Economie Mondiala

Imagine preview
(8/10 din 11 voturi)

Acest curs prezinta Economie Mondiala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Profesor: Balasescu Simona

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

II. SISTEMUL ECONOMIEI MONDIALE
II.1 Economia nationala – definitie, structura.
II.2 Relatiile economice internationale. Piata mondiala.
II.3 Fluxul si circuitul economic mondial.
II.4 Structuri de organizare în economia mondiala.
II.5 Configuratii în ordinea economica mondiala.
III. SOCIETATILE TRANSNATIONALE
III.1 Investitiile straine
III.2 Piata societatilor transnationale
III.3 Strategii specifice societatilor transnationale
III.4 Expansiunea societatilor transnationale
III.5 Transnationalitatea si integrarea economica
IV. INTEGRAREA ECONOMICA EUROPEANA
IV.1 Integrarea interantionala – origini si evolutii
IV.2 Forme de manifestare a integrarii la nivel mondial
IV.3 Uniunea Europeana
IV.4 Institutii Comunitare
IV.5 Politici Comunitare
V. ECONOMIA TARILOR DEZVOLTATE
V.1 Potentialul tarilor dezvoltate
V.2 Politica economica a tarilor dezvoltate
V.2.1 Politica bugetara
V.2.2 Politica monetara
V.2.3 Politici comerciale
VI. ECONOMIA TARILOR ÎN DEZVOLTARE
VI.1 Locul tarilor în dezvoltare în economia mondiala
VI.2 Potentialul tarilor în dezvoltare
VI.3 Activitatea comerciala a tarilor în curs de dezvoltare
VI.4 Fluxurile de capital ale tarilor în curs de dezvoltare. Datoria externa
VII. ECONOMIA TARILOR ÎN TRANZITIE. TRANZITIA TARILOR EST- EUROPENE LA ECONOMIA DE PIATA
VII.1 Locul tarilor în tranzitie în economia mondiala
VII.2 Economia tarilor Est- Europene
VII.3 Tranzitia economiilor Est- Europene la economia de piata
VIII. SUBDEZVOLTAREA. EVOLUTIA TARILOR SUBDEZVOLTATE
VIII.1 Conceptul de subdezvoltare
VIII.2 Evolutii în tarile subdezvoltate
IX. TENDINTE SI EVOLUTII LA NIVELUL ECONOMIEI MONDIALE
IX.1 Industria pe plan mondial
IX.2 Agricultura
IX.3 Energia. Problemele energiei la nivel mondial
IX.4 Mediul si echilibrul ecologic
X. ROMÂNIA SI ECONOMIA MONDIALA
X.1 Economia României- privire de ansamblu
X.2 Reformele structurale în România

Extras din document

CAP II. SISTEMUL ECONOMIEI MONDIALE

II.1 ECONOMIA NATIONALA – definitie si structura

ECONOMIILE NATIONALE sunt celulele de baza ale economiei mondiale si functioneaza ca entitati rezultate din dezvoltarea schimbului reciproc de activitati între membrii unei comunitati umane, pe ansamblul teritoriului unui stat national.

Momentul decisiv pentru procesul de formare a economiei nationale l-a reprezentat formarea pietei interne, nationale.

Formarea pietei a fost determinata de:

- Factori economici: - dezvoltarea factorilor de productie

- diviziunea muncii

- dezvoltarea productiei de schimb, etc.

- Factori politici: - revolutiile interne

- formarea statelor centralizate

- sistemul de guvernare

Locul si rolul fiecarei economii nationale depinde de urmatorii factori:

- înzestrarea cu factori de productie

- dimensiunea pietei interne

- dinamismul economiei tarii respective( rata de crestere economica)

- gradul de întindere spre exterior( ponderea exporturilor în PIB)

- nivelul de dezvoltare economica( PIB, PNB/ locuitor)

Entitatea numita economie nationala presupune existenta:

a) POPULATIA ca factor de crestere economica. Influenta populatiei asupra economiei nationale este dubla: - furnizeaza cel mai important factor de productie( munca)

- contribuie prin cererea sa de consum, la dezvoltarea pietei interne.

b) TERITORIUL NATIONAL , pe care are loc schimbul reciproc de activitati. Reprezinta spatiul delimitat prin frontiere, asupra caruia se exercita suveranitatea statului national.

c) INFRASTRUCTURA( cai de transport, comunicatii). Se dezvolta în strânsa legatura cu caracteristicile teritoriului national si cu necesitatile economice si sociale ale epocii.

d) APARATUL DE PRODUCTIE – reprezinta una din componentele avutiei nationale.

e) SISTEMUL DE INSTITUTII – corespunzator unui anumit tip de societate.

Astfel definita, economia nationala reprezinta totalitatea ramurilor de activitate economica existente la un moment dat considerate în strânsa lor interdependenta.

OBS.! Elementul de legatura dintre ramuri este PIATA NATIONALA.

Ramura economica nationala reprezinta ansamblul de activitati organizate într-un mod specific si desfasurate în scopul producerii aceleiasi categorii de produse sau furnizarii aceleiasi categorii de servicii.

Economia nationala poate fi structurata si pe SECTOARE si anume:

- sectorul primar ( agricultura, silvicultura, industria extractiva)

- sectorul secundar ( ramurile industriei prelucratoare, constructiile, etc.)

- sectorul tertiar ( serviciile)

- sectorul cercetarii stiintifice – În tarile dezvoltate se contureaza acest al 4-lea sector

Deci, structura unei economii nationale se formeaza în timp, în raport cu o serie de factori interni, specifici fiecarei tari, dar si sub influenta factorilor externi. Daca influenta factorilor externi devine excesiva se poate ajunge la structuri economice deformate, neconforme cu interesul national.

OBS.! La scara mondiala, procesul de formare a economiei nationale nu s-a încheiat,asistam înca la formarea de noi economii nationale.

În ceea ce priveste tarile sau regiunile dezvoltate, perspectivele evolutiei economiei nationale sunt diferite, deoarece procesul de integrare interstatala înseamna cedarea treptata a unor prerogative ale suveranitatii nationale, în favoarea noilor institutii comunitare.

În final se ajunge la o integrare atât economica, dar si politica, ce va aduce avantaje superioare pierderii suveranitatii.

II.2 Relatiile economice internationale. Piata mondiala

Diviziunea mondiala a muncii,specializarea internationala în productie au creat necesitatea stabilirii unor raporturi economice între statele-natiune,între agentii economici.

R.E.I. reprezinta legaturile dintre economiile nationale dintre agentii economici de pe glob, legaturi care se formeaza în virtutea diviziunii mondiale a muncii. Aceste relatii se desfasoara într-un cadru economic si juridic foarte bine determinat.

Existenta si dezvoltarea REI presupune interventia activa a statului, interventie concretizata prin:

- încheierea de acorduri comerciale, de cooperare;

- înfiintarea unor reprezentante oficiale peste granita.

Fisiere in arhiva (1):

  • Economie Mondiala.doc