Economie Financiar-Monetara Internationala

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 130 în total
Cuvinte : 39028
Mărime: 850.63KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Gheorghe Voinea
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA”, IASI FACULTATEA DE ECONOMIE .I ADMINISTRAREA AFACERILOR MASTER BANCI SI PIE$E FINANCIARE MASTER FINAN$E SI ASIGURARI

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL I GLOBALIZAREA SI IMPLICATIILE EI ASUPRA FLUXURILOR

VALUTARE SI MONETARE INTERNATIONALE 3

CAPITOLUL II FACTORII FUNDAMENTALI DE INFLUENTĂ ASUPRA

CURSULUI DE SCHIMB 10

2.1 Factorii fundamentali de influentă asupra cursului de schimb 10

2.2 Reglarea cursurilor de schimb 14

2.3 Interventia băncii centrale pe piata valutară 17

2.4 Modificări în functia cursului de schimb de mecanism de influentă asupra relatiilor

economice internationale în contextul globalizării 20

2.5 Previziuni asupra cursului de schimb 23

CAPITOLUL III MUTATII ÎN MODELAREA RATELOR DE SCHIMB ALE

VALUTELOR 25

3.1 Modelul ratei de schimb potrivit teoriei paritătii puterilor de cumpărare 25

3.2 Modele de curs de schimb în teoriile de orientare keynesistă si monetaristă 27

3.3 Modele noi cu privire la ratele de schimb 32

3.4 Modele de curs de schimb de echilibru si implicatiile lor 33

CAPITOLUL IV CREAREA LICHIDITĂTII INTERNATIONALE 42

4.1 Modelul ofertei de creare a lichiditătilor internationale 42

4.2 Modelul cererii de creare a lichiditătii internationale 43

4.3 Abordarea creării lichiditătii internationale în termeni de portofoliu 47

4.4 Lichiditatea internatională sustinută de Fondul Monetar International 48

4.5 Evolutia lichiditătii internationale 49

CAPITOLUL V BALANTA DE PLĂTI SI FACTORII CARE INFLUENTEAZĂ

ECHILIBRUL SĂU 58

5.1. Structurarea informatiilor privind fluxurile valutar financiare în balanta de plăti 58

5.2 Factorii care influentează asupra echilibrului balantei de plăti 59

5.2.1 Factorii care determină echilibrul balantei contului curent 60

5.2.2 Factori care influentează contul de capital 63

5.2.3 Conexiunea dintre creatia monetară si balanta de plăti 64

CAPITOLUL VI AJUSTAREA AUTOMATĂ A ECHILIBRULUI BALANTEI

DE PLĂTI 67

6.1 Ajustarea automată a balantei de plăti prin preturi 67

6.2 Ajustarea automată a balantei de plăti prin venit 70

6.3 Conexiunea dintre variatiile cursului de schimb si echilibrul balantei de plăti 72

6.4 Conditiile din teoria elasticitătilor critice Marshall Lerner cu privire la echilibrarea

balantei de plăti 73

CAPITOLUL VII ECHILIBRUL ECONOMIC, ECHILIBRUL MONETAR SI ECHILIBRUL

BALANTEI DE PLĂTI SI CORELATIILE RECIPROCE 77

7.1 Echilibrul economic si echilibrul monetar si reflectarea lor prin curbele IS, LM 77

7.2 Echilibrul economic si monetar în economiile închise 78

7.3 Deschiderea externă si consecintele sale asupra corelatiei dintre echilibrul economic si

echilibrul monetar 79

2

7.4 Echilibrul extern exprimat prin curba balantei de plăti (BP) 80

7.5 Modificarea curbei balantei de plăti 82

CAPITOLUL VIII CONEXIUNILE DINTRE ECHILIBRUL BALANTEI DE PLĂTI,

ECHILIBRUL REAL SI ECHILIBRUL MONETAR ÎN CONDITIILE CURSURILOR DE

SCHIMB FIXE SI FLOTANTE 88

8.1 Relatia dintre echilibrul balantei de plăti, echilibrul real si monetar în conditiile

cursurilor fixe 89

8.2 Relatiile dintre echilibrul balantei de plăti, echilibrul real si monetar în conditiile cursurilor

flotante 95

CAPITOLUL IX POLITICILE MONETARE SI BUGETARE SI IMPACTUL LOR ASUPRA

ECHILIBRĂRII BALANTEI DE PLĂTI 98

9.1 Politicile monetare si bugetare si impactul lor asupra echilibrării balantei de plăti în

contextul mobilitătii capitalurilor pe plan international 98

9.2 Politicile monetare si bugetare în contextul unor mobilităti reduse a capitalurilor pe plan

international 106

CAPITOLUL X STABILITATEA FINANCIARĂ INTERNATIONALĂ 112

