Economie Europeana

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: docx
Pagini : 154 în total
Cuvinte : 54271
Mărime: 336.26KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Situaţia economică a statelor europene s-a agravat în iarna 1946 – 1947, producţiile agricole şi industriale erau insuficiente, trebuiau importate alimente, materii prime, echipamente, situaţie ce a determinat un enorm deficit comercial si deficitul balantei de plăţi. În acest context redresarea europeană devenea necesară pentru întreaga ordine mondială.

Având în vedere că jumătate din teritoriul europea trecuse sub autoritatea sovietică, SU avea interesul să lupte împotriva politicii socialiste a lui Stalin.

În februarie 1947 Marea Britanie se declară incapabilă să se opună acţiunii comuniştilor în Grecia şi să ajute Turcia să reziste presiunilor Sovietice.

În acest contex pe12 martie 1947 este ratificată de congresul American doctrina Truman, ce prevedea acordarea de asistenţă inclusiv militară mişcărilor ce luptau pentru independenţa Greciei şi Turciei împtriva comuniştilor.

Planul Marschel - pentru a se opune extinderii zonei de influenţă sovietică in Europa Occidentală, generalul america Marshel propune un plan de ajutor economic pentru Europa, pe 5 iunie 1947 la universitatea Harvard, Georg Marshel, secretarul de stat pentru afaceri externe propune un ajutor financiar, global din partea SU pentru redresarea economiei europene. Ajutorul depindea de reunirea acestor state în cadrul unor instituţii însărcinate cu gestionarea colectivă a acestui ajutor financiar precum şi de elaborarea unui program de recostrucţie europeană.

La 2 iunie 1947 sovieticii refuză să participe la conferinţa privind planul Marshel, reacţie ce antrenează imediat şcindarea europei.

Organizaţia Europeană pentru Cooperarea Economică OECE

Prin convenţia din aprilie 1948 a fost instituită Organizaţia Europeană pentru Cooperarea Economică semnată de: Austria, Belgia, Danemarca, Elveţia, Franţa, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Regatul Unit, Suedia şi Turcia. Iar în octombrie 1949 aderă şi RFG. Britanici nu erau pregătiţi să accepte o organizatie controlată în totalitate de Consiliul de Miniştrii (organul central care se reunea de mai multe ori pe an la nivelul ministrilor afacerilor externe şi a economiei) deciziile consiliului angajau statele membre şi erau luate în unanimitate, însă dacă un guvern nu era de acord cu o decizie, el nu se putea opune ci doar să se abţină.

OECE a însărcinat în un comitet special să examineze programele naţionale şi să recomande o repartizare echilibrată a ajutorului Marshel.

Consiliul de Ministri prin convenţia privind statultul consiliului europei semnată pe 5 mai 1949 la Londra, 10 state au decis să adere Danemarca, Irlanda Italia, Norvegia, Suedia, Franta, Marea Britanie şi tările din Beleux la care se adăuga Grecia Turcia RFG Austria Cipru Elveţia, Malta şi Portugalia. Organizaţia îşi are sediul la Strasburg.

Iniţiativa creării Consiliului Europei pe 19 septembrie 1946 pentru crearea Statelor Unite ale Europei. Organizaţia susţine democraţia şi pluralismul politic şi are competenţe în domeniile: economic, social, cultural, ştinţific şi juridic. Iar opera principală a Consiliului europei a fost Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale semnată pe 4 noiembrie 1950.

Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi a Oţelului.

Pe 9 mai 1950 Robert Shuman, ministrul de afaceri externe al franţei, propune în numele guvernlui Francez şi RFG-ului să pună în comun întreaga producţie de cărbune şi oţel, iar această producţie să fie gestionată de o autoritate comună independentă de statele membre. Aceasta presupunea eliminarea opoziţiei seculare dintre Franţa şi Germania, statele Benelux primesc cu satisfacţie acest plan, iar Italia vede în el oportunitatea de a se reintegra pe şcena diplomatică europeană. În iunie 1950 are locla Paris o conferinţă interguvernamentală, care tratează acest subiect, iar în aprilie 1951 a fost semnat Tratatul de la Paris de creare a Comunităţii Europene a Cărbunelui și Oțelului care a intrat în vigoare în iulie 1952. Statele semnatare fiind Franța, Germania, țările Benelux, Italia.

Obiectivul era realizarea unei piețe comune pentru cărbune şi oţel, eliminarea taxelor vamale între statele membre şi libera circulaţie a mărfurilor, controlul asupra aprovizionării şi stabilirea preţului la cel ma scăzut nivel. Piaţa comună s-a deschis în 1953 pentru minereurile de fier şi fier vechi şi pentru cărbune.

Puterea de decizie şi de gestiune o avea înalta autoritate care era condusă de Jean Monne.

