Economie comercială

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 10 fișiere: ppt
Pagini : 314 în total
Mărime: 843.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Mihaela Constandache

Cuprins

Cap.1. Locul, rolul şi importanţa comerţului în economia naţională

Cap.2. Aspecte privind organizarea comerţului

Cap.3. Modalităţi de organizare a aparatului comercial

Cap.4. Locul pieţei bunurilor şi serviciilor în cadrul economiei de piaţă

Cap.5. Structura consumului şi legile sale economice

Cap.6. Cererea de mărfuri

Cap.7. Oferta de mărfuri

Cap. 8. Relaţiile de piaţă generate de către structurile comerciale

Cap. 9. Elemente de politică comercială la nivel macro şi microeconomic

Cap. 10. Elemente de eficienţă a activităţii comerciale

Extras din document

Cap.1. Locul, rolul şi importanţa comerţului în economia naţională

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul;

1.2. Comerţul internaţional şi Uniunea

Europeană;

1.3. Evoluţii şi tendinţe în comerţul

contemporan.

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Comerţul – componentă principală în sistemul unei economii naţionale;

Noţiunea de comerţ în teoria economică:

ramură a economiei naţionale, ce cuprinde activitatea unor agenţi economici specializaţi în efectuarea de acte de comerţ;

categorie economică;

profesiunea unor persoane (fizice, juridice) care acţionează în cadrul pieţei, asigurând actele de schimb.

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Conceptul de comerţ:

transferul titlurilor de proprietate asupra produselor şi serviciilor;

prestaţiile de servicii realizate între:

diferite stadii ale producţiei;

producător şi consumator.

Activitatea comercială:

legătură vitală între producător şi utilizator;

contribuie la:

fluidizarea şi satisfacerea cerinţelor de pe piaţă;

întâlnirea dintre cerere şi ofertă;

recunoaşterea economică a cererii/ofertei, prin intermediul actului de vânzare cumpărare;

Politica comercială:

parte a politicii economice a unui stat;

totalitatea măsurilor, reglementărilor cu caracter juridic, fiscal, valutar, bugetar, financiar, bancar, promovate în scopul orientării şi integrării relaţiilor comerciale.

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Funcţiile autorităţilor publice pentru asigurarea politicii comerciale:

administrarea, orientarea şi dezvoltarea economiei naţionale;

asigurarea aplicării corespunzătoare a controalelor administrative;

crearea unui cadru propice desfăşurării relaţiilor comerciale.

Orientarea politicii comerciale:

este influenţată de dezvoltarea economică a statului:

poziţia de liber schimb – ţări dezvoltate;

politică puternic protecţionistă - în perioada de criză;

poate fi:

discriminatorie;

nediscriminatorie;

Principiul funcţional al politicii comerciale:

principiul egalităţii în relaţiile economice:

principiul nediscriminării partenerilor comerciali;

clauza naţiunii celei mai favorizate:

„un stat acordă unui alt stat anumite înlesniri ce vizează schimburile dintre două ţări, acestea fiind acordate în mod nediscriminatoriu, tuturor statelor cu care întreţine relaţii comerciale respectivul stat”.

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Tipuri de relaţii comerciale, în politicile comerciale:

de promovare a relaţiilor economice internaţionale;

de protejare a economiei naţionale de concurenţă externă;

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Definiţii ale comerţului:

literatura de specialitate:

ansamblu de activităţi care privesc un produs din momentul investiţiei sau al manifestării intenţiei de a-l crea, până la distrugerea sa în procesul de consum, indiferent care ar fi fost forma acestuia;

etimologic:

commercium (lb. latină) – schimbul cu ceva sau cu cineva;

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Definiţii ale comerţului:

în sens funcţional:

activitatea prin care anumiţi participanţi la realizarea actelor de piaţă procură bunuri (mărfuri comerciale) de la alţi participanţi în sistemul relaţiilor de piaţă pentru a le livra unor terţi;

schimbul de mărfuri materiale;

în sens instituţional:

sistemul instituţiilor, societăţilor, asociaţilor şi persoanelor fizice a căror activitate economică se bazează pe comerţ, în sensul său funcţional

1.1. Aspecte conceptuale privind comerţul

Activitatea de comerţ:

a cunoscut modificări substanţiale:

iniţial: simplă activitate de intermediere;

ulterior:

activitate creatoare de utilităţi (folos, serviciu util sau utilizabil);

foarte importantă atât pentru producători, cât şi pentru utilizatori;

o fază intermediară esenţială între funcţia de producţie şi funcţia de consum.

elemente ce deosebesc cele două categorii de parteneri (producători, utilizatori):

amplasarea în spaţiu şi distanţa;

necunoaşterea reciprocă a mijloacelor financiare şi productive de care dispun;

disproporţiile dintre cantităţile produse pentru una şi aceeaşi nevoie etc.

comerţul: o funcţie ce are în vedere punerea bunurilor şi serviciilor la dispoziţia utilizatorilor, în condiţii de loc, de timp şi de mărime.