10.1 Conceptele de stabilitate financiară si stabilitate financiară internatională 112

10.2 Practici si proceduri de cooperare în asigurarea stabilitătii financiare 117

10.3 Asigurarea stabilitătii financiare în Uniunea Europeană 119

10.4 Stabilitatea financiară transfrontalieră 123

BIBLIOGRAFIE 129

Extras din document

CAPITOLUL I

GLOBALIZAREA SI IMPLICAtIILE EI ASUPRA FLUXURILOR

VALUTARE SI MONETARE INTERNAtIONALE

· globalizare

· dereglementare

· dezintermediere

· decompartimentare

Globalizarea este expresia unui proces complex de transformare a lumii contemporane

care reflectă: internationalizarea productiei, integrarea pietelor financiare, amplificarea relatiilor

comerciale si financiare, extinderea tehnologiilor noi, circulatia liberă a bunurilor, capitalurilor si

persoanelor. În viziunea Fondului Monetar International, “globalizarea este un proces istoric,

rezultatul inovatiilor si al progresului tehnologic. Se referă la cresterea continuă a integrării

economiilor lumii, în special datorită fluxurilor comerciale si financiare. Termenul se referă, de

asemenea, la miscările de populatie (fortă de muncă), cunostinte, tehnologie peste granite”.

Unul din factorii fundamentali ai globalizării lumii este reprezentat de dezvoltarea

tehnologiei de informare si comunicare care a exercitat un impact puternic asupra mobilitătii

factorilor de productie si comunicării, precum si pe plan social.

Un al doilea factor care a stimulat globalizarea lumii este considerat așezarea la baza

dezvoltării economice pe spatii geografice largi a doctrinei neo liberale.

Globalizarea a fost favorizată de prăbusirea sistemului socialist care a determinat

cresterea numărului de tări bazate pe economie de piată si de reformele de orientare liberală.

Caracterul de proces ireversibil al globalizării se explică prin prisma integrării pietelor

financiare, a sporirii rolului firmelor private în relatiile economice internationale, a deschiderii

economiilor nationale si a progresului tehnologic.

Globalizarea este abordată în mod diferit de specialisti si receptată de cetătenii diverselor

tări.

Unii specialisti sustin că globalizarea a contribuit la adâncirea interdependentelor dintre

economiile nationale, la cresterea fluxurilor comerciale si financiare internationale, la miscarea

liberă pe plan international a bunurilor, capitalurilor si persoanelor si la progresul tehnic.

Globalizarea a generat oportunităti pentru tări ca să valorifice deschiderea pietelor, să

asimileze noile tehnologii si să înregistreze ritmuri de dezvoltare economică.

CONCEPTE

4

Procesul de globalizare a stimulat dezvoltarea schimburilor comerciale internationale,

distributia activitătilor de productie pe baza avantajului comparativ aplicat la scară globală.

De asemenea, se invocă în favoarea globalizării faptul că oferă un spatiu mondial pentru

miscarea factorilor de productie si pentru valorificarea resurselor naturale.

Alti specialisti consideră că globalizarea a adâncit decalajele între tările emergente si

tările dezvoltate, a redus oportunitătile pentru tările mai putin dezvoltate, a accentuat inegalitătile

în distributia veniturilor între anumite zone geografice din lume.

În comparatie cu viziunea care a considerat globalizarea ca o stare a lumii care

favorizează progresul economic si social, asigură cetătenilor sanse egale la o viată mai demnă si

îmbunătăteste dialogul, se manifestă o respingere a acestei evolutii a lumii, invocând nivelul

redus de dezvoltare în unele tări, a sărăciei din acele state mai putin dezvoltate.

Globalizarea a asigurat cresterea însemnată a investitiilor străine directe, a contribuit la

accelerarea procesului de convergentă al economiilor tărilor mai putin dezvoltate, la crearea de

noi locuri de muncă, la transfer de tehnologie si la îmbunătătirea productivitătii si eficientei.