Cea de-a doua organizaţie importantă a fost Consiliul de Miniştrii ce reprezenta guvernele statelor membre şi trebuia să-şi dea acordul pentru deciziile luate de înalta autoritate.

Adunarea comună era formată din reprezentanţi ai parlamentelor naţionale care asigura controlul democratic.

A patra Curtea de justiţie ce veghea la respectarea normelor tratatului. Reuşita acestea prin iniţiative europene, duce 6 ani mai târziu la semnarea Tratatelor de la Roma, în martie 1957 de instituire a Comunităţii Economice Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (EUROATOM).

Cursul II

Construcţia comunitară în cadrul economic şi politic

Opoziţia faţă de aderarea Marii Britanii

Din 9 august 1961 Marea Britanie cere să adere la comunităţi, însă nu dorea să-i fie afectate relaţiile cu Commonwealth, în acest context comunitatea continuă să se extindă cu politica agricolă comună ce a intrat în vigoare din ianuarie 1962.

În iulie 1962 Kennedy anunţă „un mare plan” şi anume, o vastă Comunitate Atlantică bazată pe un parteneriat comercial cu Europa cu condiţia ca Marea Britanie să fie primită în piaţa comună. Tot in 1962 se încheie chiar, un parteneriat strategic între SU şi Marea Britanie. În acest context generalul Degaulle refuză această aderare deoarece nu-şi dorea ca Marea Britanie să devină „calul Trojan” al SU în Europa. M.B. a reiniţiat cererea de aderare în 1967, însă şi de această dată a fost refuzată de preşedintele francez pentru a nu determina îndreptatea comunităţii spre atlantism. La acest argument se mai adăuga şi evoluţia nesatisfăcătoare economică din M.B.

Începând cu 1974 M.B. este preocupată să reia negocierile pentru aderare însă stat cu agricultură slab dezvoltată, nu ar beneficia de roadele politicii agricole comun.

