Economie Europeana

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4497
Mărime: 25.39KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

C1

C-nstituirea Eur-pei si Cadrul

Instituti-nal al CE/UE

Perspectiva ist-rica

Structura si ev-lutia tratatel-r CE/UE

Institutii

Pr-ceduri de Luare a Deciziei

Aderarea

Elab-rarea c-nstitutiei

IST-RICUL UNIUNII EUR-PENE

- Sfârsitul celui de-al d-i II-lea Razb-i m-ndial

- Planul Marshall pentru Eur-pa c-nditi-nat de c--perarea internati-nala în eur-pa

- 1950: Planul Schuman

- Franta si Germania îsi grupeaza resursele de carbune si cele de -tel într-- structura supranati-nala: C-munitatea Eur-peana a Carbunelui si -telului (ECSC)

- Italia, -landa, Belgia si Luxemburg adera la ECSC

- Aut-ritatea Superi-ara a ECSC predeces-r al actualei C-misii

- 1952-54: C-munitatea Eur-peana a Apararii nu se c-ncretizeaza

- 1958 Tratatele de c-nstituire

- Tratatul de la r-ma din 1956 care c-nsfinteste uniunea...

- Succesul ECSC atrage extinderea c--perarii catre t-ate d-meniile ec-n-miei

- Tratat de c-nstituire a C-munitatii Ec-n-mice Eur-pene

- Crearea unei uniuni vamale si, ap-i, a unei piete unice pâna în 1970

- Eurat-m: C--perare în d-meniul energiei nucleare

- Crearea C-munitatii Ec-n-mice Eur-pene (CEE)

- 1968: Planul Warner de uniune m-netare pâna în anul 1980

- 1969: Summit-ul de la Haga

- Decizia C-nsiliului Eur-pean privind c-ntinuarea integrari în piata c-muna

- 1973: Prima aderare: Marea Britanie, Irlanda, si Danemarca se alatura CEE

- 1974: C-nsiliul Eur-pean începe sa se întruneasca în regim inf-rmal, este lansata C--perarea P-litica Eur-peana pentru a c--rd-na p-liticile externe (din afara cadrului Tratatel-r)

- 1979: Se c-nstituie Sistemul M-netar Eur-pean si Mecanismul Ratei de Schimb

- 1979: Prima alegere directa a parlamentului Eur-pean

- 1981: A d-ua aderare: Grecia se alatura CEE

- 1984: C-nsiliul de la F-ntainbleau rez-lva criza bugetara britanica: Îmi vreau banii înap-i (Margaret Thatcher)

- 1985: Cartea Alba a C-misiei privind Definitivarea Pietei Unice pr-pune în jur de 200 de masuri care urmeaza sa fie aplicate pâna în 1992

- 1985: C-nventia de la Schengen (suspendarea c-ntr-lului de fr-ntiera în interi-rul CEE)

- 1985: C-misia Del-rs intra în functiune

- 1986: A treia aderare: Spania si P-rtugalia se alatura CEE

- 1986: Prima revizuire a Tratatel-r Actului Unic Eur-pean

- Crearea C-munitatii Eur-pene prin unirea cel-r trei c-munitati CEE, CE...

- Recun-asterea f-rmala a C-nsiliului Eur-pean ca institutie a CE

- Prima mentiune a c-mpetentei de p-litica externa în CE (C--perare P-litica Eur-peana)

- Puteri mai multe pentru Parlamentul Eur-pean

- 1989-91: Rev-lutiile din Eur-pa Centrala si de Este si re unificarea Germaniei

- 1990-91: D-ua C-nferinte Inter-guvernamentale pregatesc uniunea m-netara si p-litica  Tratatul de la Maastricht

- 1991: Primul Ac-rd pentru Eur-pa semnat cu tarile Eur-pei Centrale si Est  t-ate aplicând pentru aderare între 1990-1996

- 1992: Piata Unica definitivata

- 1993: Tratatul de la Maastricht intra în vig-are

- Uniunea Eur-peana

- Uniunea M-netara

- P-litica C-muna Externa si de Securitate (CFSP)

- C--perare în Afaceri Interne si de Justitie

- Parlamentul Eur-pean câstiga puteri de c--decizie si de bl-care

- Extinderea bazei juridice pentru v-tul maj-ritatii calificate (QMV)

STRUCTURA PIL-NIL-R TRATATULUI DE LA MAASTRICHT

Uniunea eur-peana

Preview document

Economie Europeana - Pagina 1
Economie Europeana - Pagina 2
Economie Europeana - Pagina 3
Economie Europeana - Pagina 4
Economie Europeana - Pagina 5
Economie Europeana - Pagina 6
Economie Europeana - Pagina 7
Economie Europeana - Pagina 8
Economie Europeana - Pagina 9
Economie Europeana - Pagina 10
Economie Europeana - Pagina 11
Economie Europeana - Pagina 12
Economie Europeana - Pagina 13
Economie Europeana - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Economie Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiune Hotelieră

Curs 1 Gestiune hoteliera Cap. I Mediul intern si extern al întreprinderii hoteliere si de restauratie (I H R ) 1. 1 Mediul intern Mediul...

Fundamentele Noii Diplomații Comerciale în Condițiile Globalizării

Fundamentele noii diplomatii comerciale în conditiile globalizarii Elementele care contribuie la dinamica economiei globale - Tendinta tot mai...

Istoria Gândirii Economice

Curs 1 Introducere în istoria gândirii economice 1 Obiectul IGE IGE este o componenta a sistemului stiintelor ec. si se afla în imediata...

Macroeconomie

INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE 1.1. Rezultatele macroeconomice. Contabilitatea nationala Rezultatele macroeconomice sunt iesirile (realo-monetere)...

Moneda si Credit

6.1. Continutul si trasaturile creditului Termenul de credit*, abordat semantic are numeroase sensuri economice, fiind utilizat deopotriva în...

Investiții Directe și Finanțarea Lor

INTRODUCERE România la finele perioadei de tranzitie, la începutul procesului de integrare în Uniunea Europeana, mai are de elucidat probleme din...

Management Strategic

PROVOCARILE SCHIMBARII – DETERMINANTE ALE ABORDARII STRATEGICE A MANAGEMENTULUI Lumea de azi: caracterizata prin schimbari frecvente, de mare...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii...

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, cu Privire Speciala la Domeniul Bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic

CAPITOLUL I TENDINŢE ŞI REALITĂŢI ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN 1.1. PRINCIPALELE DIRECŢII DE EVOLUŢIE ALE COMERŢULUI INTERNAŢIONAL...

Uniunea Europeană - Uniune Economică și Monetară

INTRODUCERE Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu economico-social şi politic, în construcţie, de o natură şi consistenţă diferită faţă de...

Integrarea Economică Europeană

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a încerca să dezvăluie cum a început activitatea Uniunii Europene, ce este în prezent şi cum va fi în...

Relatiile dintre Romania si UE - Uniunea Economica si Monetara

CAPITOLUL I UNIUNEA EUROPEANĂ- etapizarea evoluţiei integrării europene 1.1. Scurt istoric al Uniunii Europene Gândirea promotoare a unei Europe...

Finanțări în Spațiul Economic European

Introducere Spațiul Economic European (SEE, European Economic Area) a luat ființă la data de 1 ianuarie 1994 în urma acordului semnat la data de 2...

Ai nevoie de altceva?