Economie europeană

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 6408
Mărime: 248.19KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

PROCESE INTEGRAȚIONISTE ÎN EUROPA

1.1. Conținutul și cauzele integrării economice europene

Integrarea economică contemporană confirmă justețea aprecierilor referitoare la accentuarea interdependențelor dintre economiile statelor lumii. În ultimele decenii economiile naționale au intrat într-o rețea complexă de interdependențe, din care nici o națiune, oricât de puternică ar fi, nu se poate autoexclude. Asistăm la amplificarea și diversificarea problemelor dezvoltării, la apariția unor procese noi care modifică conținutul dezvoltării și creșterii economice la scară națională, regională și globală.

Între procesele noi apărute în ultimele șase decenii și care solicită preocupări teoretice, dar și de natură politică, este și integrarea economică, proces care a atras după sine o serie de consecințe de ordin economic, social, politic și militar.

În consecință, integrarea economică interstatală constituie una din trăsăturile esențiale ale economiei europene, care a generat noi centre de putere și care exercită o influență tot mai mare asupra dezvoltării economice și politice contemporane.

Procesul integrării economice s-a declanșat după cel de-al doilea război mondial, în contextul vest-european din considerente ce au avut la bază situația economică din acea perioadă. Integrarea economică vest-europeană a fost una din modalitățile de refacere economică a unor țări ce resimțeau efectele negative ale războiului. Între timp, au apărut organisme și instituții cu preocupări integraționiste, fapt ce a determinat ca în teorie,

2

dar mai ales în practică să asistăm la apariția mai multor forme de integrare economică în funcție de obiectivele integrării, țările participante, suportul teoretic pe care se bazează etc.

Din aceste considerente literatura economică a conferit noțiunii de integrare economică mai multe sensuri fapt ce impune o sintetizare a acestora pentru prezentarea unitară a acestui proces.

Pornind de la definiția dată integrării economice europene ca fiind procesul complex de dezvoltare a economiei contemporane, care se bazează pe o treaptă calitativ nouă, superioară a interdependențelor și a specializărilor între economiile diferitelor state, determinată de un ansamblu de factori, între care un rol esențial îl are revoluția tehnico-științifică contemporană, se pot desprinde punctele de vedere cu privire la integrarea economică:

- se apreciază că integrarea economică a izvorât din necesitatea trecerii de la microspații, la crearea unor ansambluri economice tot mai vaste, care să permită o productivitate sporită și o calitate superioară a mărfurilor. Se consideră că națiunea nu mai poate oferi economiei moderne un cadru propice de dezvoltare și creștere economică. Numai marile spații pot permite folosirea deplină a capacităților de producție, cărora progresul tehnic le mărește limitele și capacitatea concurențială;

- integrarea economică este definită ca fiind condiția absenței discriminărilor, sau eliminării discriminărilor în raporturile economice dintre țări;

- un alt înțeles dat integrării economice pornește de la finalitatea acesteia, și anume să conducă la realizarea unei unificări complete a economiilor mai înainte distincte.

Un concept științific și realist în același timp cu privire la integrarea economică impune luarea în considerare a următoarelor elemente:

3

- - integrarea economică trebuie înțeleasă ca un proces complex de dezvoltare a economiilor care să aibă ca rezultat crearea unui ansamblu economic bine armonizat;

- - trebuie reliefate legăturile de dependență și interdependență ce trebuie să apară între statele integrate;

Preview document

Economie europeană - Pagina 1
Economie europeană - Pagina 2
Economie europeană - Pagina 3
Economie europeană - Pagina 4
Economie europeană - Pagina 5
Economie europeană - Pagina 6
Economie europeană - Pagina 7
Economie europeană - Pagina 8
Economie europeană - Pagina 9
Economie europeană - Pagina 10
Economie europeană - Pagina 11
Economie europeană - Pagina 12
Economie europeană - Pagina 13
Economie europeană - Pagina 14
Economie europeană - Pagina 15
Economie europeană - Pagina 16
Economie europeană - Pagina 17
Economie europeană - Pagina 18
Economie europeană - Pagina 19
Economie europeană - Pagina 20
Economie europeană - Pagina 21
Economie europeană - Pagina 22
Economie europeană - Pagina 23
Economie europeană - Pagina 24
Economie europeană - Pagina 25
Economie europeană - Pagina 26
Economie europeană - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Economie europeana.pdf

Alții au mai descărcat și

Criza Economica - Cauze, Efecte, Solutii

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Economie Europeana

Uniunea Europeană este o construcţie cu totul specială in peisajul grupurilor integraţioniste. a). este cea mai mare dimensiune economică b)....

Economie Europeană

TEMATICA CURSULUI 1. INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ 2. BUGETUL UNIUNII EUROPENE 3. POLITICA MONETARĂ EUROPEANĂ 4. POLITICA FISCALĂ EUROPEANĂ...

Economie Europeana

Situaţia economică a statelor europene s-a agravat în iarna 1946 – 1947, producţiile agricole şi industriale erau insuficiente, trebuiau importate...

Economie Europeana

Etapa actuală a ştiinţei economice, face distincţie între stadiul preglobal al evoluţiei societăţii umane şi stadiul global. Stadiul preglobal...

Economie Europeana

CURSUL 1 FUNDAMENTELE ECONOMIEI EUROPENE 1.1 Rolul statului in economiile europene . Intervalul 1945–1975 este cunoscută sub numele de cei...

Economie Europeană

Este unul dintre subiectele cele mai actuale şi care preocupă pe toţi cei interesaţi de problemele majore ale epocii contemporane. Concret,...

Economie Europeană

MODULUL I. CONCEPTUL DE INTEGRARE Concepte de bază: - integrare în sens, - integrare economică, - integrare economică internaŃională....

Ai nevoie de altceva?