Conținut arhivă zip

  • T1. Locul, rolul si importanta comertul in economia nationala.ppt
  • T10. Elemente de eficienta activitatii comerciale.ppt
  • T2. Aspecte privind organizarea comertului.ppt
  • T3.Modalitati de organizare a aparatului comercial.ppt
  • T4. Locul pietei bunurilor si serviciilor in cadrul economiei de piata.ppt
  • T5. Structura consumului si legile sale economice.ppt
  • T6. Cererea de marfuri.ppt
  • T7. Oferta de marfuri.ppt
  • T8. Relatiile de piata generate de structurile comerciale.ppt
  • T9. Elemente de politica comerciala la nivel macro si microeconomic.ppt

Alții au mai descărcat și

Economie comercială - subiecte examen

1. Definitia comertului în teoria şi practica economică, comerţul are două sensuri: categorie economică şi ramură a economiei naţionale. Ca...

Riscul Afacerii

Capitolul 3 Riscul Întreprinderii (Afacerii) si Gestiunea (Managementul) acestuia 3.1 Introducere Tendinte recente în managementul corporatiilor...

Economie comercială

Abordarea noţiunii de comerţ din diferite perspective Noţiunea de comerţ = sub aspect juridic, defineşte transferul titlurilor de proprietate...

Epistemologie

CURSUL 1INTRODUCERE ÎN EPISTEMOLOGIE ECONOMICĂ Cuvinte-cheie: epistemologie, ştiinţă, cunoaştere Ce sunt economiştii şi ce fac ei? „Economiştii...

Finanțele instituțiilor publice

CURS 1 Instituţiile publice centrale cuprind Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale...

Economia comerțului

1.1 ABORDĂRI ALE CONCEPTULUI DE COMERȚ Etimologic, noțiunea de comerț provine din latină, derivând de la “commercium” (cu semnificație de schimb)....

Economie Comercială

I. COMERŢUL - SECTOR AL ECONOMIEI NATIONALE SI INTERNATIONALE 1.1. Conceptul de comerţ Comerţul este unul dintre acele lucruri pe care le...

Probleme economia comerțului

Propensiunea consumului • Propensiunea consumului reprezintă raportul dintre consumul total şi venituri (venit primar brut, venit disponibil brut,...

Te-ar putea interesa și

Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare

INTRODUCERE În ţara noastră, în Micul dicţionar enciclopedic, managementul se defineşte ca fiind: 1) activitatea sau arta de a conduce; 2)...

Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici

Cap.I. PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Originile sistemului bancar Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Regionalizare Versus Globalizare

rapida a activitatii economice dincolo de granitele statale decât cresterea activitatii în cadrul economiilor nationale. Acest termen de...

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale la SC Elboris Com Srl Cluj-Napoca

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. ELBORIS COM S.R.L. CLUJ NAPOCA 1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A S.C. ELBORIS COM...

Dezvoltarea activității de piață prin diversificarea, modernizarea și promovarea produselor și serviciilor bancare în rețeaua de unități a Băncii Comerciale Române - sucursala județeană Harghita

Laureatul premiului Nobel în economie, John Kenneth Galbraith, aprecia că menirea unui sistem economic este să procure bunurile şi să presteze...

Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc

I.DREPTUL CONCURENŢEI COMERCIALE – RAMURĂ DISTINCTĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC I.1. CONSIDERAŢII GENERALE Dreptul concurenţei are două...

Evoluția cheltuielilor privind acțiuni generale economice, comerciale și de muncă în România în perioada 2009-2014

Cheltuielile pentru activităţi economice sunt destinate finanţării regiilor autonome sau societăţilor comerciale cu capital de stat, privat sau...

Economie comercială - subiecte examen

1. Definitia comertului în teoria şi practica economică, comerţul are două sensuri: categorie economică şi ramură a economiei naţionale. Ca...

Ai nevoie de altceva?