Preview document

Economie Europeana - Pagina 1
Economie Europeana - Pagina 2
Economie Europeana - Pagina 3
Economie Europeana - Pagina 4
Economie Europeana - Pagina 5
Economie Europeana - Pagina 6
Economie Europeana - Pagina 7
Economie Europeana - Pagina 8
Economie Europeana - Pagina 9
Economie Europeana - Pagina 10
Economie Europeana - Pagina 11
Economie Europeana - Pagina 12
Economie Europeana - Pagina 13
Economie Europeana - Pagina 14
Economie Europeana - Pagina 15
Economie Europeana - Pagina 16
Economie Europeana - Pagina 17
Economie Europeana - Pagina 18
Economie Europeana - Pagina 19
Economie Europeana - Pagina 20
Economie Europeana - Pagina 21
Economie Europeana - Pagina 22
Economie Europeana - Pagina 23
Economie Europeana - Pagina 24
Economie Europeana - Pagina 25
Economie Europeana - Pagina 26
Economie Europeana - Pagina 27
Economie Europeana - Pagina 28
Economie Europeana - Pagina 29
Economie Europeana - Pagina 30
Economie Europeana - Pagina 31
Economie Europeana - Pagina 32
Economie Europeana - Pagina 33
Economie Europeana - Pagina 34
Economie Europeana - Pagina 35
Economie Europeana - Pagina 36
Economie Europeana - Pagina 37
Economie Europeana - Pagina 38
Economie Europeana - Pagina 39
Economie Europeana - Pagina 40
Economie Europeana - Pagina 41
Economie Europeana - Pagina 42
Economie Europeana - Pagina 43
Economie Europeana - Pagina 44
Economie Europeana - Pagina 45
Economie Europeana - Pagina 46
Economie Europeana - Pagina 47
Economie Europeana - Pagina 48
Economie Europeana - Pagina 49
Economie Europeana - Pagina 50
Economie Europeana - Pagina 51
Economie Europeana - Pagina 52
Economie Europeana - Pagina 53
Economie Europeana - Pagina 54
Economie Europeana - Pagina 55
Economie Europeana - Pagina 56
Economie Europeana - Pagina 57
Economie Europeana - Pagina 58
Economie Europeana - Pagina 59
Economie Europeana - Pagina 60
Economie Europeana - Pagina 61
Economie Europeana - Pagina 62
Economie Europeana - Pagina 63
Economie Europeana - Pagina 64
Economie Europeana - Pagina 65
Economie Europeana - Pagina 66
Economie Europeana - Pagina 67
Economie Europeana - Pagina 68
Economie Europeana - Pagina 69
Economie Europeana - Pagina 70
Economie Europeana - Pagina 71
Economie Europeana - Pagina 72
Economie Europeana - Pagina 73
Economie Europeana - Pagina 74
Economie Europeana - Pagina 75
Economie Europeana - Pagina 76
Economie Europeana - Pagina 77
Economie Europeana - Pagina 78
Economie Europeana - Pagina 79
Economie Europeana - Pagina 80
Economie Europeana - Pagina 81
Economie Europeana - Pagina 82
Economie Europeana - Pagina 83
Economie Europeana - Pagina 84
Economie Europeana - Pagina 85
Economie Europeana - Pagina 86
Economie Europeana - Pagina 87
Economie Europeana - Pagina 88
Economie Europeana - Pagina 89
Economie Europeana - Pagina 90
Economie Europeana - Pagina 91
Economie Europeana - Pagina 92
Economie Europeana - Pagina 93
Economie Europeana - Pagina 94
Economie Europeana - Pagina 95
Economie Europeana - Pagina 96
Economie Europeana - Pagina 97
Economie Europeana - Pagina 98
Economie Europeana - Pagina 99
Economie Europeana - Pagina 100
Economie Europeana - Pagina 101
Economie Europeana - Pagina 102
Economie Europeana - Pagina 103
Economie Europeana - Pagina 104
Economie Europeana - Pagina 105
Economie Europeana - Pagina 106
Economie Europeana - Pagina 107
Economie Europeana - Pagina 108
Economie Europeana - Pagina 109
Economie Europeana - Pagina 110
Economie Europeana - Pagina 111
Economie Europeana - Pagina 112
Economie Europeana - Pagina 113
Economie Europeana - Pagina 114
Economie Europeana - Pagina 115
Economie Europeana - Pagina 116
Economie Europeana - Pagina 117
Economie Europeana - Pagina 118
Economie Europeana - Pagina 119
Economie Europeana - Pagina 120
Economie Europeana - Pagina 121
Economie Europeana - Pagina 122
Economie Europeana - Pagina 123
Economie Europeana - Pagina 124
Economie Europeana - Pagina 125
Economie Europeana - Pagina 126
Economie Europeana - Pagina 127
Economie Europeana - Pagina 128
Economie Europeana - Pagina 129
Economie Europeana - Pagina 130
Economie Europeana - Pagina 131
Economie Europeana - Pagina 132
Economie Europeana - Pagina 133
Economie Europeana - Pagina 134
Economie Europeana - Pagina 135
Economie Europeana - Pagina 136
Economie Europeana - Pagina 137
Economie Europeana - Pagina 138
Economie Europeana - Pagina 139
Economie Europeana - Pagina 140
Economie Europeana - Pagina 141
Economie Europeana - Pagina 142
Economie Europeana - Pagina 143
Economie Europeana - Pagina 144
Economie Europeana - Pagina 145
Economie Europeana - Pagina 146
Economie Europeana - Pagina 147
Economie Europeana - Pagina 148
Economie Europeana - Pagina 149
Economie Europeana - Pagina 150
Economie Europeana - Pagina 151
Economie Europeana - Pagina 152
Economie Europeana - Pagina 153
Economie Europeana - Pagina 154

Conținut arhivă zip

 • Economie Europeana
  • burse.docx
  • economie europeana.docx
  • Management.docx
  • organizatii.docx
  • Tehnica platilor.docx
  • turism international.docx

Alții au mai descărcat și

Formarea și Evoluția Austriei

AUSTRIA 1. Formarea și evoluția Austriei Numele german al Austriei, Österreich, înseamnă „marca de est”, și derivă din cuvântulOstarrîchi, care...

Germania

1. Prezentare generală Poziţie geografică Germania este situată în Europa Central-Nordică, fiind învecinată cu Marea Nordică, Danemarca, Marea...

Criza Romaneasca Interna

1.Concept si definitie Una din definitiile date recesiunii:forma severa de criza economica –declin feneral al niveluluiactivitatii economice si al...

Criza Economică Contemporană - Evoluție

Capitolul 1 Începuturile Crizei Economice Contemporane În februarie 2007, actuala criză mondială părea să fie mai mult o problemă financiară...

Economie Europeana

Uniunea Europeană este o construcţie cu totul specială in peisajul grupurilor integraţioniste. a). este cea mai mare dimensiune economică b)....

Economie Europeană

TEMATICA CURSULUI 1. INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ 2. BUGETUL UNIUNII EUROPENE 3. POLITICA MONETARĂ EUROPEANĂ 4. POLITICA FISCALĂ EUROPEANĂ...

Economie Europeana

CURSUL 1 FUNDAMENTELE ECONOMIEI EUROPENE 1.1 Rolul statului in economiile europene . Intervalul 1945–1975 este cunoscută sub numele de cei...

Economie Europeană

Este unul dintre subiectele cele mai actuale şi care preocupă pe toţi cei interesaţi de problemele majore ale epocii contemporane. Concret,...

Ai nevoie de altceva?