Principalele mutatii produse de globalizare sunt reprezentate de integrarea economiilor

nationale, extinderea fluxurilor comerciale si cresterea fluxurilor valutar financiar internationale.

Globalizarea financiară a contribuit la scăderea considerabilă a costului capitalului si

implicit la sprijinire economiei reale.

În contextul transformărilor produse de globalizare s a manifestat o adâncire a relatiilor

dintre pietele financiare.

Liberalizarea de pe pietele de capital a favorizat extinderea arbitrajelor pentru a facilita

eficienta portofoliilor. În anul 1997 Organizatia Mondială a Comertului a implementat acordul

asupra deschiderii serviciilor financiare către competitia globală.

Dereglementarea a contribuit la intensificarea concurentei dintre intermediarii bancari

si non bancari.

Dezintermedierea a determinat scăderea costurilor finantării tranzactiilor pe seama

resurselor disponibile prin intermediul pietelor financiare.

Globalizarea este marcată de o serie de dezechilibre în economiile unor tări care au

antrenat efecte si în economiile altor tări.

Preview document

Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 1
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 2
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 3
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 4
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 5
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 6
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 7
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 8
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 9
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 10
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 11
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 12
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 13
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 14
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 15
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 16
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 17
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 18
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 19
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 20
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 21
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 22
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 23
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 24
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 25
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 26
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 27
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 28
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 29
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 30
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 31
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 32
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 33
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 34
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 35
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 36
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 37
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 38
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 39
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 40
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 41
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 42
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 43
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 44
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 45
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 46
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 47
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 48
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 49
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 50
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 51
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 52
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 53
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 54
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 55
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 56
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 57
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 58
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 59
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 60
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 61
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 62
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 63
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 64
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 65
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 66
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 67
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 68
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 69
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 70
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 71
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 72
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 73
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 74
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 75
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 76
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 77
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 78
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 79
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 80
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 81
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 82
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 83
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 84
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 85
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 86
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 87
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 88
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 89
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 90
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 91
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 92
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 93
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 94
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 95
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 96
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 97
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 98
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 99
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 100
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 101
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 102
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 103
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 104
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 105
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 106
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 107
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 108
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 109
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 110
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 111
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 112
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 113
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 114
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 115
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 116
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 117
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 118
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 119
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 120
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 121
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 122
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 123
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 124
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 125
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 126
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 127
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 128
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 129
Economie Financiar-Monetara Internationala - Pagina 130

Conținut arhivă zip

  • Economie Financiar-Monetara Internationala.pdf

Alții au mai descărcat și

Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială

În cadrul economiei mondiale moderne, una din cerinţele fundamentale, care conduce la progresul fiecărei economii naţionale, este reprezentată de...

Ciclicitatea în Afacerile Specifice Globalizării

Capitolul I EVOLUŢIA ECONOMIEI MONDIALE ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ Economia mondială se bazează pe un amplu sistem de interdependenţe economice...

Factori Fundamentali de Influență asupra Cursului de Schimb

1.1. Cursul valutar: concept, funcţii, forme Schimburile economice internaţionale fiind exprimate în valută presupun cunoaşterea cursului valutar...

Rolul Bancilor Centrale in Asigurarea Stabilitatii Financiare

Introducere Stabilitatea financiară a căpătat o importanţă din ce în ce mai mare în mediul economic şi financiar actual, devenind un deziderat pe...

Globalizarea si Impactul asupra Vietii Economice

Introducere Globalizarea, pe lângă faptul că este discutată şi tratată sub diferite forme din prisma tuturor treptelor societăţii în care trăim,...

Ratele de Schimb si Economiile Deschise

alte tari. Schimbul liber de produse si servicii între tot mai multe tari constituie astazi un proces înscris ferm în tendinta de globalizare si...

Politica Monetară în Zona Euro

Introducere Politica monetară este unul dintre cei mai importanți piloni într-o economie deoarece aceasta influențează cu ajutorul autorității...

Piața Monetară în România

Capitolul 1. Piata monetara: aspecte generale 1.1. Piata monetara: definitie, încadrare si evolutie Piata monetara este o piata a monedei...

Ai nevoie de altceva?