în perioada de criză;

poate fi:

discriminatorie;

nediscriminatorie;

Principiul funcţional al politicii comerciale:

principiul egalităţii în relaţiile economice:

principiul nediscriminării partenerilor comerciali;

clauza naţiunii celei mai favorizate:

„un stat acordă unui alt stat anumite înlesniri ce vizează schimburile dintre două ţări, acestea fiind acordate în mod nediscriminatoriu, tuturor statelor cu care întreţine relaţii comerciale respectivul stat”.

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Tipuri de relaţii comerciale, în politicile comerciale:

de promovare a relaţiilor economice internaţionale;

de protejare a economiei naţionale de concurenţă externă;

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Definiţii ale comerţului:

literatura de specialitate:

ansamblu de activităţi care privesc un produs din momentul investiţiei sau al manifestării intenţiei de a-l crea, până la distrugerea sa în procesul de consum, indiferent care ar fi fost forma acestuia;

etimologic:

commercium (lb. latină) – schimbul cu ceva sau cu cineva;

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Definiţii ale comerţului:

în sens funcţional:

activitatea prin care anumiţi participanţi la realizarea actelor de piaţă procură bunuri (mărfuri comerciale) de la alţi participanţi în sistemul relaţiilor de piaţă pentru a le livra unor terţi;

schimbul de mărfuri materiale;

în sens instituţional:

sistemul instituţiilor, societăţilor, asociaţilor şi persoanelor fizice a căror activitate economică se bazează pe comerţ, în sensul său funcţional

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Activitatea de comerţ:

a cunoscut modificări substanţiale:

iniţial: simplă activitate de intermediere;

ulterior:

activitate creatoare de utilităţi (folos, serviciu util sau utilizabil);

foarte importantă atât pentru producători, cât şi pentru utilizatori;

o fază intermediară esenţială între funcţia de producţie şi funcţia de consum.

elemente ce deosebesc cele două categorii de parteneri (producători, utilizatori):

amplasarea în spaţiu şi distanţa;

necunoaşterea reciprocă a mijloacelor financiare şi productive de care dispun;

disproporţiile dintre cantităţile produse pentru una şi aceeaşi nevoie etc.

comerţul: o funcţie ce are în vedere punerea bunurilor şi serviciilor la dispoziţia utilizatorilor, în condiţii de loc, de timp şi de mărime.

Conținut arhivă zip

  • T1. Locul, rolul si importanta comertul in economia nationala.ppt
  • T10. Elemente de eficienta activitatii comerciale.ppt
  • T2. Aspecte privind organizarea comertului.ppt
  • T3.Modalitati de organizare a aparatului comercial.ppt
  • T4. Locul pietei bunurilor si serviciilor in cadrul economiei de piata.ppt
  • T5. Structura consumului si legile sale economice.ppt
  • T6. Cererea de marfuri.ppt
  • T7. Oferta de marfuri.ppt
  • T8. Relatiile de piata generate de structurile comerciale.ppt
  • T9. Elemente de politica comerciala la nivel macro si microeconomic.ppt

Alții au mai descărcat și

Comertul cu Amanuntul

1.1. Introducere Un rol important in cadrul sistemelor de distributie a marfurilor revine comertului cu amanuntul, care, alaturi de comertul cu...

Economiile Nationale - Celule de Baza ale Economiile Mondiale Contemporane

Economia mondială reprezintă un sistem alcătuit din componente fundamentale ale economiile naţionale, societăţile transnaţionale, organizaţiile...

Organizația Mondială a Comerțului

În ultimii 50 de ani, sistemul comercial multilateral, reprezentat de GATT-OMC, a contribuit semnificativ la cresterea si dezvoltarea economicã...

Riscul Afacerii

Capitolul 3 Riscul Întreprinderii (Afacerii) si Gestiunea (Managementul) acestuia 3.1 Introducere Tendinte recente în managementul corporatiilor...

Tranzactii Comerciale Internationale

Obiectivele capitolului: După ce veţi studia acest capitol, veţi fi în măsură să: • definiţi franciza şi să înţelegi caracteristicile şi...

Epistemologie

CURSUL 1INTRODUCERE ÎN EPISTEMOLOGIE ECONOMICĂ Cuvinte-cheie: epistemologie, ştiinţă, cunoaştere Ce sunt economiştii şi ce fac ei? „Economiştii...

Finantele Institutiilor Publice

CURS 1 Instituţiile publice centrale cuprind Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale...

Economia comertului

1.1 ABORDĂRI ALE CONCEPTULUI DE COMERȚ Etimologic, noțiunea de comerț provine din latină, derivând de la “commercium” (cu semnificație de schimb)....

Ai nevoie de altceva?