Economie generală

Curs
8/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 65 în total
Mărime: 810.45KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Ing. Dr. Ec. Drob Catalin

Extras din document

Forme de organizare și funcționare a economiei sociale

Economia poate fi definită ca fiind știința care studiază comportamentul uman ca o relație dintre obiectivele propuse și resursele disponibile.

Sistemul economic reprezintă un complex de structuri instituționale și sociale, economice și tehnice care are ca obiectiv corelarea nivelului nevoilor (nelimitate) cu volumul resurselor (limitate).

O problema importantă a activității economice a fost și este găsirea celor mai bune soluții la întrebările:

Ce și cât să se producă?

Cum să se producă, prin ce metode de combinare a factorilor de producție și cu ce tehnologii?

Pentru cine să se producă?

Forme de organizare și funcționare a economiei sociale

Satisfacerea nevoilor umane s-a realizat, de-a lungul timpului, pe două căi distincte:

fie din producția proprie prin autoconsum;

fie prin intermediul schimbului, cedând bunurile proprii în favoarea altor bunuri obținute de alți producători.

Autoconsumul reprezintă utilizarea rezultatelor propriei activități pentru satisfacerea nevoilor.

Schimbul reprezintă înstrăinarea rezultatelor propriei activități, primind în compensație alte bunuri necesare, inclusiv monedă.

Celor două modalități de satisfacere a nevoilor le corespund două forme diferite de organizare și desfășurare a activității economice: economia naturală și economia de schimb.

Economia naturală

Economia naturală reprezintă acea formă de organizare a activității economice în care nevoile de consum sunt satisfăcute din rezultatele propriei activități.

Trăsături specifice:

diversificarea activității economice (fiecare producea o gamă largă de bunuri pentru autoconsum);

importanța acordată pământului, considerat a fi principalul factor de producție;

izolarea producătorului din punct de vedere economic (de ceilalți) ;

economie descentralizată (fiecare comunitate producea cele necesare traiului de zi cu zi);

diviziunea simplă a muncii etc.

Economia de schimb

Economia de schimb se definește ca fiind acea formă de organizare a activității economice, care se întemeiază pe mecanisme obiective ce pun în valoare forțele pieței, în care agenții economici produc bunuri destinate vânzării (pieței).

Trăsături (caracteristici) specifice:

specializarea agenților economici în producerea unor bunuri diferențiate (economia de schimb are la baza diviziunea sociala a muncii care generează agenți economici specializați: pe profesii (ocupații), pe ramuri (activități) și teritorial.);

autonomia și independența economică a agenților economici (agenții economici își pot exercita liber dreptul de decizie, iar schimbul sau vânzarea bunurilor are la bază criterii economice; cea mai larga autonomie se realizează în condițiile proprietății private);

Economia de schimb

concentrarea activității economice în jurul pieței (piața - locul unde se întâlnesc cererea și oferta - este locul în jurul căruia se desfășoară întreaga viață economică).

existența monedei: banii reprezintă, alături de capital și specializare, cel de-al treilea aspect major al vieții economice moderne. Tranzacțiile economice, funcționarea economiei sunt influențate/mijlocite de către bani;

desfășurarea schimburilor economice sub forma unor tranzacții de piață (mișcări reciproce de bunuri și bani între participanții la schimburile economice);

bunurile economice îmbracă forma de marfă: marfa este un bun economic care servește producției sau satisfacerii nevoilor de viață ale oamenilor etc.

Conținut arhivă zip

  • Economie generala.ppt

Alții au mai descărcat și

Randamentul Folosirii Factorilor de Productie

CAPITOLUL 1 FACTORII DE PRODUCŢIE – PREZENTARE GENERALĂ Analiza factorilor de producţie este organic legată de noţiunea de resurse economice. În...

Intreprinderile Mici si Mijlocii - Motor al Dezvoltarii Economice

Capitolul I:” Importanţa IMM –urilor în economie” • Definirea conceptului „IMM” Întreprinderile mici si mijlocii ramân în atenţia lumii...

Analiza economico-financiara a intreprinderilor de turism

CONCEPTUL DE BAZĂ Abordarea prudentă a managementului Cunoaşterea ştiinţifică a pieţei Cunoaşterea elasticităţii produselor Monitorizarea...

Măsurarea și controlul performanței

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale...

Management strategic al resurselor umane

Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa...

și teorie

INTRODUCERE „În societatea de consum, clientul este rege. Specialiștii în „marketing” se stăruie să vină în întâmpinarea gusturilor...

Economia mondiala si integrarea economica

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Logistica

CURS1. Cap.1. ASPECTE DEFINITORII ALE LOGISTICII 1.1.Conţinutul şi componentele logisticii 1.2.Mixul activităţii logistice 1.3.Conturarea unor...

Ai nevoie de altceva?